Beskyt et regneark i Mac

For at forhindre andre brugere i bevidst eller ubevidst at redigere, flytte eller slette data i et regneark kan du låse cellerne i dit Excel-regneark og derefter beskytte arket med adgangskode. Forestil dig, at du har ansvaret for regnearket med en statusrapport for dit team, hvor du gerne vil have, at teammedlemmerne kun tilføjer data i bestemte celler og ikke skal kunne redigere noget andet. Med beskyttelse af regneark kan du kun gøre visse dele af arket redigerbart, og brugerne vil ikke kunne redigere data i andre områder i arket.

Advarsel!: Adgangskoder i Excel til Mac har en øvre grænse på 15-tegn. Du kan ikke åbne en projektmappe eller et dokument, der er beskyttet med en adgangskode i den Windows-baserede version af Excel eller Word, hvis adgangskoden består af mere end 15 tegn. Hvis du vil åbne filen i Office til Mac, skal du bede den Windows-baserede forfatter om at justere længden på adgangskoden. Beskyttelse af regneark og projektmapper bør ikke forveksles med adgangskodesikkerhed for projektmappeniveau. Element beskyttelse kan ikke beskytte en projektmappe fra brugere, der har ondsindet hensigt. Hvis du vil have et ekstra sikkerhedslag, kan du beskytte hele projektmappefilen ved hjælp af en adgangskode.

Beskytte elementer i et ark

Beskyttelse af regneark er en todelt proces: det første trin er at låse celler, som andre kan redigere, og derefter kan du beskytte regnearket med eller uden en adgangskode.

 1. Åbn det ark, du vil beskytte.

 2. Klik på Gennemse > Beskyt ark.

  Indstillingen Beskyt ark på båndet

 3. Markér de elementer, som brugerne skal kunne ændre, på listen Tillad brugere af dette ark .

  Elementer, der er tilgængelige til beskyttelse i et ark

  Indstilling

  Gør det muligt for brugerne at

  Markér låste celler

  Flytte markøren til de celler, som feltet Låst er markeret for under fanen Beskyttelse i dialogboksen Formatér celler. Som standard har brugerne tilladelse til at markere låste celler.

  Markér ulåste celler

  Flytte markøren til de celler, som feltet Låst ikke er markeret for under fanen Beskyttelse i dialogboksen Formatér celler. Som standard kan brugerne markere ulåste celler, og de kan trykke på tabulatortasten for at bevæge sig mellem de ulåste celler i et beskyttet regneark.

  Formatér celler

  Ændre de ønskede indstillinger i dialogboksen Formatér celler og Betinget formatering. Hvis du har anvendt betinget formatering, før du beskyttede regnearket, ændres formateringen også, hvis en bruger indtaster en værdi, der opfylder en anden betingelse.

  Formatér kolonner

  Bruge kolonneformateringskommandoerne, herunder ændre kolonnebredde eller skjule kolonner (knappen Formatér i gruppen Celler under fanen Hjem).

  Formatér rækker

  Bruge rækkeformateringskommandoerne, herunder ændre rækkehøjde eller skjule rækker (knappen Formatér i gruppen Celler under fanen Hjem).

  Indsæt kolonner

  Indsætte kolonner.

  Indsæt rækker

  Indsætte rækker.

  Indsæt links

  Indsætte nye links, selv i ulåste celler.

  Slet kolonner

  Slette kolonner.

  Bemærk!: Hvis Slet kolonner er beskyttet, og Indsæt kolonner ikke er beskyttet, kan en bruger indsætte kolonner, men brugeren kan ikke slette dem.

  Slet rækker

  Slette rækker.

  Bemærk!: Hvis Slet rækker er beskyttet, og Indsæt rækker ikke er beskyttet, kan en bruger indsætte rækker, men brugeren kan ikke slette dem.

  Sortér

  Brug en hvilken som helst kommando til at sortere data.

  Bemærk!: Uanset denne indstilling kan brugerne aldrig sortere områder, der indeholder låste celler i et beskyttet regneark.

  Filter

  Brug en hvilken som helst kommando til at filtrere data.

  Brug pivottabeller

  Formatere, ændre layout i, opdatere eller på anden måde ændre pivottabelrapporter eller oprette nye rapporter.

  Rediger objekter

  Ved at gøre et af følgende:

  • Foretag ændringer af grafikobjekter, herunder kort, integrerede diagrammer, figurer, tekstfelter og kontrolelementer, som du ikke har låst op, før du beskyttede regnearket. Hvis et regneark for eksempel har en knap, der kører en makro, kan du klikke på knappen for at køre makroen, men du kan ikke slette knappen.

  • Foretag eventuelle ændringer, f. eks formatering, til et integreret diagram. Diagrammet opdateres fortsat, når du ændrer kildedataene.

  • Tilføje eller redigere kommentarer.

  Rediger scenarier

  Se scenarier, som du har skjult, og redigere eller slette scenarier, som du har beskyttet mod ændringer. Brugerne kan redigere værdierne i de redigerbare celler, hvis cellerne ikke er beskyttet, og brugerne kan tilføje nye scenarier.

 4. Valgfrit – Angiv en adgangskode til arket, og skriv derefter adgangskoden igen under Bekræft.

  Bemærk!: Adgangskoden er valgfri. Hvis du ikke angiver en adgangskode, kan alle brugere fjerne beskyttelsen af arket og redigere det, der var beskyttet. Hvis du vil angive en adgangskode, skal du sørge for at vælge en adgangskode, der er nem at huske, eller skrive den ned og opbevare den på et sikkert sted. Hvis du mister adgangskoden, kan du ikke få adgang til de beskyttede dele på arket.

 5. Klik på OK.

Indstillingen Beskyt ark ændres til Fjern arkbeskyttelse, når et regneark er beskyttet.

Fjern arkbeskyttelse

 1. Markér det beskyttede ark.

 2. Klik på Fjern arkbeskyttelse under fanen Gennemse.

  Fjern arkbeskyttelse
 3. Hvis du bliver bedt om det, skal du angive adgangskoden til det beskyttede ark.

Når du ophæver beskyttelsen af et regneark, kan du låse grafik, objekter og formler op. Se det efterfølgende afsnit for at få flere oplysninger.

Når du fjerne beskyttelsen af et regneark, kan du låse grafik, objekter, områder og formler op. Du kan få flere oplysninger nedenfor.

Hvis du vil

Skal du

Lås de celler op, som brugerne skal kunne ændre

Markér hver celle eller hvert område. Klik på celleri menuen Formater , klik på fanen beskyttelse , og fjern markeringen i afkrydsningsfeltet låst .

Låse grafik op, som brugerne skal kunne ændre

Markér grafikelementet, og klik derefter på kommandoen for den type grafik, du vil låse op, i menuen Formatér : figur, teksteller billede. I navigationsruden skal du klikke på Egenskaberog derefter fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet låst .

Låse et objekt eller kontrolelement op, som brugerne skal kunne ændre

Markér objektet eller kontrolelementet, og klik derefter på Formatér objekt eller kontrolelementi menuen Formater . Klik på fanen beskyttelse , og fjern markeringen i afkrydsningsfeltet låst . Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Lås tekst , hvis det er fremhævet.

Skjule formler, der ikke skal være synlige for brugerne

Markér de celler, der indeholder formlerne. Klik på celleri menuen Formater , klik på fanen beskyttelse , og markér derefter afkrydsningsfeltet skjult .

Beskytte elementer i et ark

Beskyttelse af regneark er en todelt proces: det første trin er at låse celler, som andre kan redigere, og derefter kan du beskytte regnearket med eller uden en adgangskode.

 1. Åbn det ark, du vil beskytte.

 2. Klik på arkunder beskyttelseunder fanen Gennemse .

 3. Markér de elementer, som brugerne skal kunne ændre, på listen Tillad brugere af dette ark .

  Elementer, der er tilgængelige til beskyttelse i et ark

  Indstilling

  Gør det muligt for brugerne at

  Markér låste celler

  Flytte markøren til de celler, som feltet Låst er markeret for under fanen Beskyttelse i dialogboksen Formatér celler. Som standard har brugerne tilladelse til at markere låste celler.

  Markér ulåste celler

  Flytte markøren til de celler, som feltet Låst ikke er markeret for under fanen Beskyttelse i dialogboksen Formatér celler. Som standard kan brugerne markere ulåste celler, og de kan trykke på tabulatortasten for at bevæge sig mellem de ulåste celler i et beskyttet regneark.

  Formatér celler

  Ændre de ønskede indstillinger i dialogboksen Formatér celler og Betinget formatering. Hvis du har anvendt betinget formatering, før du beskyttede regnearket, ændres formateringen også, hvis en bruger indtaster en værdi, der opfylder en anden betingelse.

  Formatér kolonner

  Bruge kolonneformateringskommandoerne, herunder ændre kolonnebredde eller skjule kolonner (knappen Formatér i gruppen Celler under fanen Hjem).

  Formatér rækker

  Bruge rækkeformateringskommandoerne, herunder ændre rækkehøjde eller skjule rækker (knappen Formatér i gruppen Celler under fanen Hjem).

  Indsæt kolonner

  Indsætte kolonner.

  Indsæt rækker

  Indsætte rækker.

  Indsæt links

  Indsætte nye links, selv i ulåste celler.

  Slet kolonner

  Slette kolonner.

  Bemærk!: Hvis Slet kolonner er beskyttet, og Indsæt kolonner ikke er beskyttet, kan en bruger indsætte kolonner, men brugeren kan ikke slette dem.

  Slet rækker

  Slette rækker.

  Bemærk!: Hvis Slet rækker er beskyttet, og Indsæt rækker ikke er beskyttet, kan en bruger indsætte rækker, men brugeren kan ikke slette dem.

  Sortér

  Brug en hvilken som helst kommando til at sortere data.

  Bemærk!: Uanset denne indstilling kan brugerne aldrig sortere områder, der indeholder låste celler i et beskyttet regneark.

  Filter

  Brug en hvilken som helst kommando til at filtrere data.

  Brug pivottabeller

  Formatere, ændre layout i, opdatere eller på anden måde ændre pivottabelrapporter eller oprette nye rapporter.

  Rediger objekter

  Ved at gøre et af følgende:

  • Foretag ændringer af grafikobjekter, herunder kort, integrerede diagrammer, figurer, tekstfelter og kontrolelementer, som du ikke har låst op, før du beskyttede regnearket. Hvis et regneark for eksempel har en knap, der kører en makro, kan du klikke på knappen for at køre makroen, men du kan ikke slette knappen.

  • Foretag eventuelle ændringer, f. eks formatering, til et integreret diagram. Diagrammet opdateres fortsat, når du ændrer kildedataene.

  • Tilføje eller redigere kommentarer.

  Rediger scenarier

  Se scenarier, som du har skjult, og redigere eller slette scenarier, som du har beskyttet mod ændringer. Brugerne kan redigere værdierne i de redigerbare celler, hvis cellerne ikke er beskyttet, og brugerne kan tilføje nye scenarier.

 4. Valgfrit – Angiv en adgangskode til arket, og skriv derefter adgangskoden igen under Bekræft.

  Bemærk!: Adgangskoden er valgfri. Hvis du ikke angiver en adgangskode, kan alle brugere fjerne beskyttelsen af arket og redigere det, der var beskyttet. Hvis du vil angive en adgangskode, skal du sørge for at vælge en adgangskode, der er nem at huske, eller skrive den ned og opbevare den på et sikkert sted. Hvis du mister adgangskoden, kan du ikke få adgang til de beskyttede dele på arket.

 5. Klik på OK.

Indstillingen ark på båndet vises aktiveret, når arket er beskyttet.

Når et ark er beskyttet, vises regnearksikonet aktiveret

 1. Markér det beskyttede ark.

 2. Klik på arkunder beskyttelseunder fanen Gennemse .

  Når et ark er beskyttet, vises regnearksikonet aktiveret
 3. Hvis du bliver bedt om det, skal du angive adgangskoden til det beskyttede ark.

Når du ophæver beskyttelsen af et regneark, kan du låse grafik, objekter og formler op. Se det efterfølgende afsnit for at få flere oplysninger.

Når du fjerne beskyttelsen af et regneark, kan du låse grafik, objekter, områder og formler op. Du kan få flere oplysninger nedenfor.

Hvis du vil

Skal du

Lås de celler op, som brugerne skal kunne ændre

Markér hver celle eller hvert område. Klik på celleri menuen Formater , klik på fanen beskyttelse , og fjern markeringen i afkrydsningsfeltet låst .

Låse grafik op, som brugerne skal kunne ændre

Markér grafikelementet, og klik derefter på kommandoen for den type grafik, du vil låse op, i menuen Formatér : figur, teksteller billede. I navigationsruden skal du klikke på Egenskaberog derefter fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet låst .

Låse et objekt eller kontrolelement op, som brugerne skal kunne ændre

Markér objektet eller kontrolelementet, og klik derefter på Formatér objekt eller kontrolelementi menuen Formater . Klik på fanen beskyttelse , og fjern markeringen i afkrydsningsfeltet låst . Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Lås tekst , hvis det er fremhævet.

Skjule formler, der ikke skal være synlige for brugerne

Markér de celler, der indeholder formlerne. Klik på celleri menuen Formater , klik på fanen beskyttelse , og markér derefter afkrydsningsfeltet skjult .

Hjælp os med at forbedre Excel

Har du forslag til, hvordan vi kan forbedre den næste version af Excel? Hvis det er tilfældet, skal du gå til emner i Excel User Voice.

Se også

Beskytte en projektmappe

Begræns adgangen til indhold i en fil

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×