Brug af Autofuldførelse af formel

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Bruge autofuldførelse af formel for at gøre det nemmere at oprette og redigere formler og minimere skrive- og syntaksfejl. Når du skriver et = (lighedstegn) og de første bogstaver eller en visningsudløser, viser Microsoft Office Excel en dynamisk rullelisten med gyldige funktioner, navne og tekststrenge, der svarer til bogstaverne eller udløser, under den markerede celle. Du kan derefter indsætte et element på listen ned i formlen ved hjælp af en indsætteudløser.

Autofuldførelse af formel

1. Skriv = (lighedstegn) og de første bogstaver eller en visningsudløser for at starte Autofuldførelse af formel.

2. Mens du skriver, vises en liste over gyldige elementer, hvor dem, der passer bedst, er fremhævet.

3. ikoner repræsenterer typen post, som en funktion eller tabel reference.

4. Detaljerede skærmtip gør det lettere at foretage et valg.

Hvad vil du foretage dig?

Kontrolelementet rullelisten med visningsudløsere

Navigere på rullelisten autofuldførelse af formel ved hjælp af taster

Indsætte et element på listen rullelisten med en indsætteudløser

Slå autofuldførelse af formel til eller fra

Styre rullelisten med visningsudløsere

Følgende tabel indeholder en oversigt over, hvordan visningen af elementer på rullelisten Autofuldførelse af formel kan styres dynamisk.

Hvis du vil vise

Skal du skrive

Excel- og brugerdefinerede funktionsnavne

Et eller flere begyndelsesbogstaver på et hvilket som helst sted, hvor en funktion kan indsættes.

Eksempel:

Funktionsargumenter

(Ingen visningsudløser).

Skriv argumentet, som en celle med talværdi eller reference, eller brug en visningsudløser, som de første bogstaver eller en [(kantet venstreparentes).

Eksempel: SUM(5; A2; [

Skriv et semikolon for hvor hvert efterfølgende argument, og skriv argumentet eller en anden visningsudløser.

Bemærk!: Følgende funktioner har argumenter med specifikke konstanter, der automatisk vises på rullelisten: celle, FV, VOPSLAG, Sammenlign, ydelse, NV, plads, SUBTOTAL og LOPSLAG.

Definerede navne og tabelnavne

Et eller flere begyndelsesbogstaver et sted, hvor navnet kan indsættes.

Eksempel: Dorthe

Tabelkolonneangivelser og specialelementangivelser ([#Alle], [#Data], [#Overskrifter], [#Totaler], [#DenneRække])

Et eller flere af følgende:

 • [ (kantet venstreparentes) umiddelbart efter tabelnavnet.

  Eksempel: Årsoversigt[

 • ; (semikolon) umiddelbart efter et specielt element.

  Eksempel: =Årsoversigt[Alle#];

 • : (kolon) umiddelbart efter et kolonnenavn.

  Eksempel: Årsoversigt[Salg:

Bemærk!: Hvis cellen er i en tabel, er tabelnavnet valgfrit. Følgende formler vil således være ens:

=[Salg]/[Omkostninger]

=Årsoversigt[Salg]/Årsoversigt[Omkostninger]

Forbindelsesnavne i kubefunktioner

" (begyndende anførselstegn) umiddelbart efter en venstreparentes i et kubefunktionsnavn.

Eksempel: KUBEMEDLEM("

Bemærk!: Kun OLAP-forbindelser gemt i den aktuelle projektmappe vises på listen.

Tekststrenge for MDX-udtryk (MultiDimensional eXpressions) i kubefunktioner

Et eller flere af følgende:

 • " (begyndende anførselstegn) umiddelbart efter semikolonet for et argument.

  Eksempel: KUBEMEDLEM("Salgskubedata";"

 • . (punktum) umiddelbart efter en kantet højreparentes.

  Eksempel: KUBEMEDLEM("Salgskubedata";"[Kunder].

  Eksempel: KUBEMEDLEM("Salgskubedata";"[Kunder].[Mexico].

 • ((venstreparentes) umiddelbart efter et begyndende anførselstegn for en MDX-tekststreng til angivelse af starten på en tupel.

  Eksempel: KUBEMEDLEM("Salgskubedata";"(

 • ; (semikolon) umiddelbart efter en kantet højreparentes i en MDX-tekststreng til angivelse af anden del af en tupel.

  Eksempel: KUBEVÆRDI("Salgskubedata";"([Kunder].[Mexico];

 • { (venstreparentes) umiddelbart efter et begyndende anførselstegn for en MDX-tekststreng til angivelse af starten på et sætudtryk.

  Eksempel: KUBEMEDLEM("Salgskubedata";"{

  Bemærkninger!: 

  • Du skal have forbindelse til en OLAP-datakilde for at kunne indsætte en MDX-tekststreng ved hjælp af Autofuldførelse af formel.

  • Hvis der er angivet en titel, vises den i et skærmtip, så det er lettere at foretage det korrekte valg.

  • Hvis en MDX-tekststreng er tvetydig, indsættes et entydigt medlemsnavn, men du skal bekræfte, at det er det korrekte. Hvis der f.eks. er to værdier for følgende MDX-tekststreng:

   KUBEMEDLEM ("Salgskubedata", "[kunder]. [ Mexico]. [Hidalgo]. [Dora N. starter]

   Vil en af følgende værdier blive indsat:

   [Kunder].[Navn].&[54342]

   [Kunder].[Navn].&[34297]

   Hvis den værdi, der indsættes, ikke er den ønskede, skal du slette den og indsætte den anden.

  • Microsoft SQL Server Analysis Services-funktionsnavne, f.eks. "Children", "Parent" og "Crossjoin" vises ikke på rullelisten, men du kan stadig angive dem.

Bemærkninger!: 

 • Du kan til enhver tid skrive det, du vil, for at færdiggøre formlen, når du bruger Autofuldførelse af formel.

 • Du kan bruge Autofuldførelse af formel midt i en eksisterende indlejret funktion eller formel. Teksten umiddelbart før indsætningspunktet bruges til at vise elementer på rullelisten, og al tekst efter indsætningspunktet er uændret.

 • De definerede navne, som du opretter til optællingskonstanter, f.eks. dem, der bruges i SUBTOTAL-funktionen, og forbindelser for kubefunktioner vises ikke på rullelisten Autofuldførelse, men du kan stadig angive dem.

Toppen af siden

Navigere på rullelisten Autofuldførelse af formel med taster

Følgende tabel indeholder en oversigt over de taster, der kan bruges til at navigere på rullelisten Autofuldførelse af formel.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte indsætningspunktet et tegn til venstre.

Venstre pil

Flytte indsætningspunktet et tegn til højre.

Højre pil

Flytte markeringen et element op.

Pil op

Flytte markeringen et element ned.

Pil ned

Markere det sidste element.

End

Markere det første element.

Home

Flytte en side ned og markere et nyt element.

Page Down

Flytte en side op og markere et nyt element.

PgUp

Lukke rullelisten

ESCAPE (eller klik på en anden celle)

Slå Autofuldførelse af formel til eller fra

Alt+pil ned

Toppen af siden

Indsætte et element fra rullelisten med en indsætteudløser

Vigtigt!: Når du skriver en formel, også når du har brugt en indsætteudløser, skal du huske at afslutte med højreparentes for en funktion, kantet højreparentes for en tabelreference eller et afsluttende anførselstegn for en MDX-tekststreng.

 • Hvis du vil indsætte det markerede element i formlen og placere indsætningspunktet umiddelbart efter, skal du trykke på tabulatortasten eller dobbeltklikke på elementet.

Toppen af siden

Slå Autofuldførelse af formel til eller fra

 1. Klik på Microsoft Office Office-knapflade -knappen, klik på Excel-indstillinger, og klik derefter på kategorien Formler.

 2. Markér eller fjern markeringen af afkrydsningsfeltet Autofuldførelse af formel under Arbejde med formler.

Tip!: Du kan også trykke på ALT + pil ned.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×