Brug af funktioner og indlejrede funktioner i Excel-formler

Funktioner er foruddefinerede formler, der udfører beregninger ved hjælp af bestemte værdier, også kaldet argumenter, i en bestemt rækkefølge eller struktur. Funktioner kan bruges til at udføre simple eller komplekse beregninger. Du kan finde alle Excel-funktioner på fanen Formler på båndet:

Fanen "Excel-formler" på båndet
 • Excel-funktionens syntaks

  I følgende eksempel med funktionen AFRUND, hvor der afrundes et tal i celle A10, illustreres en funktions syntaks.

  Funktionsstruktur

  1. Struktur. En funktions struktur begynder med et lighedstegn (=) efterfulgt af funktionsnavnet, en venstreparentes, argumenterne for funktionen adskilt med semikoloner, og den afsluttes med en højreparentes.

  2. Funktionsnavn. Du kan få vist en liste over tilgængelige funktioner ved at klikke på en celle og trykke på SKIFT+F3, hvilket starter dialogboksen Indsæt funktion.

  Excel-formler – dialogboksen "Indsæt funktion"

  3. Argumenter Argumenter kan være tal, tekst, logiske værdier f.eks. SAND eller FALSK, matricer, fejlværdier (f.eks. #I/T) eller cellereferencer. Det angivne argument skal resultere i en gyldig værdi for argumentet. Argumenter kan også være konstanter, formler eller andre funktioner.

  4. Værktøjstip til argumenter. Der vises et værktøjstip med syntaks og argumenter, når du skriver funktionen. Hvis du f.eks. skriver =AFRUND(, vises værktøjstippet. Værktøjstip vises kun for indbyggede funktioner.

  Bemærk!: Du har ikke brug at skrive funktioner med store bogstaver, f.eks. =AFRUND, da Excel automatisk skriver alt med stort for dig, når du trykker på Enter. Hvis du staver et funktionsnavn forkert, f.eks. =SUMM(A1:A10) i stedet for =SUM(A1:A10), så returnerer Excel fejlmeddelelsen #NAVN?.

 • Angive funktioner i Excel

  Når du opretter en formel, der indeholder en funktion, kan du bruge dialogboksen Indsæt funktion til at skrive regnearksfunktioner. Når du vælger en fra dialogboksen Indsæt funktion, starter Excel guiden Funktion, som viser navnet på funktionen, alle argumenterne, en beskrivelse af funktionen og de enkelte argumenter, det aktuelle resultat af funktionen og det aktuelle resultat af hele formlen i dialogboksen .

  Guiden "Excel-funktion"

  Du kan bruge Autofuldførelse af formel til at gøre det lettere at oprette og redigere formler samt minimere skrivearbejdet og syntaksfejl. Når du har skrevet et lighedstegn (=) og de første bogstaver af en funktion, viser Excel en dynamisk rulleliste med gyldige funktioner, argumenter og navne, der svarer til bogstaverne. Du kan derefter vælge et fra rullelisten, og Excel sætter det ind for dig.

  Excel – Autofuldførelse af formel

 • Indlejre funktioner i Excel

  I visse tilfælde kan det være nødvendigt at bruge en funktion som et af argumenterne i en anden funktion. I følgende formel anvendes f.eks. en indlejret funktion MIDDEL, og resultatet sammenlignes med værdien 50.

  Indlejrede funktioner

  1. Funktionerne MIDDEL og SUM er indlejret i funktionen HVIS.

  Gyldige returværdier     Når en indlejret funktion anvendes som argument, skal den indlejrede funktion returnere samme type værdier, som argumentet anvender. Hvis argumentet f.eks. anvender værdien SAND eller FALSK, skal den indlejrede funktion returnere værdien SAND eller FALSK. Hvis funktionen ikke gør det, vises fejlen #VÆRDI! i Excel.

  Niveaugrænse for indlejring    En formel kan indeholde op til syv niveauer af indlejrede funktioner. Når én funktion (som vi kalder funktion B) bruges som argument i en anden funktion (som vi kalder funktion A), fungerer funktion B som en funktion på andet niveau. Både funktionen MIDDEL og funktionen SUM er f.eks. funktioner på andet niveau, hvis de bruges som argumenter i funktionen HVIS. En funktion, der er indlejret i funktionen MIDDEL, er dermed en funktion på tredje niveau osv.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×