Avancerede indstillinger

Redigeringsindstillinger

Når du har trykket på ENTER, kan du flytte markeringen     Gør en tilstødende celle til den næste aktive celle, når du trykker på ENTER i den aktuelle aktive celle. I feltet retning skal du angive, hvilken tilstødende celle der bliver aktiv.

Torettet     Gør en tilstødende celle til den næste aktive celle, når du trykker på ENTER i den aktuelle aktive celle. I feltet retning skal du angive, hvilken tilstødende celle der bliver aktiv.

Indsætte et decimalpunkt automatisk     Markér dette afkrydsningsfelt for at få vist et tal med decimalpunkter som standard.

 • Pladser     Angiv antallet af decimaler i feltet pladser for at angive, hvor Microsoft Office Excel automatisk placerer decimaltegnet i de tal, du skriver som konstanter i et regneark. Et positivt tal flytter decimalpunktet til venstre. et negativt tal flytter decimalpunktet til højre. Hvis feltet pladser ikke udfyldes eller er angivet til 0 (nul), skal du angive decimaltegnet manuelt. Hvis du vil tilsidesætte denne indstilling, skal du skrive et decimaltegn i cellen, når du skriver tallet.

Aktivere fyldhåndtag og træk og slip af celler     Markér dette afkrydsningsfelt for at flytte og kopiere celler og data ved at trække. Når denne indstilling er markeret, kan du også trække fyldhåndtaget for at kopiere data og udfylde tilstødende celler med en række data.

 • Besked før overskrivning af celler     Viser en meddelelse, hvis du slipper celler over andre celler, der indeholder data.

Tillad redigering direkte i celler     Markér dette afkrydsningsfelt for at aktivere redigering i en celle ved at dobbeltklikke på cellen i stedet for at redigere celleindholdet i formellinjen.

Udvide dataområdeformater og formler     Vælg automatisk at formatere nye elementer, der føjes til slutningen af en liste, så de svarer til formatet af resten af listen. Formler, der gentages i hver række, bliver også kopieret. For at blive udvidet skal formater og formler vises i mindst tre af de fem sidste rækker før den nye række.

Aktivere automatisk angivelse af procenter     Markér for at multiplicere med 100 alle de tal, der er mindre end 1, som du angiver i celler, der er formateret i procentformatet. Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at multiplicere med 100 alle de tal, du angiver i celler, der er formateret i procentformatet, herunder tal lig med eller større end 1.

Aktivere Autofuldførelse af celleværdier     Fuldfører tekstindtastninger, som du begynder at skrive i en kolonne med data. Hvis de første bogstaver, du skriver, svarer til en eksisterende indtastning i den pågældende kolonne, udfylder Excel den resterende tekst for dig.

Zoom ved at rulle med IntelliMouse     Hvis du har Microsoft IntelliMouse-pegeredskab, indstiller du hjulknappen til at zoome i stedet for at rulle i regnearket eller diagramark.

Giv brugeren besked, når der forekommer en potentiel tidskrævende handling     Vælg, om du vil have besked, når en handling påvirker et stort antal celler, og det kan tage lang tid at behandle den.

 • Når dette antal celler (i tusinder) påvirkes     Giver dig mulighed for at angive det maksimale antal celler, der påvirkes af en handling uden at blive underrettet. Hvis der er flere celler, end det maksimale antal celler påvirker, får du besked.

 • Brug systemseparatorer     Vælg for at bruge standard decimal-og tusindtalsseparatorer-separator. Fjern markeringen for at angive alternative separatorer.

  • Decimalseparator     Hvis du vil ændre standard decimalseparatoren, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Brug systemseparatorer, vælge standardseparatoren i feltet decimalseparator og derefter skrive den separator, du vil bruge.

  • Tusindtalsseparator     Hvis du vil ændre standard tusindtalsseparatoren, skal du fjerne markeringen i Brug systemseparatorer, vælge standardseparatoren i feltet tusindtalsseparator og derefter skrive den separator, du vil bruge.

Klip, Kopiér og Indsæt

Vis knapper med indstillinger for Sæt ind     Markér for at få Excel til automatisk at få vist en dialogboks med særlige indstillinger, når du sætter ind, f. eks formatering , og Sammenkæd celler.

Vis knapper til Indsætningsindstillinger     Markér for at få Excel til automatisk at få vist en dialogboks med særlige indstillinger, når du indsætter celler, rækker eller kolonner, f. eks formatering som ovenfor , og Ryd formatering.

Klippe, kopiere og sortere indsatte objekter med deres overordnede celler     Bevarer grafikobjekter, knapper, tekstfelter, tegnede objekter og billeder med de tilknyttede celler, når du klipper, kopierer, filtrerer eller sorterer i et regneark.

Vis

Vis dette antal seneste dokumenter     Viser en liste over senest benyttede projektmapper under Seneste dokumenter , når du klikker på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , så du kan åbne disse projektmapper hurtigt. Angiv antallet af projektmapper, der skal vises, i feltet Vis dette antal seneste dokumenter . Angiv eller Vælg et positivt tal mellem 0 og 50.

Linealenheder     Gør det muligt at vælge de enheder, du vil have vist på layout visnings linealen.

Vis alle vinduer på proceslinjen      Vælg for at få vist flere projektmapper på proceslinjen i Windows.

Vis formellinje     Viser formellinjen. Formellinjen vises øverst i regnearket.

Vis funktions skærmtip     Viser korte beskrivelser af de funktioner, du vælger på listen over funktioner, der vises, når Autofuldførelse af formel er slået til.

Vise diagramelement navne, når der peges     Viser navnet på et diagramelement, når du holder markøren over det.

Vis datapunktværdier, når der peges     Viser værdien af et datapunkt, når du holder markøren over det.

For celler med kommentarer, Vis     Vælg en af følgende indstillinger for at bestemme, hvordan noter og kommentarer vises i regnearket.

 • Ingen kommentarer eller indikatorer     Hvis du har celler, der indeholder noter eller kommentarer, skjuler denne indstilling den lille indikator i øverste højre hjørne af cellerne. 

 • Kun indikatorer og kommentarer, når der peges     Hvis du har celler, der indeholder noter eller kommentarer, viser denne indstilling den lille indikator i øverste højre hjørne af cellerne. Denne indstilling gør det også muligt at vise noter eller kommentarer ved at holde markøren over celler. 

 • Kommentarer og indikatorer     Hvis du har celler, der indeholder noter eller kommentarer, viser denne indstilling den lille indikator i øverste højre hjørne af cellerne. Hvis en celle indeholder en note, viser Excel en note, der vises. Hvis en celle indeholder en kommentar, forbliver kommentaren skjult, indtil du holder markøren over cellen.

Visningsindstillinger for denne projektmappe

Visningsindstillinger for denne projektmappe     Vælg den projektmappe på listen, der påvirkes af følgende indstillinger.

Vis vandret rullepanel     Viser det vandrette rullepanel nederst i regnearket.

Vis lodret rullepanel     Viser det lodrette rullepanel i højre side af regnearket (når du bruger venstre mod højre-sprog tilstand) eller i venstre side (når du bruger højre mod venstre-sprog tilstand).

Vise arkfaner     Viser regnearksfaner, så du kan flytte mellem og vælge individuelle regneark. Regnearksfaner vises nederst i regnearksvinduet.

Gruppér datoer i menuen AutoFilter     Ændrer den hierarkiske gruppering af datoer til en ikke-hierarkisk liste over datoer på listen over datoer nederst i menuen AutoFilter i et datofilter. Du kan for eksempel filtrere for kun tocifrede år ved manuelt at vælge tocifrede år fra en ikke-hierarkisk liste.

For objekter skal du vise     Vælg en af følgende indstillinger for at få vist eller skjule grafikobjekter i projektmappen.

 • Alle     Viser alle grafikobjekter, knapper, tekstfelter, tegnede objekter og billeder.

 • Intet (Skjul objekter)     Skjuler alle grafikobjekter, knapper, tekstfelter, tegnede objekter og billeder. Skjulte objekter udskrives ikke.

Visningsindstillinger for dette regneark

Visningsindstillinger for dette regneark    Markér det regneark på listen, der påvirkes af følgende indstillinger.

Vis række-og kolonneoverskrifter     Viser rækkenumre i venstre side (når du bruger venstre mod højre-sprog tilstand) eller i højre side (når du bruger højre mod venstre-sprog tilstand) i regnearket og kolonne bogstaverne øverst i regnearket.

Vise formler i celler i stedet for de beregnede resultater     Viser formlerne i celler i stedet for de værdier, som formlerne frembringer.

Vis sideskift     Viser sideskift, der er blevet angivet automatisk af Excel.

Vis et nul i celler, der har nul-værdi     Viser et 0 (nul) i celler, der indeholder null-værdier.

Vis Dispositionssymboler, hvis der er anvendt en disposition     Viser Dispositionssymboler. Dispositionssymboler vises ikke, medmindre regnearket indeholder en disposition.

Få vist gitterlinjer     Viser cellegitterlinjer. Hvis du vil udskrive gitterlinjer, skal du sørge for, at afkrydsningsfeltet Udskriv er markeret under gitterlinjer i gruppen Indstillinger for ark under fanen side layout .

 • Gitterlinjefarve     Indstiller farven for gitterlinjer. Hvis du klikker på automatisk, baseres gitterlinjefarven på den tekstfarve, der er defineret i Windows kontrol panel.

Formler

Aktivér flertrådet beregning     Denne indstilling er valgt som standard og aktiverer hurtig beregning ved hjælp af flere processorer. Bemærk, at Excel kun understøtter brug af op til 64 processorkerner.

Antal beregnings tråde     Giver dig mulighed for at angive det antal processorer, der bruges til beregning.

 • Brug alle processorer på denne computer     Valgt som standard bruger denne indstilling alle de processorer, der er tilgængelige på din computer.

 • Manuel     Giver dig mulighed for at angive det antal processorer, du vil bruge. Skriv et positivt tal mellem 1 og 1024 i feltet Manuel .

Ved beregning af denne projektmappe

Ved beregning af denne projektmappe    Vælg den projektmappe på listen, der påvirkes af følgende indstillinger.

Opdatere links til andre dokumenter     Beregner og opdaterer formler, der omfatter referencer til andre programmer.

Angiv præcision som vist     Ændrer permanent gemte værdier i celler fra fuld præcision (15 cifre) til det format, der vises, herunder decimalpladser.

Brug 1904-datosystem     Ændrer den startdato, hvorfra alle datoer beregnes fra 1, 1900, til 2. januar 1904.

Gemme værdier for eksterne kæder     Gemmer kopier af de værdier, der er indeholdt i et eksternt dokument, der er sammenkædet med et Excel-regneark. Hvis et regneark med links til store områder i et eksternt dokument kræver en usædvanligt stor mængde diskplads, eller det tager meget lang tid at åbne det, kan du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Gem værdier for eksterne kæder for at reducere diskpladsen og det tidspunkt, der skal bruges til at åbne arbejdet diagram.

Generelt

Tilbagemelding med lyd     Afspiller tilgængelige lyde, der er knyttet til Microsoft Office-programhændelser som at åbne, gemme og udskrive filer og vise fejlmeddelelser. Lyde, der tildeles forskellige hændelser, kan ændres i kontrol panel. Klik på knappen Start i Microsoft Windows, og klik derefter på Kontrolpanel. I Windows Vista skal du klikke på hardware og lyde, og derefter skal du klikke på lyde. Klik på fanen lyde . Hvis du vil ændre den lyde, der er knyttet til en begivenhed, skal du klikke på program hændelsen på listen og vælge en lyd, der skal anvendes. I Windows XP skal du klikke på lyd, tale og lydenheder. Klik på Skift lydtema , og klik derefter på fanen lyde . Hvis du markerer eller fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet Giv feedback med lyde i ét Office-program, er det også slået til eller fra for alle andre Office-programmer. Din computer skal have et lydkort for at afspille de fleste lyde.

Tilbagemelding med animation     Viser regnearks bevægelse og ændringer, når du indsætter eller sletter celler, rækker eller kolonner. Animation kan forringe videoydeevnen på nogle systemer.

Ignorer andre programmer, der bruger Dynamic Data Exchange (DDE)     Forhindrer udveksling af data med andre programmer, der bruger DDE (Dynamic Data Exchange).

Spørg, om kæder skal opdateres automatisk     Viser en meddelelse, der giver dig mulighed for at bekræfte, før sammenkædede elementer opdateres.

Vis fejl i grænseflade i tilføjelsesprogrammer     Viser fejl i brugergrænsefladen for tilføjelsesprogrammer, du installerer og bruger.

Skalere indhold til papirstørrelser i A4-eller 8,5 x 11     For visse lande eller områder er standardpapirstørrelsen Letter. for andre er standardstørrelsen A4. Markér dette afkrydsningsfelt, hvis du vil have Excel til automatisk at justere dokumenter, der er formateret som standardpapirstørrelse i et andet land eller område (f. eks. A4), så de udskrives korrekt på standardpapirstørrelsen for dit land eller område (f. eks letter). Denne indstilling påvirker kun udskriften. Det påvirker ikke formateringen i dokumentet.

Ved start åbnes alle filer i     Ved opstart åbner Excel automatisk filer fra den mappe, du skriver i dette tekstfelt. Skriv den fulde sti til mappen i tekstfeltet for at angive placeringen af filerne.

Webindstillinger      Angiver indstillinger for, hvordan Excel-data ser ud og svarer, når dataene vises i en webbrowser.

Tjenesteindstillinger     Giver dig mulighed for at angive indstillinger for kundefeedback og dokumentstyring.

Lotus-kompatibilitet

Menu for Microsoft Office Excel     Angiver den nøgle, du kan bruge til at få adgang til kommandoerne på båndet, som er en del af Brugergrænsefladen Microsoft Fluent (båndet).

Overføre navigationstaster     Aktiverer et alternativt sæt af taster til regnearks navigation, formel indtastning, etiket post og andre handlinger.

Indstillinger for Lotus-kompatibilitet for

Indstillinger for Lotus-kompatibilitet for     Markér det regneark på listen, der påvirkes af følgende indstillinger.

Lotus 1-2-3-formelevaluering     Åbner og evaluerer Lotus 1-2-3-filer uden at miste eller ændre oplysningerne. Når denne indstilling er markeret, evaluerer Excel tekststrenge som 0 (nul), booleske udtryk som 0 eller 1 og databasekriterier efter de regler, der bruges i Lotus 1-2-3.

Lotus 1-2-3-formel indtastning     Konverterer formler, der er angivet i syntaksen i Lotus 1-2-3 Release 2,2 til Excel-syntaks, og gør navne, der er defineret i Excel, fungerer som navne, der er defineret i Lotus 1-2-3.

Bemærk!:  Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Var disse oplysninger nyttige? Her er artiklen på engelsk, så du kan sammenligne.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×