Brug af en skærmlæser til at oprette en brugerdefineret visning af et dokumentbibliotek i SharePoint Online

Brug af en skærmlæser til at oprette en brugerdefineret visning af et dokumentbibliotek i SharePoint Online

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Oplæsningssymbol med mærkaten Indhold til skærmlæser. Dette emne handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er beregnet til personer med nedsat syn, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkter, og er en del af indholdsættet Tilgængelighed i Office. Få mere generel hjælp ved at se Office Support.

Brug SharePoint Online med tastaturet og en skærmlæser til at oprette en brugerdefineret visning af et dokumentbibliotek til at vise elementer på en måde, der giver mening for dig. Vi har testet med Oplæser, JAWS og NVDA, men det kan arbejde sammen med andre skærmlæsere, så længe de følger almindelige hjælp til handicappede i verdensklasse og teknikker. Du skal lære at tilføje kolonner, skal du markere de kolonner, du vil have vist, og arrangere kolonnerne i den ønskede rækkefølge. Du kan også sortere, filtrere, gruppere eller slette elementer for at oprette en visning, der passer til dine behov. Når du er færdig, lige navngive visningen, og Gem den. Et link til den brugerdefinerede visning vises i menuen Vis i dokumentbibliotekssiden, hvor du oprettede visningen.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Hvis du vil have mere at vide om skærmlæsere, kan du se Sådan fungerer skærmlæsere med Microsoft Office.

 • Når du bruger SharePoint Online, anbefaler vi, at du bruger Microsoft Edge som webbrowser. Da SharePoint Online kører i din webbrowser, er genvejstasterne anderledes end i et skrivebordsprogram. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 til at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (Hjælp) og Ctrl+O (Åbn) for webbrowseren – ikke for SharePoint Online.

I dette emne

Tilføj en kolonne

 1. Log på din organisations Office 365-konto, starte SharePoint, og åbn derefter dit dokumentbibliotek.

  Tip!: Dokumentbiblioteker i SharePoint Online har to forskellige visninger: klassisk og SharePoint Online-oplevelse. For de fleste er SharePoint Online-oplevelsen standard. Men hvis du hører "Prøv det, knap", når du navigerer i dit dokumentbibliotek, bruger du den klassiske oplevelse. For at få vist SharePoint Online-dokumentbiblioteker skal du trykke på Enter, når du hører "Prøv det, knap". Når visningen af dokumentbiblioteket ændres til SharePoint Online-oplevelsen, og fokus flyttes fra knappen Prøv det til linket Ny, kan du høre navnet på dit dokumentbibliotek efterfulgt af "Ny."

 2. Gå til det dokumentbibliotek, hvor du vil tilføje et link.

 3. Tryk på tasten Tab i listevisning, indtil du høre: "Liste over mapper og filer." I JAWS, du høre: "Entering tabel".

 4. Tryk på tasten højre pil, indtil du høre "Tilføj kolonne", og tryk derefter på Enter. Menuen Tilføj kolonne åbnes.

 5. For at bevæge dig gennem menuen tryk indstillinger (som tal, Person, dato og mere), på pil ned, indtil du høre den, du vil, og tryk derefter på Enter. Dialogboksen Opret en kolonne åbnes med fokus i feltet kolonnenavn Rediger.

 6. Indtast et navn for kolonnen.

 7. Tryk på tabulatortasten, indtil du kommer til knappen Gem, og tryk på Enter. Kolonnen føjes til højre for dine eksisterende kolonner.

Arranger kolonnerne i et dokumentbibliotek

 1. Log på din organisations Office 365-konto, starte SharePoint, og åbn derefter dit dokumentbibliotek.

  Tip!: Dokumentbiblioteker i SharePoint Online har to forskellige visninger: klassisk og SharePoint Online-oplevelse. For de fleste er SharePoint Online-oplevelsen standard. Men hvis du hører "Prøv det, knap", når du navigerer i dit dokumentbibliotek, bruger du den klassiske oplevelse. For at få vist SharePoint Online-dokumentbiblioteker skal du trykke på Enter, når du hører "Prøv det, knap". Når visningen af dokumentbiblioteket ændres til SharePoint Online-oplevelsen, og fokus flyttes fra knappen Prøv det til linket Ny, kan du høre navnet på dit dokumentbibliotek efterfulgt af "Ny."

 2. Gå til det dokumentbibliotek, som har kolonner, du vil arrangere.

 3. Tryk på tasten Tab i listevisning, indtil du høre: "Liste over mapper og filer." I JAWS, du høre: "Entering tabel".

 4. Tryk på tasten højre pil, indtil du høre "Tilføj kolonne", og tryk derefter på Enter. Menuen Tilføj kolonne åbnes.

 5. Tryk på pil ned, indtil du høre "Vis/Skjul kolonner", og tryk på Enter. Dialogboksen Rediger visningskolonner åbnes.

 6. For at flytte til listen over kolonner, skal du trykke på tasten Tab. Skærmlæseren læser navnet på den første kolonneoverskrift på listen. Hvis du vil gennemse navnene på kolonnerne, skal du trykke på pil ned, indtil du høre det, du vil flytte.

 7. Når du hører navnet på den ønskede kolonne:

  • Tryk på tasten højre pil for at flytte kolonnen op på listen (til venstre på listen over dokumenter), indtil du høre "Flyt kolonne", og tryk derefter på mellemrum eller Enter. Kolonnen flyttes ved ét trin. Gentag dette trin, indtil kolonnen har den ønskede placering.

  • Tryk på tasten højre pil for at flytte kolonnen ned på listen (til højre på listen over dokumenter), indtil du høre "Flyt kolonne nede", og tryk derefter på mellemrum eller Enter. Kolonnen flyttes ved ét trin. Gentag dette trin, indtil kolonnen har den ønskede placering.

   Tip!: Du kan kun flytte de kolonner, der vises. Markér kolonnen på listen, og tryk på mellemrumstasten for at få vist en kolonne.

 8. Tryk på pil op for at kontrollere opsætningen af kolonnerne, indtil du hører navnet på den første kolonne på listen (den første kolonneoverskrift er som standard DokIkon), og brug derefter pil ned.

 9. For at anvende dine valg, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre "Anvend", og tryk derefter på Enter.

Sortér elementer i et dokumentbibliotek

 1. Log på din organisations Office 365-konto, starte SharePoint, og åbn derefter dit dokumentbibliotek.

  Tip!: Dokumentbiblioteker i SharePoint Online har to forskellige visninger: klassisk og SharePoint Online-oplevelse. For de fleste er SharePoint Online-oplevelsen standard. Men hvis du hører "Prøv det, knap", når du navigerer i dit dokumentbibliotek, bruger du den klassiske oplevelse. For at få vist SharePoint Online-dokumentbiblioteker skal du trykke på Enter, når du hører "Prøv det, knap". Når visningen af dokumentbiblioteket ændres til SharePoint Online-oplevelsen, og fokus flyttes fra knappen Prøv det til linket Ny, kan du høre navnet på dit dokumentbibliotek efterfulgt af "Ny."

 2. Gå til det dokumentbibliotek, som har kolonner, som du vil sortere.

 3. Tryk på tasten Tab i listevisning, indtil du høre: "Liste over mapper og filer." I JAWS, du høre: "Entering tabel".

 4. Tryk på tasten højre pil, indtil du høre navnet på den kolonne, du vil sortere efter (for eksempel navn, ændret dato, ændret af eller se i kommentar), og tryk derefter på Enter. Der åbnes en genvejsmenu. De tilgængelige indstillinger afhænger af typen data, der findes i kolonnen, for eksempel, A til Å, ældre til nyere eller mindre til større. Tryk på op eller pil ned, indtil du høre den indstilling, du vil, og tryk på Enter for at vælge en sorteringsindstilling. Kolonnerækkefølgen er ændret, og flytter fokus til det første bibliotekselement.

Filtrer elementer i et dokumentbibliotek

 1. Log på din organisations Office 365-konto, starte SharePoint, og åbn derefter dit dokumentbibliotek.

  Tip!: Dokumentbiblioteker i SharePoint Online har to forskellige visninger: klassisk og SharePoint Online-oplevelse. For de fleste er SharePoint Online-oplevelsen standard. Men hvis du hører "Prøv det, knap", når du navigerer i dit dokumentbibliotek, bruger du den klassiske oplevelse. For at få vist SharePoint Online-dokumentbiblioteker skal du trykke på Enter, når du hører "Prøv det, knap". Når visningen af dokumentbiblioteket ændres til SharePoint Online-oplevelsen, og fokus flyttes fra knappen Prøv det til linket Ny, kan du høre navnet på dit dokumentbibliotek efterfulgt af "Ny."

 2. Gå til det dokumentbibliotek, som har kolonner, du vil filtrere.

 3. Tryk på tasten Tab i listevisning, indtil du høre: "Liste over mapper og filer." I JAWS, du høre: "Entering tabel".

 4. Tryk på tasten højre pil, indtil du høre navnet på den kolonne, du vil filtrere efter (for eksempel navn, ændret dato, ændret af eller se i kommentar), og tryk derefter på Enter. Der åbnes en genvejsmenu.

 5. Tryk på pil ned, indtil du høre "Filtrer efter", og tryk derefter på Enter. Dialogboksen Filtrer efter åbnes.

 6. Tryk på tabulatortasten, indtil du høre den værdi, du vil bruge til at filtrere elementer i kolonnen, og tryk på Enter for at markere den. De værdier, der er tilgængelige, afhænger af dataene i den pågældende kolonne. Hvis du filtrerer efter kolonnen ændret, kan du vælge datoer.

 7. Tryk på Enter. Kun elementer, der svarer til den værdi, du har valgt, vises på listen.

Bemærk!: Flytte til genvejsmenuen for kolonnen for at fjerne et filter, og derefter trykke på pil ned, indtil du høre "Ryd filter", og tryk derefter på Enter.

Gruppér elementer i et dokumentbibliotek

 1. Log på din organisations Office 365-konto, starte SharePoint, og åbn derefter dit dokumentbibliotek.

  Tip!: Dokumentbiblioteker i SharePoint Online har to forskellige visninger: klassisk og SharePoint Online-oplevelse. For de fleste er SharePoint Online-oplevelsen standard. Men hvis du hører "Prøv det, knap", når du navigerer i dit dokumentbibliotek, bruger du den klassiske oplevelse. For at få vist SharePoint Online-dokumentbiblioteker skal du trykke på Enter, når du hører "Prøv det, knap". Når visningen af dokumentbiblioteket ændres til SharePoint Online-oplevelsen, og fokus flyttes fra knappen Prøv det til linket Ny, kan du høre navnet på dit dokumentbibliotek efterfulgt af "Ny."

 2. Gå til det dokumentbibliotek, som har kolonner, du vil gruppere.

 3. Tryk på tasten Tab i listevisning, indtil du høre: "Liste over mapper og filer." I JAWS, du høre: "Entering tabel".

 4. Tryk på tasten højre pil, indtil du høre navnet på den kolonne, du vil gruppere elementerne efter, og tryk derefter på Enter. Der åbnes en genvejsmenu.

 5. Tryk på pil ned, indtil du høre "Gruppere efter," efterfulgt af navnet på den kolonne, og tryk på Enter. Dokumenter i biblioteket er grupperet efter den værdi, du har valgt. For eksempel er elementerne i kolonnen ændret grupperet efter den dato, hvor de er blevet ændret.

Slet et element i et dokumentbibliotek

 1. Log på din organisations Office 365-konto, starte SharePoint, og åbn derefter dit dokumentbibliotek.

  Tip!: Dokumentbiblioteker i SharePoint Online har to forskellige visninger: klassisk og SharePoint Online-oplevelse. For de fleste er SharePoint Online-oplevelsen standard. Men hvis du hører "Prøv det, knap", når du navigerer i dit dokumentbibliotek, bruger du den klassiske oplevelse. For at få vist SharePoint Online-dokumentbiblioteker skal du trykke på Enter, når du hører "Prøv det, knap". Når visningen af dokumentbiblioteket ændres til SharePoint Online-oplevelsen, og fokus flyttes fra knappen Prøv det til linket Ny, kan du høre navnet på dit dokumentbibliotek efterfulgt af "Ny."

 2. Gå til det dokumentbibliotek, som har elementet, du vil slette.

 3. Tryk på op og pil ned, indtil du høre elementet du vil slette (for eksempel en fil, mappe, OneNote notesbog, link eller en kolonne), og vælg derefter den ved at trykke på mellemrumstasten.

 4. Tryk på Skift + Tab, indtil du høre "Del."

 5. Tryk på tasten højre pil, indtil du høre "Slet", og tryk på Enter. Dialogboksen Slet åbnes med fokus på knappen Annuller, og du høre "Slet" efterfulgt af navnet på elementet.

 6. Tryk på tabulatortasten, indtil du høre "Knappen Slet", og tryk derefter på Enter. Elementet flyttes til papirkurven, og fokus tilbage til bibliotekslisten.

Navngiv og gem en brugerdefineret visning i et dokumentbibliotek

Når du har oprettet en brugerdefineret visning, vises der, for at angive at visningen er blevet ændret, en stjerne øverst til højre på siden i dokumentbiblioteket og ved siden af navnet på visningen i menuen Vis øverst til højre på siden i dokumentbibliotek. Hvis du f.eks. har foretaget ændringer i visningen Alle dokumenter, vises den i menuen Vis som Alle dokumenter *. Sådan gemmer du ændringerne:

 1. Sørg for, at ingen emner er valgt i dokumentbiblioteket. Knappen Ny og menuen Indstillinger for visning er tilgængelige, når ingen emner er markeret.

 2. Tryk på tabulatortasten, indtil du kan høre "Ny".

 3. Tryk på tasten højre pil, indtil du høre "Indstillinger", og tryk på Enter. En genvejsmenu åbnes, og du høre den aktuelt valgte visning.

 4. Tryk på pil ned, indtil du høre "Gem visning som", og tryk på Enter. Dialogboksen Gem som åbnes med fokus i feltet Gem aktuel visning, eller skriv et nyt navn på Rediger.

 5. Skriv et navn til visningen, og derefter trykke på tasten Tab, indtil du høre "Knappen Gem", og tryk på Enter. Et link til den brugerdefinerede visning føjes til menuen Indstillinger for visning af biblioteket, hvor du oprettede visningen og stjerne ud for navnet på visningen fjernes.

Angiv standardvisningen for et dokumentbibliotek

Hvis du vil angive standardvisningen for et dokumentbibliotek, skal du have biblioteksejer- eller administratortilladelser for det pågældende bibliotek. Du kan finde flere oplysninger i Indstillinger for visninger.

Slet en brugerdefineret visning af et dokumentbibliotek

Hvis du vil slette en brugerdefineret visning af et dokumentbibliotek, skal du have biblioteksejer- eller administratortilladelser for det pågældende bibliotek. Du kan finde trinnene til at slette en brugerdefineret visning af et dokumentbibliotek i Slet en visning.

Se også

Brug en skærmlæser til at redigere en brugerdefineret visning af et dokumentbibliotek i SharePoint Online

Brug en skærmlæser til at vælge kolonner der skal vises i et dokumentbibliotek i SharePoint Online

Tastaturgenveje i SharePoint Online

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i SharePoint Online

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×