Beregne flere resultater ved hjælp af en datatabel i Excel til Mac

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

En datatabel er et område af celler, som viser, hvordan en ændring af en eller to variabler i din formel påvirker resultaterne af disse formler. Datatabeller indeholder en genvej til at beregne flere resultater i én handling og en metode til at få vist og sammenligne resultaterne af alle de forskellige udgaver samlet på dit ark.

Datatabeller er en del af en pakke med kommandoer, som kaldes værktøjer til What if-analyse. Når du bruger datatabeller, udfører du what if-analyse. What if-analyse ændrer værdier i celler for at se, hvordan disse ændringer påvirker resultaterne af formlerne i regnearket. For eksempel kan du bruge en datatabel til variere rente og abonnementsperiodens længde, der bruges i et lån til at bestemme mulige månedlige beløb.

Der findes tre typer what if-analyseværktøjer i Excel: scenarier, datatabeller og målsøgning. Scenarier og datatabeller tager sæt af inputværdier og bestemmer mulige resultater. Målsøgning adskiller sig fra scenarier og datatabeller ved, at det tager et resultat og bestemmer mulige inputværdier, der giver det pågældende resultat. Ligesom scenarier hjælper datatabeller dig med at udforske en række mulige udfald. I modsætning til scenarier viser datatabeller dig alle udfald i én tabel på ét ark. At bruge datatabeller gør det nemt at undersøge en række muligheder hurtigt. Da du kun fokuserer på én eller to variabler, er resultaterne lette at læse og dele i et tabelformat.

En datatabel kan højst arbejde med to variabler. Hvis du vil analysere mere end to variabler, skal du bruge scenarier. Selvom den er begrænset til kun én eller to variabler (én for inputcellen for række og én for inputcellen for kolonne), kan en datatabel indeholde mange forskellige variabelværdier. Et scenarie kan maksimalt have 32 forskellige værdier, men du kan oprette lige så mange scenarier, som du ønsker.

Grundlæggende om datatabeller

Du kan oprette én eller to variabler datatabeller, afhængigt af antallet variabler og formler, du vil teste. Bruge en datatabel med én variabel, hvis du vil se, hvordan forskellige værdier for én variabel i en eller flere formler vil ændre resultaterne af formlerne. For eksempel du kan bruge en datatabel med én variabel til at se, hvordan forskellige rentesatser påvirker en månedlig ydelse på et lån ved hjælp af funktionen ydelse. Du angiver de variable værdier i én kolonne eller række, og resultater vises i en tilstødende kolonne eller række.

Du kan finde flere oplysninger under Funktionen PMT.

Celle D2 indeholder betalingsformlen = PMT(B3/12,B4,-B5), som refererer til inputcellen B3.

En datatabel med én variabel

Hvad hvis-analyser – tabel med én variabel

Boble 1 Inputcelle.

Billedtekst 2 Liste over værdier, der bruger Excel i inputcellen, B3.

Brug en datatabel med to variabler at se, hvordan forskellige værdier i to variabler i en formel, ændres resultatet af formlen. For eksempel kan du bruge en datatabel med to variabler for at se, hvordan forskellige kombinationer af rentesatser og lån vilkår påvirker en månedlig ydelse på et lån.

Celle C2 indeholder betalingsformlen = PMT(B3/12,B4,-B5), som refererer til inputcellerne B3 og B4.

En datatabel med to variabler

Hvad-nu-hvis-analyse - datatabel med to variabler

Boble 1 Inputcelle for kolonne.

Billedtekst 2 Liste over værdier, der bruger Excel i Inputcelle for række, B4.

Billedtekst 3 Inputcelle for række.

Boble 4 Liste over værdier, der bruger Excel i Inputcelle for kolonne, B3.

Datatabeller genberegnes, når et regneark genberegnes, selvom der ikke er foretaget ændringer. Hvis du ønsker en hurtigere beregning af et regneark, som indeholder en datatabel, kan du ændre indstillingerne for Beregning, så regnearket automatisk genberegner arket, men ikke datatabellerne.

En datatabel med én variabel har inputværdier, der er angivet i enten en kolonne (kolonneorienteret) eller i en række (rækkeorienteret). De formler, der bruges i en datatabel med én variabel, må kun referere til én inputcelle.

 1. Skriv listen over de værdier, du vil erstatte i inputcellen, enten i en kolonne eller i en række. Lad et par rækker og kolonner være tomme på begge sider af værdierne.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Hvis datatabellen er

Skal du

Kolonneorienteret (dine variable værdier er i en kolonne)

Skriv formlen i cellen én række over og én celle til højre for kolonnen med værdier.

Illustrationen af datatabellen med én variabel, der vises i sektionen Oversigt, er kolonneorienteret, og formlen er indeholdt i celle D2.

Bemærk!: Hvis du vil undersøge virkningen af forskellige værdier på andre formler, skal du angive de ekstra formler i cellerne til højre for den første formel.

Rækkeorienteret (de variable værdier er i en række)

Skriv formlen i cellen i kolonnen til venstre for den første værdi og én celle under rækken med værdier

Bemærk!: Hvis du vil undersøge virkningen af forskellige værdier på andre formler, skal du angive de ekstra formler i cellerne under den første formel.

 1. Markér det celleområde, der indeholder de formler og værdier, du ønsker at erstatte. Baseret på den første illustration i den forrige Oversigt-sektion er dette område C2: D5.

 2. Excel 2016 til Mac: Klik på Data > What if-analyse > Datatabel.

  Indstillingen datatabel

  Excel til Mac 2011: På fanen Data under Analyse, skal du klikke på What if og derefter klikke på Datatabel.

  Dialogboksen Datatabel

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Hvis datatabellen er

Skal du

Kolonneorienteret

Angiv cellereferencen til inputcellen i feltet Inputcelle for kolonne. I eksemplet, der vises i den første illustration, er inputcellen B3.

Rækkeorienteret

Angiv cellereferencen til inputcellen i feltet Inputcelle for rækker.

Bemærk!: Når du har oprettet din datatabel, er det en god ide at ændre formatet af resultatcellerne. I illustrationen formateres resultatcellerne som valuta.

De formler, der bruges i en datatabel med én variabel, skal referere til den samme inputcelle.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Hvis datatabellen er

Skal du

Kolonneorienteret (dine variable værdier er i en kolonne)

Skriv den nye formel i en tom celle til højre for en eksisterende formel i den øverste række i datatabellen.

Rækkeorienteret (de variable værdier er i en række)

Skriv den nye formel i en tom celle under en eksisterende formel i den første kolonne i datatabellen.

 1. Markér det celleområde, der indeholder datatabellen og den nye formel.

 2. Excel 2016 til Mac: Klik på Data > What if-analyse > Datatabel.

  Indstillingen datatabel

  Excel til Mac 2011: På fanen Data under Analyse, skal du klikke på What if og derefter klikke på Datatabel.

  Dialogboksen Datatabel

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Hvis datatabellen er

Skal du

Kolonneorienteret

Angiv cellereferencen til inputcellen i feltet Inputcelle for kolonne.

Rækkeorienteret

Angiv cellereferencen til inputcellen i feltet Inputcelle for række.

En datatabel med to variabler anvender en formel, der indeholder to lister med inputværdier. Formlen skal referere til to forskellige inputceller.

 1. Angiv den formel, der refererer til de to inputceller i en celle i arket. Skriv formlen =PMT(B3/12,B4,-B5) i celle C2 i følgende eksempel, hvor formlens startværdier er angivet i celle B3, B4 og B5.

 2. Skriv en liste over inputværdier i samme kolonne under formlen. I dette tilfælde skal du skrive forskellige rentesatser i celle C3, C4 og C5.

 3. Angiv den anden liste i samme række som formlen til højre for den. Angiv lånebetingelser (i måneder) i celle D2 og E2.

 4. Markér det celleområde, der indeholder formlen (C2), både rækken og kolonnen af værdier (C3:C5 og D2:E2), og de celler, hvor du vil have de beregnede værdier (D3:E5). I dette tilfælde skal du markere området C2:E5.

 5. Excel 2016 til Mac: Klik på Data > What if-analyse > Datatabel.

  Indstillingen datatabel

  Excel til Mac 2011: På fanen Data under Analyse, skal du klikke på What if og derefter klikke på Datatabel.

  Dialogboksen Datatabel

 6. Angiv referencen til inputcellen for inputværdierne i rækken i feltet Inputcelle for række. Angiv B4 i feltet Inputcelle for række.

 7. I cellen Inputcelle for kolonne skal du angive referencen til inputcellen for inputværdierne i kolonnen. Tast B3 i feltet Inputcelle for kolonne.

En datatabel med to variabler kan vise, hvordan forskellige kombinationer af rentesatser og lånebetingelser påvirker en månedlig terminsbetaling. I følgende illustration indeholder celle C2 betalingsformlen = PMT(B3/12,B4,-B5), som refererer til inputcellerne B3 og B4.

Hvad-nu-hvis-analyse - datatabel med to variabler

Boble 1 Inputcelle for kolonne.

Billedtekst 2 Liste over værdier, der bruger Excel i Inputcelle for række, B4.

Billedtekst 3 Inputcelle for række.

Boble 4 Liste over værdier, der bruger Excel i Inputcelle for kolonne, B3.

Vigtigt!: Når du vælger denne beregningsindstilling, springes datatabeller over, når resten af projektmappen genberegnes. Du kan manuelt genberegne datatabellen ved at markere dens formler og derefter trykke på F9. Hvis du vil bruge denne tastaturgenvej i Mac OS X version 10.3 eller nyere, skal du først deaktivere Exposé-tastaturgenvejen for denne nøgle. Du kan finde yderligere oplysninger finder tastaturgenveje i Excel til Windows.

 1. Klik på Indstillinger i Excel-menuen.

 2. I sektionen Formler og lister skal du klikke på Beregning og derefter klikke på Automatisk bortset fra datatabeller.

Se også

Introduktion til What if-analyse

Predict data trends

Definere og løse et problem ved hjælp af Problemløser

Use Goal Seek to find the result that you want from a formula

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×