Beregnede kolonner i PowerPivot

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

En beregnet kolonne giver dig mulighed for at tilføje nye data til en tabel i din Power Pivot datamodel. I stedet for at indsætte eller importere værdier i kolonnen, opretter du en formel i Data Analysis Expressions (DAX), der definerer kolonneværdier.

Hvis for eksempel skal du tilføje værdierne salg avance til hver række i en factsales . Ved at tilføje en ny beregnet kolonne, og ved hjælp af formlen = [salgsbeløb]-[Samletomkostning]-[returbeløb], beregnes nye værdier ved at trække værdier fra hver række i kolonnerne Samletomkostning og returbeløb fra værdier i hver række i salgsbeløb kolonne. Kolonnen Profit kan derefter bruges i en pivottabel, pivotdiagram eller Power View-rapport, som du ville gøre en anden kolonne.

Denne figur opfører en beregnet kolonne i en Power Pivot.

Beregnet kolonne i Power Pivot

Bemærk!: Selvom beregnede kolonner og målinger ligner, fordi hver er afhængig af en formel, er de forskellige. Mål anvendes oftest bruger i området værdier i en pivottabel eller et pivotdiagram. Brug af beregnede kolonner, når du vil placere beregnede resultater i et andet område i en pivottabel – som en kolonne eller række i en pivottabel eller på en akse i et pivotdiagram. Du kan finde flere oplysninger om foranstaltninger, målinger i Power Pivot.

Om beregnede kolonner

Formlerne i beregnede kolonner er meget som de formler, du opretter i Excel. Du kan dog oprette forskellige formler til forskellige rækker i en tabel. DAX-formel anvendes i stedet automatisk til hele kolonnen.

Når en kolonne indeholder en formel, beregnes værdien for hver enkelt række. Resultaterne beregnes for kolonnen, så snart du indtaster formlen. Derefter genberegnes kolonneværdierne, hvis det er nødvendigt, f.eks. når de underliggende data opdateres.

Du kan oprette beregnede kolonner efter målinger og andre beregnede kolonner. For eksempel kan du oprette en beregnet kolonne for at uddrage et tal fra en tekststreng og derefter bruge tallet i en anden beregnede kolonne.

Eksempel

Du kan understøtte en beregnet kolonne med data, du føjer til en eksisterende tabel. For eksempel kan du vælge at sammenkæde værdier, udføre tilføjelse, udtrække understrenge eller sammenligne værdier i andre felter. Hvis du vil tilføje en beregnet kolonne, bør du har allerede har mindst én tabel i Power Pivot.

Har et kig på denne formel:

=EOMONTH([StartDate],0])

Formlen udtrækker denne formel måneden fra kolonnen StartDate i tabellen Promotion fra Contoso-eksempeldata. Derefter udregnes værdien for slutningen af måneden for hver række i tabellen Promotion. Den anden parameter angiver antallet af måneder før eller efter måneden i StartDate. I dette tilfælde betyder 0 den samme måned. Hvis f.eks. værdien i kolonnen StartDate er 6/1/2001, bliver værdien i den beregnede kolonne 6/30/2001.

Du kan finde flere oplysninger om eksempeldata under Hente eksempeldata til selvstudier for DAX og datamodel.

Navngive beregnede kolonner

Som standard føjes nye beregnede kolonner til højre for andre kolonner, og kolonnen tildeles automatisk standardnavnet på CalculatedColumn1, CalculatedColumn2og så videre. Når du har oprettet kolonner, kan du omarrangere og Omdøb kolonner efter behov.

Er der nogle begrænsninger for ændringer til beregnede kolonner:

  • Hvert kolonnenavn skal være entydigt i en tabel.

  • Undgå navne, der allerede har været anvendt til foranstaltninger inden for den samme projektmappe. Du kan nemt åbne beregningsfejl, selvom det er muligt for en måling og en beregnet kolonne skal have samme navn, hvis navne ikke er entydige. For at undgå ved et uheld aktivering af en måling, Brug altid en fuldstændig kolonnereference, når der henvises til en kolonne.

  • Når du omdøber en beregnet kolonne, skal du også opdatere de formler, der er baseret på den eksisterende kolonne. Medmindre du er i tilstanden manuel opdatering, sker ved at opdatere resultaterne af formler automatisk. Denne handling kan dog gå et stykke tid.

  • Der er nogle tegn, der ikke kan bruges i navnene på kolonner eller i navne på andre objekter i Power Pivot. Du kan finde flere oplysninger, se "Navngivning af krav" "i specifikation af DAX-syntaks for Powerpivot.

Sådan omdøbes eller redigeres en eksisterende beregnet kolonne:

  1. Højreklik på overskriften i den beregnede kolonne, du vil omdøbe, i Power Pivot-vinduet, og klik på Omdøb kolonne.

  2. Skriv et nyt navn, og tryk derefter på ENTER for at acceptere det nye navn.

Ændre datatypen

Du kan ændre datatypen for en beregnet kolonne på samme måde, du kan ændre datatypen for andre kolonner. Du kan ikke foretage følgende ændringer i datatype: fra tekst til et decimaltal, fra tekst til heltal, fra tekst til valuta og fra tekst til dato. Du kan foretage en ændring fra tekst til boolesk værdi.

Beregnede kolonners ydelse

Formlen for en beregnet kolonne kan være mere ressource-intensivt end den formel, der bruges til en måling. En grund er, at resultatet for en beregnet kolonne beregnes altid for hver række i en tabel, mens en måling beregnes kun for de celler, der bruges i pivottabellen eller pivotdiagrammet.

For eksempel har en tabel med en million rækker altid en beregnet kolonne med en million resultater, og en tilsvarende påvirkning af ydeevnen. En pivottabel filtrerer dog generelt data ved at anvende række- og kolonneoverskrifter. Det betyder, at målingen beregnes kun efter et undersæt af data i hver celle i pivottabellen.

En formel har afhængigheder objektreferencer i formlen, som andre kolonner eller udtryk, der evaluerer værdier. For eksempel en beregnet kolonne, der er baseret på en anden kolonne- eller en beregning, der indeholder et udtryk med en kolonnereference – kan ikke evalueres, indtil anden kolonnen evalueres. Automatisk opdatering er aktiveret som standard. Så Husk på, at formlen afhængigheder kan påvirke ydeevnen.

Følg disse retningslinjer for at undgå problemer med ydelsen, når du opretter beregnede kolonner:

  • I stedet for at oprette en enkelt formel, der indeholder mange komplekse afhængigheder, skal du oprette formlerne i trin med resultater, der er gemt i kolonner, så du kan validere resultaterne og evaluerer ændringerne i ydeevne.

  • Ændringer i data, der ofte forårsage opdateringer til beregnede kolonner. Du kan undgå dette ved at angive genberegningstilstand til manuel. Husk på, men, hvis alle værdierne i den beregnede kolonne er forkerte kolonnen deaktiveres, indtil du opdatere og genberegne dataene.

  • Hvis du ændrer eller sletter relationer mellem tabeller, vil formler, der bruger kolonner i disse tabeller, blive ugyldige.

  • Hvis du opretter en formel, der indeholder en cirkulær afhængighed, dvs. en afhængighed, der refererer til sig selv, opstår der en fejl.

Opgaver

Du kan finde flere oplysninger om at arbejde med beregnede kolonner, kan du se oprette en beregnet kolonne.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×