Brug af en skærmlæser til at oprette en forespørgsel i Access-databaser på skrivebordet

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Oplæsningssymbol med etiketten Indhold til skærmlæser. Emnet handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er beregnet til personer med nedsat syn, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkter, og er en del af indholdsættet Tilgængelighed i Office. Få mere generel hjælp ved at se Office Support.

Brug Access med tastaturet og en skærmlæser til at oprette en forespørgsel. Vi har testet med Oplæser, JAWS og NVDA, men det kan arbejde sammen med andre skærmlæsere, så længe de følger almindelige hjælp til handicappede i verdensklasse og teknikker. En forespørgsel gør det nemmere at få vist, tilføje, slette eller ændre data i skrivebordsdatabasen Access. Forespørgsler er også nyttig, når du vil finde bestemte data hurtigt, beregne eller opsummere data eller automatisere data management opgaver såsom at gennemgå de mest aktuelle data med jævne mellemrum.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Hvis du vil have mere at vide om skærmlæsere, kan du se Sådan fungerer skærmlæsere med Microsoft Office.

 • Når du bruger Oplæser, bruger tastaturet som standard indstillingen standardlayout. Du kan ændre dette i indstillingerne for Oplæser ved at trykke på Windows-tasten+Ctrl+N. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører: "Vælg tastaturlayout, Standard". For at ændre layoutet til Ældre version skal du trykke på piletasten ned. Du hører: "Ældre version, markeret". De nye kommandoer i Oplæser er ikke tilgængelige i tastaturlayoutet Ældre version, hvis tastetrykkene for ældre kommandoer er i konflikt med de nye funktioner i Oplæser.

I dette emne

Typer af forespørgsler

I en veldesignet database er de data, du vil præsentere via en formular eller rapport, normalt placeret i flere tabeller. En forespørgsel henter oplysninger fra forskellige tabeller og samler dem, så de kan vises i en formular eller rapport. Der findes to overordnede typer forespørgsler, en udvælgelsesforespørgsel og en handlingsforespørgsel. Typen af den forespørgsel, du opretter, afhænger af den opgave, du vil udføre.

En udvælgelsesforespørgsel er en anmodning om dataresultater. En udvælgelsesforespørgsel hjælper dig med at få lige præcis de data, du har brug for, i en dataarkvisning. Brug en udvælgelsesforespørgsel til at:

 • Gennemgå data fra kun visse felter i en tabel

 • Gennemgå data fra flere relaterede tabeller samtidigt

 • Gennemgå data, der er baseret på bestemte kriterier

 • Foretage beregninger

 • Kombinere data fra forskellige tabeller

Hvis tabellen Produkt f.eks. har flere felter (kolonner), kan du oprette en udvælgelsesforespørgsel for at få en ordnet visning, der fokuserer på kun de felter (kolonner), du skal bruge. Du kan også tilføje kriterier for at filtrere antallet af rækker, der returneres, så kun de rækker, som indeholder produkter, der koster mere end $10,00 returneres.

En handlingsforespørgsel er en anmodning for handlinger på dataene. Brug en handlingsforespørgsel til at tilføje, ændre eller slette data fra databasen. Hver opgave, f.eks. tilføje eller slette data, har en bestemt type handlingsforespørgsel.

Opret en udvælgelsesforespørgsel

Brug af guiden forespørgsel til at udføre en simpel forespørgsel. For at føje kriterier til forespørgslen, skal du bruge forespørgselsdesign.

Brug guiden Forespørgsel

 1. Tryk på Alt + C, spørgsmål, Z. Vinduet Ny forespørgsel åbnes med guiden Simpel forespørgsel, der er markeret.

  Tip!: 

  • Hvis du endnu ikke har gemt den tabel, du vil oprette en forespørgsel til, bliver du bedt om at gøre det, før guiden Forespørgsel åbnes.

  • Du kan også bruge guiden Forespørgsel til at oprette andre typer af forespørgsler: Krydstabuleringsforespørgsel, forespørgslen Find dubletter (for at finde poster med dublerede feltværdier i en enkelt tabel), og forespørgslen Find ikke-relaterede poster (for at finde poster [rækker] i en tabel, der ikke har-relaterede poster i en anden tabel).

 2. Tryk på Enter. Vinduet Simpel forespørgsel åbnes med fokus på listen Tilgængelige felter.

 3. Tryk på Alt + T eller Shift + tabulatortasten for at flytte til det kombinerede redigeringsfelt Tabeller/forespørgsler.

 4. Hvis du vil åbne en rulleliste, skal du trykke på Alt + pil ned for. På rullelisten, for at markere tabellen vil du køre forespørgslen på, brug pil op og pil ned til.

 5. Tryk på tasten Tab for at flytte til listen tilgængelige felter. Brug pil ned for at vælge det felt, du vil køre forespørgslen på.

 6. Tryk på Alt + S, hvis du vil føje feltet til forespørgslen. Fokus flyttes til listen Markerede felter.

 7. Tryk på tasten Tab, indtil du høre "Større end knappen", og tryk derefter på Enter. Hvis du vil tilføje alle felterne, skal du trykke på Alt + S, derefter skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre "dobbelte pil", og tryk derefter på Enter.

  Tryk på Alt + T, hvis du vil føje flere tabeller til forespørgslen. Fokus flyttes til redigeringsfeltet Tabeller/Forespørgsler. Gentag trin 4 – 7 efter behov.

 8. Tryk på Alt + N, når du er færdig med at angive alle dine tabeller og felter, for at flytte til den næste side i guiden.

  Tip!: De næste sider i guiden kan variere, afhængigt af de oplysninger, du har angivet. Du bliver f.eks. bedt om at vælge en detaljeret eller opsummeret version af din forespørgsel. Foretag dit valg og, tryk på Alt + N for at flytte til den næste side i guiden.

 9. Tryk på Shift + tabulatortasten, når du flytter til en ny side i guiden, og du hører "Hvilken titel skal forespørgslen have?". Fokus flyttes til feltet Titelredigering. Angiv et navn.

 10. Få vist, rediger, og gem din forespørgsel.

  • For at gemme forespørgslen og åbner den for at få vist oplysninger, skal du trykke på Alt + O, og tryk derefter på Enter. Tryk på F6 for at lukke forespørgslen.

  • For at gemme forespørgslen og afslutte guiden uden at få vist forespørgselsresultaterne, skal du trykke på Alt + F. Når guiden lukkes, vises forespørgslen i en ny fane med fokus i den første celle.

  • Tryk på Alt + M for at ændre designet af forespørgslen, og tryk derefter på Enter. Forespørgslen åbnes i designvisning.

Brug Forespørgselsdesigner

 1. Tryk på Alt + C, Q, D. Dialogboksen Vis tabel åbner med fanen tabeller, der er markeret, og du høre "Vis tabel dialogboks."

 2. Brug pil ned for at markere en tabel, og Føj det til forespørgslen, i dialogboksen Vis tabel, og derefter trykke på Alt + A, når du høre navnet på den ønskede tabel. Tabellen indsættes i arbejdsområdet skal over designgitteret.

 3. Tryk på Alt + C for at lukke dialogboksen Vis tabel.

 4. Der er fokus i designgitteret i rækken felt redigeringsfelt. Du hører: "Adgang, række 1, kolonne 1." Med JAWS, du høre: "Design, Autonummerering, type og tekst." Hvis du vil føje et felt til designgitteret, skal du trykke på Alt + pil ned. Der åbnes en liste over tilgængelige felter.

 5. Hvis du vil flytte til rullelisten med JAWS, skal du trykke på Ctrl + pil op. I Oplæser flyttes fokus automatisk til på rullelisten.

 6. Brug pil ned for at vælge et felt fra på rullelisten, og tryk derefter på Enter, når du høre navnet på det ønskede felt. Det valgte felt vises i kolonnen. Fokus flyttes automatisk til den næste kolonne.

 7. Gentag trin 4-6 for at føje et andet felt til forespørgslen.

 8. Sådan føjes et kriterium til et felt:

  1. Tryk på pil ned i kolonnen i det felt, du vil tilføje et kriterium til, indtil du høre: "Række 11, kolonne 1". Med JAWS, du høre: "Kriterier".

  2. Angiv et kriterium. For en pris felt i en tabel, f.eks > = 10 (større end symbol, er lig med symbolet og tallet til 10) til at vise en liste over produkter med en pris på større end eller lig med $10,00.

 9. Hvis du vil se forespørgselsresultaterne, skal du trykke på Alt, J, K, G.

 10. Tryk på Ctrl + S for at gemme forespørgslen. Angiv et navn til din forespørgsel i dialogboksen Gem som, og tryk på Enter.

Bemærk!: Du kan bruge Forespørgselsdesigner til at gennemgå data fra flere relaterede tabeller samtidigt. Hvis du f.eks. har en database med tabellen Kunder og Ordrer, og hver tabel har feltet Kunde-id, som danner basis for en en til mange-relation mellem de to tabeller, kan du oprette en forespørgsel, der returnerer ordrerne for kunder i en bestemt by. Hvis du vil oprette en forespørgsel, der samtidig gennemgår data fra flere tabeller, skal du bruge den fremgangsmåde, der er nævnt her, men gentage trin 2 til 8 for at føje flere tabeller, felter og kriterier til forespørgslen.

Opret en parameterforespørgsel

Hvis du med jævne mellemrum vil køre varianter af en bestemt forespørgsel, bør du overveje at bruge en parameterforespørgsel. Når du kører en parameterforespørgsel, bliver du bedt om at angive feltværdier, som derefter bruges til at oprette kriterier til forespørgslen.

 1. I ruden Navigation skal du vælge den forespørgsel, du vil basere din parameterforespørgsel på.

 2. Tryk på Skift + F10. Genvejsmenuen åbnes, og du høre "Åbn, O."

 3. Tryk på D. Forespørgslen åbnes i visningen Design med fokus på første række i det første felt i forespørgselsgitteret.

 4. Tryk på tasten højre pil for at flytte til det felt, du vil ændre, indtil du høre navnet på det ønskede felt.

 5. Tryk på pil ned for at flytte til rækken kriterier, indtil du høre: "Række 11, kolonne 1". Med JAWS, du høre: "Kriterier".

 6. Slet nogle af de eksisterende oplysninger i cellen, og Angiv en parameterstreng. Eksempelvis hvis du vil oprette en parameterforespørgsel til en forespørgsel til at finde kunder i New York, slette "New York" og angive For hvilken by?. Du kan ikke bruge et punktum (.) eller et udråbstegn (!) som tekst i en parametermeddelelse.

  Strengen For hvilken by? er din parameterprompt. De kantede parenteser angiver, at du ønsker, at forespørgslen til at spørge om input, og teksten (i dette tilfælde For hvilken by?) er det spørgsmål, vises parameterprompten.

 7. For at køre forespørgslen, skal du trykke på Alt, J, K, G. Vinduet Enter parameterværdi åbnes med fokus i redigeringsfeltet. Indtast en værdi, for eksempel "New York."

 8. Tryk på tabulatortasten, indtil du kommer til knappen OK, og tryk derefter på Enter. I dette eksempel vises ordrerne for kunder i New York.

Angiv parameterdatatyper

Du kan også angive, hvilken type data en parameter skal acceptere. Du kan angive datatypen for enhver parameter, men det er særligt vigtigt at angive datatypen for numeriske, valuta- og dato- eller klokkeslætsdata. Når du angiver den datatype, som en parameter skal acceptere, får brugerne vist en mere brugervenlig fejlmeddelelse, hvis de indtaster den forkerte type data, f.eks. tekst, når der forventes en valuta.

Bemærk!: Hvis en parameter er angivet til at acceptere tekstdata, vil input blive fortolket som tekst, og der vil ikke blive vist nogen fejlmeddelelse.

 1. Åbn parameterforespørgslen. Hvis du vil skifte til designvisning, skal du trykke på Alt + H, U, D. Designgitteret åbnes.

 2. Tryk på Alt, J, Q, S, P. Dialogboksen Forespørgselsparametre åbnes med fokus i kolonnen Parameter.

 3. Skriv besked for hver parameter, du vil angive datatypen. Sørg for, at hver parameter svarer til bliver bedt om det, du bruger i rækken kriterier i forespørgselsgitteret. Hvis du har angivet eksempelvis For hvilken by?, du ville angive den samme kommandolinje i dialogboksen Forespørgselsparametre.

 4. Tryk på tabulatortasten for at gå til kolonnen Datatype.

 5. Tryk på Alt + pil ned for at åbne en rulleliste.

 6. Tryk på pil ned for at vælge datatypen for en parameter, indtil du høre det, du vil.

 7. Tryk på Enter for at gemme og lukke dialogboksen.

Du kan få yderligere oplysninger om brug af parametre, kan du se bruge parametre til at spørge om input ved kørsel af en forespørgsel.

Opret en krydstabuleringsforespørgsel

Når du vil ændre strukturen af opsummerede data for at gøre det nemmere at læse og forstå dem, skal du bruge en krydstabuleringsforespørgsel. En krydstabuleringsforespørgsel beregner en sum, gennemsnit eller en anden sammenlægningsfunktion, og grupperer derefter resultaterne efter to sæt af værdier – én ned langs siden af dataarket og den anden langs toppen. Du kan bruge guiden Forespørgsel til hurtigt for at oprette en krydstabuleringsforespørgsel.

Med guiden Krydstabuleringsforespørgsel kan du vælge en enkelt tabel eller forespørgsel som postkilde til din krydstabuleringsforespørgsel. Hvis en enkelt tabel ikke har alle de data, du vil medtage i din krydstabuleringsforespørgsel, skal du oprette en udvælgelsesforespørgsel, der returnerer de ønskede data.

 1. Tryk på Alt + C, spørgsmål, Z. Dialogboksen Ny forespørgsel åbnes med guiden Simpel forespørgsel, der er markeret.

  Tip!: Hvis du endnu ikke har gemt den tabel, du vil oprette en forespørgsel til, bliver du bedt om at gøre det, før guiden Forespørgsel åbnes.

 2. Tryk på pil ned. Du kan høre "Guiden krydstabuleringsforespørgsel."

 3. Tryk på Enter eller Alt + N. Guiden krydstabuleringsforespørgsel åbnes med alternativknappen tabeller er markeret og fokus på listen tabeller.

 4. Markér de objekter, du vil bruge til at oprette en krydstabuleringsforespørgsel:

  • Brug pil ned for at vælge en tabel.

  • Tryk på Alt + Q for at vælge en forespørgsel. Når du høre "forespørgsler alternativknappen markeret", skal høre pil ned for indtil du at flytte til listen, skal du trykke på Skift + Tab, og derefter trykke på for at vælge en forespørgsel, navnet på den ønskede forespørgsel.

  • Hvis du vil markere både tabeller og forespørgsler, skal du trykke på Alt + O. Når du hører "begge alternativknappen markeret", skal du trykke på Skift + Tab for at flytte til listen. Tryk på pil ned for at vælge de tabeller og forespørgsler, du vil, indtil du høre dem, du vil.

 5. Tryk på Enter eller Alt + N for at flytte til næste side.

 6. Den næste side åbnes med fokus på listen Tilgængelige felter. Tryk på pil ned for at vælge det felt, der indeholder værdierne, du vil bruge som rækkeoverskrifter.

 7. Tryk på tabulatortasten for at tilføje det valgte felt, og tryk derefter på Enter. Gentag det for hvert felt, du vil tilføje.

  Tip!: 

  • Du kan vælge op til 3 felter der skal bruges som kilder til rækkeoverskrifter, men jo færre rækkeoverskrifter du bruger, jo lettere dit krydstabuleringsdataark er at læse.

  • Hvis du vælger mere end ét felt til angivelse af rækkeoverskrifter, bestemmer den rækkefølge, som du vælger felterne i, den standardrækkefølge, som resultaterne sorteres i.

 8. Tryk på Enter eller Alt + N for at flytte til næste side i guiden.

 9. På den næste side for at vælge det felt, der indeholder de værdier, du vil bruge som kolonneoverskrifter, tryk på pil ned, indtil du høre det ønskede felt.

  Tip!: Generelt skal du vælge et felt, der indeholder færre værdier for gøre det lettere at læse dine resultater. Det kan f.eks. være en fordel at bruge et felt, der kun indeholder få mulige værdier (f.eks. køn), frem for at bruge et felt, der kan indeholde mange forskellige værdier (f.eks. alder).

 10. Hvis det felt, du vælger at bruge som kolonneoverskrifter, har datatypen Dato/klokkeslæt, tilføjer guiden et trin, der gør det muligt at gruppere datoerne i intervaller. Du kan angive År, Kvartal, Måned, Dato eller Dato/klokkeslæt. Hvis du ikke vælger en felt med dato/klokkeslæt til kolonneoverskrifter, springer guiden denne side over.

 11. Tryk på Enter eller Alt + N for at flytte til næste side. Når siden åbnes, er det første felt markeret i listen Felter, og fokus er på listen Funktioner.

 12. Tryk på Skift + Tab for at flytte til boksen felter for at vælge et andet felt. Du hører: "Felter markeret". Med JAWS, du høre: "Felter, kolon, liste," og navnet på det første felt.

 13. Brug pil ned for at markere et felt.

 14. Hvis du vil flytte til feltet på listen funktioner, skal du trykke på tasten Tab. Du hører: "Funktioner, er markeret." Med JAWS, du høre: "Funktioner, kolon, liste," og navnet på den første funktion.

 15. Brug pil ned for at vælge en funktion, der skal bruges til at beregne opsummeringsværdier. Datatypen for det markerede felt bestemmer, hvilke funktioner er tilgængelige.

 16. Når du er færdig med dine valg, skal du bruge tabulatortasten til afkrydsningsfeltet Ja, medtag rækkesummer og markere eller fjerne markeringen i det.

  Hvis du medtager rækkesummer, indeholder krydstabuleringsforespørgslen en yderligere rækkeoverskrift, der anvender samme felt og funktion som feltværdien. Når du medtager en rækkesum, indsættes en yderligere kolonne, der opsummerer de resterende kolonner. Hvis din krydstabuleringsforespørgsel f.eks. beregner gennemsnitsalder efter sted og køn (med kolonneoverskrifter for køn), beregner den yderligere kolonne gennemsnitsalderen efter sted og på tværs af alle køn.

  Tip!: Du kan ændre den funktion, der bruges til at opnå rækkesummer ved at redigere krydstabuleringsforespørgslen i designvisning.

 17. Tryk på Enter eller Alt + N for at flytte til næste side i guiden.

 18. På den næste side for at navngive din forespørgsel, skal du trykke på Skift + Tab, og angiv derefter et navn. Standardnavnet indeholder et understregningstegn efterfulgt af suffikset "Krydstabulering."

 19. Få vist, rediger og gem forespørgslen.

  • Tryk på Enter for at få vist krydstabuleringsforespørgslen.

  • Tryk på Alt + M og derefter på Enter, hvis du vil ændre designet af forespørgslen.

  • Tryk på Alt + F for at gemme forespørgslen og afslutte guiden.

Opret en sletteforespørgsel

Brug en sletteforespørgsel, når du vil fjerne samtidig poster (rækker), fra en tabel eller to relaterede tabeller. En sletteforespørgsel er nyttig, fordi du kan angive kriterier til hurtigt at finde og slette dataene. Den kan også spare dig tid, fordi du kan genbruge en gemt forespørgsel.

Bemærkninger!: 

 • Før du sletter alle data eller kører en sletteforespørgsel, skal du kontrollere, at du har en sikkerhedskopi af din Access-database på skrivebordet. En sletteforespørgsel giver dig mulighed for at gennemgå de rækker, der skal slettes, før du udfører sletningen.

 • Hvis du kun vil slette nogle få poster, behøver du ikke en forespørgsel. Du skal blot åbne tabellen i dataarkvisning, vælge de felter (kolonner) eller poster (rækker), du vil slette, og derefter trykke på Delete. Du blive bedt om at bekræfte den permanente sletning.

Opret en sletteforespørgsel

 1. Tryk på Alt + C, Q, D. Dialogboksen Vis tabel åbner.

 2. Brug pil ned for at vælge en tabel. Tryk på Alt + A, når du høre navnet på den ønskede tabel. Gentag dette for alle de tabeller, du vil slette poster fra.

 3. Tryk på Alt + C for at lukke dialogboksen Vis tabel. Tabellen vises som et vindue i afsnittet øverst til venstre i forespørgselsdesigngitteret, hvor alle felter, der er angivet.

 4. Tryk på Alt, J + Q, X. Designgitteret åbnes med fokus i det første felt. Rækkerne Sorter og Vis er ikke længere tilgængelige i designgitteret, men rækken Slet er nu tilgængelig.

 5. Tryk på Alt + pil ned for for at åbne rullelisten, når du høre "Autonummerering, række 1, Type og tekst".

 6. Sådan slettes alle tomme rækker i tabellen eller feltet:

  1. Brug pil ned til at markere et felt i tabellen, og tryk derefter på Enter, når du høre det ønskede felt. Fokus flyttes til den næste kolonne.

  2. Tryk på tasten venstre pil for at flytte til den forrige kolonne.

  3. Tryk på pil ned for at flytte til rækken Slet, indtil du høre "Slet kolon", og derefter trykke på Alt + pil ned for at åbne en rulleliste.

  4. Tryk på pil op for at vælge "Hvor", og tryk derefter på Enter. Fokus flyttes til den næste kolonne.

  5. Tryk på tasten venstre pil for at flytte til den forrige kolonne.

  6. Tryk på pil ned for at flytte til rækken kriterier.

  7. Når du høre "Kriterier" eller "Række 11, kolonne 1," Angiv IsNull(true).

 7. Sådan bruges bestemte kriterier i en sletteforespørgsel:

  1. Vil for at markere feltet med de kriterier, du vil Tryk på pil ned for at sletningen, indtil du høre feltet, og tryk derefter på Enter.

  2. Tryk på pil ned for at flytte til rækken Slet. Tryk på Alt + pil ned for, og derefter for at vælge "Hvor", tryk på pil ned og derefter trykke på Enter. Fokus flyttes til den næste kolonne.

  3. Tryk på tasten venstre pil for at flytte til den forrige kolonne.

  4. Tryk på pil ned for at flytte til rækken kriterier.

  5. Angiv dine kriterier. En liste over kriterier i forespørgsler, se oprette og køre en sletteforespørgsel.

  6. Tryk på pil op for at flytte til rækken Vis.

  7. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Vis for hver enkelt kriterium.

 8. For at bekræfte, at forespørgslen returnerer de poster, du vil slette, skal du trykke på Alt + H, U, H.

 9. Sådan køres forespørgslen:

  1. Hvis du vil skifte til visningen Design, skal du trykke på Ctrl + H, U, D.

  2. I designvisning, skal du trykke på Alt, J, K, G. Der åbnes en bekræftelsesvinduet, beder dig om at bekræfte sletningen af X antal rækker.

  3. Tryk på Enter for at slette rækkerne.

 10. Tryk på Ctrl + S for at gemme forespørgslen. Skriv et navn i dialogboksen Gem som, og tryk på Enter.

Sikkerhedskopiere din database

 1. Tryk på Alt + F, A. Ruden Gem som vises, og Gem Database som markeret.

 2. Hvis du vil sikkerhedskopiere databasen, skal du trykke på B, Enter. Dialogboksen Gem som vises, og Rediger filnavn er markeret. Hvis du vil, Skriv et nyt navn til databasen, og tryk derefter på Enter.

Hvis du bruger en skrivebeskyttet fil eller en database, der er oprettet i en tidligere version af Access, kan du får en meddelelse, ikke er muligt at oprette en sikkerhedskopi af databasen.

Luk for at gendanne en sikkerhedskopi, og Omdøb den oprindelige fil, så sikkerhedskopien kan bruge navnet på den oprindelige version. Tildele navnet på den oprindelige version til sikkerhedskopien, og åbne den omdøbte sikkerhedskopi i Access.

Se også

Brug en skærmlæser til at starte Access

Brug af en skærmlæser til at oprette en forespørgsel i Access-databaser på skrivebordet

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×