Office
Log på
Brug af en skærmlæser til at føje personer til dine kontakter i Skype for Business

Brug af en skærmlæser til at føje personer til dine kontakter i Skype for Business

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Oplæsningssymbol med etiketten Indhold til skærmlæser. Emnet handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er til personer, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkterne og er en del af indholdsættet Tilgængelighed i Office. Få mere generel hjælp ved at besøge Office Support.

Bruge et tastatur og Oplæser, den indbyggede skærmlæseren Windows til hurtigt for at tilføje personer og grupper til din liste over kontakter i Skype for Business. Du kan tilføje personer eller grupper i din organisation og endda personer, ikke der i din organisation, hvis du ved, de har en Skype-konto.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner frigives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. Hvis du vil vide, hvordan du kan få nye funktioner hurtigere, skal du besøge Hvornår modtager jeg de nyeste funktioner i Office 2016 til Office 365?.

 • Du kan finde flere tastaturgenveje under Tastaturgenveje i Skype for Business.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Windows-skærmlæser, Oplæser. Hvis du vil vide mere om at bruge Oplæser, skal du gå til Introduktion til Oplæser.

 • I dette emne antager vi, at du bruger denne app med en pc. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en Windows-telefon eller -tablet.

I dette emne

Tilføj en person eller gruppe, der er i din organisation

 1. Hvis du vil starte Skype for Business, skal du trykke på Windows-tasten, skrive Skype for Business og trykke på Enter.

  Som standard åbnes Skype for Business i visningen Kontakter, hvor søgefeltet Find en person er markeret.

  Tip!: Hvis du vil åbne visningen Kontakter fra en anden visning i Skype for Business (f.eks. fanen Samtaler eller fanen Møder), skal du trykke på Ctrl+1.

 2. I søgefeltet Find en person skal du indtaste et navn, en chatadresse, et telefonnummer eller et navn fra Exchange-distributionslisten. Hvis din organisation bruger Office 365-grupper, kan du også søge efter et gruppenavn. Når du taster, vises søgeresultaterne, og fanen Mine kontakter vises.

  Bemærk!: Afhængigt af kontotypen kan der blive vist to andre faner: Kompetence og Chatrum. Når Mine kontakter er valgt, søger Skype for Business i din organisations adressekartotek.

 3. Tryk på Pil ned-tasten, indtil du hører navnet på den person, du vil tilføje.

 4. Tryk på Enter for at åbne en pop op-menu. Du hører: "Send en chatknap".

 5. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Knappen Flere indstillinger", og tryk derefter på Enter for at åbne menuen.

  • Hvis du vil føje personen eller gruppen til din gruppe Favoritter på listen over kontakter, skal du trykke på A.

  • Hvis du vil tilføje personen eller gruppen til en anden gruppe på listen over kontakter, f.eks. Andre kontakter, skal du trykke på O og derefter bruge Pil ned-tasten til at gennemse dine grupper. Når du hører navnet på den ønskede gruppe, skal du trykke på Enter.

Tilføj en person eller gruppe, der ikke er i din organisation

Bemærk!: Din administrator aktiverer eller deaktiverer søgefunktionen i Skype-telefonbog i overensstemmelse med organisationens søgepolitik. Hvis fanen Skype-telefonbog ikke vises som i det forrige skærmbillede, kan du ikke søge efter Skype-brugere.

Hvis den person eller gruppe, du vil tilføje, ikke er i organisationen, men du ved, vedkommende har en Skype-konto:

 1. Åbn Skype for Business. Vinduet Skype for Business åbnes i visningen Kontakter, hvor søgefeltet Find en person er markeret.

 2. I søgefeltet Find en person skal du indtaste et navn, en chatadresse eller et telefonnummer. Når du taster, vises søgeresultaterne under fanen Mine kontakter.

  Bemærk!: Når SkypeTelefonbog er aktiveret i din organisation, søger Skype for Business blandt millioner af Skype-brugere. Hvis du kender Skype-id'et og placeringen for den person eller gruppe, du vil tilføje, kan du begrænse søgningen. Du kan også søge ved hjælp af vedkommendes e-mailadresse eller Microsoft-konto, f.eks. John@outlook.com.

 3. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører: "Søgning i Mine kontakter, 1 af 3".

 4. Tryk på Højre pil-tasten, indtil du hører "Søgning i Skype-telefonbog, 2 af 3", og tryk derefter på Enter. Du hører: "Markeret".

 5. Tryk på tabulatortasten to gange for at fokusere på søgeresultaterne, og tryk derefter på Pil ned-tasten, indtil du hører navnet på den person, du vil tilføje.

 6. Tryk på Enter for at åbne en pop op-menu. Du hører: "Knappen Føj til gruppe". Tryk på Enter for at åbne menuen.

  • Hvis du vil føje personen til listen Favoritter, skal du trykke på A.

  • Tryk på Pil ned-tasten, indtil du hører navnet på den ønskede gruppe, og tryk derefter på Enter.

  Bemærk!: Når du tilføjer en Skype-kontakt i Skype for Business, sendes en meddelelse til den person, du netop har tilføjet. Personen skal acceptere din anmodning, før du kan sende meddelelser til dem.

Slet en kontakt fra listen

 1. I visningen Kontakter skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører navnet på en kontakt. Tryk derefter på Pil ned-tasten, indtil du hører navnet på den kontakt, du vil slette.

 2. Tryk på Enter for at åbne en pop op-menu. Du hører: "Send en chatknap".

 3. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Knappen Flere indstillinger", og tryk derefter på Enter for at åbne menuen.

  • Hvis du vil fjerne en kontakt fra den aktuelle gruppe og flytte personen til gruppen Andre kontakter, skal du trykke på G.

  • Hvis du vil fjerne personen eller gruppen fra listen Kontakter, skal du trykke på R.

 4. Et bekræftelsesvindue åbnes. Du hører "Ingen knap". Hvis du vil bekræfte sletningen, skal du trykke på Y.

Se også

Brug en skærmlæser til at foretage og modtage opkald i Skype for Business

Brug en skærmlæser til at deltage i et onlinemøde i Skype for Business

Tastaturgenveje i Skype for Business

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser med Skype for Business

Konfigurer din enhed for at bruge hjælp til handicappede i Office 365

Få mere at vide om, hvordan du navigerer i Skype for Business ved hjælp af handicapvenlige funktioner

Du kan hurtigt tilføje personer til listen over kontakter i Skype for Business til Mac ved hjælp af indbyggede Mac OS-skærmlæseren VoiceOver. Du kan tilføje personer eller grupper i din organisation og endda personer, der ikke er i din organisation eller slette kontakter, der er på nuværende tidspunkt på listen.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Tilføj en person, der er i din organisation

Du kan hurtigt tilføje en person fra din organisation, ved at søge efter navnet chatadresse, eller kontakte tal.

 1. Start Skype for Business til Mac, og log på, hvis det er nødvendigt. Skype for Business til Mac-vinduet åbnes i visningen Kontakter. Hvis du vil vælge feltet Søg efter kontakter, skal du trykke flere gange på tabulatortasten. Du hører: "Søg efter kontakter".

  Tip!: Indstillingen Quick Nav gør det muligt at navigere gennem apps kun med piletasterne. Hvis du vil aktivere eller deaktivere Quick Nav, skal du trykke på tasterne Venstre pil og Højre pil samtidigt. Hvis du vil vide mere om Quick Nav, skal du gå til VoiceOver til Mac: Naviger ved hjælp af Quick Nav.

 2. I feltet Søg efter kontakter skal du indtaste et navn, en chatadresse eller et telefonnummer. Når du taster, vises søgeresultaterne.

 3. Tryk på tasten Tab for at gå til listen med søgeresultater, indtil du høre "Tabeller" og øverste søgeresultatet. Tryk på op eller PIL-tasten nede, indtil du høre navnet på personen, du vil tilføje.

 4. Tryk på funktionen + CTRL + F2 for at gå til menulinjen. Du hører: "menuen liggende søjle Apple."

 5. Brug tasten højre pil til at finde frem til kontakter, og tryk på pil ned for at åbne menuen kontakter. Du hører: "Kontakter, menuen, < antallet af elementer >".

 6. Tryk på Pil ned for at markere Tilføj kontakt. Du hører: "Tilføj kontakt". Tryk derefter på Enter for at tilføje personen til listen.

Tilføj en person, der ikke er i din organisation

Du kan tilføje personer, der ikke er i din organisation, hvis de har en Skype-konto.

Bemærk!: Din administrator aktiverer eller deaktiverer Skype Directory søgefunktionen i overensstemmelse med organisationens politik. Hvis en Skype Directory fane ikke er tilgængelig, kan du ikke kunne søge efter Skype brugere.

 1. Start Skype for Business til Mac, og log på, hvis det er nødvendigt. Skype for Business til Mac-vinduet åbnes i visningen Kontakter. Hvis du vil vælge feltet Søg efter kontakter, skal du trykke flere gange på tabulatortasten. Du hører: "Søg efter kontakter".

 2. I feltet Søg efter kontakter skal du indtaste chatadressen eller et telefonnummer. Når du taster, vises søgeresultaterne.

 3. Tryk på tasten Tab for at gå til listen med søgeresultater, indtil du høre "Tabeller" og øverste søgeresultatet. Tryk på op eller PIL-tasten nede, indtil du høre navnet på personen, du vil tilføje.

 4. Tryk på funktionen + CTRL + F2 for at gå til menulinjen. Du hører: "menuen liggende søjle Apple."

 5. Brug tasten højre pil til at finde frem til kontakter, og tryk på pil ned for at åbne menuen kontakter. Du hører: "Kontakter, menuen, < antallet af elementer >".

 6. Tryk på Pil ned for at markere Tilføj kontakt. Du hører: "Tilføj kontakt". Tryk derefter på Enter for at tilføje personen til listen.

Slet en kontakt fra listen

 1. Gå til visningen kontakter i gruppen Main navigation. Navigere ved at trykke på Tab, indtil du høre: "Kontakter, der er markeret, Skift knappen".

 2. Hvis du vil gå til listen Kontakter, skal du trykke på mellemrumstasten og derefter trykke to gange på tabulatortasten. Du hører: "Tabellen Kontakter".

 3. Hvis det er nødvendigt at udvide en kontaktgruppe, skal du trykke på Højre pil.

 4. Tryk på Pil ned-tasten for af finde kontakten, indtil du hører navnet på den person, du vil slette.

 5. Tryk på funktionen + CTRL + F2 for at gå til menulinjen. Du hører: "menuen liggende søjle Apple."

 6. Brug tasten højre pil til at finde frem til kontakter, og tryk på pil ned for at åbne menuen kontakter. Du hører: "Kontakter, menuen, < antallet af elementer >".

 7. Tryk på Pil ned-tasten for at markere Fjern kontakt. Du hører: "Fjern kontakt". Tryk derefter på Enter for at fjerne personen fra listen.

Se også

Brug en skærmlæser til at foretage og modtage opkald i Skype for Business

Brug en skærmlæser til at deltage i et onlinemøde i Skype for Business

Tastaturgenveje i Skype for Business

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser med Skype for Business

Konfigurer din enhed til at bruge hjælp til handicappede i Office 365

Få mere at vide om, hvordan du navigerer i Skype for Business ved hjælp af handicapvenlige funktioner

Bruge VoiceOver skærmlæser indbyggede iOS til at føje personer til dine kontakter eller på listen Favoritter i Skype for Business.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner frigives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. Hvis du vil vide, hvordan du kan få nye funktioner hurtigere, skal du besøge Hvornår modtager jeg de nyeste funktioner i Office 2016 til Office 365?.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede iOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Tilgængelighed i Apple.

 • I dette emne antager vi, at du bruger en iPhone. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en iPad.

I dette emne

Søg efter en kontakt, og åbn visitkortet

En organisations administrator aktiverer eller deaktiverer Skype Directory søgefunktionen i overensstemmelse med organisationens Søg politik. Hvis en anden organisation tillader det, kan du tilføje Skype kontoen for en person fra en anden organisation.

 1. Åbn Skype for Business, og log på, hvis det er nødvendigt. Startskærmbilledet vises, der indeholder søgefeltet efter kontakter i din firmaadressekartoteket, kommende aftaler og seneste samtaler.

  Tip!: Hvis du ikke har logget af Skype for Business sidste gang, du brugte den, åbnes programmet uden at spørge du logge på. Se grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser med Skype for Businesstil logge på Hjælp.

 2. Flytte fokus til boksen Søg efter kontaktpersoner. Stryg til højre, indtil du høre: "Søg efter kontakter, søgefeltet". Dobbelttryk på skærmen for at søge efter en kontakt. Du hører: "Søgefelt, der redigerer". Skriv navn eller aliaset på den person eller gruppe, du vil søge efter ved hjælp af din skærmtastaturet. Stryg til højre, indtil du høre en tast på tastaturet for at gå til tastaturet. For at lukke tastaturet, og gå til søgeresultaterne, stryg til højre, indtil du høre "Søg", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  Tip!: Du kan også finde tastaturet ved at udforske elementerne på skærmen. Placer en finger på skærmen, og træk den rundt for at udforske. VoiceOver meddeler elementerne, når du lander på dem. Løft din finger, og dobbelttryk på skærmen for at vælge et element.

 3. Hvis du vil gennemse søgningen giver, stryg mod højre, indtil du høre den ønskede kontakt. Når du flytter, læser VoiceOver navnet på kontakten (person eller gruppe), titel (hvis relevant) og deres status. Når du er på den kontakt, visitkort, du vil åbne, dobbelttryk på skærmen. En samtale åbnes for Vælg kontakt, og du høre: "Knapflade."

 4. Stryg til højre, indtil du høre "< navn på kontaktperson, > knappen" og derefter dobbelttrykke på skærmen. Der åbnes en rullemenu for kontakten. For at åbne visitkortet stryg mod højre, indtil du høre "Se visitkortknappen", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Visitkortet åbnes, og du høre: "Afvis knappen".

 5. Hvis du vil gennemse Visitkortindstillinger eller oplysninger, stryge til højre eller venstre. VoiceOver læser visitkort elementer, når du flytter. I et visitkort kan du finde følgende bruger elementer i brugergrænsefladen (UI):

  • Knappen Afvis, navn på kontakt, knappen Favoritter og knappen Tilføj kontakt

  • Kontaktens titel

  • Knappen Videoopkald, knappen Opkald, knappen Send besked

  • Kontaktens mailadresse

  • Navnet på det firma, kontakten arbejder for

  • Telefonnummer til kontoret

  • Telefonnummer til arbejde

Føj personer til dine kontakter

 1. Åbne visitkortet for den person eller gruppe, du vil føje til din liste over kontakter. Hvis du vil lære at søge efter deres visitkort, skal du henvise til søge efter en kontakt og åbne visitkortet.

 2. Stryg til højre, indtil du høre på visitkortet, "Tilføj kontakt, knappen" og derefter dobbelttrykke på skærmen. Fokus flyttes til listen over dine kontaktgrupper.

 3. Gennemse dine kontaktgrupper, stryg til højre eller venstre, indtil du høre navnet på den gruppe, hvor du vil føje kontakten. VoiceOver læser gruppenavnene, når du flytter. Når du vil gøre følgende på gruppen, dobbelttryk på skærmen.

 4. Kontaktpersonen er føjet til den markerede gruppe, og du høre: "Tilføjes til gruppe". Hvis du vil gå tilbage til visitkortet, stryge mod venstre, indtil du høre "Lukke knappen", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Føj personer til din favoritliste

 1. Åbne visitkortet for den person eller gruppe, du vil føje til listen Favoritter. Hvis du vil lære at søge efter deres visitkort, skal du henvise til søge efter en kontakt og åbne visitkortet.

  Tip!: Hvis den kontakt, du vil føje til dine Favoritter findes allerede i dine kontakter, kan du søge efter dem i visningen kontakter. For at gå til visningen kontakter fra startskærmen, stryg til højre eller venstre, indtil du høre "kontakter knappen" og derefter dobbelttrykke på skærmen. Visningen kontakter åbnes.

 2. Føje kontakten til dine Favoritter listen stryg højre, indtil du høre "Knappen Føj til Favoritter", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 3. Kontaktpersonen er føjet til listen Favoritter, og du høre: "< navn på kontaktperson > er i øjeblikket er føjet til Favoritter."

Se også

Brug en skærmlæser til at foretage og modtage opkald i Skype for Business

Brug en skærmlæser til at deltage i et onlinemøde i Skype for Business

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser med Skype for Business

Konfigurer din enhed til at fungere med Hjælp til handicappede i Office 365

Få mere at vide om, hvordan du navigerer i Skype for Business ved hjælp af handicapvenlige funktioner

Brug TalkBack, indbyggede Android skærmlæseren, med Skype for Business til Android, til at føje personer til dine kontakter eller på listen Favoritter i Skype for Business.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner frigives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. Hvis du vil vide, hvordan du kan få nye funktioner hurtigere, skal du besøge Hvornår modtager jeg de nyeste funktioner i Office 2016 til Office 365?.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Android-skærmlæser, TalkBack. Hvis du vil vide mere om at bruge TalkBack, skal du gå til Tilgængelighed i Android.

 • I dette emne antager vi, at du bruger denne app med en Android-telefon. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en Android-tablet.

I dette emne

Søg efter en kontakt, og åbn visitkortet

En organisations administrator aktiverer eller deaktiverer Skype Directory søgefunktionen i overensstemmelse med organisationens Søg politik. Hvis en anden organisation tillader det, kan du tilføje Skype kontoen for en person fra en anden organisation.

 1. Åbn Skype for Business til Android, og log på, hvis det er nødvendigt. Startskærmbilledet vises, der indeholder søgefeltet efter kontakter i din firmaadressekartoteket, kommende aftaler og seneste samtaler.

  Tip!: Hvis du ikke har logget af Skype for Business til Android sidste gang, du brugte den, åbnes programmet uden at spørge du logge på. Se grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser med Skype for Businesstil logge på Hjælp.

 2. Flytte fokus til boksen Søg i i firmaadressekartoteket. Stryg til højre, indtil du høre: "Søg i i firmaadressekartoteket." Dobbelttryk på skærmen for at søge efter en kontakt. Du hører: "Søg efter personer, redigeringsfelt." Skriv navn eller aliaset på den person eller gruppe, du vil søge efter ved hjælp af din skærmtastaturet.

  Bemærk!: Placere en finger på skærmen for at gå til tastaturet, og trække den omkring, indtil du høre et tastatur element.

 3. Hvis du vil gennemse søgningen giver, stryg mod højre, indtil du høre den ønskede kontakt. Når du flytter, læser TalkBack navnet på kontakten (person eller gruppe), og deres status. Når du er på den kontakt, visitkort, du vil åbne, dobbelttryk på skærmen. Visitkortet åbnes, og du høre: "Visitkort".

 4. Hvis du vil gennemse Visitkortindstillinger eller oplysninger, stryge til højre eller venstre. TalkBack læser visitkort elementer, når du flytter. I et visitkort kan du finde følgende bruger elementer i brugergrænsefladen (UI):

  • Gå tilbage knappen, navnet på kontakten, knappen Favoritter og knappen flere indstillinger

  • Kontaktens titel

  • Videoopkald knappen, knappen sæt opkald lyd, knappen Chat

  • Kontaktens mailadresse

  • Telefonnummer til kontoret

  • Telefonnummer til arbejde

  • Navnet på det firma, kontakten arbejder for

Føj personer til dine kontakter

 1. Åbne visitkortet for den person eller gruppe, du vil føje til din liste over kontakter. Hvis du vil lære at søge efter deres visitkort, skal du henvise til søge efter en kontakt og åbne visitkortet.

 2. Stryg til højre, indtil du høre på visitkortet, "Tilføj kontakt, knappen" og derefter dobbelttrykke på skærmen. Fokus flyttes til listen over din kontaktperson grupper.

 3. Gennemse dine kontaktgrupper stryg til højre eller venstre, indtil du høre navnet på den gruppe, hvor du vil føje kontakten. TalkBack læser gruppenavnene, når du flytter. Når du vil gøre følgende på gruppen, dobbelttryk på skærmen.

 4. Kontaktpersonen er føjet til den markerede gruppe, og du høre: "Kontakt føjes til < Gruppenavn >." Hvis du vil gå tilbage til visitkortet, stryge mod venstre, indtil du høre "Naviger knappen", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Føj personer til din favoritliste

 1. Åbne visitkortet for den person eller gruppe, du vil føje til listen Favoritter. Hvis du vil lære at søge efter deres visitkort, skal du henvise til søge efter en kontakt og åbne visitkortet.

  Tip!: Hvis den kontakt, du vil føje til dine Favoritter findes allerede i dine kontakter, kan du søge efter dem i visningen kontakter. For at gå til visningen kontakter fra startskærmen, stryg til højre eller venstre, indtil du høre "få vist kontakter og skærmbilledet Kontaktstyring", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Visningen kontakter åbnes.

 2. Føje kontakten til dine Favoritter listen stryg højre, indtil du høre "Knappen Føj til Favoritter", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 3. Kontaktpersonen er føjet til listen Favoritter, og du høre: "Kontakt tilføjes til Favoritter."

Se også

Brug en skærmlæser til at foretage og modtage opkald i Skype for Business

Brug en skærmlæser til at deltage i et onlinemøde i Skype for Business

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser med Skype for Business

Konfigurer din enhed til at bruge hjælp til handicappede i Office 365

Få mere at vide om, hvordan du navigerer i Skype for Business ved hjælp af handicapvenlige funktioner

Du kan bruge Skype for Business i Outlook på internettet med Oplæser, den indbyggede skærmlæseren Windows til at tilføje en kontakt fra din organisation til din personlige liste over kontakter.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner frigives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. Hvis du vil vide, hvordan du kan få nye funktioner hurtigere, skal du besøge Hvornår modtager jeg de nyeste funktioner i Office 2016 til Office 365?.

 • Gå til Tastaturgenveje i Outlook på internettet for at få vist tastaturgenveje.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Windows-skærmlæser, Oplæser. Hvis du vil vide mere om at bruge Oplæser, skal du gå til Introduktion til Oplæser.

 • I dette emne antager vi, at du bruger denne app med en pc. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en Windows-telefon eller -tablet.

 • Når du bruger Skype for Business i Outlook på internettet, anbefaler vi, at du bruger Microsoft Edge som webbrowser. Da Skype for Business i Outlook på internettet kører i din webbrowser, er genvejstasterne anderledes end i et program på computeren. F.eks. skal du bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 for at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (hjælp) og Ctrl+O (åbn) for webbrowseren – ikke for Outlook på internettet.

Tilføj en kontakt

 1. Åbn Outlook på internettet i din browser, og hvis det er nødvendigt, log på.

 2. Tryk på tabulatortasten, indtil du høre "Brug pil ned for at bruge ruden Skype for Business samtaler", og tryk derefter på pil ned. Ruden Skype for Business samtaler åbnes med fokus på listen over kontakter, og du høre: "Kontaktgruppe."

 3. Tryk på tabulatortasten, indtil du høre "Søg i samtalen, Type kontaktpersonens navn," og derefter skrive navn eller alias for den person eller gruppe, du vil finde. Du hører: "Søg opdateret og < X > fundne i dine kontakter."

 4. Tryk to gange på tabulatortasten for at flytte til listen. Du hører: "Personer" og den første kontaktperson navn og status.

 5. Hvis du vil gennemse resultaterne, brug pil op eller pil ned til. Når du flytter, læser Oplæser kontakter for dig.

 6. Når du høre navnet på den ønskede kontakt, skal du trykke på Enter. Samtalevinduet åbnes i en ny rude.

 7. Tryk på Skift + Tab, indtil du høre "Åbn < kontaktpersonens navn > profil", og tryk derefter på Enter. Visitkortet åbnes.

 8. For at føje kontakten, skal du trykke på tasten Tab, indtil du høre "Knappen Føj til kontakter", og tryk derefter på Enter. Kontaktpersonen er føjet til listen over kontakter, og du høre: "< navn på kontaktperson > er nu en kontakt".

 9. For at vende tilbage til listen over kontakter, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre "Kontakter menupunktet", og tryk derefter på Enter. Tryk på Esc for at lukke ruden Skype for Business samtaler.

Slette en kontakt

 1. Tryk på tasten Tab i listen over kontakter, indtil du høre navnet på en kontaktperson, og derefter bruge op eller pil ned til at gennemse dine kontakter. Oplæser læser navnene på de kontaktpersoner, når du flytter.

 2. Når du vil slette, på kontakten, skal du trykke på Enter. Samtalevinduet åbnes i en ny rude.

 3. Tryk på Skift + Tab, indtil du høre "Åbn < kontaktpersonens navn > profil", og tryk derefter på Enter. Visitkortet åbnes.

 4. For at slette kontakten, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre "Slet kontakt knappen", og tryk derefter på Enter. Et meddelelsesvindue åbnes, og du høre: "dialogboksen Slet kontakt fokuseret på knappen Slet." Tryk på Enter for at bekræfte, og Luk vinduet besked om.

Se også

Bruge en skærmlæser til at finde en kontakt i Skype for Business i Outlook på internettet

Brug en skærmlæser til at sende en chatbesked i Skype for Business

Tastaturgenveje til Outlook på internettet

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser med Skype for Business

Få mere at vide om, hvordan du navigerer i Skype for Business ved hjælp af handicapvenlige funktioner

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×