Brug af Autofuldførelse af formel

Du kan bruge Autofuldførelse af formel til at gøre det lettere at oprette og redigere formler samt begrænse slå- og syntaksfejl. Når du har skrevet et lighedstegn (=) og startbogstavet eller -bogstaverne for en funktion i formellinjen, får du vist en liste over funktioner, navne og tekststrenge. Der er også tekst, der gør det muligt at vælge den rigtige funktionen.

Listen Autofuldførelse af formel

Her er nogle af de ting, du kan gøre ved hjælp af Autofuldførelse af formel.

Vise elementer på listen Autofuldførelse af formel

Følgende tabel viser, hvordan du styrer visningen af elementer på listen Autofuldførelse af formel.

Hvis du vil vise

Skal du skrive

Excel Online og brugerdefinerede funktionsnavne

Et eller flere begyndelsesbogstaver på et hvilket som helst sted, hvor en funktion kan indsættes.

Eksempel:

Funktionsargumenter

Skriv ( – en venstreparentes

Skriv argumentet, f.eks. et tal eller en cellereference, eller brug en visningsudløser, f.eks. et begyndelsesbogstav, et komma, en startparentes eller en [ (kantet startparentes).

Eksempel: SUM(5; A2; [

Skriv et semikolon for hvor hvert efterfølgende argument, og skriv argumentet eller en anden visningsudløser.

Bemærk!: Følgende funktioner har argumenter med specifikke konstanter, der automatisk vises på rullelisten: CELLE, FV, VOPSLAG, SAMMENLIGN, YDELSE, NV, PLADS.GNSN, PLADS.LIGE, SUBTOTAL og LOPSLAG.

Definerede navne og tabelnavne

Et eller flere begyndelsesbogstaver et sted, hvor navnet kan indsættes.

Eksempel: ÅrligtSalg

Tabelkolonneangivelser og specialelementangivelser ([#Alle], [#Data], [#Overskrifter], [#Totaler], [#DenneRække])

Et eller flere af følgende:

 • [ (kantet venstreparentes) umiddelbart efter tabelnavnet.

  Eksempel: Årsoversigt[

 • ; (semikolon) umiddelbart efter et specielt element.

  Eksempel: =Årsoversigt[Alle#];

 • : (kolon) umiddelbart efter et kolonnenavn.

  Eksempel: Årsoversigt[Salg:

Bemærk!: Hvis cellen er i en tabel, er tabelnavnet valgfrit. Følgende formler vil således være ens:

=[Salg]/[Omkostninger]

=Årsoversigt[Salg]/Årsoversigt[Omkostninger]

Forbindelsesnavne i kubefunktioner

" (begyndende anførselstegn) umiddelbart efter en venstreparentes i et kubefunktionsnavn.

Eksempel: KUBEMEDLEM("

Bemærk!: Kun OLAP-forbindelser gemt i den aktuelle projektmappe vises på listen.

Tekststrenge for MDX-udtryk (MultiDimensional eXpressions) i kubefunktioner

Et eller flere af følgende:

 • " (begyndende anførselstegn) umiddelbart efter semikolonet for et argument.

  Eksempel: KUBEMEDLEM("Salgskubedata";"

 • . (punktum) umiddelbart efter en kantet højreparentes.

  Eksempel: KUBEMEDLEM("Salgskubedata";"[Kunder].

  Eksempel: KUBEMEDLEM("Salgskubedata";"[Kunder].[Mexico].

 • ( (venstreparentes) umiddelbart efter et begyndende anførselstegn for en MDX-tekststreng til angivelse af starten på en tupel (en streng, der indeholder semikolonseparerede værdier).

  Eksempel: KUBEMEDLEM("Salgskubedata";"(

 • ; (semikolon) umiddelbart efter en kantet højreparentes i en MDX-tekststreng til angivelse af anden del af en tupel.

  Eksempel: KUBEVÆRDI("Salgskubedata";"([Kunder].[Mexico];

 • { (venstreparentes) umiddelbart efter et begyndende anførselstegn for en MDX-tekststreng til angivelse af starten på et sætudtryk.

  Eksempel: KUBEMEDLEM("Salgskubedata";"{

  Bemærkninger!: 

  • Du skal have forbindelse til en OLAP-datakilde for at kunne indsætte en MDX-tekststreng ved hjælp af Autofuldførelse af formel.

  • Hvis der er angivet en titel, vises den i et skærmtip, så det er lettere at foretage det korrekte valg.

  • Hvis en MDX-tekststreng er tvetydig, indsættes et entydigt medlemsnavn, men du skal bekræfte, at det er det korrekte. Hvis der f.eks. er to værdier for følgende MDX-tekststreng:

   KUBEMEDLEM("Salgskubedata","[Kunder].[Mexico].[Gutierrez].[Paulo Neves]

   Vil en af følgende værdier blive indsat:

   [Kunder].[Navn].&[54342]

   [Kunder].[Navn].&[34297]

   Hvis den værdi, der indsættes, ikke er den ønskede, skal du slette den og indsætte den anden.

  • Microsoft SQL Server Analysis Services-funktionsnavne, f.eks. "Children", "Parent" og "Crossjoin" vises ikke på rullelisten, men du kan stadig angive dem.

Bemærkninger!: 

 • Du kan til enhver tid skrive det, du vil, for at færdiggøre formlen, når du bruger Autofuldførelse af formel.

 • Du kan bruge Autofuldførelse af formel midt i en eksisterende indlejret funktion eller formel. Teksten umiddelbart før indsætningspunktet bruges til at vise elementer på rullelisten, og al tekst efter indsætningspunktet er uændret.

 • De definerede navne, som du opretter til optællingskonstanter, f.eks. dem, der bruges i SUBTOTAL-funktionen, og forbindelser for kubefunktioner vises ikke på rullelisten Autofuldførelse, men du kan stadig angive dem.

Gå gennem listen Autofuldførelse af formel ved hjælp af tastaturet

Følgende tabel indeholder en oversigt over de taster, du kan bruge til at bruge listen Autofuldførelse af formel.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte indsætningspunktet et tegn til venstre.

Venstre pil

Flytte indsætningspunktet et tegn til højre.

Højre pil

Flytte markeringen et element op.

Pil op

Flytte markeringen et element ned.

Pil ned

Markere det sidste element.

End

Markere det første element.

Home

Flytte en side ned og markere et nyt element.

PgDn

Flytte en side op og markere et nyt element.

PgUp

Lukke rullelisten

Esc (eller klik på en anden celle)

Indsætte et element fra listen

Vigtigt!: Når du indtaster en formel, skal du huske at afslutte med den afsluttende parentes for en funktion, en højreparentes for en tabelreference eller et afsluttende anførselstegn for en MDX-tekststreng.

 • Hvis du vil indsætte det markerede element i formlen og placere indsætningspunktet umiddelbart efter det, skal du trykke på tabulatortasten eller dobbeltklikke på elementet.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×