Beskære et billede i Publisher

Beskære et billede i Publisher

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Undertiden vil du muligvis tilpasse et billede i et område på et nyhedsbrev eller en brochure uden at dreje billedet eller ændre dens udseende.

Du kan ændre størrelsen på eller beskære for at ændre størrelsen på et billede. Ændre størrelsen på ændrer dimensioner af billedet ved at strække eller formindske den, mens beskæring reducerer størrelsen på billedet ved at fjerne de lodrette eller vandret kanter. Beskæring bruges ofte til at skjule eller trimme en del af et billede, enten for at fremhæve eller fjerne uønskede dele.

 1. Klik på billedet, og klik på Billedværktøjer – Formatér > Beskær.

  Beskæringsværktøj

 2. Placer beskæringshåndtaget over en kant eller et hjørne.

  Beskæringshåndtag

 3. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil beskære den ene side, skal du trække i midterhåndtaget på den pågældende side.

  • Hvis du vil beskære lige meget på to sider samtidig, skal du holde Ctrl nede, mens du trækker i et midterhåndtag.

  • Hvis du vil beskære alle fire side af billedet i lige stort omfang og på samme tid, skal du trykke på Ctrl+Skift, mens du trækker i et hjørnehåndtag.

  Bemærkninger!: 

  • Slip museknappen for at se det beskårne billede.

  • Klik på beskæringsværktøjet for kun at se det beskårne billede. Hvis du vil se hele billedet igen, skal du klikke på beskæringsværktøjet igen. Billedet viser tydeligt den beskårne del og viser resten af billedet som et gennemsigtigt billede.

Værktøjerne Tilpas, Fyld, Panorering og Roter

Tilpasse

Hvis dit billede er større eller mindre end en billedrammen, kan du ændre størrelsen på billedet, så det passer ind, uden at ændre billedets udseende.

 • Klik på billedet, og klik på Billedværktøjer – Formatér > Tilpas.

  Beskæringsværktøjet Tilpas

  Billedets størrelse tilpasses, så det passer i billedrammen.

  Eksempel på Fyld

Bemærk!: For at billedet i størst muligt omfang kan forblive, som det er, kan nogle af de yderste dele af billedet beskæres.

Fyld

Brug værktøjet Fyld til at udfylde et billedområde uden at ændre billedets udseende.

 • Klik på billedet, og klik på Billedværktøjer – Formatér > Fyld.

  Fyld

  Billedets størrelse tilpasses, så det udfylder billedområdet.

  Eksempel på Fyld

Bemærk!: For at billedet i størst muligt omfang kan forblive, som det er, kan nogle af de yderste dele af billedet beskæres.

Panorering

Du kan centrere billedet, mens du bruger beskæringsværktøjet.

 1. Klik på billedet, og klik på Billedværktøjer – Formatér > Beskær.

  Beskæringsværktøj

 2. Flyt markøren hen oven over billedet, indtil den ændres til markøren Flyt.

 3. Klik på og træk billedet for at anbringe det, hvor du vil have det.

  Værktøjet Panorering

Bemærk!: Hvis du vil fortsætte med at beskære, skal du klikke på beskæringshåndtagene, så du kommer i fokus.

Rotere

Du kan rotere billedet, mens du bruger beskæringsværktøjet.

 1. Klik på billedet, og klik på Billedværktøjer – Formatér > Beskær.

  Beskæringsværktøj

 2. Peg på det grønne rotationshåndtag, og træk musen i den retning, du vil rotere objektet.

  Eksempel på Roter

Bemærk!: Hvis du vil rotere med 15 grader ad gangen, skal du trykke på Skift, mens du trækker i håndtaget.

Du kan bruge disse funktioner til at beskære et billede – beskære, Tilpas, fyld, Panorering, og rotere.

Beskær

En ny fane på båndet Billedværktøjer bliver tilgængelig, når du vælger et billede i Publisher 2010. Værktøjet Beskær findes i gruppen Beskær yderst til højre for denne nye fane
Beskæringskommando for båndfanen Formatér under Billedværktøjer i Publisher

Beskære et billede:

 1. Markér billedet, der skal beskæres.

 2. Peg på fanen Billedværktøjer, der vises på båndet.

 3. Klik på knappen Beskær.

 4. Placer beskæringshåndtaget over en kant eller et hjørne.

  Billede med beskæringshåndtag
  Beskæringshåndtag, der viser en kant handle
 5. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil beskære den ene side, skal du trække i midterhåndtaget på den pågældende side.

  • Hvis du vil beskære to sider lige meget samtidig, skal du holde CTRL nede, mens du trækker et midterhåndtag.

  • Hvis du vil beskære alle fire sider samtidig bevare billedets proportioner skal du holde CTRL + SKIFT nede, mens du trækker et hjørnehåndtag.

   Bemærk!: 
   Når du slipper museknappen, er billedet beskåret.
   Når du fravælger beskæringsværktøjet billedet viser kun dine beskårne sektion. Men hvis du markerer billedet, og klik på beskæringsværktøjet igen hele billedet vises, med den beskårne del, der viser klart, og resten af billedet som en nedtonede gennemsigtighed.

Tilpasse

Hvis dit billede er større eller mindre end billedområdet kan Publisher 2010 du hurtigt ændre størrelsen på billedet for at tilpasse og samtidig bevare den oprindelige højde-breddeforhold.

 1. Marker billedet.

 2. Peg på fanen Billedværktøjer, der vises på båndet.

 3. Klik på knappen Tilpas i gruppen Beskær.

 4. Billedets størrelse tilpasses, så det passer til i billedområdet.

  Bemærk!: Fordi billedet fører dets højde-breddeforhold, kan det resultere i billedstørrelsen. .

Fyld

Du kan bruge værktøjet Fyld til for at udfylde et billedområde hurtigt og samtidig bevare den oprindelige højde-breddeforhold.

 1. Marker billedet.

 2. Peg Billedværktøjer, der vises på båndet.

 3. Klik på knappen Fyldfarve i gruppen Beskær.

 4. Billedets størrelse tilpasses, så det udfylder billedområdet.

  Bemærk!: Fordi billedet fører dets højde-breddeforhold udfylde billedområdet, beskæres dele af billedet, der falder uden for billedområdet.

Panorering

Når du bruger beskæringsværktøjet kan du flytte billedet i området beskåret billede for at sikre dig, at billedet er centreret den ønskede måde.

 1. Marker billedet.

 2. Peg på fanen Billedværktøjer, der vises på båndet.

 3. Klik på knappen Beskær.

 4. Placer musemarkøren over objektet, indtil markøren ændres til markøren Flyt.

 5. Klik og træk billedet for at placere det i beskæringshåndtagene.

  Bemærk!: Når du gør dette, har billedet fokus i stedet for beskæring rammen. Hvis du vil gå tilbage til beskæring, klik på beskæringshåndtagene igen, så du kommer i fokus.

Rotere

Du kan også rotere billedet, mens du bruger beskæringsværktøjet.

 1. Marker billedet.

 2. Peg Billedværktøjer, der vises på båndet.

 3. Klik på knappen Beskær.

 4. Peg på det grønne rotationshåndtag.

 5. Træk musen i den retning, du vil rotere objektet.

  Bemærk!: Hvis du vil rotere med 15 grader ad gangen, skal du holde Skift nede, mens du trækker håndtaget.

Selvom Microsoft Office Publisher 2007 har nogle grundlæggende fotoredigeringsfunktioner, så du kan beskære et billede til en rektangulær figur, er det ikke er et billedredigeringsprogram. Der er dog måder at oprette et rektangulært billede.

Bemærk!: Du kan ikke beskære en autofigur, WordArt-objekt eller animeret GIF i publikationen. Brug et animeret GIF-redigeringsprogram for at beskære et animeret GIF-billede, og Indsæt derefter filen igen.

Beskære et billede til en rektangulær figur

 1. Marker billedet.

  Når du vælger et billede, vises på værktøjslinjen billede.

  Værktøjslinjen Billede

 2. Klik på Beskær Knapflade på værktøjslinjen billede.

 3. Placer beskæringshåndtaget over en kant eller et hjørne.

  Skærmbillede af beskæringshåndtaget i Publisher.

  1. Beskæringshåndtag

 4. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil beskære den ene side, skal du trække i midterhåndtaget på den pågældende side.

  • Hvis du vil beskære to sider lige meget samtidig, skal du holde CTRL nede, mens du trækker et midterhåndtag.

  • Hvis du vil beskære alle fire sider samtidig bevare billedets proportioner skal du holde CTRL + SKIFT nede, mens du trækker et hjørnehåndtag.

   Bemærk!: Når du slipper museknappen, er billedet beskåret.

Beskære et billede til en ikke-rektangulær figur

Hvis du vil beskære et billede til en ikke-rektangulær figur som en stjerne eller en cirkel, skal du gøre et af følgende:

 • Indsætte et billede i en figur, som en cirkel.

 • Brug fotoet redigeringsfunktioner i Office Publisher 2007 med Digital Imaging, Microsoft Digital Image Pro eller et andet program til redigering af billedet, og Indsæt derefter de beskårne billeder i publikationen. Sørg for at se i hjælpen i din billedredigeringsprogram kan finde flere oplysninger om, hvordan du beskære et billede.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×