Beregningsoperatorer og prioriteret rækkefølge i Excel

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Operatorer angiver typen beregning, du vil udføre på elementer i en formel, som tilføjelse, subtraktion, multiplikation og division. Du skal lære den Standardrækkefølge, hvori operatorer handle ud fra elementerne i en beregning i denne artikel. Du kan også få at vide, hvordan til at ændre denne rækkefølge ved hjælp af parenteser.

Typer af operatorer

Der er fire forskellige typer beregningsoperatorer: matematisk, sammenlignings, tekstsammenføjnings og reference.

Udføre grundlæggende matematiske handlinger som tilføjelse, subtraktion eller multiplikation – eller til at kombinere tal – og medføre numeriske resultater skal du følge de aritmetiske operatorer i denne tabel.

Matematisk operator

Betydning

Eksempel

+ (plustegn)

Addition

3+3

– (minustegn)

Subtraktion
Negation

3 – 1
– 1

* (stjerne)

Multiplikation

3*3

/ (skråstreg)

Division

3/3

% (procenttegn)

Procent

20 %

^ (indsætningstegn)

Eksponentiation

3^2

Du kan sammenligne to værdier med operatorer i tabellen nedenfor. Når to værdier sammenlignes ved hjælp af disse operatorer, er resultatet en logisk værdi SAND eller FALSK.

sammenligningsoperator

Betydning

Eksempel

= (lighedstegn)

Lig med

A1=B1

> (større end)

Større end

A1>B1

< (mindre end)

Mindre end

A1<B1

>= (større end eller lig med)

Større end eller lig med

A1>B1

<= (mindre end eller lig med)

Mindre end eller lig med

A1<B1

<> (forskellig fra)

Forskellig fra

A1<>B1

Brug &-tegnet, hvis du vil sammenkæde eller sammenføje en eller flere tekststrenge, så de frembringer én tekstværdi.

Tekstoperator

Betydning

Eksempel

& (og-tegn)

Forbinder eller sammenkæder to værdier for at frembringe én sammenhængende tekstværdi.

("Norden"&"vind")

Kombiner celleområder til beregninger med disse operatorer.

Referenceoperator

Betydning

Eksempel

: (kolon)

Områdeoperator, som opretter en reference til alle cellerne mellem de to referencer, inklusive de to referencer.

B5:B15

, (komma)

Foreningsmængdeoperator, som kombinerer flere referencer til én reference.

SUM(B5:B15,D5:D15)

(mellemrum)

Fællesmængdeoperator, som opretter henvisning til celler, der er fælles for de to referencer.

B7:D7 C6:C8

Den rækkefølge operationer i Excel udføres i

I nogle tilfælde kan den rækkefølge, hvori beregning udføres påvirke den returnerede værdi af formlen, så det er vigtigt at forstå rækkefølgen – og hvordan du kan ændre den rækkefølge at opnå resultaterne, du forventer at se.

Beregner formler værdier i en bestemt rækkefølge. En formel i Excel starter altid med et lighedstegn (=). Lighedstegnet fortæller Excel, at de tegn, skal du følge udgør en formel. Når denne lighedstegn (=), der kan være en række elementer, der skal beregnes (operander), som er adskilt af beregningsoperatorer. Excel beregner formlen fra venstre mod højre, efter en bestemt rækkefølge for hver operator i formlen.

Hvis du kombinerer flere operatorer i én formel, udføres handlingerne i den rækkefølge, de vises i, i følgende tabel. Hvis en formel indeholder flere operatorer, f.eks. både en multiplikations- og en divisionsoperator, læses operatorerne automatisk fra venstre mod højre.

Operator

Beskrivelse

: (kolon)

(mellemrum)

, (komma)

Referenceoperatorer

Negation (som i –1)

%

Procent

^

Eksponentiation

* og /

Multiplikation og division

+ og –

Addition og subtraktion

&

Forbinder to strenge med tekst (sammenkædning)

=
sammen
< =
> =
<>

Sammenligning

Hvis du vil ændre rækkefølgen af evaluering, skrive i parenteser del af formlen skal beregnes først. For eksempel resulterer følgende formel i værdien af 11, fordi Excel beregnes multiplikation før addition. Formlen først ganges 2 med 3, og derefter lægges 5 til resultatet.

=5+2*3

Derimod, hvis du bruger parenteser til at ændre syntaksen, adderes 5 og 2 Excel, og resultatet multipliceres derefter med 3, hvilket giver 21.

=(5+2)*3

I eksemplet herunder vil parenteserne, der omgiver den første del af formlen tvinge Excel til at beregne B4 + 25 først og derefter dividere resultatet med summen af værdierne i cellerne D5, E5 og F5.

=(B4+25)/SUM(D5:F5)

Se denne video om operatorernes rækkefølge i Excel til at få mere at vide.

Sådan konverterer Excel værdier i formler

Når du indtaster en formel, forventer Excel bestemte typer af værdier for hver operator. Hvis du angiver en anden type værdi end forventet, kan Excel konvertere værdien.

Formlen

Frembringer

Forklaring

= "1"+"2"

3

Når du bruger et plustegn (+), forventer Excel tal i formlen. Selvom anførselstegnene betyder, at "1" og "2" er tekstværdier, konverterer Excel automatisk tekstværdierne til tal.

= 1+"$4.00"

5

Når en formel forventer et tal, konverterer Excel teksten, hvis den er i et format, der normalt accepteres for et tal.

= "6/1/2001"-"5/1/2001"

31

Excel fortolker teksten som en dato i formatet dd/mm/åååå, konverterer datoerne til tal og beregner derefter forskellen mellem dem.

=SQRT ("8+1")

#VÆRDI!

Excel kan ikke konvertere teksten til et tal, fordi teksten "8+1" ikke kan konverteres til et tal. Du kan bruge "9" eller "8"+"1" i stedet for "8+1" for at konvertere teksten til et tal og returnere resultatet 3.

= "A" &SAND

ASAND

Når der forventes tekst, konverterer Excel tal og logiske værdier som SAND og FALSK til tekst.

Har du et bestemt spørgsmål til en funktion?

Stil et spørgsmål i Excel-communityforummet

Hjælp os med at forbedre Excel

Har du forslag til, hvordan vi kan forbedre den næste version af Excel? Hvis det er tilfældet, skal du gå til emner i Excel User Voice.

Se også

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×