Brug af opSlags-og felter med flere værdier i forespørgsler

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

I Access kan du oprette et felt med flere værdier, der indeholder flere værdier (op til 100). Du kan også oprette et opSlagsfelt, der viser en brugervenlig værdi, der er bundet til en værdi i en anden datakilde. Når du opretter en forespørgsel efter et opSlagsfelt eller et felt med flere værdier, er der entydige overvejelser. Hvis du vil have mere at vide, skal du se oprette eller slette et felt med flere værdier og oprette eller slette et opslagsfelt.

Denne artikel indeholder

Få vist den bundne værdi for et opSlagsfelt i en forespørgsel

Brug af visnings værdien for et opSlagsfelt i en forespørgsel

Brug af et felt med flere værdier i en forespørgsel

Tilføje kriterier i et felt med flere værdier i en forespørgsel

Tilføje flere kriterier i et felt med flere værdier i en forespørgsel

Gruppere og tælle et felt med flere værdier i en forespørgsel

Brug af en tilføjelsesforespørgsel med et felt med flere værdier

Brug af en opdateringsforespørgsel med et felt med flere værdier

Brug en sletteforespørgsel med et felt med flere værdier

Få vist den bundne værdi for et opSlagsfelt i en forespørgsel

Visnings værdien for et opSlagsfelt vises som standard automatisk i forespørgselsdataarkvisning. Når du opretter en forespørgsel, kan du tilsidesætte denne funktionsmåde, så den bundne værdi vises i stedet. I dette eksempel skal du antage, at du vil se den bundne værdi af et opSlagsfelt i en Headquarters-tabel, der "slår et navn på en ny England-stat op.

OpSlagsfelt tabeller
 1. Åbn forespørgslen i design visning.

 2. I dialogboksen Vis tabel skal du klikke på den tabel, der indeholder opslagsfeltet, klikke på den anden datakilde, der bruges i opslagsfeltet, klikke på Tilføjog derefter klikke på Luk. I dette eksempel skal du tilføje hoved -og NewEngland tabeller.

  De to tabeller skal joinforbindes.

  OpSlagsfelt skemaet

  Du kan finde flere oplysninger i joinforbindelse af tabeller og forespørgsler.

 3. Træk et felt sammen med opSlagsfeltet til forespørgselsdesigngitteret. I dette eksempel skal du tilføje feltet by og NEState .

 4. Klik på opSlagsfeltet, og klik derefter på egenskabsarki gruppen Vis/Skjul under fanen design . I dette eksempel skal du bruge feltet NEState .

 5. I egenskabsarket skal du vælge fanen Opslag og derefter vælge tekstfelti egenskaben Vis kontrolelement .

  Egenskaben VisKontrolelement i forespørgselsdesign

Resultat   Når du får vist forespørgslen i dataarkvisning, kan du se den tilsvarende bundne værdi af visnings værdien.

Forespørgselsresultatet, der viser den bundne værdi

Til toppen af siden

Brug af visnings værdien for et opSlagsfelt i en forespørgsel

Når du opretter et opSlagsfelt, oprettes der en joinforbindelse mellem den bundne værdi og visnings værdien. Selvom du ikke kan bruge visnings værdien direkte i en forespørgsel, kan du bruge den tilsvarende værdi fra den anden datakilde. I dette eksempel skal du antage, at du vil bruge visnings værdien fra opSlagsfeltet, NEState, i tabellen Headquarters i en forespørgsel som kriterier.

 1. Åbn forespørgslen i design visning.

 2. I dialogboksen Vis tabel skal du klikke på den tabel, der indeholder opslagsfeltet, flytte Klik på den anden datakilde, der bruges i opslagsfeltet, klik på Tilføj, og klik derefter på Luk. I dette eksempel skal du tilføje tabellerne Headquarters og NewEngland .

  De to tabeller skal joinforbindes. Du kan finde flere oplysninger i joinforbindelse af tabeller og forespørgsler.

 3. Træk de felter, du vil bruge, til forespørgselsgitteret. I dette eksempel skal du trække byen fra tabellen Headquarters til den første kolonne, NEState fra Headquarters-tabellen til den anden kolonne, og StateName fra NewEngland-tabellen til den tredje kolonne.

 4. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Vis for StateName i forespørgselsgitteret.

 5. Indtast Vermonti rækken kriterier i forespørgselsgitteret under StateName.

  Forespørgselsgitter, der viser den bundne værdi af et opSlagsfelt

  Forespørgselskriterierne er baseret på kolonnen StateName , hvilket kursus har samme værdi som visnings værdien, NEState, men ikke vises i dataarkvisning.

 6. Klik på Kør i gruppen Resultater under fanen Design.

Resultat    Kun den række, der indeholder Vermont , vises.

Resultaterne af forespørgslen

Til toppen af siden

Brug af et felt med flere værdier i en forespørgsel

Når du får vist et felt med flere værdier i en forespørgsel, kan du få vist det fulde felt med flere værdier, der indeholder alle de værdier, der er adskilt af kommaer på én række, eller samkopierede data med en separat række for hver værdi. Antag f. eks., at du har en problem tabel, der indeholder et titel felt for hvert problem og et TildeltTil -felt med flere værdier for at tildele problemer til personer.

Vise alle værdier i et felt med flere værdier i én række

 1. Åbn forespørgslen i design visning.

 2. I dialogboksen Vis tabel skal du klikke på den tabel, der indeholder feltet med flere værdier, klikke på Tilføjog derefter klikke på Luk. I dette eksempel skal du tilføje tabellen problemer .

 3. Træk felterne til forespørgselsdesigngitteret. I dette eksempel skal du trække feltet titel og feltet TildeltTil med flere værdier.

 4. Klik på Kør i gruppen Resultater under fanen Design.

Resultat    Som du kan forvente, viser en kolonne titel feltet, og den anden kolonne viser feltet TildeltTil med flere værdier:

Felt med flere værdier i forespørgsel med ikke-samkopierede resultater

Vise hver værdi i et felt med flere værdier i én række (den udfladende visning)

 1. Åbn forespørgslen i design visning.

 2. I dialogboksen Vis tabel skal du klikke på den tabel, der indeholder feltet med flere værdier, klikke på Tilføjog derefter klikke på Luk. I dette eksempel skal du tilføje tabellen problemer .

 3. Træk felterne til forespørgselsgitteret. I dette eksempel skal du trække feltet titel og feltet TildeltTil. værdi med flere værdier.

  Formatet <Fieldname>. Value, tilføjer egenskaben Value som strengen . Værdi til feltet TildeltTil .

 4. Klik på Kør i gruppen Resultater under fanen Design.

Resultat    Dataene samkopieres, så titel feltet gentages, og hver værdi i feltet TildeltTil med flere værdier vises i en tilsvarende række:

Felt med flere værdier-forespørgsel med samkopierede resultater

Til toppen af siden

Tilføje kriterier i et felt med flere værdier i en forespørgsel

Placeringen af de samme kriterier i forespørgselsgitteret i forskellige gitterkolonner har stor betydning for resultaterne af forespørgslen.

Tilføje kriterier, der viser alle værdierne i et felt med flere værdier i én række

Access opretter først et resultatsæt og tilføjer derefter kriterierne.

 1. Åbn forespørgslen i design visning.

 2. I dialogboksen Vis tabel skal du klikke på den tabel, der indeholder feltet med flere værdier, klikke på Tilføjog derefter klikke på Luk. I dette eksempel skal du tilføje tabellen problemer .

 3. Træk felterne til forespørgselsgitteret. I dette eksempel skal du trække feltet titel , feltet TildeltTil felter med flere værdier og TildeltTil. værdi for felt med flere værdier.

 4. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Vis for TildeltTil. værdi i forespørgselsgitteret.

 5. I forespørgselsgitteret under TildeltTil. Valueskal du skrive "not" David Hamilton "i rækken kriterier .

  Forespørgsels design gitter med lige opSlagsfelt

  Det er nyttigt at se SQL-visningen:

  Vælg titel, TildeltTil fra problemer, hvor ikke TildeltTil. Value = "David Hamilton";

 6. Klik på Kør i gruppen Resultater under fanen Design.

Resultat    De tre problemer, der ikke er tildelt til David Hamilton, vises i en standardværdi.

Resultater for felt med flere værdier ved hjælp af <Fieldname>

Tilføje kriterier, der viser hver værdi i et felt med flere værdier i én række (den udfladende visning)

Access opretter først et grupperet resultatsæt og tilføjer derefter kriterierne.

 1. Åbn forespørgslen i design visning.

 2. I dialogboksen Vis tabel skal du klikke på den tabel, der indeholder feltet med flere værdier, klikke på Tilføjog derefter klikke på Luk. I dette eksempel skal du tilføje tabellen problemer .

 3. Træk felterne til forespørgselsgitteret. I dette eksempel skal du trække feltet titel og feltet TildeltTil. værdi med flere værdier.

 4. I forespørgselsgitteret under TildeltTil. Valueskal du skrive not "David Hamilton" i rækken kriterier .

  Forespørgsels design gitter med. Værdiformat for opSlagsfelt

  Det er nyttigt at se SQL-visningen:

  Vælg problemer. titel, TildeltTil. værdi fra problemer, hvor ikke TildeltTil. Value = "David Hamilton"

 5. Klik på Kør i gruppen Resultater under fanen Design.

Resultat    Hvert problem, der ikke er tildelt til David Hamilton, vises i en samkopieret værdi.

Resultater for felt med flere værdier ved hjælp af <Fieldname>. Talværdi

Til toppen af siden

Tilføje flere kriterier i et felt med flere værdier i en forespørgsel

Nogle gange skal du søge efter et match på mere end én værdi i et felt med flere værdier. Antag f. eks., at du vil se de problemer, hvor både "Kelly Rollin" og "Lisa Miller" er blandt værdierne i TildeltTil -feltet

 1. Åbn forespørgslen i design visning.

 2. I dialogboksen Vis tabel skal du klikke på den tabel, der indeholder feltet med flere værdier, klikke på Tilføjog derefter klikke på Luk. I dette eksempel skal du tilføje tabellen problemer .

 3. Træk felterne til forespørgselsgitteret. I dette eksempel skal du trække feltet titel og feltet TildeltTil med flere værdier.

 4. I forespørgselsgitteret under TildeltTili rækken kriterier skal du angive "Kelly Rollin" og "Lisa Miller".

 5. Klik på Kør i gruppen Resultater under fanen Design.

Resultat    De to problemer, der er tildelt "Kelly Rollin" og "Lisa Miller", vises.

Forespørgselsresultat, der viser anvendelsen af AND i felt med flere værdier

Til toppen af siden

Gruppere og tælle et felt med flere værdier i en forespørgsel

Hvis du vil udføre beregninger, gruppering og sortering af værdier, der er gemt i et felt med flere værdier, skal du bruge <Fieldname>. Værdifelt. Hvis du vil have mere at vide om gruppe forespørgsler, skal du se Tæl data ved hjælp af en forespørgsel.

Sådan tæller du antallet af problemer, der er tildelt hver person

 1. Åbn forespørgslen i design visning.

 2. I dialogboksen Vis tabel skal du klikke på den tabel, der indeholder feltet med flere værdier, klikke på Tilføjog derefter klikke på Luk. I dette eksempel skal du tilføje tabellen problemer .

 3. Træk de felter, du vil bruge, til forespørgselsgitteret. I dette eksempel skal du trække TildeltTil. Value til den første kolonne og titel til den anden kolonne.

 4. På fanen Design i gruppen Vis/skjul skal du klikke på Totaler.

  Rækken Total vises i forespørgselsgitteret. Group by vises som standard i cellen Total under hvert felt i forespørgslen.

 5. Klik på Tæli rækken Total i forespørgselsgitteret under titel.

 6. Klik på Kør i gruppen Resultater under fanen Design.

Resultat    Antallet af problemer, der er tildelt pr. person, vises i en flad visning.

En forespørgsel, der tæller antallet af opgaver, der er tildelt hver person

Sådan tæller du, hvor mange personer der er knyttet til hvert problem

 1. Åbn forespørgslen i design visning.

 2. I dialogboksen Vis tabel skal du klikke på den tabel, der indeholder feltet med flere værdier, klikke på Tilføjog derefter klikke på Luk. I dette eksempel skal du tilføje tabellen problemer .

 3. Træk de felter, du vil bruge, til forespørgselsgitteret. I dette eksempel skal du trække titel til den første kolonne og trække TildeltTil til anden kolonne.

 4. På fanen Design i gruppen Vis/skjul skal du klikke på Totaler.

  Rækken Total vises i forespørgselsgitteret. Group by vises som standard i cellen Total under feltet Title i forespørgslen. Udtryk vises som standard i cellen Total under feltet TildeltTil , da du ikke kan udføre en gruppe efter-handling direkte på et felt med flere værdier, kun en <Fieldname>. Værdifelt.

 5. I forespørgselsgitteret under TildeltTili rækken Total skal du klikke på Tæl.

 6. Klik på Kør i gruppen Resultater under fanen Design.

Resultat    Antallet af personer, der er tildelt pr. problem, vises i en flad visning.

Forespørgselsresultat, der viser antallet af personer pr. opgave

Til toppen af siden

Brug af en tilføjelsesforespørgsel med et felt med flere værdier

Du kan indsætte en enkelt værdi i et felt med flere værdier ved hjælp af en tilføjelsesforespørgsel. Antag f. eks., at du vil tilføje "Tom Michaels" til feltet TildeltTil med flere værdier i tabellen problemer.

Bemærk!   Denne type tilføjelsesforespørgsel, der fungerer med et felt med flere værdier.

 1. Åbn forespørgslen i design visning.

 2. Tilføj tabellen problemer i dialogboksen Vis tabel , og klik derefter på Luk.

 3. Klik på Tilføjunder fanen design .

 4. Vælg problemeri dialogboksen Tilføj , og klik derefter på OK.

 5. I rækken Føj til i design gitteret skal du vælge TildeltTil. Value.

 6. Skriv "Tom Michaels" i rækken felt i design gitteret.

 7. Hvis du vil begrænse tilføjelseshandlingen til bestemte problemer, skal du føje et felt til design gitteret, f. eks titel, fjerne titel fra rækken Føj til og derefter angive kriterier som "Issue 3".

 8. Klik på Kør i gruppen Resultater under fanen Design.

  Du bliver muligvis bedt om at bekræfte, om du vil tilføje den markerede række. Klik på Ja for at indsætte rækken, eller klik på Nej for at annullere.

Resultat    "Tom Michaels" føjes nu til feltet TildeltTil for problem 3.

Vigtigt!    Du kan ikke bruge en tilføjelsesforespørgsel, der refererer til en tabel, der indeholder et felt med flere værdier. Følgende forespørgsel er for eksempel ikke gyldig:

INSERT INTO [NewIssues] ( ID, Title, AssignedTo ) SELECT Issues.ID, Issues.Title, Issues.AssignedTo FROM Issues;

Til toppen af siden

Brug af en opdateringsforespørgsel med et felt med flere værdier

Du kan bruge en opdateringsforespørgsel til at ændre en enkelt værdi i et felt med flere værdier til en anden værdi. I dette eksempel vil du opdatere feltet TildeltTil med flere værdier for at erstatte "Kelly Rollin" med "Lisa Miller."

 1. Åbn forespørgslen i design visning.

 2. Tilføj tabellen problemer i dialogboksen Vis tabel , og klik derefter på Luk.

 3. På fanen design skal du klikke på Opdater.

 4. Træk TildeltTil. værdi til forespørgselsgitteret.

 5. Skriv "Lisa Miller" i rækken Opdater til .

 6. Skriv "Kelly Rollin" i rækken kriterier .

 7. Klik på Kør i gruppen Resultater under fanen Design.

  Du bliver muligvis bedt om at bekræfte, om du vil tilføje den markerede række. Klik på Ja for at indsætte rækken, eller klik på Nej for at annullere.

Resultat    Lisa Miller erstatter Kelly Rollin i TildeltTil -feltet for alle tilsvarende problemer.

Til toppen af siden

Brug en sletteforespørgsel med et felt med flere værdier

Når du arbejder med en tabel, der indeholder et felt med flere værdier, kan du bruge en sletteforespørgsel til at slette poster, der indeholder en bestemt værdi i et felt med flere værdier, eller til at slette en bestemt værdi fra et felt med flere værdier i alle posterne i tabellen. I følgende eksempel skal du antage, at du vil slette "David Hamilton" fra tabellen med problemer.

Vigtigt!    Når du bruger en sletteforespørgsel til at slette et felt med flere værdier, der indeholder data, mister du disse data permanent – du kan ikke fortryde sletningen. Du bør derfor sikkerhedskopiere databasen, inden du sletter tabelfelter eller andre databasekomponenter.

Sådan slettes en bestemt værdi fra et felt med flere værdier i alle poster

 1. Klik på Forespørgselsdesign i gruppen Forespørgsler under fanen Opret.

 2. Tilføj tabellen problemer i dialogboksen Vis tabel , og klik derefter på Luk.

 3. Åbn forespørgslen i design visning.

 4. Klik på Sletunder fanen design .

 5. Skriv "David Hamilton" i rækken kriterier .

 6. Klik på Kør i gruppen Resultater under fanen Design.

  Du bliver muligvis bedt om at bekræfte, om du vil slette posterne. Klik på Ja for at slette posterne, eller klik på Nej for at annullere.

Resultat    David Hamilton fjernes fra for alle tilsvarende problemer.

Slette poster, der indeholder en bestemt værdi i et felt med flere værdier

 1. Klik på Forespørgselsdesign i gruppen Forespørgsler under fanen Opret.

 2. Tilføj tabellen problemer i dialogboksen Vis tabel , og klik derefter på Luk.

 3. Åbn forespørgslen i design visning.

 4. På fanen design skal du klikke på Slet gruppe.

 5. Klik på pilen under Vis i gruppen resultater under fanen design , og klik derefter på SQL- visning.

 6. Indtast følgende SQL-sætning:

  DELETE FROM Issues WHERE (((Issues.AssignedTo.Value)="David Hamilton"));

  Bemærk!    I dette tilfælde kan du kun bruge en SQL-sætning, ikke design gitteret. Hvis du skifter til design gittervisning, tilføjer Access en stjerne (*) efter sætningen DELETE, som du skal fjerne fra SQL-visning.

 7. Klik på Kør i gruppen Resultater under fanen Design.

  Du bliver muligvis bedt om at bekræfte, om du vil slette posterne. Klik på Ja for at slette posterne, eller klik på Nej for at annullere.

Resultat    Alle problemer, hvor David Hamilton er tildelt, fjernes.

Til toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×