Beskytte et regneark i Mac

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

For at forhindre andre brugere i bevidst eller ubevidst at redigere, flytte eller slette data i et regneark kan du låse cellerne i dit Excel-regneark og derefter beskytte arket med adgangskode. Forestil dig, at du har ansvaret for regnearket med en statusrapport for dit team, hvor du gerne vil have, at teammedlemmerne kun tilføjer data i bestemte celler og ikke skal kunne redigere noget andet. Med beskyttelse af regneark kan du kun gøre visse dele af arket redigerbart, og brugerne vil ikke kunne redigere data i andre områder i arket.

Advarsel!: Adgangskoder i Excel til Mac har en begrænsning på 15 tegn. Du kan ikke åbne en projektmappe eller et dokument, som er adgangskodebeskyttet i den Windows-baseret version af Excel eller Word, hvis adgangskoden er længere end 15 tegn. Hvis du vil åbne filen i Office til Mac, skal du bede Windows-baseret forfatteren til at justere længden på adgangskoder. Beskyttelse af elementer i regneark og projektmapper må ikke forveksles med projektmappeniveau adgangskodesikkerhed. Beskyttelse af elementer kan ikke beskytte en projektmappe fra brugere, der har ondsindede angreb. For en ekstra sikkerhedslag, skal du øge beskyttelsen af filen med hele projektmappen ved hjælp af en adgangskode.

Beskytte elementer i diagramark

Beskyttelse af regneark er en todelt proces: det første trin er at låse celler, som andre kan redigere, og derefter kan du beskytte regnearket med eller uden en adgangskode.

 1. Åbn det ark, som du vil beskytte.

 2. Klik på Gennemse > Beskyt ark.

  Beskyt ark, indstilling på båndet

 3. Vælg de elementer, som brugerne skal kunne ændre, på listen Tillad brugere af denne arket til.

  Elementer, der er tilgængelige for beskyttelse i et ark

  Indstilling

  Gør det muligt for brugerne at

  Markér låste celler

  Flytte markøren til de celler, som feltet Låst er markeret for under fanen Beskyttelse i dialogboksen Formatér celler. Som standard har brugerne tilladelse til at markere låste celler.

  Markér ulåste celler

  Flytte markøren til de celler, som feltet Låst ikke er markeret for under fanen Beskyttelse i dialogboksen Formatér celler. Som standard kan brugerne markere ulåste celler, og de kan trykke på tabulatortasten for at bevæge sig mellem de ulåste celler i et beskyttet regneark.

  Formatér celler

  Ændre de ønskede indstillinger i dialogboksen Formatér celler og Betinget formatering. Hvis du har anvendt betinget formatering, før du beskyttede regnearket, ændres formateringen også, hvis en bruger indtaster en værdi, der opfylder en anden betingelse.

  Formatér kolonner

  Bruge kolonneformateringskommandoerne, herunder ændre kolonnebredde eller skjule kolonner (knappen Formatér i gruppen Celler under fanen Hjem).

  Formatér rækker

  Bruge rækkeformateringskommandoerne, herunder ændre rækkehøjde eller skjule rækker (knappen Formatér i gruppen Celler under fanen Hjem).

  Indsæt kolonner

  Indsætte kolonner.

  Indsæt rækker

  Indsætte rækker.

  Indsæt links

  Indsætte nye links, selv i ulåste celler.

  Slet kolonner

  Slette kolonner.

  Bemærk!: Hvis Slet kolonner er beskyttet, og Indsæt kolonner ikke er beskyttet, kan en bruger indsætte kolonner, men brugeren kan ikke slette dem.

  Slet rækker

  Slette rækker.

  Bemærk!: Hvis Slet rækker er beskyttet, og Indsæt rækker ikke er beskyttet, kan en bruger indsætte rækker, men brugeren kan ikke slette dem.

  Sortér

  Bruge kommandoer til at sortere data.

  Bemærk!: Uanset denne indstilling kan brugerne aldrig sortere områder, der indeholder låste celler i et beskyttet regneark.

  Filter

  Bruge kommandoer til at filtrere data.

  Brug pivottabeller

  Formatere, ændre layout i, opdatere eller på anden måde ændre pivottabelrapporter eller oprette nye rapporter.

  Rediger objekter

  Ved at gøre et af følgende:

  • Foretage ændringer i grafikobjekter, herunder kort, integrerede diagrammer, figurer, tekstfelter og kontrolelementer, du ikke låste op, før du beskyttede regnearket. Hvis et regneark f.eks. har en knap, der afspiller en makro, kan du klikke på knappen for at afspille makroen, men du kan ikke slette knappen.

  • Foretage ændringer, f.eks. af formateringen, i et integreret diagram. Diagrammet opdateres fortsat, når du ændrer dets kildedata.

  • Tilføje eller redigere kommentarer.

  Rediger scenarier

  Se scenarier, som du har skjult, og redigere eller slette scenarier, som du har beskyttet mod ændringer. Brugerne kan redigere værdierne i de redigerbare celler, hvis cellerne ikke er beskyttet, og brugerne kan tilføje nye scenarier.

 4. Valgfrit – Angiv en adgangskode til arket, og derefter adgangskoden igen under Bekræft.

  Bemærk!: Adgangskoden er valgfrit. Hvis du ikke angiver en adgangskode, kan enhver bruger fjerne beskyttelsen af arket og ændre Hvad er beskyttet. Hvis du angiver en adgangskode, skal du kontrollere, at du vælger en adgangskode, som er nem at huske, eller skrive den ned og beholde den i et sikkert sted. Hvis du har glemt adgangskoden, kan du få adgang til de beskyttede dele på arket.

 5. Klik på OK.

Indstillingen Beskyt ark på båndet ændres til Fjern arkbeskyttelse , når en arket er beskyttet.

Fjern arkbeskyttelse

 1. Markere det ark, der er beskyttet.

 2. Klik på Fjern arkbeskyttelse under fanen Gennemse.

  Fjern arkbeskyttelse
 3. Hvis du bliver bedt om det, kan du angive adgangskoden for beskyttet ark.

Når du Fjern et regneark, kan du låse op, grafik, objekter og formler. I afsnittet efterfølgende kan finde flere oplysninger.

Når du Fjern et regneark, kan du låse op, grafik, objekter, områder og formler. Få flere oplysninger nedenfor.

Hvis du vil

Skal du

Åbn de celler, som brugerne skal kunne ændre

Markér hver celle eller hvert område. Klik på celler i menuen Formater, klik på fanen beskyttelse, og fjern derefter markeringen i afkrydsningsfeltet låst.

Låse op for en hvilken som helst grafik, som brugerne skal kunne ændre

Vælg grafikken, og klik derefter på kommandoen for typen grafik, du vil låse op i menuen Formater: figur, tekst eller et billede. Klik på Egenskaber i navigationsruden, og fjern derefter markeringen i afkrydsningsfeltet låst.

Låse op for en hvilken som helst objekt eller kontrolelement, som brugerne skal kunne ændre

Vælg det objekt eller kontrolelement, og klik derefter på Formatér objekt eller et kontrolelement i menuen Formater. Klik på fanen beskyttelse, og fjern derefter markeringen i afkrydsningsfeltet låst. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Lås tekst, hvis den findes.

Skjule de formler, du ikke ønsker skal være synlige for brugere

Markér de celler, der indeholder formlerne. Klik på celler i menuen Formater, klik på fanen beskyttelse, og marker afkrydsningsfeltet skjult.

Beskytte elementer i diagramark

Beskyttelse af regneark er en todelt proces: det første trin er at låse celler, som andre kan redigere, og derefter kan du beskytte regnearket med eller uden en adgangskode.

 1. Åbn det ark, som du vil beskytte.

 2. Klik på ark under beskyttelse under fanen Gennemse.

 3. Vælg de elementer, som brugerne skal kunne ændre, på listen Tillad brugere af denne arket til.

  Elementer, der er tilgængelige for beskyttelse i et ark

  Indstilling

  Gør det muligt for brugerne at

  Markér låste celler

  Flytte markøren til de celler, som feltet Låst er markeret for under fanen Beskyttelse i dialogboksen Formatér celler. Som standard har brugerne tilladelse til at markere låste celler.

  Markér ulåste celler

  Flytte markøren til de celler, som feltet Låst ikke er markeret for under fanen Beskyttelse i dialogboksen Formatér celler. Som standard kan brugerne markere ulåste celler, og de kan trykke på tabulatortasten for at bevæge sig mellem de ulåste celler i et beskyttet regneark.

  Formatér celler

  Ændre de ønskede indstillinger i dialogboksen Formatér celler og Betinget formatering. Hvis du har anvendt betinget formatering, før du beskyttede regnearket, ændres formateringen også, hvis en bruger indtaster en værdi, der opfylder en anden betingelse.

  Formatér kolonner

  Bruge kolonneformateringskommandoerne, herunder ændre kolonnebredde eller skjule kolonner (knappen Formatér i gruppen Celler under fanen Hjem).

  Formatér rækker

  Bruge rækkeformateringskommandoerne, herunder ændre rækkehøjde eller skjule rækker (knappen Formatér i gruppen Celler under fanen Hjem).

  Indsæt kolonner

  Indsætte kolonner.

  Indsæt rækker

  Indsætte rækker.

  Indsæt links

  Indsætte nye links, selv i ulåste celler.

  Slet kolonner

  Slette kolonner.

  Bemærk!: Hvis Slet kolonner er beskyttet, og Indsæt kolonner ikke er beskyttet, kan en bruger indsætte kolonner, men brugeren kan ikke slette dem.

  Slet rækker

  Slette rækker.

  Bemærk!: Hvis Slet rækker er beskyttet, og Indsæt rækker ikke er beskyttet, kan en bruger indsætte rækker, men brugeren kan ikke slette dem.

  Sortér

  Bruge kommandoer til at sortere data.

  Bemærk!: Uanset denne indstilling kan brugerne aldrig sortere områder, der indeholder låste celler i et beskyttet regneark.

  Filter

  Bruge kommandoer til at filtrere data.

  Brug pivottabeller

  Formatere, ændre layout i, opdatere eller på anden måde ændre pivottabelrapporter eller oprette nye rapporter.

  Rediger objekter

  Ved at gøre et af følgende:

  • Foretage ændringer i grafikobjekter, herunder kort, integrerede diagrammer, figurer, tekstfelter og kontrolelementer, du ikke låste op, før du beskyttede regnearket. Hvis et regneark f.eks. har en knap, der afspiller en makro, kan du klikke på knappen for at afspille makroen, men du kan ikke slette knappen.

  • Foretage ændringer, f.eks. af formateringen, i et integreret diagram. Diagrammet opdateres fortsat, når du ændrer dets kildedata.

  • Tilføje eller redigere kommentarer.

  Rediger scenarier

  Se scenarier, som du har skjult, og redigere eller slette scenarier, som du har beskyttet mod ændringer. Brugerne kan redigere værdierne i de redigerbare celler, hvis cellerne ikke er beskyttet, og brugerne kan tilføje nye scenarier.

 4. Valgfrit – Angiv en adgangskode til arket, og derefter adgangskoden igen under Bekræft.

  Bemærk!: Adgangskoden er valgfrit. Hvis du ikke angiver en adgangskode, kan enhver bruger fjerne beskyttelsen af arket og ændre Hvad er beskyttet. Hvis du angiver en adgangskode, skal du kontrollere, at du vælger en adgangskode, som er nem at huske, eller skrive den ned og beholde den i et sikkert sted. Hvis du har glemt adgangskoden, kan du få adgang til de beskyttede dele på arket.

 5. Klik på OK.

Indstillingen ark på båndet vises aktiveret, når arket er beskyttet.

Når en arket er beskyttet, vises ark-ikonet aktiveret

 1. Markere det ark, der er beskyttet.

 2. Klik på ark under beskyttelse under fanen Gennemse.

  Når en arket er beskyttet, vises ark-ikonet aktiveret
 3. Hvis du bliver bedt om det, kan du angive adgangskoden for beskyttet ark.

Når du Fjern et regneark, kan du låse op, grafik, objekter og formler. I afsnittet efterfølgende kan finde flere oplysninger.

Når du Fjern et regneark, kan du låse op, grafik, objekter, områder og formler. Få flere oplysninger nedenfor.

Hvis du vil

Skal du

Åbn de celler, som brugerne skal kunne ændre

Markér hver celle eller hvert område. Klik på celler i menuen Formater, klik på fanen beskyttelse, og fjern derefter markeringen i afkrydsningsfeltet låst.

Låse op for en hvilken som helst grafik, som brugerne skal kunne ændre

Vælg grafikken, og klik derefter på kommandoen for typen grafik, du vil låse op i menuen Formater: figur, tekst eller et billede. Klik på Egenskaber i navigationsruden, og fjern derefter markeringen i afkrydsningsfeltet låst.

Låse op for en hvilken som helst objekt eller kontrolelement, som brugerne skal kunne ændre

Vælg det objekt eller kontrolelement, og klik derefter på Formatér objekt eller et kontrolelement i menuen Formater. Klik på fanen beskyttelse, og fjern derefter markeringen i afkrydsningsfeltet låst. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Lås tekst, hvis den findes.

Skjule de formler, du ikke ønsker skal være synlige for brugere

Markér de celler, der indeholder formlerne. Klik på celler i menuen Formater, klik på fanen beskyttelse, og marker afkrydsningsfeltet skjult.

Hjælp os med at forbedre Excel

Har du forslag til, hvordan vi kan forbedre den næste version af Excel? Hvis det er tilfældet, skal du gå til emner i Excel User Voice.

Se også

Beskyt en projektmappe

Begræns tilladelse til indhold i en fil

Begrænse ændringer ved hjælp af skrivebeskyttet tilstand

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×