Beregne flere resultater ved hjælp af en datatabel

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

En datatabel er et celleområde, hvor du kan ændre værdierne i nogle i nogle af cellerne og komme frem til forskellige svar på et problem. Et godt eksempel på en datatabel anvender funktionen ydelse med forskellige Lånebeløb og rentesatser til at beregne økonomisk mængden på et realkreditlån. At eksperimentere med forskellige værdier for at overholde de tilsvarende farvevariationen i resultater er en almindelig opgave i dataanalyse.

Datatabeller er en del af en pakke med kommandoer kendt som værktøjer til What If-analyse i Microsoft Excel. Når du oprette og analysere datatabeller, udfører du what if-analyse.

What if-analyse er processen med at ændre værdierne i celler for at se, hvordan disse ændringer påvirker resultaterne af formlerne i regnearket. For eksempel du kan bruge en datatabel til variere rente og abonnementsperiodens længde på et lån – til at vurdere potentielle betalingsbeløb for månedlige.

Bemærk!: Du kan udføre hurtigere beregninger med datatabeller og Visual Basic for Applications (VBA). Du kan finde flere oplysninger, se Excel what if-datatabeller: hurtigere beregninger med VBA.

Typer what if-analyse   

Der findes tre typer what if-analyse funktioner i Excel: scenarier, datatabellerog Målsøgning. Scenarier og datatabeller bruge sæt med inputværdier til beregner mulige resultater. Målsøgning er klart forskellige, bruger et enkelt resultat og beregner mulige inputværdier, der resulterer i resultatet.

På samme måde som scenarier kan datatabeller være en hjælp til at undersøge en række mulige udfald. I modsætning til scenarier viser datatabeller dig alle udfald i én tabel i et regneark. Når du bruger datatabeller, er det nemt at undersøge en række muligheder på et øjeblik. Da du kun fokuserer på én eller to variabler, er resultaterne lette at læse og dele i tabelformat.

En datatabel kan ikke understøtte mere end to variabler. Hvis du vil analysere mere end to variabler, skal du i stedet bruge scenarier. Selvom den er begrænset til kun én eller to variabler (én for inputcelle for række og én for inputcelle for kolonne), kan en datatabel medtage så mange forskellige variabelværdier, som du ønsker. Et scenario kan højst have 32 forskellige værdier, men du kan oprette så mange scenarier, som du ønsker.

Yderligere oplysninger i artiklen Introduktion til what if-analyse.

Opret enten én eller to variabler datatabeller, afhængigt af antallet variabler og formler, du vil teste.

Datatabeller med én variabel   

Bruge en datatabel med én variabel, hvis du vil se, hvordan forskellige værdier for én variabel i en eller flere formler vil ændre resultaterne af formlerne. For eksempel du kan bruge en datatabel med én variabel til at se, hvordan forskellige rentesatser påvirker en månedlig ydelse på et lån ved hjælp af funktionen YDELSE. Du angiver de variable værdier i én kolonne eller række, og resultater vises i en tilstødende kolonne eller række.

I følgende illustration indeholder celle D2 betalingsformlen =PMT(B3/12;B4;-B5) , som refererer til inputcellen B3.

Datatabeller med én variabel

Datatabeller med to variabler   

Brug datatabeller med to variabler til at se, hvordan forskellige værdier for to variabler i en formel ændrer resultatet af denne formel. Du kan f.eks. bruge en datatabel med to variabler til at se, hvordan forskellige kombinationer af rentesatser og lånebetingelser påvirker en månedlig terminsbetaling.

I følgende eksempel indeholder celle C2 betalingsformlen =PMT(B3/12,B4,-B5), som benytter de to inputceller B3 og B4.

Datatabeller med to variabler

Datatabelberegninger   

Når et regneark genberegnes, også genberegne alle datatabeller med – også selvom der er ingen ændring af dataene. For hurtigere beregning i et regneark, der indeholder en datatabel, kan du ændre beregningsindstillinger til regnearket, men ikke Datatabeller genberegnes automatisk. Hvis du vil vide mere, skal du i afsnittet hurtigere beregning i et regneark, der indeholder datatabeller.

En datatabel med én variabel indeholder dens inputværdierne i en enkelt kolonne (kolonneorienteret) eller på tværs af en række (rækkeorienteret). En formel i en datatabel med én variabel skal referere til kun én inputcelle.

Benyt følgende fremgangsmåde:

 1. Skriv listen med værdier, du vil erstatte i inputcellen – enten i en kolonne eller række. Lad et par tomme rækker og kolonner på hver side af værdierne.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis datatabellen er kolonneorienteret (din variable værdier er i en kolonne), Skriv formlen i celle én rækken over og en celle til højre for kolonne med værdier. Denne én variabel datatabellen er kolonneorienteret, og formlen findes i celle D2.

   Datatabeller med én variabel

   Hvis du vil undersøge påvirkningerne af forskellige værdier i andre formler, skal du angive yderligere formler i celler til højre for den første formel.

  • Hvis datatabellen er rækkeorienteret (din variable værdier er i en række), Skriv formlen i cellen i kolonnen til venstre for den første værdi og én celle under rækken af værdier.

   Hvis du vil undersøge påvirkningerne af forskellige værdier i andre formler, skal du angive yderligere formler i celler under den første formel.

 3. Markér det celleområde, der indeholder de formler og værdier, du vil erstatte. Figuren ovenfor er dette interval C2: D5.

 4. Klik på fanen Datawhat if-analyse >  Datatabel (i gruppen Dataværktøjer eller Forecast gruppe af Excel 2016 ).

 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis datatabellen er kolonneorienteret, skal du angive cellereference til inputcellen i feltet Inputcelle for kolonne. Figuren ovenfor er inputcellen B3.

  • Hvis datatabellen er rækkeorienteret, skal du angive cellereferencen til inputcellen i feltet Inputcelle for række.

   Bemærk!: Når du opretter din datatabel, kan du vil ændre formatet af resultatceller. I figuren, er resultatet cellerne formateret som valuta.

De formler, der bruges i en datatabel med én variabel, skal referere til den samme inputcelle.

Følg disse trin

 1. Benyt en af følgende:

  • Hvis datatabellen er kolonneorienteret, skal du angive den nye formel i en tom celle til højre for en eksisterende formel i den øverste række i datatabellen.

  • Hvis datatabellen er rækkeorienteret, skal du angive den nye formel i en tom celle under en eksisterende formel i den første kolonne i datatabellen.

 2. Markér det celleområde, der indeholder datatabellen og den nye formel.

 3. Klik på What if-analyse under fanen Data > Datatabel (i gruppen Dataværktøjer eller Forecast gruppe af Excel 2016 ).

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis datatabellen er kolonneorienteret, skal du angive cellereferencen til inputcellen i feltet Inputcelle for kolonne.

  • Hvis datatabellen er rækkeorienteret, skal du angive cellereferencen til inputcellen i feltet Inputcelle for række.

En datatabel med to variabler anvender en formel, der indeholder to lister med inputværdier. Formlen skal referere til to forskellige inputceller.

Benyt følgende fremgangsmåde:

 1. Skriv den formel, der refererer til de to inputceller, i en celle i regnearket.

  I følgende eksempel – i som formel startværdierne er angivet i cellerne B3, B4 og B5, du skriver formlen =PMT(B3/12,B4,-B5) i celle C2.

 2. Skriv en liste med inputværdier i den samme kolonne under formlen.

  I dette tilfælde skal du skrive de forskellige rentesatser i cellerne C3, C4 og C5.

 3. Angiv den anden liste i den samme række som formlen – til højre.

  Skriv lånebetingelserne (i måneder) i cellerne D2 og E2.

 4. Marker det celleområde, der indeholder formlen (C2), både rækken og kolonnen med værdier (C3:C5 og D2:E2), og de celler, hvor du ønsker de beregnede værdier (D3:E5).

  I dette tilfælde skal du markere området C2:E5.

 5. Klik på fanen Data i gruppen Dataværktøjer eller Forecast gruppe (i Excel 2016 ), what if-analyse >  Datatabel (i gruppen Dataværktøjer eller Forecast gruppe af Excel 2016 ).

 6. Angiv referencen til inputcellen for inputværdierne i rækken i feltet Inputcelle for række.
  Skriv celle B4 i feltet Inputcelle for række.

 7. Angiv referencen til inputcellen for inputværdierne i kolonnen i feltet Inputcelle for kolonne.
  Skriv B3 i feltet Inputcelle for kolonne.

 8. Klik på OK.

Eksempel på en datatabel med to variabler

En datatabel med to variabler kan få vist, hvordan forskellige kombinationer af rentesatser og lån vilkår påvirker en månedlig ydelse på et lån. Figuren her indeholder celle C2 betalingsformlen =PMT(B3/12,B4,-B5), som bruger to inputceller, B3 og B4.

Datatabeller med to variabler

Når du indstiller denne beregningsindstilling, opstår ingen datatabel beregninger, når en genberegning er udført på hele projektmappen. Hvis du vil genberegne datatabellen manuelt, vælge dens formler og derefter trykke på F9.

Følg disse trin for at forbedre ydeevnen i beregningen:

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • I Excel 2007, skal du klikke på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , skal du klikke på Excel-indstillinger og klik derefter på kategorien formler.

  • I alle andre versioner, klikke på filer > Indstillinger > formler.

 2. Klik på Automatisk bortset fra datatabelleri sektionen Beregningsindstillingerunder Beregn.

  Tip!: Du kan også under fanen formler skal du klikke på pilen ved Beregningsindstillinger, og klik derefter på Automatisk bortset fra datatabeller (i gruppen beregning ).

Du kan også bruge nogle andre Excel-funktioner til at udføre what if-analyser, hvis du har bestemte mål eller større sæt af variable data.

Målsøgning

Hvis du kender resultatet, du kan forvente fra en formel, men du ikke kender nøjagtigt hvilken inputværdi, formlen skal nå det pågældende resultat, kan du bruge funktionen Målsøgning. Se artiklen Brug Målsøgning til at finde det ønskede resultat via justering af en inputværdi.

Problemløser

Du kan bruge tilføjelsesprogrammet Problemløser til at finde optimale værdien for et sæt af input variabler. Problemløser fungerer med en gruppe celler (kaldet beslutning variabler eller blot variable celler), der bruges i computing formlerne i mål cellerne. Problemløser tilpasser værdierne i de beslutningsvariable celler til at opfylde begrænsninger på betingelsesceller og giver det resultat, du vil bruge til målcellens. Yderligere oplysninger i denne artikel: definere og løse et problem ved hjælp af Problemløser.

Har du brug for mere hjælp?

Du kan altid spørge en ekspert i Excel Tech Community, få support i Answers-community'et eller foreslå en ny funktion eller forbedring i Excel User Voice.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×