Automatisk justere og fordele afstanden mellem figurer og omarrangere figurer i et diagram

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Visio har flere værktøjer, der kan hjælpe dig med at arrangere figurer og forbindelser på en og samme afstand. Du kan bruge forskellige værktøjer på forskellige tidspunkter, mens du opretter diagrammer. Nogle kan foretage små justeringer af figur placeringer og nogle hjælpe dig med at omarrangere hele diagrammer. Værktøjerne er organiseret i disse fire områder:

 • Knappen Juster _AMP_ mellemrum : Brug automatisk justering af &-plads , hvis du er tilfreds med layoutet af dit diagram, men bare ønsker at gøre det mere brugervenlig og ret op igen uden at flytte noget meget.

 • Positions kommandoer: brug kommandoerne under knappen position , hvis du kun vil rette justeringen eller kun afstanden for de markerede figurer, eller hvis du vil rotere eller spejlvende dit diagram.

 • Side galleri for omlayout: brug galleriet side galleri igen , hvis du vil prøve et nyt layout af dit diagram, uden at du behøver at beholde de oprindelige placeringer af figurerne.

 • Skabelon specifikke layout kommandoer: nogle diagramskabeloner leveres med deres egne layout kommandoer, der er beregnet specifikt for diagramtypen, herunder organisationsdiagrammet og brainstorming-diagram skabelonerne.

Din browser understøtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Knappen Juster & mellemrum automatisk

Denne indstilling er beregnet til at lade figurerne være så tæt på, at de passer til deres nuværende placering, men justeret efter hinanden og jævnt fordelt.

 1. Markér de figurer, du vil justere og indsætte mellemrum, eller klik uden for diagrammet for at fjerne markeringen. Hvis der ikke er markeret noget, påvirkes alle figurer.

 2. Klik på fanen hjem , og klik derefter på placering (i gruppen Arranger ), og vælg derefter Juster & mellemrum automatisk.

Placering af kommandoer

Knappen placering findes under fanen hjem i gruppen Arranger . Klik på pilen for at få vist kommandoer til justering, afstand og justering af markerede figurer.

Juster figurer

Kommandoerne i dette afsnit justerer figurer uden at ændre deres afstand. Du kan holde markøren over en kommando for at få vist en forhåndsvisning af den effekt, den har, før du foretager ændringen.

Sådan bruger du automatisk justering
 1. Markér de figurer, som du vil justere.

 2. Klik på Juster i gruppen Arranger under fanen Startside , og klik derefter på automatisk justering.

Sådan angiver du en justerings retning
 1. Markér den figur, du vil justere andre figurer i, og tryk derefter på Skift, og klik på de figurer, du vil justere til den.

 2. Klik på Juster i gruppen Arranger under fanen Startside , og vælg derefter en justeringsindstilling.

Bemærk!: De specifikke justerings kommandoer justerer de markerede figurer med den primære figur. Kommandoen automatisk justering justerer dog ikke til en primær figur.

Områdefigurer

Kommandoerne i dette afsnit har lige stor afstand mellem figurer uden at ændre deres justering. Du kan holde markøren over en kommando for at få vist en forhåndsvisning af den effekt, den har, før du foretager ændringen.

Sådan bruger du automatisk mellemrum
 1. Markér de figurer, du vil have plads til, eller klik uden for diagrammet for at fjerne markeringen. Hvis der ikke er markeret noget, påvirkes alle figurer.

 2. Klik på placeringi gruppen Arranger under fanen Startside , og klik derefter på automatisk mellemrum .

  Dette flytter alle markerede figurer til en bestemt afstand fra tilstødende figurer.

 3. Hvis du vil ændre afstanden mellem afstand, skal du klikke på placeringog derefter klikke på afstands Indstillinger og derefter angive afstanden.

Sådan bruges distributions indstillingerne

Afstands kommandoerne fra tidligere versioner af Visio er stadig tilgængelige, hvilket præsenterer forskellige afstandsindstillinger.

 1. Markér tre eller flere figurer ved at holde Skift eller CTRL nede, mens du klikker på figurer.

  Bemærk!: Kommandoerne til fordeling af figurer deaktiveres, hvis du ikke markerer tre eller flere figurer.

 2. Klik på placeringi gruppen Arranger under fanen hjem , og peg derefter på områdefigurer.

 3. Vælg en distributions indstilling. Klik på flere distributionsindstillinger for at åbne dialogboksen fordel figurer .

  • For lodret fordeling defineres grænserne efter de øverste og nederste figurer i markeringen.

  • For vandret fordeling defineres grænserne af figurerne længst til venstre og højre i markeringen.

  • Hvis du vil tilføje hjælpelinjer og fastklæbe figurerne til dem, skal du markere afkrydsningsfeltet Opret hjælpelinjer og fastklæb figurer til dem . Hvis du vælger denne indstilling, kan du flytte en yderst vejledning for at omfordele alle figurerne.

Flyt figurer fra sideskift

Hvis et diagram skal udskrives, kan du sørge for, at ingen figurer er opdelt i sideskift.

 1. Markér de figurer, du vil flytte fra sideskift, eller klik uden for diagrammet for at fjerne markeringen. Hvis der ikke er markeret noget, påvirkes alle figurer.

 2. Klik på placeringi gruppen Arranger under fanen hjem , og klik derefter på Flyt fra sideskift.

En anden mulighed er at angive indstillinger for automatisk justering og automatisk afstand, så disse kommandoer forhindres i at placere figurer på sideskift.

 • Klik på placering i gruppen Arranger under fanen Start side, og kontrollér, om der er valgt undgå sideskift . Hvis ikke, skal du klikke for at markere det.

Vend figurer

Indstillingerne i undermenuen Roter figurer roterer eller spejlvender en markeret figur.

 • Markér en figur, og klik derefter på den relevante kommando.

 • Klik på placeringi gruppen Arranger under fanen hjem , og klik derefter på Roter figurer, og vælg en indstilling.

Hvis der er markeret mere end én figur, drejer disse kommandoer sig om eller spejlvender dem, mens du bevarer deres relative placeringer til hinanden, som om siden blev aktiveret.

I modsætning hertil roterer kommandoerne i undermenuen Roter diagram eller spejlvender diagram retningen, men lader figurens retning, som den var.

Side galleri for nyt layout

Siden Opret layout er placeret under fanen design i gruppen layout . Hvis du har et simpelt diagram, og du ikke er sikker på, hvordan du bedst arrangerer det, skal du markere de figurer, du vil omarrangere eller klikke uden for diagrammet for at fjerne markeringen og påvirke alle figurer. Prøv derefter at holde musemarkøren over de forskellige design i galleriet for at se, hvilken effekt de har. Du kan se et eksempel uden at bekræfte et layout, før du klikker på det.

Skabelon specifikke layout kommandoer

Hvis den skabelon, du bruger til et diagram, har en fane, der er tilknyttet en bestemt diagramtype, ligesom skabelonerne OrganisationsDiagram og brainstorming-diagram, skal du kontrollere, om den har en layout kommando, der er udviklet til diagrammet. Hvis det er tilfældet, kan du prøve det og se, om du kan lide resultaterne.

Knappen Juster & mellemrum automatisk

Knappen automatisk justering af & findes under fanen hjem i gruppen Arranger . Dette værktøj er designet til at lade figurerne være så tæt på, at de passer til deres nuværende placering, men justeret i forhold til hinanden og jævnt fordelt.

 1. Markér de figurer, du vil justere og indsætte mellemrum, eller klik uden for diagrammet for at fjerne markeringen. Hvis der ikke er markeret noget, påvirkes alle figurer.

 2. Klik på Juster _AMP_ mellemrum automatisk.

Placering af kommandoer

Knappen placering findes under fanen hjem i gruppen Arranger . Klik på pilen for at få vist kommandoer til justering, afstand og justering af markerede figurer.

Juster figurer

Kommandoerne i dette afsnit justerer figurer uden at ændre deres afstand. Du kan holde markøren over en kommando for at få vist en forhåndsvisning af den effekt, den har, før du foretager ændringen.

Sådan bruger du automatisk justering
 1. Markér de figurer, som du vil justere.

 2. Klik på placeringi gruppen Arranger under fanen Startside .

 3. Klik på automatisk justering.

Sådan angiver du en justerings retning
 1. Markér den figur, du vil justere andre figurer i, og tryk derefter på Skift, og klik på de figurer, du vil justere til den.

  Den primære figur har en tyk magenta kontur.

 2. Klik på placeringi gruppen Arranger under fanen Startside .

 3. Klik på den ønskede justeringsindstilling.

De specifikke justerings kommandoer justerer de markerede figurer med den primære figur. Kommandoen automatisk justering justerer dog ikke til en primær figur.

Områdefigurer

Kommandoerne i dette afsnit har lige stor afstand mellem figurer uden at ændre deres justering. Du kan holde markøren over en kommando for at få vist en forhåndsvisning af den effekt, den har, før du foretager ændringen.

Sådan bruger du automatisk mellemrum
 1. Markér de figurer, du vil have plads til, eller klik uden for diagrammet for at fjerne markeringen. Hvis der ikke er markeret noget, påvirkes alle figurer.

 2. Klik på placeringi gruppen Arranger under fanen Startside .

 3. Klik på automatisk mellemrumstasten for at flytte alle de markerede figurer til en bestemt afstand fra tilstødende figurer.

  Hvis du vil ændre afstanden mellem afstand, skal du klikke på afStands Indstillinger og derefter angive afstanden.

Sådan bruges distributions indstillingerne

Afstands kommandoerne fra tidligere versioner af Visio er stadig tilgængelige, hvilket præsenterer forskellige afstandsindstillinger.

 1. Markér tre eller flere figurer ved at holde Skift eller CTRL nede, mens du klikker på figurer. Kommandoerne til fordeling af figurer deaktiveres, hvis du ikke markerer tre eller flere figurer.

 2. Klik på placeringi gruppen Arranger under fanen hjem , og peg derefter på områdefigurer.

 3. Vælg en distributions indstilling. Klik på flere distributionsindstillinger for at åbne dialogboksen fordel figurer .

  • For lodret fordeling defineres grænserne efter de øverste og nederste figurer i markeringen.

  • For vandret fordeling defineres grænserne af figurerne længst til venstre og højre i markeringen.

  • Hvis du vil tilføje hjælpelinjer og fastklæbe figurerne til dem, skal du markere afkrydsningsfeltet Opret hjælpelinjer og fastklæb figurer til dem . Hvis du vælger denne indstilling, kan du flytte en yderst vejledning for at omfordele alle figurerne.

Flyt figurer fra sideskift

Hvis et diagram skal udskrives, kan du sørge for, at ingen figurer er opdelt i sideskift.

 1. Markér de figurer, du vil flytte fra sideskift, eller klik uden for diagrammet for at fjerne markeringen. Hvis der ikke er markeret noget, påvirkes alle figurer.

 2. Klik på placeringi gruppen Arranger under fanen Startside .

 3. Peg på områdefigurer, og klik derefter på Flyt fra sideskift.

En anden mulighed er at angive funktionen automatisk justering og automatisk afstand, så disse kommandoer forhindres i at placere figurer på sideskift.

 1. Klik på placeringi gruppen Arranger under fanen Startside .

 2. Peg på områdefigurer, og kontrollér, om der er valgt undgå sideskift . Hvis ikke, skal du klikke for at markere det.

Vend figurer

Kommandoerne i undermenuen Roter figurer roterer eller spejlvender en markeret figur.

 • Markér en figur, og klik derefter på den relevante kommando.

Hvis der er markeret mere end én figur, drejer disse kommandoer sig om eller spejlvender dem, mens du bevarer deres relative placeringer til hinanden, som om siden blev aktiveret.

I modsætning hertil roterer kommandoerne i undermenuen Roter diagram eller spejlvender diagram retningen, men lader figurens retning, som den var.

Side galleri for nyt layout

Siden Opret layout er placeret under fanen design i gruppen layout . Hvis du har et simpelt diagram, og du ikke er sikker på, hvordan du bedst arrangerer det, skal du markere de figurer, du vil omarrangere eller klikke uden for diagrammet for at fjerne markeringen og påvirke alle figurer. Prøv derefter at holde musemarkøren over de forskellige design i galleriet for at se, hvilken effekt de har. Du kan se et eksempel uden at bekræfte et layout, før du klikker på det.

Skabelon specifikke layout kommandoer

Hvis den skabelon, du bruger til et diagram, har en fane, der er tilknyttet en bestemt diagramtype, ligesom skabelonerne OrganisationsDiagram og brainstorming-diagram, skal du kontrollere, om den har en layout kommando, der er udviklet til diagrammet. Hvis det er tilfældet, kan du prøve det og se, om du kan lide resultaterne.

Arranger figurer igen

 • I menuen figur skal du klikke på figurer i layoutet igen.

Kommandoen omlayout figurer fungerer bedst med forbundne tegninger, f. eks rutediagrammer, netværksdiagrammer, organisationsdiagrammer og træstrukturer.

Kommandoen omlayout figurer fungerer også bedst, når figurer er forbundet i den rigtige rækkefølge. I en top til bund-tegning skal forbindelsens startpunkt Billede af startpunkt – grøn firkant med X i forbindes til den øverste figur, og forbindelsens slutpunkt- Billede af slutpunkt, som er et plustegn i en grøn firkant skal forbindes til den nederste figur.

Konfigurere figur layoutet

 1. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil arrangere en hel side, skal du sørge for, at ingen figurer er markeret.

  • Hvis du vil arrangere en del af en side, skal du markere disse figurer.

 2. I menuen figur skal du klikke på Konfigurer layout.

 3. Klik på enten markeret eller Aktuel sideunder Anvend indstillinger på.

 4. Under placeringskal du klikke på de ønskede indstillinger for placering:

  • Scanning     Klik på denne indstilling for at angive typografien for, hvordan figurerne skal placeres. Se på eksemplet for at se, om det, du vælger, er det, du vil have. Klik på cirkulær for tegninger uden retning, f. eks netværks tegninger.

  • Torettet     Klik på denne indstilling for at angive den retning, der bruges til at placere figurer. Se på eksemplet for at se, om det, du vælger, er det, du vil have.

  • Justeringer     Klik på denne indstilling for at angive, hvordan figurerne skal være justeret. Denne indstilling er kun aktiveret, hvis du vælger typografien for placering af hierarki .

  • Afstand     Klik på denne indstilling for at angive afstanden mellem figurer.

 5. Under forbindelserskal du klikke på de forbindelsesindstillinger, du vil bruge:

  • Scanning     Klik på denne indstilling for at angive den type tegnings sti eller rute, der bruges til at forbinde figurer. Se på eksemplet for at se, om det, du vælger, er det, du vil have.

  • Udseende     Klik på denne indstilling for at angive, om forbindelserne er lige eller buede. Se på eksemplet for at se, om det, du vælger, er det, du vil have.

 6. Hvis du vil anvende de forbindelsesindstillinger, du har valgt, skal du markere afkrydsningsfeltet Anvend distributionsmåde på forbindelser .

 7. Hvis du vil forstørre tegningssiden, når figurerne er placeret, skal du markere afkrydsningsfeltet forStørret side for at tilpasse tegningen .

 8. Klik på OK.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×