Beskær et billede i Office

Beskær et billede for at fjerne unødvendige yderkanter.

Hvis du vil fjerne baggrunden fra et billede, skal du se Fjern baggrunden fra et billede. For at gøre et billede større eller mindre skal du se Skift størrelsen på et billede.

Du har udover basisbeskæring af margen adgang til at beskære billeder til bestemte figurer og højde-bredde-forhold eller beskære billedfyld i en figur (i Office til Mac og Office 2010 samt nyere).

Din browser understøtter ikke video. Installér Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

1:32

Office kan hjælpe dig med den grundlæggende billedredigering som vist i ovenstående video, men for mere avancerede opgaver skal du muligvis bruge en dedikeret app til billedredigering. De digitale tendenser har anbefalinger til gratis fotoredigeringssoftware.

Beskær margenerne på et billede

 1. Brug indsæt > billede til at føje billedet til en Office -fil (f. eks et Word dokument, en PowerPoint præsentation eller en Excel projektmappe).

 2. Højreklik på billedet. En genvejsmenu vises med to knapper lige over eller undermenuen. Beskær er en af knapperne.

  Knappen Beskær vises over eller under pop op-menuen
 3. Vælg knappen beskær Knappen Beskær .

  Sorte beskæringshåndtag vises i billedets kanter og hjørner.

  Beskæringshåndtag vises i billedets sider og hjørner.
 4. Beskær billedet ved at gøre et af følgende:

  Beskrivelse

  Handling

  Beskær en af siderne

  Træk indad med sidebeskæringshåndtaget

  Beskær to tilstødende sider på samme tid

  Træk indad med hjørnebeskæringshåndtaget

  Beskær ligeligt på to parallelle sider på én gang

  Tryk på Ctrl, og hold tasten nede, mens du trækker indad med sidebeskæringshåndtaget

  Beskær ligeligt på alle fire sider på én gang

  Tryk på Ctrl, og hold tasten nede, mens du trækker indad med et af hjørnebeskæringshåndtagene

  Du kan også beskære rundt om eller tilføje en margen rundt om et billede ved at trække beskæringshåndtagene udad i stedet for indad.

 5. (Valgfrit) Du kan flytte beskæringsområdet ved enten at ændre beskæringsområdet ved at trække kanterne eller hjørnerne på det beskårne rektangel eller ved at flytte billedet.

 6. Når du er færdig, skal du trykke på Esc eller klikke et vilkårligt sted uden for billedet i dokumentet.

Bemærk!: Beskæringsværktøjer er ikke tilgængelige for figurer, men i Office 2010 eller nyere kan du ændre størrelsen på en figur og bruge værktøjet Rediger punkter for at opnå en effekt, der svarer til beskæring eller tilpasning af en figur. Se Beskær for at tilpasse eller udfylde en figur nedenfor for at få flere oplysninger.

Beskære til en bestemt figur

Tilpas hurtigt et billedes figur ved at beskære det i en bestemt facon. Billedet trimmes automatisk for at udfylde den markerede figurs geometri, mens dens proportioner bevares.

Hvis du vil beskære det samme billede til mere end én figur, skal du oprette kopier af billedet og beskære hver til den ønskede figur enkeltvist.

Din browser understøtter ikke video. Installér Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

1:16

 1. Brug Indsæt > Billede for føje et billede til en Office-fil (f.eks. et Word-dokument, en PowerPoint-præsentation eller en Excel-projektmappe).

 2. Klik på billedet.

  Du kan beskære flere billeder på samme tid, men du skal beskære dem til den samme figur. Hvis du er i Word, er det svært, fordi du ikke kan vælge flere billeder, der har standardindstillingen på linje med tekst layout.

 3. Klik på Billedværktøjer > Formatér og klik derefter på pilen under Beskær i gruppen Størrelse.

  Knappen Beskær under fanen Formatér under Billedværktøjer

 4. I menuen, som nu vises, skal du vælge Beskær til figur og derefter klikke på den figur, du vil beskære til.

  Figuren bliver øjeblikkeligt anvendt i billedet.

 5. Hvis du vil justere figuren, skal du klikke på knappen beskær Knappen Beskær på båndet i Office 2016 på båndet.

  Sorte beskæringshåndtag vises i billedets kanter og hjørner.

 6. Beskær billedet ved at gøre et af følgende:

  Beskrivelse

  Handling

  Beskær en af siderne

  Træk indad med sidebeskæringshåndtaget

  Beskær to tilstødende sider på samme tid

  Træk indad med hjørnebeskæringshåndtaget

  Beskær ligeligt på to parallelle sider på én gang

  Tryk på Ctrl, og hold tasten nede, mens du trækker indad med sidebeskæringshåndtaget

  Beskær ligeligt på alle fire sider på én gang

  Tryk på Ctrl, og hold tasten nede, mens du trækker indad med et af hjørnebeskæringshåndtagene

 7. Klik på Beskær igen, når du er færdig.

Andre typer beskæring

Vælg en overskrift nedenfor for at åbne den og få vist de detaljerede instruktioner.

Beskær et billede til en gængs billedstørrelse eller benyt højde-bredde-forhold til let at passe det til en standardbilledramme. Du kan også bruge dette værktøj til at få vist et eksempel på, hvordan et billede vil passe ind i et specifikt højde-bredde-forhold før beskæring.

 1. Brug Indsæt > Billede for føje et billede til en Office-fil (f.eks. et Word-dokument, en PowerPoint-præsentation eller en Excel-projektmappe).

 2. Klik på billedet.

 3. Klik på Billedværktøjer > Formatér og klik derefter på pilen under Beskær i gruppen Størrelse.

  Knappen Beskær under fanen Formatér under Billedværktøjer

 4. I menuen, som nu vises, skal du vælge Højde-bredde-forhold og derefter klikke på det ønskede forhold.

  Et beskåret rektangel kommer til syne og viser dig, hvordan billedet ser ud, når det er beskåret til det valgte højde-bredde-forhold.

 5. Du kan justere beskæringsområdet efter behov med beskæringshåndtagene som beskrevet under Beskær et billede.

 6. Når du er færdig, skal du trykke på Esc eller klikke et vilkårligt sted uden for billedet i dokumentet.

Du kan tilføje et billede som fyld til en figur og derefter redigere eller beskære figuren.

Føj et billede til en figur

 1. Føj en figur til dokumentet (se Tilføj figurer for yderligere instruktioner), og klik på figuren for at markere den.

 2. Klik på Tegnefunktioner > Formatér, og i gruppen Figurtypografier skal du klikke på Fyldfarve til figur > Billede.

  Tilføje et billede som figurfyld

 3. Vælg den billedtype, du ønsker (som f.eks. Fra en fil eller Onlinebilleder), og naviger derefter til det ønskede billede, og indsæt det.

Tilpas størrelsen på figuren

For at ændre dimensionerne på den udfyldte figur og samtidigt bevare dens grundlæggende format skal du markere den og trække i et vilkårligt størrelseshåndtag.

Vælg, hvordan billedet passer ind i figuren

Hvis billedet er skævt, beskåret eller ikke udfylder den ønskede figur, skal du bruge værktøjerne Tilpas og Udfyld på menuen Beskær til finjustering.

 1. Klik på en figur, der er oprettet ved hjælp af Fyldfarve til figur > Billede.

 2. Klik på Billedværktøjer > Formatér, og klik derefter på pilen under Beskær i gruppen Størrelse. En menu med beskæringsindstillinger vises.

  Knappen Beskær under fanen Formatér under Billedværktøjer

  • Vælg Tilpas, hvis du vil have, at hele billedet passer i figuren. Det oprindelige billedes højde-bredde-forhold bevares, men du har muligvis tomme områder i din figur.

  • Vælg Udfyld for at tilpasse figuren inden for billedets kanter og beskære alt uden for figuren.

 3. Klik på Fyld eller Tilpas.

  • Udfyld indstiller størrelsen på billedet, så det passer til figurens højde eller bredde, afhængigt af hvilken der er størst. Dette udfylder figuren med billedet, mens alt andet fjernes uden for figurens omkreds.

   Billede, hvor Beskær for at udfylde er anvendt

  • Tilpas indstiller størrelsen på billedet, så både højden og bredden svarer til figurens grænser. Dette får så meget som muligt af billedet til at blive vist i figuren, men nogle områder af figuren kan dog stadig være tomme.

   Beskær for at tilpasse figur vist på billede

   Du kan trække billedet for at ændre hvilke områder, der vises i figuren.

 4. Du kan justere beskæringsområdet efter behov med beskæringshåndtagene som beskrevet under Beskær et billede.

 5. Når du er færdig, skal du trykke på Esc eller klikke et vilkårligt sted uden for billedet i dokumentet.

Brug redigeringspunkter til at redigere eller beskære figuren

Selvom beskæringsværktøjer ikke er tilgængelige for figurer, kan du bruge værktøjet Rediger punkter til at redigere en figur manuelt.

 1. Markér den figur, du vil redigere.

 2. Klik på Tegnefunktioner > Formatér, og i gruppen Indsæt figurer skal du klikke på knappen Rediger figur knapflade og derefter klikke på Rediger punkter.

 3. Træk i figurens knudepunkter (der vises som sorte prikker i figurens omkreds), indtil figuren ser ud som ønsket.

 4. Du sletter et knudepunkt ved at holde Ctrl nede og klikke på det. Du tilføjer et knudepunkt ved at holde Ctrl nede, mens du klikker et vilkårligt sted i figurens omkreds, der ikke allerede har et knudepunkt.

Appsene Paint (i forskellige versioner af Windows) og Paint 3D (i Windows 10) kan hjælpe dig med at beskære et billede. Åbn dit billede i appen, og led efter knappen Beskær på værktøjslinjen. Se dette korte videooverblik over nogle af funktionerne i Paint 3D-appen.

Når du har beskære et billede, bevares de beskårne områder som en del af filen, men ude af syne. Du kan reducere filstørrelsen ved at slette de beskårne dele fra billedfilen. Det forhindrer også, at andre kan se de dele af billedet, du har fjernet.

Vigtigt!: Hvis du sletter beskårne områder, og du senere skifter mening, kan du klikke på knappen fortryd Knapflade for at gendanne dem. Sletninger kan fortrydes, indtil filen er gemt.

 1. Markér det eller de billeder, hvorfra du vil slette beskårne dele.

 2. Klik på Billedværktøjer > Formatér, og klik på Komprimer billeder i gruppen Juster. En dialogboks vises med komprimeringsindstillinger.

  Knappen Komprimer billeder under fanen Formatér i Billedværktøjer

  Hvis du ikke kan se fanerne Billedværktøjer eller Formatér, skal du kontrollere, at du har markeret et billede. Du skal muligvis dobbeltklikke på billedet for at markere det og åbne fanen Formatér. Hvis din skærmstørrelse er reduceret, kan du muligvis kun se ikonet Komprimer billeder.

  Ikonet Komprimer billeder uden etiket

 3. Sørg for, at afkrydsningsfeltet Slet fraskårede dele af billeder er markeret under Komprimeringsindstillinger.

  Dialogboksen Komprimer billeder

  Hvis du kun vil fjerne beskæringer for det valgte billede eller kun for billeder og ikke alle billeder i filen, skal du markere afkrydsningsfeltet Anvend kun på dette billede.

  Vælg en indstilling til Opløsning, hvis du ønsker.

 4. Klik på OK.

Tip!: Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du mindsker størrelsen på en fil med billeder og komprimerer billeder, i Reducer filstørrelsen på et billede.

Se også

Indsæt billeder

Indsæt en tegning i et Word-dokument

Reducer filstørrelsen på et billede

Brug Layoutindstillinger i Word til at flytte billeder

Ombryd tekst rundt om billeder i Word

Beskær margenerne på et billede

 1. Brug indsæt > billede til at føje billedet til en Office -fil (f. eks et Word dokument, en PowerPoint præsentation eller en Excel projektmappe).

 2. Mens billedet er markeret, skal du vælge Beskærunder fanen billed format .

  Sorte beskæringshåndtag vises i billedets kanter og hjørner.

  Beskæringshåndtag vises i billedets sider og hjørner.
 3. Beskær billedet ved at gøre et af følgende:

  Beskrivelse

  Handling

  Beskær en af siderne

  Træk det midterste beskæringshåndtag i den pågældende side indad.

  Beskær to tilstødende sider på samme tid

  Hold tasterne Shift+Alternativ nede, mens du trækker det midterste beskæringshåndtag i en af siderne indad.

  Beskær ligeligt på alle fire sider på én gang

  Hold tasterne Shift+Alternativ nede, mens du trækker beskæringshåndtaget i et af hjørnerne indad.

 4. Klik væk fra billedet for at se det beskårne billede.

Bemærk!: Når du beskærer et billede, bevares de beskårne dele som en del af billedfilen. Hvis du vil fjerne den beskårne del permanent og reducere størrelsen på billedet, skal du se afsnittet længere nede på siden med navnet "Slet beskårne områder i et billede".

Beskær til en bestemt figur

Tilpas hurtigt et billedes figur ved at beskære det i en bestemt facon. Billedet trimmes automatisk for at udfylde den markerede figurs geometri, mens dens proportioner bevares.

Hvis du vil beskære det samme billede til mere end én figur, skal du oprette kopier af billedet og beskære hver til den ønskede figur enkeltvist.

 1. Brug Indsæt > Billede for føje et billede til en Office-fil (f.eks. et Word-dokument, en PowerPoint-præsentation eller en Excel-projektmappe).

 2. I filen skal du markere det billede, du vil beskære.

 3. Klik på pilen ud for Beskær under fanen Billedformat.

  Knappen Beskær under fanen Billedformat

  Hvis du ikke kan se fanen Billedformat, skal du kontrollere, at du har markeret et billede (ikke en figur).

 4. Peg på Beskær til figur , og vælg derefter den figur, du vil beskære til.

  Menuen Beskær i PPT til Mac

  Figuren anvendes med det samme i billedet.

 5. Hvis du vil justere figuren, skal du igen klikke på knappen Beskær på båndet.

  Sorte beskæringshåndtag vises i billedets kanter og hjørner.

 6. Beskær billedet ved at gøre et af følgende:

  Beskrivelse

  Handling

  Beskær en af siderne

  Træk det midterste beskæringshåndtag i den pågældende side indad.

  Beskær to tilstødende sider på samme tid

  Hold tasterne Shift+Alternativ nede, mens du trækker det midterste beskæringshåndtag i en af siderne indad.

  Beskær ligeligt på alle fire sider på én gang

  Hold tasterne Shift+Alternativ nede, mens du trækker beskæringshåndtaget i et af hjørnerne indad.

Andre typer beskæring

Vælg en overskrift nedenfor for at åbne den og få vist de detaljerede instruktioner.

Når du har tilføjet et billede til en figur, kan du vælge, hvordan billedet passer ind i figuren ved hjælp af værktøjerne Tilpas og Udfyld til finjustering:

 • Vælg Udfyld, hvis du vil fjerne (eller "beskære") dele af billedet, men stadig udfylde hele figuren.

 • Vælg Tilpas, hvis du vil have hele billedet til at passe ind i figuren. Det oprindelige billedes størrelsesforhold bevares, men du har muligvis tomme områder i din figur.

 1. I filen skal du markere det billede, du vil have i figuren.

 2. Klik på pilen ud for Beskær under fanen Billedformat.

  Knappen Beskær under fanen Billedformat

  Hvis du ikke kan se fanen Billedformat, skal du kontrollere, at du har markeret et billede (og ikke en figur).

 3. Klik på Udfyld eller Tilpas, og klik derefter uden for billedet.

  Menuen Beskær i PPT til Mac

Efter at du har beskære dele af et billede, bevares de fraskårede dele som en del af billedfilen. Du kan reducere filstørrelsen ved at fjerne beskæringer fra billedfilen. Dette forhindrer også, at andre kan se de dele af billedet, du har fjernet.

Vigtigt!: Du kan ikke fortryde sletning af fraskårede dele af et billede. Du bør derfor kun gøre dette, når du er helt sikker på, at du har foretaget alle de beskæringer og ændringer, du vil.

 1. Klik på det eller de billeder, hvorfra du vil slette beskårne dele.

 2. På fanen billed format skal du klikke på Komprimer billeder Knappen Komprimer billeder .

  Hvis du ikke kan se fanen Billedformat, skal du kontrollere, at du har markeret et billede.

 3. Markér afkrydsningsfeltet Slet fraskårede dele af billeder.

  Hvis du kun vil fjerne beskæringer til det valgte billede eller billeder og ikke alle billeder i filen, skal du vælge Kun valgte billeder.

Se også

Indsæt billeder i Office til Mac

Flyt, roter eller gruppér et billede, et tekstfelt eller et andet objekt i Office til Mac

Rediger størrelsen på et billede, en figur, et tekstfelt eller WordArt

Kontrollér tekstombrydning omkring objekter i Word til Mac

Beskær margenerne på et billede

 1. I filen skal du markere det billede, du vil beskære.

 2. Mens billedet er markeret, skal du vælge Beskærunder fanen formatér billede .

  Fanen Formatér billede, gruppen Juster

  Sorte beskæringshåndtag vises i billedets kanter og hjørner.

  Beskæringshåndtag vises i billedets sider og hjørner.
 3. Træk beskæringshåndtagene efter behov for at trimme margenerne på billedet, og klik derefter uden for billedet.

  For at placere beskæringen skal du enten flytte beskæringsområdet (ved at trække kanterne på det beskårne rektangel) eller flytte billedet.

Når du beskærer et billede, bevares de beskårne dele som en del af billedfilen. Hvis du vil fjerne den beskårne del permanent og reducere billedstørrelsen, skal du se Slet beskårne dele af et billede.

Beskær til en bestemt figur

En hurtig måde at ændre et billedes figur på er at beskære billedet til en bestemt figur. Når du beskærer et billede til en bestemt figur, bliver billedet automatisk trimmet til at udfylde figurens geometri. Billedets mål bevares.

 1. I filen skal du markere det billede, du ønsker at beskære til en bestemt figur.

 2. Klik på fanen Formatér billede.

  Hvis du ikke kan se fanen Formatér billede, skal du kontrollere, at du har markeret et billede (og ikke en figur).

 3. Under Juster skal du klikke på pilen ud for Beskær, pege på Beskær til figur, pege på en type af figur og derefter klikke på den figur, du vil beskære billedet til.

  Figuren anvendes med det samme i billedet.

 4. Hvis du vil justere figuren, skal du igen klikke på knappen Beskær på båndet.

  Sorte beskæringshåndtag vises i billedets kanter og hjørner.

 5. Træk beskæringshåndtagene efter behov for at trimme margenerne på billedet, og klik derefter uden for billedet.

 6. Klik uden for billedet, når du er færdig.

Andre typer beskæring

Vælg en overskrift nedenfor for at åbne den og få vist de detaljerede instruktioner.

Når du har indsat et billede i en figur, kan du vælge, hvordan billedet skal passes ind i figuren ved hjælp af værktøjerne Beskær for at tilpasse og Beskær for at udfylde til finjustering:

 • Vælg Beskær for at udfylde, hvis du vil fjerne (eller "beskære") dele af billedet, men stadig udfylde hele figuren.

 • Vælg Beskær for at tilpasse, hvis du vil have hele billedet til at passe ind i figuren. Det oprindelige billedes størrelsesforhold bevares, men du har muligvis tomme områder i din figur.

 1. Klik på det billede, der skal bruges i figuren.

 2. Klik på fanen Formatér billede.

  Hvis du ikke kan se fanen Formatér billede, skal du kontrollere, at du har markeret dit billede.

 3. Under Juster skal du klikke på pilen ud for Beskær og klikke på Beskær for at udfylde eller Beskær for at tilpasse. Klik derefter uden for billedet.

 4. Tryk på Esc, når du er færdig.

Efter at du har beskære dele af et billede, bevares de fraskårede dele som en del af billedfilen. Du kan reducere filstørrelsen ved at fjerne beskæringer fra billedfilen. Dette forhindrer også, at andre kan se de dele af billedet, du har fjernet.

Vigtigt!: Du kan ikke fortryde sletning af fraskårede dele af et billede. Du bør derfor kun gøre dette, når du er helt sikker på, at du har foretaget alle de beskæringer og ændringer, du vil.

 1. Klik på det eller de billeder, hvorfra du vil slette beskårne dele.

 2. Klik på fanen Formatér billede.

  Hvis du ikke kan se fanen Formatér billede, skal du kontrollere, at du har markeret dit billede.

 3. Under Juster skal du klikke på Komprimer og derefter markere afkrydsningsfeltet Fjern beskårne billedområder.

Se også

Indsæt billeder i Office til Mac

Flyt, roter eller gruppér et billede, et tekstfelt eller et andet objekt

Kontrollér tekstombrydning omkring objekter i Word til Mac

Beskær et billede

 1. Højreklik på billedet på din slide, og vælg derefter Beskær.

  Højreklik på billedet, og klik derefter på Beskær

 2. Placer markøren på et af de sorte beskæringshåndtag, der vises i billedkanterne.

  Når du placerer markøren på de sorte beskæringshåndtag, ser markøren ud som følger:

  • Hjørnebeskæringshåndtag: Størrelseshåndtag til hjørnebeskæring

  • Side beskæringshåndtag: Størrelseshåndtag til sidebeskæring

 3. For at beskære hver side skal du trække det sorte beskæringshåndtag indad.

 4. Når du er færdig med beskæringen, skal du trykke på Esc eller klikke væk fra billedet.

  Eller i OneNote til internettetskal du vælge Beskær for at fuldføre beskærings processen.

Bemærk!: Når du beskærer et billede, bevares de beskårne dele som en del af billedfilen. Hvis du vil fjerne den beskårne del permanent og reducere størrelsen på billedet, skal du åbne filen i skrivebords programmet og få vist Slet beskårne områder i et billede.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×