Brug af en skærmlæser til at oprette et nyt projekt i Project

Brug af en skærmlæser til at oprette et nyt projekt i Project

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Oplæsningssymbol med etiketten Indhold til skærmlæser. Emnet handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er beregnet til personer med nedsat syn, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkter, og er en del af indholdsættet Tilgængelighed i Office. Få mere generel hjælp ved at se Office Support.

Du kan bruge Project 2016 med dit tastatur og Oplæser, den indbyggede skærmlæser til Windows, til at udføre alle vigtige basisopgaver. Du kan også bruge JAWS-skærmlæseren. Du kan oprette et nyt projekt, tilføje opgaver, tildele ressourcer, udskrive dit projekt og meget mere.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Gå til Tastaturgenveje i Project 2016 for tastaturgenveje.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Windows-skærmlæser, Oplæser. Hvis du vil vide mere om at bruge Oplæser, skal du gå til Komplet vejledning til Oplæser.

 • Dette emne gør også opmærksom på funktionen JAWS. Hvis du vil vide mere om JAWS til Windows, skal du gå til Startvejledning for JAWS til Windows.

 • I dette emne antager vi, at du bruger denne app med en pc. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en Windows-telefon eller -tablet.

I dette emne

Åbn Project 2016, og opret et tomt projekt

Det er nemt at starte et nyt projekt i Project 2016.

 1. Tryk på Windows-tasten. Du hører: "Søgefelt, redigerer." Med JAWS hører du: "Cortana."

 2. Skriv de første par bogstaver af Project 2016, indtil du hører "Project 2016, skrivebordsapp."

  Tip!: Det er normalt nok at skrive "Pr" for at finde den rette app.

 3. Tryk på Enter for at åbne Project 2016. Det åbner til en liste over senest anvendte projekter og projektskabeloner. Du hører: "Knappen Tomt projekt".

 4. Tryk på mellemrumstasten, hvis du vil oprette et nyt projekt.

Tilføj opgaver, og tildel ressourcer

Dit nye projekt åbnes i visningen Gantt-diagram, som er den mest enkle visning at arbejde i.

 1. Når du åbner et tomt projekt, er fokus i øverste venstre hjørne af diagrammet. Tryk på højre pil, indtil du hører "Kolonneoverskrift, Opgavenavn, markeret", og skriv derefter navnet på den første opgave. Med JAWS hører du: "Opgavenavn, tom".

 2. Tryk på højre piletast, indtil du hører "Kolonneoverskrift, ressourcenavne, kombinationsboks, markeret", og skriv derefter navnet på den ressource, som du ønsker, skal håndtere denne opgave. Med JAWS hører du: "Ressourcenavne, tom".

  Tip!: Ressourcenavnet er normalt navnet på en person eller et team, men det kan være alt, hvad du ønsker.

 3. Tryk på Enter for at afslutte tilføjelsen af opgaven. Fokus flyttes til den næste række i kolonnen Ressourcenavne.

 4. Hvis du vil tilføje endnu en opgave, skal du trykke på venstre piletast, indtil du hører "Kolonneoverskrift, Opgavenavn, markeret", og skriv derefter dens navn. Med JAWS hører du: "Opgavenavn, tom".

 5. Hvis du vil føje en ressource til denne opgave, skal du trykke på højre piletast, indtil du hører "Kolonneoverskrift, ressourcenavne, markeret". Skriv derefter navnet på ressourcen, og tryk derefter på Enter. Med JAWS hører du: "Ressourcenavne, tom".

  Tip!: Hvis du tilføjer en ressource, du allerede har brugt i en tidligere række, skal du kun skrive de første par bogstaver af dens navn, så foreslår Project 2016 den. Hvis du trykker på Enter, fuldføres det foreslåede navn automatisk.

 6. Gentag disse trin, indtil du har føjet alle opgaver og tildelt ressourcer til dem.

Planlæg opgaver i visningen Teamplanlægning

Du kan bruge visningen Teamplanlægning til at planlægge de opgaver, du har defineret.

Bemærk!: JAWS offentliggør ikke ressource- eller opgavenavne korrekt i visningen Teamplanlægning, så du skal bruge Oplæser til at planlægge opgaverne.

 1. Tryk på Alt+H, G, og tryk derefter på P for at skifte til visningen Teamplanlægning. Du hører: "Visningen Teamplanlægning".

 2. Tryk på pil ned for at høre navnet på den første ressource. Du kan bruge piletasterne ned og op til at navigere mellem ressourcerne.

 3. Tryk på højre piletast for at flytte til de opgaver, der er tildelt den aktuelt valgte ressource. Du hører opgavens navn efterfulgt af "Ikke-planlagt opgave". Hvis ressourcen har flere opgaver tildelt, kan du bruge højre og venstre piletaster til at navigere mellem dem.

 4. Tryk på Skift+F2 for at åbne vinduet Opgaveoplysninger for den aktuelt valgte opgave.

 5. Tryk på Tab, indtil du hører: "Start, kan redigeres, rediger," og tryk derefter på Alt+pil ned for at åbne datovælgeren.

 6. Tryk på T for at angive i dag som startdatoen, eller brug piletasterne til at finde den rigtige dato. Tryk på mellemrumstasten for at bekræfte valget. Oplæser gør opmærksom på den valgte dato.

 7. Tryk på Tab, indtil du hører: "Afslut, kan redigeres, rediger," og tryk derefter på Alt+pil ned for at åbne datovælgeren.

 8. Tryk på T for at angive i dag som slutdatoen, eller brug piletasterne til at finde den rigtige dato. Tryk på mellemrumstasten for at bekræfte valget. Oplæser gør opmærksom på den valgte dato.

 9. Tryk på Enter for at afslutte redigeringen af opgaven. Oplæser meddeler ressourcenavnet, opgavenavnet og de start- og slutdatoer, du lige har valgt.

  Tip!: Hvis du ved et uheld planlægger opgaver, der overlapper hinanden, vil du høre "Overallokeret". Tryk på Skift+F2 igen, og planlæg opgaven igen.

 10. Gentag trinnene herover for alle ikke-planlagte opgaver.

Tip!: Tryk på Alt+H, G, og tryk derefter på G for at vende tilbage til visningen Gantt-diagram.

Gem et projekt

Du kan gemme dit projekt på din egen computer eller på en delt netværksplacering.

Bemærk!: JAWS offentliggør ikke placeringerne for lagring korrekt, så du skal bruge Oplæser til at gemme dit projekt for første gang.

 1. Tryk på Alt+F. Du hører: "Backstage-visning, markeret". Med JAWS hører du: "Fanen Oplysninger".

 2. Tryk på A, og tryk derefter på en anden tast, afhængigt af hvor du vil gemme projektet:

  • Tryk på N for at synkronisere projektet med SharePoint.

  • Tryk på S for at gemme projektet i dit OneDrive eller SharePoint-websted, eller tryk på K for at logge på OneDrive.

  • Tryk på C for at gemme projektet på din pc.

 3. Tryk på mellemrumstasten to gange for at bekræfte lagringsplaceringen, tryk derefter på pil ned og pil op for at vælge, hvor nøjagtigt i den valgte placering projektet skal gemmes – f.eks. hvilken mappe på din computer du vil bruge. Tryk på Enter, når du finder den rigtige indstilling.

 4. Skriv det filnavn, du vil bruge.

 5. Tryk på Tab, indtil du hører: "Knappen Gem", og tryk derefter på Enter for at gemme filen. Med JAWS hører du: "Forlader menuer, knappen Gem".

Tip!: Når du har gemt dit projekt én gang, kan du hurtigt gemme ændringer i projektet ved at trykke på Ctrl+S.

Udskriv et projekt

Du skal muligvis udskrive dit projektdiagram for at vise det til en person.

 1. Tryk på Alt+F. Du hører: "Backstage-visning, markeret". Med JAWS hører du: "Fanen Oplysninger".

 2. Tryk på P, og tryk derefter på I for at åbne dialogboksen for printervalg. Du hører: "Hvilken printer".

 3. Tryk på pil op og ned for at flytte mellem de tilgængelige printere. Når du finder den rigtige indstilling, skal du trykke på mellemrumstasten for at vælge printeren.

 4. Tryk på Alt+P og derefter på P for at udskrive dit projekt.

Se også

Brug en skærmlæser at gennemgå eller redigere et eksisterende projekt i Project 2016

Tastaturgenveje i Project 2016

Konfigurer din enhed for at bruge hjælp til handicappede i Office 365

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i Project

Brug Project Online med tastaturet og Oplæser, den indbyggede skærmlæseren Windows til at oprette et nyt projekt, tilføje opgaver, tildele ressourcer, udskrive projektet og meget mere.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • For tastaturgenveje, gå til tastaturgenveje i Project Online.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Windows-skærmlæser, Oplæser. Hvis du vil vide mere om at bruge Oplæser, skal du gå til Komplet vejledning til Oplæser.

 • I dette emne antager vi, at du bruger denne app med en pc. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en Windows-telefon eller -tablet.

 • Når du bruger Project Online, anbefaler vi, at du bruger Microsoft Edge som din webbrowser. Da Project Online kører i din webbrowser, er det tastaturgenvejene, der er forskellige fra dem i computeren. For eksempel skal du bruge Ctrl + F6 i stedet for F6 til at gå ind og ud af kommandoerne. Desuden almindelige genveje som F1 (hjælp) og Ctrl + O (åben) anvende til webbrowseren – ikke Project Online.

I dette emne

Åbn Project Online og oprette et projekt

 1. Gå til portal.office.com eller login.microsoftonline.com i din webbrowser, og log på kontoen Office 365.

  Bemærk!: Hvis du vil vide mere om, hvordan du logger på Project Online, skal du referere til at logge på Project Online.

 2. For at åbne appen Project Online, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre "Project linket", og tryk derefter på Enter. Project åbnes på startsiden.

 3. For at oprette et projekt, på siden Hjem, tryk på fanen tast, indtil du høre "Tabel, oprette eller importere projekter", og tryk derefter på Enter. Siden Opret et nyt projekt åbnes, og du høre: "Virksomhedsprojekt, når du vil mere kontrol over projektet."

 4. Gør et af følgende:

  • For at oprette et Virksomhedsprojekt, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre "Derefter sammenkæde", og tryk derefter på Enter.

  • Hvis du vil oprette en Sharepoint-opgaveliste, skal du trykke på Skift + Tab, indtil du høre "Sharepoint-opgaveliste, når du vil alle skal kunne oprette og redigere opgaver,", og tryk derefter på Enter. Tryk derefter på tasten Tab, indtil du høre "Næste, link," og derefter trykke på Enter.

  Bemærk!: Hvis du vil vide mere om hvert projekt, se oprette et projekt i Project Web App.

 5. Skriv projektnavnet, eller andre oplysninger (hvis det er nødvendigt). Oplæser læser for at flytte mellem felter Tryk på TAB eller Skift + fanen feltets beskrivelse, når du flytter.

 6. Når du er færdig, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre "Udfør, link," og derefter trykke på Enter.

Åbne et eksisterende projekt

Åbne en af dine eksisterende projekter i Projektcenter til at redigere den, og, for eksempel tilføje nye opgaver.

 1. Project Online-hjemmesiden, til at åbne Projektcenter, skal du trykke på fanen nøgle, indtil du høre "projekter link," og derefter trykke på Enter.

 2. I Projektcenter, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre det projekt, du vil åbne, og tryk derefter på Enter for at vælge. Oplæser læser projekter som: "< projektnavn > Åbn i menuen".

 3. Når du har valgt projektet, skal du trykke på Ctrl + F6. Du hører: "Fanen Gennemse, 1 af 2."

 4. For at åbne projektet, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre "Åbn, knappen", og tryk derefter på mellemrum. Derefter skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre "i browseren til redigering, knappen", og tryk på mellemrumstasten.

  Siden project åbnes.

Tilføj opgaver, og tildel ressourcer

En af de første trin til at administrere et projekt er at tilføje de opgaver, der kommer i dit projekt, der er færdig. Listen over opgaver kan være noget så enkelt som en liste over de ting, der skal gøre, eller det kan være lidt mere involveret, med start- og slutdatoer, relationer med andre opgaver og andre oplysninger, der er tilknyttet en opgave.

Oprette en ny opgave i et Sharepoint-opgaveliste projekt

Tilføje en simpel tjekliste over opgaver i et Sharepoint-opgaveliste projekt.

 1. Åbne projektet til redigering, som beskrevet i åbne et eksisterende projekt. Project startsiden åbnes, og du høre: "Startside < projektnavn >.

 2. Tryk på tasten Tab på project-hjemmesiden, indtil du høre "Tilføj opgave, link," og derefter trykke på Enter.

 3. Flytter fokus til feltet Opgavenavn, og du høre: "Navn påkrævet opgavefelt." Skriv det ønskede opgavenavn.

 4. For at tilføje en startdato, skal du trykke på tasten Tab, indtil du høre "Startdato, redigering,", og Skriv datoen.

 5. Tryk på TAB for at tilføje en forfaldsdato, indtil du høre "Forfaldsdato redigering,", og Skriv datoen.

 6. Tryk på TAB, indtil du høre "Tildelt til, redigering," for at tildele opgaven til en ressource, og skriv navnet på den ressource, der skal arbejde på opgaven.

  Bemærk!: Der vises en liste over forslag, mens du skriver. For at vælge et forslag fra listen, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre forslag, du vil, og tryk derefter på Enter.

  Tip!: Ressourcenavnet er normalt navnet på en person eller et team, men det kan være alt, hvad du ønsker.

 7. Når du er færdig, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre "Knappen Gem", og tryk derefter på Enter.

  Opgaven er føjet til listen opgaver, og fokus flyttes til project startside.

Oprette en ny opgave i et virksomhedsprojekt

Hvis du har de relevante tilladelser i Project Online, kan du nemt oprette en ny opgave i et virksomhedsprojekt.

 1. Åbn dit Enterprise projekt til redigering, som beskrevet i åbne et eksisterende projekt. Siden project tidsplan åbnes med en oversigt over alle dine igangværende opgaver, og du høre: "Projekt detaljer, side, tidsplan".

 2. For at oprette en ny opgave skal du angive opgaveoplysningerne i den tomme række i bunden af opgavelisten.

 3. For at tilføje et opgavenavn i en tom række, skal du trykke på tasten Tab, indtil du høre "Markeret, kan redigeres, kolonneoverskriften, Opgavenavn" Tryk på Enter, og skriv derefter navnet på opgaven.

 4. Tryk på tasten Tab for at angive varigheden af opgaven, indtil du høre "Markeret, kan redigeres, kolonneoverskriften, varighed," Tryk på Enter, og skriv derefter varigheden.

 5. Tryk på tasten Tab for at angive startdatoen for opgaven, indtil du høre "Markeret, kan redigeres, kolonneoverskriften, start," Tryk på Enter, og skriv derefter startdagen.

 6. Tryk på tasten Tab for at angive slutdatoen for opgaven, indtil du høre "Markeret, kan redigeres, kolonneoverskriften, Udfør," Tryk på Skriv, og skriv derefter den færdige dag.

 7. For at tildele ressourcer til opgaven, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre "Markeret, kan redigeres, kolonneoverskriften ressourcenavne," og derefter trykke på Alt + pil ned for at gennemse listen over ressourcer. Tryk på mellemrum for at vælge en ressource. Når du har valgt de ønskede ressourcer, skal du trykke på Enter.

  Bemærk!: Før du tildeler ressourcer, Sørg for, at du har oprettet en gruppe. For at lære at oprette en gruppe i Project Online, skal du henvise til Brug en skærmlæser til at oprette en gruppe i Project.

 8. For at vælge mellem automatisk eller manuel planlægning af en opgave, skal du gøre et af følgende:

  • Hvis du vil planlægge opgaven manuelt, skal du trykke på Ctrl + Skift + M.

  • Hvis du vil planlægge automatisk opgaven, skal du trykke på Ctrl + Skift + A.

  Bemærk!: Hvis du vil vide mere om automatisk eller manuel planlægning af en opgave i Project Online skal referere til at vælge mellem automatisk eller manuelt planlægning af en opgave

 9. Når du er færdig med at tilføje opgaven, lukke og tjekke projektet ind igen, skal du trykke på Ctrl + F6. Du hører: "Fanen Gennemse, 1 af 5." Tryk på tasten Tab, indtil du høre "Knappen Luk", og tryk på Enter. Der åbnes en dialogboks, og du høre "Dialogboksen Luk". Tryk på Enter igen.

  Fokus flyttes til Projektcenter.

Gemme og publicere et projekt

Når du har oprettet et virksomhedsprojekt i Project Online, eller når du har foretaget ændringer i det, skal du udgive projektet. Udgive projektet, bliver de mest aktuelle oplysninger tilgængelig for andre, herunder de gruppemedlemmer, der er tildelt til projektets opgaver. Du kan også gemme dine ændringer uden at udgive dem, så andre kan se.

 1. Åbn dit Enterprise projekt til redigering, som beskrevet i åbne et eksisterende projekt. Siden project tidsplan åbnes.

 2. Tryk på Ctrl + S for at gemme, når du har foretaget ændringer til dit projekt. Projektet er gemt, og du høre: "Gem blev fuldført".

 3. Hvis du er klar til at publicere ændringerne, skal du trykke på Ctrl + F6, indtil du høre: "Gennemse tab 1 af 5." Tryk på TAB, indtil du høre "Publicer, knappen," og derefter trykke på Enter. Projektet er blevet publiceret.

Udskrive et projekt

Du skal muligvis udskrive projektplanen fra et virksomhedsprojekt at vise det til en person.

 1. Åbn din virksomhedsprojekt, som beskrevet i åbne et eksisterende projekt. Siden project tidsplan åbnes.

 2. Hvis du vil udskrive projektplanen, skal du trykke på Ctrl + Skift + O. Dialogboksen Udskriv åbnes. Du hører: "< projektnavn > dialogboksen Udskriv."

 3. For at vælge en indstilling for udskrivning, tryk på Enter, og brug derefter op eller ned piletasterne, indtil du høre den ønskede indstilling. Tryk på Enter for at markere.

 4. For at flytte gennem indstillingerne i dialogboksen skal du trykke på tabulatortasten. Tryk på Alt + pil ned for for at udvide indstilling menuer, og at foretage et valg, tryk på Enter.

 5. Hvis du vil udskrive, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre "Knappen Udskriv", og tryk derefter på Enter.

Se også

Brug en skærmlæser at gennemgå eller redigere et eksisterende projekt i Project

Brug af en skærmlæser til at oprette en gruppe i Project

Tastaturgenveje i Project Online

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser med Project

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i Project

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×