Blokere en mailafsender

Filtreringskriterierne i filteret til uønsket mail i Outlook omfatter kontroller af mailafsendere baseret på lister over mailadresser og internetdomæner, der er angivet som værende sikre, eller som skal blokeres. Du kan tilpasse filteret for at blokere eller tillade afsendere eller forskellige meddelelsestyper.

Bloker en afsender

Når der er en person, du ikke længere vil modtage mails fra, kan du blokere vedkommende.

 • Højreklik på en meddelelse fra den afsender, du vil blokere, og klik derefter på Uønsket > Bloker afsender.

Kommandoen Bloker afsender på meddelelseslisten

Personen kan stadig sende mails til dig, men hvis en mail når frem til din mailkonto, flyttes den med det samme til mappen Uønsket mail.

Det kan være en god ide jævnligt at gennemse de mails, der er identificeret som uønsket mail for at sikre, at du ikke går glip af vigtige meddelelser.

Hvis du på et senere tidspunkt beslutter, at du vil fjerne blokeringen af en afsender, skal du bruge Filtre til uønsket mail for at ændre, hvilke meddelelser du får vist.

Meddelelser fra adresser eller domænenavne på listen over blokerede afsendere behandles altid som uønsket. I Outlook flyttes registrerede indgående meddelelser fra afsendere på listen over blokerede afsendere til mappen Uønsket mail uanset meddelelsens indhold.

Bemærk!: Filteret til uønsket mail i Outlook forhindrer ikke mail i at blive leveret, men i stedet omdirigeres mistænkeligt spam til mappen Uønsket mail og ikke til din indbakke. Du kan gøre filteret til uønsket mail mere strengt ved at ændre beskyttelsesniveauet, eller bruge tredjepartsløsninger, der kan være mere aggressive.

Hvis du vil føje en specifik afsender til listen over blokerede afsendere, skal du klikke på en meddelelse fra afsenderen. På fanen Hjem i gruppen Slet skal du klikke på Uønsket mail og derefter på Bloker afsender.

Tilføj navne på listen over blokerede afsendere:

 1. På fanen Hjem i gruppen Slet skal du klikke på mappen Uønsket mail og derefter på Indstillinger for uønsket mail.

 2. På fanen Blokerede afsendere skal du klikke på Tilføj.

  Tilføj dialogboks for adresse eller domæne

 3. Skriv det navn eller den adresse, du vil tilføje, i feltet Angiv en mailadresse eller et Internet domænenavn, der skal føjes til listen . Du kan for eksempel tilføje:

  • en bestemt mailadresse, f.eks. nogen@example.com.

  • et internetdomæne, f.eks. @example.com eller example.com.

 4. Klik på OK, og gentag for hvert element, du vil tilføje.

  Bemærkninger!: 

  • Hvis du har eksisterende lister over navne og adresser, der er tillid til, kan du flytte disse oplysninger til Outlook. Klik på Importer fra fil, og find den ønskede liste. Klik på Eksportér til fil, og angiv, hvor du vil gemme den nye fil, hvis du vil oprette en fil med den aktuelle liste.

  • Hvis du vil ændre et navn på listen, skal du klikke på det navn, som du vil ændre, og derefter klikke på Rediger. Hvis du vil fjerne et navn, skal du klikke på det ønskede navn, og derefter klikke på Fjern.

  • Hvis du bruger en Microsoft Exchange-konto, betragtes alle de navne og mailadresser, der findes i virksomhedens adressekartotek  – som også omtales som den globale adresseliste –  automatisk som navne og adresser, der er tillid til.

Ved at føje mailadresser og domænenavne, du har tillid til, til din liste over afsendere, der er tillid til, angiver du i Outlook, at meddelelser, der sendes fra disse kilder, aldrig skal behandles som uønsket mail. Hvis du er registreret på adresselister eller distributionslister, kan du føje disse navne til din liste over modtagere, der er tillid til.

Bemærk!: Hvis din postkasse er hostet på Exchange eller Exchange Online, vil de ændringer, du foretager på listen over afsendere, der er tillid til, ikke blive genkendt af Exchange eller Exchange Online. Dette kan resultere i meddelelser fra domæner eller afsendere, du har føjet til listen over sikre afsendere, der ender i mappen uønsket mail. Kontakt din administrator for at få yderligere hjælp. 

Hvis du vil føje en person til listen over afsendere, der er tillid til, skal du klikke på en meddelelse fra afsenderen. På fanen Hjem i gruppen Slet skal du klikke på Uønsket mail og derefter klikke på Bloker aldrig afsender.

Hvis du vil føje en bestemt adresse eller domæne til listen over modtagere, der er tillid til, skal du klikke på en meddelelse fra afsenderen. På fanen hjem i gruppen Slet skal du klikke på uønsket, og derefter skal du klikke på Bloker aldrig for gruppen eller adresselisten.

Gør følgende for manuelt at føje navne eller domæner til listerne:

 1. På fanen Hjem i gruppen Slet skal du klikke på mappen Uønsket mail og derefter på Indstillinger for uønsket mail.

 2. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil tilføje afsendere, der er tillid til, skal du klikke på Tilføj på fanen Afsendere, der er tillid til.

  • Hvis du vil tilføje modtagere, der er tillid til, skal du klikke på Tilføj på fanen Modtagere, der er tillid til.

   Tilføj dialogboks for adresse eller domæne

 3. Skriv det navn eller den adresse, du vil tilføje, i feltet Angiv en mailadresse eller et Internet domænenavn, der skal føjes til listen . Du kan for eksempel tilføje:

  • en bestemt mailadresse, f.eks. nogen@example.com.

  • et internetdomæne, f.eks. @example.com eller example.com.

 4. Klik på OK, og gentag for hvert element, du vil tilføje.

  • Hvis du vil have, at alle Kontakter skal betragtes som afsendere, der er tillid til, skal du markere afkrydsningsfeltet Hav også tillid til mail fra mine kontakter på fanen Afsendere, der er tillid til.

  • Der kan være personer, som du kommunikerer med, der ikke er på listen over Kontakter. Hvis alle disse personer skal behandles som afsendere, der er tillid til, skal du markere afkrydsningsfeltet Tilføj automatisk personer, jeg sender mail til, på listen Afsendere, der er tillid til.

  • Hvis du har eksisterende lister over navne og adresser, der er tillid til, kan du flytte disse oplysninger til Outlook. Klik på Importer fra fil, og find den ønskede liste. Klik på Eksportér til fil, og angiv, hvor du vil gemme den nye fil, hvis du vil oprette en fil med den aktuelle liste.

  • Hvis du vil ændre et navn på en af listerne, skal du klikke på det navn, som du vil ændre, og derefter klikke på Rediger. Hvis du vil fjerne et navn, skal du klikke på det ønskede navn, og derefter klikke på Fjern.

  • Hvis du bruger en Microsoft Exchange Server-konto, betragtes alle de navne og mailadresser, der findes i organisationens adresseliste  – som også omtales som den globale adresseliste  – automatisk som navne og adresser, der er tillid til.

Du kan finde uønskede mails, der kommer fra bestemte lande/områder. Outlook gør det muligt at blokere meddelelser fra disse områder – listen over blokerede topdomæner gør det muligt at blokere meddelelser fra mailadresser, der slutter på et bestemt domæne eller en bestemt lande-/områdekode på øverste niveau. Hvis du for eksempel markerer afkrydsningsfeltet ca [Canada], USA [USA]og MX [Mexico] på listen, blokeres meddelelser, der kommer fra mailadresser, der ender på ca, USA eller MX. Yderligere lande-/områdekoder vises på listen.

 1. På fanen Hjem i gruppen Slet skal du klikke på mappen Uønsket mail og derefter på Indstillinger for uønsket mail.

 2. Klik på Liste over blokerede topdomæner på fanen International.

  Dialogboksen Liste over blokerede topdomæner

 3. Markér afkrydsningsfeltet for den lande-/områdekode, du vil blokere, på listen, eller klik på Marker alt.

 4. Klik på OK i begge de åbne dialogbokse.

Du kan blokere alle mailadresser i sprogkoder – også kendt som tegnsæt eller alfabeter – som du angiver. I dag sendes den overvejende del af uønsket mail i US-ASCII-kode. De øvrige sendes i forskellige internationale koder. Du kan bruge listen over blokeret kodning til at frafiltrere uønskede mails, der vises på sprog, du ikke forstår.

 1. På fanen Hjem i gruppen Slet skal du klikke på pilen ud for Uønsket mail og derefter på Indstillinger for uønsket mail.

 2. Klik på Liste over blokeret kodning under fanen International.

  Dialogboksen Liste over blokerede kodninger

 3. Klik på den sprogkodning, du vil blokere, eller klik på Marker alt.

 4. Klik på OK i begge åbne dialogbokse

  Bemærkninger!: 

  • Unicode-kodning er ikke medtaget på listen over blokerede kodninger.

  • Meddelelser med ukendt eller ikke-angivet kodning skal bortfiltreres med det almindelige filter for uønsket mail.

Tilføj uønskede navne på listen over blokerede afsendere

Du kan nemt blokere meddelelser fra en bestemt afsender ved at føje afsenderens mailadresse eller domæne til listen over blokerede afsendere. Meddelelser fra adresser eller domænenavne på denne liste behandles altid som uønsket mail. Outlook flytter alle indgående meddelelser fra afsendere på listen over blokerede afsendere til mappen Uønsket mail uanset indholdet af meddelelsen.

Blokerede afsendere

 1. På menuen Værktøjer skal du klikke på Indstillinger for at åbne dialogboksen Indstillinger.

 2. På fanen Præferencer under Mail skal du klikke på Uønsket mail for at åbne dialogboksen Indstillinger for uønsket mail.

 3. Klik på fanen Blokerede afsendere.

 4. Klik på Tilføj.

 5. Skriv det navn eller den adresse, du vil tilføje, i feltet Angiv en mailadresse eller et Internet domænenavn, der skal føjes til listen . Du kan for eksempel tilføje:

  • en bestemt mailadresse, f.eks. nogen@example.com.

  • et internetdomæne, f.eks. @example.com eller blot example.com.

 6. Klik på OK.

Tilføj adresse eller domæne

Bemærkninger!: 

 • Du kan hurtigt føje en afsender til listen over blokerede afsendere ved at højreklikke på en mail fra den pågældende afsender. Peg på Uønsket mail på genvejsmenuen, og klik derefter på Føj afsender til liste over blokerede afsendere.

 • Hvis du har eksisterende lister over blokerede navne og adresser, kan du flytte oplysningerne til Outlook. Få mere at vide under Importér mailadresser til lister over filter for uønsket mail.

 • Du fjerner et navn fra listen over blokerede afsendere ved at gå til fanen Blokerede afsendere i dialogboksen Indstillinger for uønsket mail og klikker på navnet, du vil fjerne. Klik derefter på Fjern.

 • Du ændrer et navn på listen over blokerede afsendere ved på fanen Blokerede afsendere at klikke på navnet, du vil ændre, og derefter på Rediger.

Du kan angive mailadresser og domænenavne, som du har tillid til, til at være på din Liste over afsendere, der er tillid til. Ved at tilføje dem på listen over afsendere, der er tillid til, angiver du i Outlook, at mails fra disse kilder aldrig skal behandles som uønsket mail.

Afsendere, der er tillid til

 1. På menuen Værktøjer skal du klikke på Indstillinger for at åbne dialogboksen Indstillinger.

 2. På fanen Præferencer under Mail skal du klikke på Uønsket mail for at åbne dialogboksen Indstillinger for uønsket mail.

 3. Klik på fanen Afsendere, der er tillid til.

 4. Klik på Tilføj.

 5. Skriv det navn eller den adresse, du vil tilføje, i feltet Angiv en mailadresse eller et Internet domænenavn, der skal føjes til listen . Du kan for eksempel tilføje:

  • en bestemt mailadresse, f.eks. nogen@example.com.

  • et internetdomæne, f.eks. @example.com eller blot example.com.

 6. Klik på OK.

Tilføj adresse eller domæne

 • Hvis du vil have, at alle dine Kontakter skal betragtes som afsendere, der er tillid til, skal du markere afkrydsningsfeltet Hav også tillid til mail fra mine kontakter på fanen Afsendere, der er tillid til.

 • Nogle af de personer, du kommunikerer med, er muligvis ikke på listen over dine kontakter. Hvis alle disse personer skal behandles som afsendere, der er tillid til, skal du markere afkrydsningsfeltet Tilføj automatisk personer, jeg sender mail til, på listen Afsendere, der er tillid til. Du kan få mere at vide under Føj personer, jeg sender mail til, til listen over afsendere, der er tillid til.

 • Hvis Bloker automatisk hentning af billeder er slået til (standardindstillingen), vil meddelelser fra eller til mailadresser eller domænenavne, der er på listen over sikre afsendere og listen over modtagere, der er tillid til, blive behandlet som undtagelser og eksternt indhold (f. eks. billeder) blokeres ikke. Der foretages en undtagelse, når godkendelsen bliver hentet i mails fra afsendere og til modtagere, der er defineret i afkrydsningsfeltet sikre afsendere og modtagere, der er tillid til, i dialogboksen Indstillinger for automatisk hentning af billeder er afstemte.

 • Hvis du har eksisterende lister over sikre navne og adresser, kan du flytte oplysningerne til Outlook. Få mere at vide under Importér mailadresser til lister over filter for uønsket mail.

 • Du kan hurtigt føje en afsender, et domænenavn eller et adresselistenavn til listen over afsendere, der er tillid til, ved at højreklikke på mailen fra kilden, som du har tillid til. Du skal på genvejsmenuen, der dukker op, pege på Uønsket mail, og derefter klikke på Føj afsender til liste over afsendere, der er tillid til eller Føj afsenderens domæne (@example.com) til listen over afsendere, der er tillid til. Du kan med fordel gennemse mails, der er flyttet til mappen med uønsket mail med jævne mellemrum for at finde dem, der fejlagtigt er blevet klassificeret som uønsket mail. Du kan gendanne mails, du vil bruge, og føje disse afsendere til listen over afsendere, der er tillid til.

 • Du fjerner et navn fra listen over afsendere, der er tillid til, ved at gå til fanen Afsendere, der er tillid til i dialogboksen Indstillinger for uønsket mail og klikker på navnet, du vil fjerne. Klik derefter på Fjern.

 • Du ændrer et navn på listen over afsendere, der er tillid til, ved på fanen Afsendere, der er tillid til at klikke på navnet, du vil ændre, og derefter på Rediger.

 • Hvis du bruger en Microsoft Exchange-konto, betragtes alle de navne og mailadresser, der findes i organisationens adresseliste  – som også omtales som den globale adresseliste  – automatisk som navne og adresser, der er tillid til. (Microsoft Exchange er meget mere almindeligt i virksomheders mailsystemer og bruges sjældent i private eller personlige konti).

Hvis du er registreret på adresselister eller distributionslister, kan du føje disse navne til din liste over modtagere, der er tillid til, så alle meddelelser, der sendes til disse mailadresser eller domænenavne aldrig bliver behandlet som uønsket mail.

Modtager, der er tillid til

 1. På menuen Værktøjer skal du klikke på Indstillinger for at åbne dialogboksen Indstillinger.

 2. På fanen Præferencer under Mail skal du klikke på Uønsket mail for at åbne dialogboksen Indstillinger for uønsket mail.

 3. Klik på fanen Modtagere, der er tillid til.

 4. Klik på Tilføj.

 5. Skriv det navn eller den adresse, du vil tilføje, i feltet Angiv en mailadresse eller et Internet domænenavn, der skal føjes til listen . Du kan for eksempel tilføje:

  • en bestemt mailadresse, f.eks. nogen@example.com.

  • et internetdomæne, f.eks. @example.com eller blot example.com.

 6. Klik på OK.

Tilføj adresse eller domæne

Bemærkninger!: 

 • Du kan hurtigt føje en afsender, et domænenavn eller et adresselistenavn til listen over modtagere, der er tillid til, ved at højreklikke på mailen fra kilden, som du har tillid til. På genvejsmenuen, der dukker op, skal du pege på Uønsket mail og derefter klikke på Føj modtager til listen over modtagere, der er tillid til.

 • Du fjerner et navn fra listen over modtagere, der er tillid til, ved at gå til fanen Modtagere, der er tillid til i dialogboksen Indstillinger for uønsket mail og klikker på navnet, du vil fjerne. Klik derefter på Fjern.

 • Du ændrer et navn på listen over modtagere, der er tillid til, ved på fanen Modtagere, der er tillid til at klikke på navnet, du vil ændre, og derefter på Rediger.

 • Hvis du bruger en Exchange-konto (sjælden i private eller personlige mailkonti), betragtes alle de navne og mailadresser, der findes i organisationens adresseliste  – som også omtales som den globale adresseliste  – automatisk som navne og adresser, der er tillid til.

Du kan finde uønskede mails fra bestemte lande/områder. Outlook gør det muligt at blokere meddelelser fra disse områder – listen over blokerede topdomæner gør det muligt at blokere meddelelser fra mailadresser, der slutter på et bestemt domæne eller en bestemt lande-/områdekode på øverste niveau. Hvis du for eksempel markerer afkrydsningsfeltet ca [Canada], USA [USA]og MX [Mexico] på listen, blokeres meddelelser, der kommer fra mailadresser, der ender på ca, USA eller MX. Yderligere lande-/områdekoder vises på listen.

International

 1. På menuen Værktøjer skal du klikke på Indstillinger for at åbne dialogboksen Indstillinger.

 2. På fanen Præferencer under Mail skal du klikke på Uønsket mail for at åbne dialogboksen Indstillinger for uønsket mail.

 3. Klik på Liste over blokerede topdomæner på fanen International.

 4. Markér afkrydsningsfeltet for den lande-/områdekode, du vil blokere, på listen, eller klik på Marker alt.

 5. Klik på OK to gange.

Liste over blokerede topdomæner

Du kan blokere alle mailadresser i sprogkoder (også kaldet tegnsæt eller alfabeter), som du angiver. I dag sendes den overvejende del af uønsket mail i US-ASCII-kode. De øvrige sendes i forskellige andre internationale koder. Du kan bruge listen over blokeret kodning til at frafiltrere uønskede mails, der vises på sprog, du ikke forstår.

International

 1. På menuen Værktøjer skal du klikke på Indstillinger for at åbne dialogboksen Indstillinger.

 2. På fanen Præferencer under Mail skal du klikke på Uønsket mail for at åbne dialogboksen Indstillinger for uønsket mail.

 3. Klik på fanen International, og klik derefter på Liste over blokeret kodning.

 4. Klik på den sprogkodning, du vil blokere, eller klik på Marker alt.

 5. Klik på OK to gange.

Liste over blokerede kodninger

Bemærkninger!: 

 • Unicode-tegn er ikke medtaget på listen over blokerede kodninger. (Unicode er kataloget over standardiserede digitale koder, der repræsenterer tegn [bogstaver og symboler] alfabeter på verdens 24 mest udbredte sprog.)

 • Meddelelser med ukendt eller ikke-angivet kodning bortfiltreres med det almindelige filter for uønsket mail.

Relaterede emner

Markér mail som uønsket mail eller Bloker afsendere i Outlook.com
filter uønsket mail og spam i Outlook på internettet

Bemærk!:  Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Var disse oplysninger nyttige? Her er artiklen på engelsk, så du kan sammenligne.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×