Blokere eller fjerne blokering af eksternt indhold i Office-dokumenter

Som en hjælp til at beskytte din sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger er Microsoft Office som standard konfigureret til at blokere eksternt indhold – såsom billeder, sammenkædede medier, links og dataforbindelser – i projektmapper og præsentationer. Blokering af eksternt indhold er med til at forhindre webbeacons og andre forstyrrende metoder, som hackere bruger til at trænge ind i dine personlige oplysninger og lokke dig til at køre skadelig kode uden din viden eller tilladelse.

Hvad er eksternt indhold, og hvorfor er web-beacons en potentiel trussel?

Eksternt indhold er ethvert indhold, der er kædet fra internettet eller et intranet til en projektmappe eller præsentation. Nogle eksempler på eksternt indhold er billeder, sammenkædede medier, dataforbindelser og skabeloner.

Hackere kan bruge eksternt indhold som web-beacons. Web-beacons sender tilbage, eller signal, oplysninger fra din computer til den server, der er vært for det eksterne indhold. Typer af web-beacons omfatter følgende:

 • Grafik     En hacker sender en projektmappe eller en præsentation, så du kan gennemse den, der indeholder billeder. Når du åbner filen, hentes billedet, og oplysninger om filen er blevet signaleret tilbage til den eksterne server.

 • Billeder i Outlook-mails     Microsoft Office har sin egen mekanisme til at blokere eksternt indhold i meddelelser. Det hjælper med at beskytte mod webbeacons, der ellers kunne registrere din mailadresse. Hvis du vil have mere at vide, skal du se Bloker eller Fjern blokering af automatisk hentning af billeder i mails.

 • Sammenkædede medier     En hacker sender dig en præsentation som en vedhæftet fil i en mail. Præsentationen indeholder et medieobjekt, såsom en lydenhed, der er knyttet til en ekstern server. Når du åbner præsentationen i Microsoft PowerPoint, afspilles medieobjektet, og der udføres en programkode, der kører et skadeligt script, som skader din computer.

 • Data forbindelser     En hacker opretter en projektmappe og sender den til dig som en vedhæftet fil i en mail. Projektmappen indeholder kode, der henter data fra eller flytter data til en database. Hackeren har ikke adgang til databasen, men du gør. Når du åbner projektmappen i Microsoft Excel, betyder det derfor, at koden eksekveres og får adgang til databasen ved hjælp af dine legitimationsoplysninger. Data kan derefter åbnes eller ændres uden din viden eller tilladelse.

Hvordan kan sikkerhedscenteret beskytte mig mod eksternt indhold?

Hvis der findes eksterne dataforbindelser i din projektmappe eller præsentation, når du åbner filen en forretnings linje, får du besked om, at det eksterne indhold er blevet deaktiveret.

Eksterne data forbindelser er deaktiveret – Markér Aktivér indhold for at aktivere.

Klik på Aktivér indhold på forretnings linjen, hvis du vil fjerne blokeringen af det eksterne indhold. Du kan få mere at vide om, hvordan du laver en sikker beslutning, før du klikker på en indstilling i næste afsnit.

Hvad skal jeg gøre, når jeg bliver spurgt, om jeg vil aktivere eller deaktivere eksternt indhold, i en sikkerhedsadvarsel?

Når der vises en sikkerhedsdialogboks, har du mulighed for at aktivere eksternt indhold eller lade det være blokeret. Du bør kun aktivere eksternt indhold, hvis du er sikker på, at det er fra en pålidelig kilde.

Microsoft Excel-sikkerhedsmeddelelse-angiver, at Excel har identificeret et potentielt sikkerhedsproblem. Vælg Aktivér hvis du har tillid til kildefilens placering, skal du deaktivere, hvis du ikke gør det.

Vigtigt!: Hvis du er sikker på, at der er tillid til det eksterne indhold i en projektmappe eller præsentation, og hvis du ikke vil have besked om dette specifikke eksterne indhold igen, er det bedre at flytte filen til en placering, der er tillidtil, i stedet for at ændre standardindstillingerne for sikkerheds center til et mindre sikkert sikkerhedsniveau. Filer på placeringer, der er tillid til, kan køre uden at blive kontrolleret af sikkerheds center.

Rediger eksterne indholdsindstillinger for Excel i sikkerheds center

Sikkerhedsindstillingerne for eksternt indhold er placeret i sikkerheds center for Microsoft Excel. Du kan ikke ændre indstillinger for eksternt indhold globalt for Microsoft PowerPoint i sikkerheds center.

Hvis du arbejder i en organisation, har din systemadministrator muligvis allerede ændret standardindstillingerne, og det kan forhindre dig i selv at ændre dine indstillinger. Følgende er de forskellige eksterne indholdsindstillinger for Excel i sikkerheds center.

Excel-indstillinger > sikkerhedsindstillinger > sikkerhedsindstillinger for data forbindelser, links, data typer, DDE (Dynamic Data Exchange) og Microsoft Query-filer.

Ændre indstillinger for data forbindelser

 1. Klik på fanen filer i Excel.

 2. Klik på indstillinger > Sikkerhedscenter > Indstillinger for Sikkerhedscenter, og klik derefter på eksternt indhold.

 3. Klik på den ønskede indstilling under sikkerhedsindstillinger for data forbindelser:

  • Aktivere alle data forbindelser (anbefales ikke)      Klik på denne indstilling, hvis du vil åbne projektmapper, der indeholder eksterne dataforbindelser, og for at oprette forbindelser til eksterne data i den aktuelle projektmappe uden at modtage sikkerhedsadvarsler. Vi anbefaler ikke denne indstilling, da forbindelser til en ekstern datakilde, som du ikke kender, kan være skadelige, og fordi du ikke modtager nogen sikkerhedsadvarsler, når du åbner en projektmappe fra en hvilken som helst placering. Brug kun denne indstilling, når du har tillid til datakilderne for de eksterne dataforbindelser. Det kan være en god ide at vælge denne indstilling midlertidigt og derefter vende tilbage til standardindstillingen, når du ikke længere har brug for den.

  • Spørg brugeren om data forbindelser      Dette er standardindstillingen. Klik på denne indstilling, hvis du vil modtage en sikkerhedsadvarsel, når en projektmappe, der indeholder eksterne dataforbindelser, åbnes, og når der oprettes en ekstern dataforbindelse i den aktuelle projektmappe. Sikkerhedsadvarsler giver dig mulighed for at aktivere eller deaktivere dataforbindelser for hver projektmappe, du åbner på et enkelt tilfælde.

  • Deaktiver alle data forbindelser      Klik på denne indstilling, hvis du ikke vil aktivere eksterne dataforbindelser i den aktuelle projektmappe. Når du vælger denne indstilling, er ingen dataforbindelse i en projektmappe, som du åbner, nogensinde oprettet. Hvis du opretter nye eksterne dataforbindelser, efter du har åbnet en projektmappe, er disse dataforbindelser ikke aktiveret, når du åbner projektmappen igen. Dette er en meget restriktiv indstilling, og det kan medføre, at nogle funktioner ikke fungerer som forventet.

Ændre indstillinger for projektmappekæder

 1. Klik på fanen filer i Excel.

 2. Klik på indstillinger > Sikkerhedscenter > Indstillinger for Sikkerhedscenter, og klik derefter på eksternt indhold.

 3. Klik på den ønskede indstilling under sikkerhedsindstillinger for projektmappekæder:

  • Aktivere automatisk opdatering for alle projektmappekæder (anbefales ikke)      Klik på denne indstilling, hvis du vil opdatere kæder til data i en anden projektmappe automatisk i den aktuelle projektmappe uden at modtage en sikkerhedsadvarsel. Vi anbefaler ikke denne indstilling, da automatisk opdatering af kæder til data i projektmapper, som du ikke kender, kan være skadelige. Brug kun denne indstilling, når du har tillid til de projektmapper, som dataene er sammenkædet med. Det kan være en god ide at vælge denne indstilling midlertidigt og derefter vende tilbage til standardindstillingen, når du ikke længere har brug for den.

  • Spørg brugeren om automatisk opdatering af projektmappekæder      Dette er standardindstillingen. Klik på denne indstilling, hvis du vil modtage en sikkerhedsadvarsel, hver gang du kører automatiske opdateringer i den aktuelle projektmappe for kæder til data i en anden projektmappe.

  • Deaktiver automatisk opdatering af projektmappekæder      Klik på denne indstilling, hvis du ikke vil have kæder i den aktuelle projektmappe til data i en anden projektmappe opdateret automatisk.

Ændre indstillinger for sammenkædede data typer

Når du opretter sammenkædede datatyper, opretter Excel forbindelse til en online datakilde og returnerer detaljerede oplysninger om bestemte værdier, f. eks firma aktier eller geografi. Hvis du vil konvertere Word Microsoft til en sammenkædet datatype, returneres oplysninger om Microsoft Corporation, f. eks lokation, antal medarbejdere, aktiekurs osv.

 1. Klik på fanen filer i Excel.

 2. Klik på indstillinger > Sikkerhedscenter > Indstillinger for Sikkerhedscenter, og klik derefter på eksternt indhold.

 3. Klik på den ønskede indstilling under sikkerhedsindstillinger for sammenkædede data typer:

  • Aktivere alle sammenkædede data typer (anbefales ikke)      Klik på denne indstilling, hvis du vil oprette sammenkædede datatyper uden at modtage en sikkerhedsadvarsel. Dataene for sammenkædede datatyper er i øjeblikket tilgængelig via Microsoft, men som det er muligt med alle eksterne data, skal du kun vælge denne indstilling, hvis du har tillid til datakilden. Det kan være en god ide at vælge denne indstilling midlertidigt og derefter vende tilbage til standardindstillingen, når du ikke længere har brug for den.

  • Spørg brugeren om sammenkædede data typer      Dette er standardindstillingen. Klik på denne indstilling, hvis du vil modtage en sikkerhedsadvarsel, hver gang du opretter sammenkædede datatyper.

  • Deaktiver automatisk opdatering af sammenkædede data typer      Klik på denne indstilling, hvis du ikke vil aktivere sammenkædede datatyper..

Ændre indstillinger for dynamisk data udveksling

DDE (Dynamic Data Exchange) er en ældre Microsoft-teknologi, der overfører data mellem programmer.

 1. Klik på fanen filer i Excel.

 2. Klik på indstillinger>Sikkerhedscenter > Indstillinger for Sikkerhedscenter, og klik derefter på eksternt indhold.

 3. Klik på den ønskede indstilling under sikkerhedsindstillinger for dynamisk data udveksling:

 • Aktivér dynamisk data Exchange-Server opslag Markér denne indstilling, hvis du vil aktivere dynamisk data Exchange-Server opslag. Hvis denne indstilling er markeret, vil DDE-servere, der allerede kører, være synlige og brugbare. Denne indstilling er som standard markeret.

 • Aktivér dynamisk data Exchange-Server start (anbefales ikke) Markér denne indstilling, hvis du vil aktivere dynamisk data Exchange-ServerStart. Hvis denne indstilling er markeret, vil Excel starte DDE-servere, der ikke allerede kører, og lade data blive sendt fra Excel. Af sikkerhedsmæssige årsager anbefales det, at du undlader at markere dette afkrydsningsfelt. Denne indstilling er ikke markeret som standard.

Ændre indstillinger for at åbne Microsoft Query-filer (. iqy,. oqy,. dqy og. rqy) fra en kilde, der ikke er tillid til

Ved hjælp af Microsoft Querykan du oprette forbindelse til eksterne datakilder, vælge data fra disse eksterne kilder, importere disse data til regnearket og opdatere dataene efter behov for at holde dine regnearksdata synkroniseret med dataene i de eksterne kilder.

 1. Klik på fanen filer i Excel.

 2. Klik på indstillinger>Sikkerhedscenter > Indstillinger for Sikkerhedscenter, og klik derefter på eksternt indhold.

 3. Der er kun én mulighed:

 • Bloker altid forbindelsen for upålidelige Microsoft Query-filer (. iqy,. oqy,. dqy og. rqy) Markér denne indstilling, hvis du vil blokere forbindelser til Microsoft Query-filer.

Har du brug for mere hjælp?

Du kan altid spørge en ekspert i Excel Tech community, få support i communityet svar, eller foreslå en ny funktion eller forbedring af Excel-bruger tale.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×