Avancerede indstillinger

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Redigeringsindstillinger

Når du har trykket på Enter, skal du flytte markeringen     Gør en tilstødende celle til den næste aktive celle, når du trykker på ENTER i den nuværende aktive celle. Angiv, hvilken tilstødende celle der bliver den aktive, i boksen Retning.

Retning     Gør en tilstødende celle til den næste aktive celle, når du trykker på ENTER i den nuværende aktive celle. Angiv, hvilken tilstødende celle der bliver den aktive, i boksen Retning.

Indsæt automatisk decimaltegn     Marker dette afkrydsningsfelt for som standard at få vist et tal med decimalpunkter.

 • Pladser     Skriv antallet af decimaler i boksen Pladser for at angive, hvor Microsoft Office Excel automatisk skal placere decimalpunktet i det tal, du angiver som en konstant i et regneark. Et positivt tal flytter decimalpunktet til venstre. Et negativt tal flytter decimalpunktet til højre. Hvis boksen Pladser er tom eller indstillet til 0 (nul), skal du skrive decimalpunktet manuelt. Hvis du vil ignorere denne indstilling, skal du skrive et decimalpunkt i cellen, når du skriver tallet.

Aktiver fyldhåndtag samt træk og slip af celler     Marker dette afkrydsningsfelt for at flytte og kopiere celler og data ved at trække. Når denne indstilling er markeret, kan du også trække fyldhåndtaget for at kopiere data og udfylde tilstødende celler med data.

 • Besked før overskrivning af celler     Viser en meddelelse, hvis du slipper celler over andre celler, der indeholder data.

Tillad redigering direkte i cellen     Marker dette afkrydsningsfelt for at aktivere redigering i en celle ved at dobbeltklikke på cellen i stedet for at redigere celleindholdet på formellinjen.

Udvid dataområdeformater og formler     Marker dette for automatisk formatering af nye elementer, der føjes til slutningen af en liste, så de svarer til formatet i resten af listen. Formler, der gentages i hver række, kopieres også. Hvis formater og formler skal gentages, skal de forekomme i mindst tre af de fem sidste rækker før den nye række.

Aktiver automatisk angivelse af procenter     Marker dette for at gange alle tal, der er mindre end 1, som du indtaster i celler med formatet Procent, med 100. Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at gange alle tal, du indtaster i celler med formatet Procent, med 100, herunder tal der er lig med eller større end 1.

Autoudførelse af celleværdier     Færdiggør tekstindtastninger, som du påbegynder i en kolonne med data. Hvis de første bogstaver, du skriver, svarer til et eksisterende indtastning i den pågældende kolonne, udfylder Microsoft Excel den resterende tekst for dig.

Zoom ved at dreje på IntelliMouse-hjulet     Hvis du har Microsoft IntelliMouse-pegeenheden, angiver denne indstilling, at hjulknappen skal zoome i stedet for at rulle i dit regneark eller diagramark.

Giv brugeren besked, når der foregår en handling, der kan være tidskrævende     Marker dette, hvis du vil have besked, når en handling påvirker et større antal celler og kan tage lang tid at behandle.

 • Når følgende antal celler (i tusind) påvirkes     Her kan du angive det maksimale antal celler, der må påvirkes af en handling, uden du får besked om det. Hvis der påvirkes flere celler end dette maksimale antal, får du besked.

 • Brug systemseparatorer     Marker dette for at bruge standarddecimal og -tusindtalsseparatorer. Fjern markeringen for at angive alternative separatorer.

  • Decimalseparator     Hvis du vil ændre standarddecimalseparatoren, skal du fjerne markeringen af Brug systemseparatorer, markere standardseparatoren i boksen Decimalseparator og derefter skrive den separator, du vil bruge.

  • Tusindtalsseparator     Hvis du vil ændre standardtusindtalsseparatoren, skal du fjerne markeringen af Brug systemseparatorer, markere standardseparatoren i boksen Tusindtalsseparator og derefter skrive den separator, du vil bruge.

Klip, Kopier og Sæt ind

Vis knapper til indstillinger for Sæt ind     Vælg at få Microsoft Excel til automatisk at vise en dialogboks med specielle indstillinger ved indsættelse, f.eks. Kun formatering og Sammenkæd celler.

Vis knapper til indsætningsindstillinger     Vælg at få Microsoft Excel til automatisk at vise en dialogboks med specielle indstillinger ved indsætning af celler, rækker eller kolonner, f.eks. Samme format som ovenfor og Ryd formatering.

Klip, kopier og sorter indsatte objekter med deres overordnede celler     Holder grafiske objekter, knapper, tekstbokse, tegneobjekter og billeder sammen med de tilhørende celler, når du klipper, kopierer, filtrerer eller sorterer et regneark.

Vis

Vis dette antal seneste dokumenter     Viser en liste over senest benyttede projektmapper under Seneste dokumenter, når du klikker på knappen Microsoft Office Office-knapflade , så du hurtigt kan åbne disse projektmapper. Angiv antallet af projektmapper, som du vil have vist i feltet Vis dette antal seneste dokumenter. Angiv eller Vælg et positivt tal mellem 0 og 50.

Linealenheder     Med denne kan du vælge de enheder, du vil have vist på linealen i visningen Layout.

Vis alle vinduer på proceslinjen      Marker denne for at få vist flere projektmapper på proceslinjen i Windows.

Vis formellinje     Viser formellinjen. Formellinjen vises øverst i regnearket.

Vis funktionsskærmtip     Viser korte beskrivelser af de funktioner, du vælger på listen over funktioner, der vises, når Autofuldførelse er aktiveret.

Vis navne på diagramelementer, når der peges     Viser navnet på et diagramelement, når du lader markøren hvile på den.

Vise punkt dataværdier peges     Viser værdien af et datapunkt, når du holder markøren over den.

Vis følgende for celler med kommentarer     Marker én af følgende indstillinger for at angive, hvordan kommentarer skal vises i regnearket.

 • Ingen kommentarer eller indikatorer     Skjuler kommentarer og kommentarindikatorer i celler med vedhæftede kommentarer.

 • Kun indikatorer, og kommentarer, når der peges     Viser en lille trekant i øverste højre hjørne i en celle, når der er vedhæftet en kommentar til cellen. Kommentarer vises kun, når du lader markøren hvile over en celle, der har en kommentar.

 • Kommentar og indikatorer     Viser kommentaren og kommentarindikatoren, en lille trekant i øverste højre hjørne i en celle, når der er vedhæftet en kommentar til cellen.

Vise indstillinger for denne projektmappe

Visningsindstillinger for denne projektmappe     Marker projektmappen på denne liste, der påvirkes af følgende indstillinger.

Vis vandret rullepanel     Viser det vandrette rullepanel nederst i regnearket.

Vis lodret rullepanel     Viser det lodrette rullepanel i højre side af regnearket (når du bruger en tilstand, hvor sproget har retning fra venstre mod højre) eller i venstre side (når sproget har retning fra højre mod venstre).

Vis arkfaner     Viser regnearksfaner, så du kan flytte rundt og vælge individuelle regneark. Regnearksfanerne vises nederst i regnearksvinduet.

Grupper datoer i menuen Autofilter     Ændrer den hierarkiske gruppering af datoer til en ikke-hierarkisk liste over datoer på listen over datoer nederst i menuen Autofilter i et datofilter. Du kan f.eks. filtrere efter blot tocifrede årstal ved manuelt at markere dem på en ikke-hierarkisk liste.

Vis følgende for objekter     Marker én af følgende indstillinger for at få vist eller skjule grafikobjekter i projektmappen.

 • Alle     Viser alle grafiske objekter, knapper, tekstbokse, trukne objekter og billeder.

 • Intet (skjul objekter)     Skjuler alle grafiske objekter, knapper, tekstbokse, trukne objekter og billeder. Skjulte objekter udskrives ikke.

Visningsindstillinger for dette regneark

Visningsindstillinger for dette regneark    Marker regnearket på denne liste, der påvirkes af følgende indstillinger.

Vis række og kolonneoverskrifter     Viser rækkenumre i venstre side af regnearket (når du bruger en tilstand, hvor sproget har retning fra venstre mod højre) eller i højre side af regnearket (når sproget har retning fra højre mod venstre) og kolonnebogstaver øverst i regnearket.

Vis formler i celler i stedet for beregnede resultater     Viser formlerne i celler i stedet for de værdier, som formlerne danner.

Vis sideskift     Viser sideskift, der er indsat automatisk af Microsoft Excel.

Vis et nul i celler, der har nulværdi     Viser et 0 (nul) i celler, der indeholder nulværdier.

Vis dispositionssymboler, hvis der er anvendt en disposition     Viser dispositionssymboler. Der vises ikke dispositionssymboler, medmindre regnearket indeholder en disposition.

Vis gitterlinjer     Viser cellegitterlinjer. Hvis du vil udskrive gitterlinjer, skal du sørge for, at afkrydsningsfeltet Udskriv er markeret under Gitterlinjer i gruppen Arkindstillinger på siden Sidelayout.

 • Gitterfarve     Indstiller farven for gitterlinjer. Hvis du klikker på Automatisk, baseres gitterlinjens farve på den tekstfarve, der er defineret i Windows Kontrolpanel.

Formler

Aktiver flertrådet beregning     Denne indstilling er markeret som standard og muliggør hurtig beregning gennem brug af alle computerens processorer eller gennem anvendelse af det antal processorer, som du angiver manuelt.

Antal beregningstråde     Med denne kan du angive antallet af processorer, der skal anvendes til beregning.

 • Brug alle processorer på denne computer     Denne indstilling er markeret som standard og gør brug af alle tilgængelige processorer i computeren.

 • Manuelt     Bruges til at angive det antal processorer, du vil bruge. Skriv et positivt tal mellem 1 og 1024 i boksen Manuelt

Ved beregning af denne projektmappe

Ved beregning af denne projektmappe    Marker projektmappen på denne liste, der påvirkes af følgende indstillinger.

Opdater kæder til andre dokumenter     Beregner og opdaterer formler, der omfatter andre programmer.

Angiv vist nøjagtighed     Ændrer permanent gemte værdier i celler fra fuld præcision (15 cifre) til et vilkårligt andet format vises, inklusive decimalpladser.

Brug 1904-datosystem     Ændrer den startdato, som alle datoer beregnes ud fra, fra 1. januar 1900 til 2. januar 1904.

Gem værdier fra eksterne kæder     Gemmer kopier af værdier i et eksternt dokument, der er kædet sammen med et Excel-regneark. Hvis et regneark med kæder til store områder i et eksternt dokument kræver usædvanlig meget diskplads eller tager meget lang tid at åbne, kan en sletning af markeringen af afkrydsningsfeltet Gem værdier fra eksterne kæder reducere diskpladsen og den tid, det tager til at åbne regnearket.

Generelt

Tilbagemelding med lyd     Afspiller tilgængelige lyde, der er knyttet til Microsoft Office-programhændelser, f.eks. når filer åbnes, gemmes og udskrives samt ved visning af fejlmeddelelser. Lyde, der er tildelt til forskellige hændelser, kan ændres i Kontrolpanel. Klik på knappen Start i Microsoft Windows, og klik derefter på Kontrolpanel. I Windows Vista skal du klikke på Hardware og lyd og derefter på Lyd. Klik på fanen Lyde. Hvis du vil ændre den lyd, der er knyttet til hændelsen, skal du klikke på programhændelsen på listen og vælge en lyd, du vil anvende. Klik i Windows XP på Lyd, tale og lydenheder. Klik på Skift lydtema, og klik derefter på fanen Lyde. Hvis du markerer eller fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet Tilbagemelding med lyd i et Microsoft Office-program, slås indstillingen også til eller fra for alle andre Office 2000-programmer. Computeren skal have et lydkort for at afspille de fleste lyde.

Tilbagemelding med animation     Viser regnearkets bevægelse og ændringer, når du indsætter eller sletter celler, rækker eller kolonner. Animation kan give langsommere skærmvisning på visse systemer.

Ignorer andre programmer, der bruger DDE (Dynamic Data Exchange)     Forhindrer udveksling af data med andre programmer, der anvender DDE (Dynamic Data Exchange).

Spørg, om kæder skal opdateres automatisk     Viser en meddelelse, så du kan bekræfte, før sammenkædede elementer opdateres.

Vis fejl i grænseflade i tilføjelsesprogrammer     Viser fejl i brugergrænsefladen i tilføjelsesprogrammer, som du installerer og bruger.

Skaler indholdet til papirstørrelser i A4 eller 8,5 x 11"     For nogle lande eller områder er standardpapirstørrelsen Letter. For andre er standardstørrelsen A4. Marker dette afkrydsningsfelt, hvis du ønsker, at Microsoft Excel automatisk skal justere dokumenter, der er formateret til et andet lands eller områdes standardpapirstørrelse (f.eks. Letter), så de udskrives korrekt på dit lands eller områdes standardpapirstørrelse (f.eks. A4). Denne indstilling påvirker kun udskrivningen. Den påvirker ikke formateringen af dit dokument.

Ved start åbnes alle filer i     Ved start åbner Microsoft Excel automatisk filer fra den mappe, du angiver i denne tekstboks. Skriv den fuldstændige sti til mappen i tekstboksen for at angive placeringen af filerne.

Webindstillinger      Angiver indstillinger for, hvordan Microsoft Excel-data skal se ud og reagere, når dataene vises i en webbrowser.

Tjenesteindstillinger     Lader dig angive indstillinger for tilbagemelding fra kunder og dokumenthåndtering.

Lotus-kompatibilitet

Microsoft Office Excel-menutast     Indstiller den tast, du kan bruge til at få adgang til kommandoerne på båndet, som er en Brugergrænsefladen Microsoft Fluent (båndet)-komponent.

Lotus 1-2-3-navigationstaster     Aktiverer et alternativt sæt taster til at navigere i regneark, indtaste formler, etiketter og andre handlinger.

Lotus-kompatibilitetsindstillinger for

Lotus-kompatibilitetsindstillinger for     Marker regnearket på denne liste, der er påvirket af følgende indstillinger.

Lotus 1-2-3-formelevaluering     Åbner og evaluerer Lotus 1-2-3-filer uden at miste eller ændre oplysninger. Når denne indstilling er markeret, evaluerer Excel tekststrenge som 0 (nul), Booleske udtryk som 0 eller 1 og databasekriterier i overensstemmelse med de regler, der anvendes i Lotus 1-2-3.

Lotus 1-2-3-formelindtastning     Konverterer formler, der er angivet i Lotus 1-2-3 version 2.2-syntaks til Excel-syntaks, og får navne, der er defineret i Excel, til at opføre sig som navne, der er defineret i Lotus 1-2-3.

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×