Automatisk justere og fordele afstanden mellem figurer og omarrangere figurer i et diagram

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Visio indeholder flere værktøjer til at hjælpe dig med at designe figurer og forbindelser pænt og jævnt. Du kan bruge forskellige værktøjer på forskellige tidspunkter, mens du opretter diagrammer. Nogle kan foretage små justeringer figur stillinger og Hjælp du omarrangere hele diagrammer. Værktøjerne, der er opstillet i disse fire områder:

 • Knappen automatisk justering og mellemrum: Brug automatisk justering og afstand Hvis du er tilfreds med layoutet af diagrammet, men blot ønsker at gøre det pænere og rette forbindelseslinjer uden at flytte ting meget.

 • Position kommandoer: bruge kommandoerne under knappen placeringen, hvis du vil rette kun justeringen eller kun afstanden mellem markerede figurer, eller hvis du vil rotere eller spejlvende dit diagram.

 • Galleriet Nyt sidelayout: Brug af galleriet Nyt sidelayout, hvis du vil prøve et nyt layout i diagrammet, uden at skulle nødvendigvis beholde de indledende placeringen af figurerne.

 • Skabelon-specifikke layout kommandoer: nogle diagramskabeloner følger med deres egen layout-kommandoer, som er udviklet specielt til den diagramtype, herunder organisationsdiagram og brainstormingdiagram skabeloner.

Din browser understøtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Knappen automatisk justering og mellemrum

Denne indstilling er udviklet til at lade dine figurer, så tæt som muligt til deres aktuelle placeringer, men justeret i forhold til hinanden og jævnt fordelte.

 1. Vælg de ønskede justering og mellemrum, eller klik uden for et diagram for at fjerne markerede figurer. Hvis intet er markeret, påvirkes alle figurer.

 2. Klik på fanen Startside og derefter klikke på placering (i gruppen Arranger ), og vælg derefter automatisk justering og afstand.

Position kommandoer

Knappen placeringen af er placeret i gruppen Arranger under fanen Startside. Klik på pilen for at få vist kommandoer til justering, afstand og retningsbestemmelse markerede figurer.

Juster figurer

Kommandoerne i dette afsnit for Juster figurer uden at ændre deres afstand. Du kan holde markøren over en kommando til at se et eksempel på effekten, før du accepterer ændringen vil få.

Brug af automatisk justering
 1. Markér de figurer, du vil justere.

 2. Klik på Juster under fanen Startside i gruppen Arranger, og klik derefter på Automatisk justering.

Sådan angiver du en retning for justeringen
 1. Markér den figur, som du vil justere andre figurer, og derefter trykke på Skift og klikker på de figurer, du vil justere til den.

 2. Klik på Juster under fanen Startside i gruppen Arranger, og vælg en justeringsindstilling.

Bemærk!: Kommandoerne under Juster justerer de markerede figurer efter den primære figur. Kommandoen Automatisk justering justerer ikke efter en primær figur.

Figurer af typen område

Kommandoerne i dette afsnit op selv afstanden mellem figurerne uden at ændre deres justering. Du kan holde markøren over en kommando til at se et eksempel på effekten, før du accepterer ændringen vil få.

Bruge automatisk afstand
 1. Markér de figurer, du vil mellemrum, eller klik uden for et diagram for at fjerne markerede. Hvis intet er markeret, påvirkes alle figurer.

 2. Klik på placering under fanen Startside i gruppen Arranger, og klik derefter på Automatisk afstand.

  Dette flytter alle markerede figurer til en bestemt afstand fra tilstødende figurer.

 3. Hvis du vil ændre afstanden mellem figurerne, skal du klikke på placering, og klik derefter på Indstillinger for linjeafstand og derefter angive afstanden.

Bruge indstillingerne for fordel

De kommandoer til justering af afstanden, som fandtes i tidligere versioner af Visio, er stadig tilgængelige, hvilket giver flere muligheder for justering af afstanden.

 1. Vælg tre eller flere figurer ved at holde Skift eller CTRL nede, mens du klikker på figurer.

  Bemærk!: Kommandoer til at distribuere figurer er deaktiveret, hvis du ikke vælger tre eller flere figurer.

 2. Klik på placering under fanen Startside i gruppen Arranger, og peg derefter på Mellemrum figurer.

 3. Vælg en indstilling for fordeling. Klik på Flere distribuere indstillinger for at åbne dialogboksen Fordel figurer.

  • For Fordel lodret er grænserne defineret af den øverste og nederste figur i markeringen.

  • For Fordel vandret er grænserne defineret af figuren længst til venstre og figuren længst til højre i markeringen.

  • Hvis du vil føje hjælpelinjer og figurer til dem, skal du markere afkrydsningsfeltet Opret hjælpelinjer, og fastklæb figurer til dem. Hvis du markerer dette afkrydsningsfelt, kan du flytte en ydre hjælpelinje for at ændre fordelingen af alle figurerne.

Flytte figurer fra sideskift

Hvis et diagram skal udskrives, kan du sikre dig, at ingen figurer er opdelt på sideskift.

 1. Vælg figurer, du vil flytte fra sideskift, eller klik uden for et diagram for at fjerne markerede. Hvis intet er markeret, påvirkes alle figurer.

 2. Klik på placering under fanen Startside i gruppen Arranger, og klik derefter på Flyt fra sideskift.

En anden mulighed er at angive indstillinger for automatisk justering og automatisk afstand, så disse kommandoer forhindres i at placere figurer på sideskift.

 • Klik på placering under fanen Startside i gruppen Arranger og Kontroller, om Undgå sideskift er markeret. Hvis ikke, skal du markere den.

Retning af figurer

Indstillingerne i undermenuen Roter figurer rotere eller spejlvende en markeret figur.

 • Markér en figur, og klik derefter på den relevante kommando.

 • Klik på placering, under fanen Startside i gruppen Arranger og derefter skal du klikke på Roter figurer, og vælg en indstilling.

Hvis mere end én figur er markeret, er disse kommandoer Roter eller spejlvend dem og samtidig bevare deres relative placeringer til hinanden, som hvis siden er blevet slået.

I modsætning kommandoerne i undermenuen Rotere diagrammet rotere eller spejlvende diagram retning, men lade figuren retning som den var.

Galleriet Nyt sidelayout

Nyt sidelayout findes under fanen Design i gruppen Layout. Hvis du har et simpelt diagram, og du ikke er sikker på, den bedste måde at arrangere dem, skal du markere figurerne, du vil omarrangere, eller klik uden for et diagram for at fjerne markerede og påvirker alle figurer. Derefter prøve at holde musemarkøren hen over de forskellige design i galleriet for at se, hvad effekt de har. Du kan se et eksempel uden gemmer i et layout, indtil du klikker på den.

Skabelon-specifikke layout kommandoer

Hvis du bruger til et diagram skabelonen har en fane, der er afsat til den specifikke diagramtype, ligesom organisationsdiagram og brainstormingdiagram skabelonerne gør, skal du kontrollere, om det har en layout-kommando, der er udviklet til dette diagram. Hvis det er tilfældet, prøv den, og se, om resultaterne.

Knappen automatisk justering og mellemrum

Knappen automatisk justering og afstand er placeret i gruppen Arranger under fanen Startside. Dette værktøj er udviklet til at lade dine figurer, så tæt som muligt til deres aktuelle placeringer, men justeret i forhold til hinanden og jævnt fordelte.

 1. Vælg de ønskede justering og mellemrum, eller klik uden for et diagram for at fjerne markerede figurer. Hvis intet er markeret, påvirkes alle figurer.

 2. Klik på automatisk justering og mellemrum.

Position kommandoer

Knappen placeringen af er placeret i gruppen Arranger under fanen Startside. Klik på pilen for at få vist kommandoer til justering, afstand og retningsbestemmelse markerede figurer.

Juster figurer

Kommandoerne i dette afsnit for Juster figurer uden at ændre deres afstand. Du kan holde markøren over en kommando til at se et eksempel på effekten, før du accepterer ændringen vil få.

Brug af automatisk justering
 1. Markér de figurer, du vil justere.

 2. Klik på placering i gruppen Arranger under fanen Startside.

 3. Klik på automatisk justering.

Sådan angiver du en retning for justeringen
 1. Markér den figur, som du vil justere andre figurer, og derefter trykke på Skift og klikker på de figurer, du vil justere til den.

  Den primære figur har en tyk magenta kontur.

 2. Klik på placering i gruppen Arranger under fanen Startside.

 3. Klik på den ønskede justeringsindstilling.

Kommandoerne under Juster justerer de markerede figurer efter den primære figur. Kommandoen Automatisk justering justerer ikke efter en primær figur.

Figurer af typen område

Kommandoerne i dette afsnit op selv afstanden mellem figurerne uden at ændre deres justering. Du kan holde markøren over en kommando til at se et eksempel på effekten, før du accepterer ændringen vil få.

Bruge automatisk afstand
 1. Markér de figurer, du vil mellemrum, eller klik uden for et diagram for at fjerne markerede. Hvis intet er markeret, påvirkes alle figurer.

 2. Klik på placering i gruppen Arranger under fanen Startside.

 3. Klik på Automatisk afstand for at flytte alle markerede figurer til en bestemt afstand fra tilstødende figurer.

  Hvis du vil ændre afstanden mellem figurerne, skal du klikke på Indstillinger for afstand og angive, hvor stor afstanden skal være.

Bruge indstillingerne for fordel

De kommandoer til justering af afstanden, som fandtes i tidligere versioner af Visio, er stadig tilgængelige, hvilket giver flere muligheder for justering af afstanden.

 1. Vælg tre eller flere figurer ved at holde Skift eller CTRL nede, mens du klikker på figurer. Kommandoer til at distribuere figurer er deaktiveret, hvis du ikke vælger tre eller flere figurer.

 2. Klik på placering under fanen Startside i gruppen Arranger, og peg derefter på Mellemrum figurer.

 3. Vælg en indstilling for fordeling. Klik på Flere distribuere indstillinger for at åbne dialogboksen Fordel figurer.

  • For Fordel lodret er grænserne defineret af den øverste og nederste figur i markeringen.

  • For Fordel vandret er grænserne defineret af figuren længst til venstre og figuren længst til højre i markeringen.

  • Hvis du vil føje hjælpelinjer og figurer til dem, skal du markere afkrydsningsfeltet Opret hjælpelinjer, og fastklæb figurer til dem. Hvis du markerer dette afkrydsningsfelt, kan du flytte en ydre hjælpelinje for at ændre fordelingen af alle figurerne.

Flytte figurer fra sideskift

Hvis et diagram skal udskrives, kan du sikre dig, at ingen figurer er opdelt på sideskift.

 1. Vælg figurer, du vil flytte fra sideskift, eller klik uden for et diagram for at fjerne markerede. Hvis intet er markeret, påvirkes alle figurer.

 2. Klik på placering i gruppen Arranger under fanen Startside.

 3. Peg på Plads figurer, og klik derefter på Flyt fra sideskift.

En anden mulighed er at indstille automatisk justering og automatisk afstand funktionsmåde, så disse kommandoer forhindres i at placere figurer på sideskift.

 1. Klik på placering i gruppen Arranger under fanen Startside.

 2. Peg på Plads figurer, og Kontrollér, om Undgå sideskift er markeret. Hvis ikke, skal du markere den.

Retning af figurer

Kommandoerne i undermenuen Roter figurer rotere eller spejlvende en markeret figur.

 • Markér en figur, og klik derefter på den relevante kommando.

Hvis mere end én figur er markeret, er disse kommandoer Roter eller spejlvend dem og samtidig bevare deres relative placeringer til hinanden, som hvis siden er blevet slået.

I modsætning kommandoerne i undermenuen Rotere diagrammet rotere eller spejlvende diagram retning, men lade figuren retning som den var.

Galleriet Nyt sidelayout

Nyt sidelayout findes under fanen Design i gruppen Layout. Hvis du har et simpelt diagram, og du ikke er sikker på, den bedste måde at arrangere dem, skal du markere figurerne, du vil omarrangere, eller klik uden for et diagram for at fjerne markerede og påvirker alle figurer. Derefter prøve at holde musemarkøren hen over de forskellige design i galleriet for at se, hvad effekt de har. Du kan se et eksempel uden gemmer i et layout, indtil du klikker på den.

Skabelon-specifikke layout kommandoer

Hvis du bruger til et diagram skabelonen har en fane, der er afsat til den specifikke diagramtype, ligesom organisationsdiagram og brainstormingdiagram skabelonerne gør, skal du kontrollere, om det har en layout-kommando, der er udviklet til dette diagram. Hvis det er tilfældet, prøv den, og se, om resultaterne.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×