Beregningsoperatorer og fortrinsret

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Operatorer angiver den beregningstype, der skal udføres på en formels elementer. Der findes en standardrækkefølge, som beregninger udføres i, men du kan ændre denne rækkefølge ved hjælp af parenteser.

Denne artikel indeholder

Typer af operatorer

Den rækkefølge, hvori Excel udfører handlinger i formler

Typer af operatorer

Der er fire forskellige typer beregningsoperatorer: aritmetiske, sammenligningsoperatorer, tekstsammenføjningsoperatorer (sammenkædning af tekst) og reference.

Matematiske operatorer

Udføre grundlæggende matematiske handlinger som tilføjelse, subtraktion eller multiplikation; kombinere tal. og medføre numeriske resultater, skal du bruge følgende matematiske operatorer i en formel:

Matematisk operator

Betydning

Eksempel

Resultat

+ (plustegn)

Addition

=3+3

6

– (minustegn)

Subtraktion
Negation

= 3-1
=-1

2

-1

* (stjerne)

Multiplikation

=3*3

9

/ (skråstreg)

Division

= 15/3

5

% (procenttegn)

Procent

= 20% * 20

4

^ (indsætningstegn)

Eksponentiering

= 3 ^ 2

9

Sammenligningsoperatorer

Du kan sammenligne to værdier med følgende operatorer. Når to værdier sammenlignes ved brug af disse operatorer, er resultatet en logisk værdi, enten SAND eller FALSK.

Sammenligningsoperator

Betydning

Eksempel

= (lighedstegn)

Lig med

A1=B1

> (større end)

Større end

A1>B1

< (mindre end)

Mindre end

A1<B1

>= (større end eller lig med)

Større end eller lig med

A1>=B1

<= (mindre end eller lig med)

Mindre end eller lig med

A1<=B1

<> (forskellig fra)

Forskellig fra

A1<>B1

Tekstsammenføjningsoperator

Brug &-tegnet (&) til at sammenkæde (kombinere) et eller flere tekststrenge, der resulterer i en enkelt tekstværdi.

Tekstoperator

Betydning

Eksempel

Resultat

& (og-tegn)

Forbinder eller sammenkæder to værdier og frembringer en sammenhængende tekstværdi

= "North" & "wind"

Northwind

= "Hej" & "" & "verden"

I dette eksempel indsætter et mellemrum mellem de to ord. Mellemrumstegn er angivet ved at omgive et mellemrum med indledende og afsluttende anførselstegn ("").

Hej verden

Referenceoperatorer

Kombiner celleområder til beregninger ved hjælp af følgende operatorer.

Referenceoperator

Betydning

Eksempel

: (kolon)

Områdeoperator, som opretter en reference til alle cellerne mellem de to referencer, inklusive de to referencer

B5:B15

, (komma)

Foreningsmængdeoperator, som kombinerer flere referencer til én reference

SUM(B5:B15,D5:D15)

 (mellemrum)

Skæringspunktoperator, der returnerer en reference til cellerne almindelige til områder i formlen. I dette eksempel findes celle C7 i begge områder, så det er skæringen.

B7:D7 C6:C8

Toppen af siden

Den rækkefølge operationer i Excel udføres i

I nogle tilfælde kan rækkefølgen, hvormed beregningen udføres, påvirke formlens returværdi. Det er derfor vigtigt at forstå, hvordan rækkefølgen fastsættes, og hvordan du kan ændre denne rækkefølge for at opnå de ønskede resultater.

Beregningsrækkefølge

Beregner formler værdier i en bestemt rækkefølge. En formel i Excel starter altid med et lighedstegn (=). Lighedstegnet fortæller Excel, at de tegn, skal du følge udgør en formel. Efter lighedstegnet er elementerne, der skal beregnes (operander, som tal eller cellereferencer), som er adskilt af beregningsoperatorer (såsom +, -, *, eller /). Excel beregner formlen fra venstre mod højre, efter en bestemt rækkefølge for hver operator i formlen.

Operator forrang

Hvis du kombinerer flere operatorer i én formel, udføres handlingerne i den rækkefølge, de vises i, i følgende tabel. Hvis en formel indeholder flere operatorer, f.eks. både en multiplikations- og en divisionsoperator, læses operatorerne automatisk fra venstre mod højre.

Operator

Beskrivelse

: (kolon)

  (mellemrum)

, (komma)

Referenceoperatorer

Negation (som i –1)

%

Procent

^

Eksponentiering (hæver til en potens)

* og /

Multiplikation og division

+ og –

Addition og subtraktion

&

Forbinder to strenge med tekst (sammenkædning)

=
< >
<=
>=
<>

Sammenligningsoperatorer

Bruge parenteser

Hvis du vil ændre rækkefølgen, skal den del af formlen, der skal beregnes først, omsluttes af en parentes. Følgende formel giver f.eks. 11, fordi der i Excel beregnes multiplikation før addition. Formlen multiplicerer 2 med 3 og adderer derefter 5 til resultatet.

=5+2*3

Men hvis du bruger parenteser til at ændre syntaksen, vil der i Microsoft Excel adderes 5 og 2, og resultatet vil derefter multipliceres med 3, hvilket giver 21.

=(5+2)*3

I eksemplet nedenfor tvinger parenteserne omkring formlens første del Excel til først at beregne B4+25 og derefter dividere resultatet med summen af værdierne i celle D5, E5 og F5.

=(B4+25)/SUM(D5:F5)

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×