Arbejde offline med tabeller, der er kædet til SharePoint-lister

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du kan bruge Access til at arbejde offline med data, der er knyttet til SharePoint-lister. Det kan være nyttigt, hvis du vil være væk fra kontoret eller har brug for at fortsætte med at arbejde, når en server, der ikke er tilgængelig, eller du har mistet forbindelser til serveren, f.eks.

Oversigt

Før du arbejder offline med data fra et SharePoint-websted, skal først du oprette kæder mellem Access-tabeller og SharePoint-lister. Du kan derefter tage lister offline til at opdatere eller analysere dem ved hjælp af Access. Når der igen oprettes forbindelse, kan du synkronisere data, så den database og lister er opdateret. Hvis databasen har forespørgsler og rapporter, kan du bruge dem til at analysere de sammenkædede data.

Hvis du opdaterer data, mens du arbejder offline, kan du synkronisere ændringerne, når Access opretter forbindelse til serveren igen. Hvis der opstår datakonflikter – for eksempel hvis nogen opdaterer en post på serveren, mens en anden person opdaterer den samme post offline – du kan løse konflikten, når du synkroniserer.

Du kan sammenkæde Access-tabeller til lister ved hjælp af flere forskellige metoder. For eksempel kan du flytte din database til en SharePoint-websted, der indeholder tabellerne i databasen også links til listerne på webstedet. Eller du kan eksportere data fra en liste i dataarkvisning på et SharePoint-websted til en Access-tabel. For eksempel kan du bruge en rapport i Access til at opsummere dataene. Se importere eller sammenkæde med data i en SharePoint-liste, du kan finde flere oplysninger om at sammenkæde med SharePoint-data fra Access.

Arbejde offline med SharePoint-lister i Access

Begyndt i Access 2010, er arbejder offline med sammenkædede SharePoint-lister af en automatisk proces vedligeholdes af Access. Hvis Access ikke kan oprette forbindelse til det SharePoint-websted, hvor dine sammenkædede SharePoint-lister er placeret, måske fordi du har mistet forbindelse til internettet, skifter adgang til offline-tilstand. I statuslinjen i nederste højre side af Access-vinduet får du vist en meddelelse om alle SharePoint-tabeller er afbrudt. Hvis du klikker på filer > oplysninger får du også vist en lignende meddelelse, der angiver, at du har frakoblede tabeller. Når du er i offlinetilstand, kan du fortsætte med at tilføje, redigere og slette data i en cachelagrede lokal kopi af SharePoint-listedata.

Access fortsætter med at forsøge at oprette forbindelse igen med jævne mellemrum med de sammenkædede lister på SharePoint-serveren. Når Access genopretter forbindelse til SharePoint-webstedet, får du vist en meddelelseslinje under båndet spørgsmålet, om du vil synkronisere dine offline data med serveren.

Klik på Synkroniser for at genoprette forbindelse til SharePoint-serveren.

Klik på Synkroniser og Access forbindelse til den sammenkædede SharePoint-lister og derefter forsøg at flette dataændringer.

Løse modstridende dataændringer

Der opstår en konflikt, når to brugere foretager en ændring i den samme del af en liste data eller struktur. Den bruger, der sender en ændring først, lykkes i gemmer hans eller hendes ændringer, men den anden bruger får besked om en konflikt.

For eksempel bruger A ændres kolonnen by i den tredje række fra Dallas til Seattle, og på samme tid, du ændrer cellen fra Dallas til Sørensen. Bruger as ændringer er sendt til serveren først, efterfulgt af dine ændringer. Serveren holder dig orienteret om en konflikt og lader dig med at løse konflikten.

Bemærk!: Selvom brugerne redigerer forskellige celler i den samme række opstår en konflikt.

Du kan ikke foretage ændringer i en post, der har en konflikt, før du kan løse konflikten.

Hvis Access registrerer datakonflikter under synkronisering af ændringerne offline med SharePoint-serveren, får du vist dialogboksen Løs konflikter.

Bruge de tilgængelige indstillinger i dialogboksen Løs konflikter til at løse datakonflikter.

Gør et af følgende:

 • Hvis du vil løse den aktuelt viste konflikt eller fejl ved at ignorere de ændringer, du har foretaget af posten, skal du klikke på Slet mine ændringer. Dine ændringer, gå tabt.

 • Hvis du vil løse alle konflikter og fejl ved at ignorere alle dine ændringer til listen, skal du klikke på Slet alle mine ændringer.

 • Hvis du vil løse den aktuelt viste konflikt eller fejl ved at anvende ændringerne, skal du klikke på Forsøg mine ændringer. I tilfælde af en konflikt, hvis du og anden brugeren ændrer den samme kolonne, overskriver dine ændringer den anden brugers ændringer. Hvis du redigerer forskellige kolonner, flettes dine ændringer med den anden brugers ændringer.

 • Hvis du vil løse alle konflikter og fejl ved at anvende ændringerne, skal du klikke på Forsøg alle mine ændringer.

 • Klik på Næste i øverste højre hjørne af dialogboksen for at få vist oplysninger om den næste konflikt eller fejl.

 • Klik på forrige i øverste højre hjørne af dialogboksen for at få vist detaljerne for den forrige konflikt eller fejl.

 • Klik på Luk i dialogboksen felt titellinjen for at løse konflikter og fejl på et senere tidspunkt.

Bemærkninger

 • Det detaljerede skema viser alle kolonner i den aktuelle visning. Hvis kolonnerne ikke er synlige, bruge det vandrette rullepanel til at rulle, eller træk den højre kant af dialogboksen for at øge bredden på det detaljerede skema.

  Hvis du vil zoome indholdet af en kolonne, skal du klikke på kolonnen i gitteret detaljer. Dine ændringer og den anden brugers ændringer vises i dialogboksen Feltdetaljer. Dialogboksen er også nyttigt til visning af RTF-formatering ændringer.

 • Det detaljerede skema viser Slettet række i stedet for en række med data, hvis du eller anden brugeren sletter en række. Hvis anden brugeren sletter rækken, vises dialogboksen ikke navnet på brugeren eller dato og klokkeslæt for sletningen. Desuden kan du kan ikke prøv igen dine ændringer.

Indstilling af cachelagring af webtjeneste og indstilling af SharePoint-tabeller

Standardindstillingen for nye databaser i Access 2010 eller nyere er at cache-webtjeneste og SharePoint sammenkædede tabeller. Hvis du vil ændre denne funktionsmåde og i stedet bruge funktionen, som findes i Access 2007, skal du klikke på filer > Indstillinger for at åbne dialogboksen Access-indstillinger. Klik på Aktuel Database for at få vist de indstillinger, der er angivet under cachelagring webtjeneste og SharePoint-tabeller.

 • Brug det cacheformat, der er kompatibelt med Microsoft Access 2010 og senere Vælg denne indstilling for at få Acces til at gemme en lokal kopi af de sammenkædede data i en cache. Denne indstilling kan forbedre præstationen, mens du arbejder med sammenkædede data. Indlæsning og visning af sammenkædede data vil være hurtigere ved brug af denne indstilling. Ryd denne indstilling, hvis du vil bruge funktionsmåden for cachelagring, der blev brugt i Acces 2007.

 • Ryd cache ved lukning Vælg denne indstilling for at få Acces til at rydde alle lokale cachelagrede data fra hukommelsen, når du lukker din database.

 • Gem aldrig i cache Vælg denne indstilling for at undgå, at Acces gemmer en lokal kopi af dataene i en cache, mens du arbejder med dine sammenkædede SharePoint-datakilder.

  Bemærk!: Indstillingerne Ryd cache ved lukning og Gem aldrig i cache er ikke tilgængelige, hvis du rydder indstillingen Brug det cacheformat, der er kompatibelt med Microsoft Acces 2010 og senere.

Kan jeg arbejde offline manuelt i Access 2010 og nyere?

For at få manuel kontrol med arbejde offline med sammenkædede SharePoint-data i Access 2010 eller nyere, skal du fjerne markeringen i Brug det cacheformat, der er kompatibelt med Microsoft Access 2010 og nyere indstillingen for den aktuelle database, der findes i Access Dialogboksen Indstillinger. Se forrige afsnit om at finde og angive denne indstilling.

Bemærk!: Du muligvis bedt om at lukke og genåbne databasen efter ændring af indstillingen.

Når du har fjernet indstillingen Brug det cacheformat, der er kompatibelt med Microsoft Access 2010 og nyere, kan du se en Web sammenkædede lister gruppe kommandoer vises under fanen Eksterne Data.

I denne gruppe kan se du kommandoer som Arbejd Offline, Synkroniser, Har gendannet kæderne lister og andre. Dette er de samme kommandoer, der var i Access 2007 i gruppen SharePoint-lister under fanen Eksterne Data.

Du kan arbejde offline med din SharePoint-listedata i denne tilstand, skal du klikke på Arbejd Offline.

Klik på Synkroniser for at synkronisere din offline lister med data fra serveren.

Hvis du vil forbinde de sammenkædede tabeller, når du arbejder offline, skal du klikke på Arbejde Online.

Toppen af siden

Brug af Access 2007?

For at udføre denne procedure, skal du først sammenkæde tabellerne i Access med SharePoint-lister.

Bemærk!: Hvis du har en database, der allerede er udgivet på SharePoint-websted, kan du først skal gemme en lokal kopi af databasen og derefter tage listerne offline.

 1. Åbn den database, der er knyttet til SharePoint-lister.

 2. Klik på Arbejd Offline under fanen Eksterne Data i gruppen SharePoint-lister.

Bemærk!: Hvis knappen Arbejd Offline ikke er tilgængelig, enten dine tabeller ikke er sammenkædet med SharePoint-lister, eller du allerede har taget listedata tilgængelige offline.

 1. Åbn den database, der er knyttet til dit SharePoint-lister.

 2. Klik på Synkroniser under fanen Eksterne Data i gruppen SharePoint-lister.

Hvis der opstår en konflikt over en ændring, du har foretaget offline, og en ændring, som nogen har foretaget på serveren, vises dialogboksen Løs konflikter.

Dialogboksen viser oplysninger om konflikten, såsom hvorfor fejlen opstod og giver dig mulighed at prøve at sende dataene igen eller for at slette dine ændringer. Hvis der er flere fejl, kan du få vist oplysninger om de enkelte fejl ved at klikke på knapperne forrige og Næste i dialogboksen. Nogle fejl kan kun løses af kassere dine ændringer.

Gitteret detaljer i dialogboksen Ret fejl viser alle kolonner i den aktuelle visning. For den pågældende række vises det detaljerede skema den ændring, du har foretaget. Du kan ikke redigere værdierne, men du kan klikke på hver kolonne for at se flere oplysninger.

 • Gør et af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Ret fejl:

  • Hvis du vil beholde de ændringer, der er foretaget på serveren for at et markeret element, skal du klikke på Slet mine ændringer.

  • Hvis du vil forsøge at sende ændringerne igen til et markeret element, skal du klikke på Forsøg mine ændringer.

   Afhængigt af situationen skal du vente, indtil problemet er løst. Hvis du ikke kan synkronisere dine ændringer på grund af problemer med netværksforbindelsen, skal du eksempelvis vente, indtil du har forbindelse igen.

  • Hvis du vil beholde de ændringer, der er foretaget på serveren for at alle elementer, skal du klikke på Slet alle mine ændringer.

  • Hvis du vil prøve at sende dine ændringer igen for at alle elementer, skal du klikke på Forsøg alle mine ændringer.

   Afhængigt af situationen skal du vente, indtil problemet er løst. Hvis du ikke kan synkronisere dine ændringer på grund af problemer med netværksforbindelsen, skal du eksempelvis vente, indtil du har forbindelse igen.

   Bemærkninger!: 

   • Hvis fejlen kan kun løses af kassere dine ændringer, kan knapper til at gentage dine ændringer muligvis ikke tilgængelig.

   • Du kan lukke dialogboksen uden at gøre noget, men du vil ikke kunne lukke eller opdatere listen eller foretage ændringer i en beregnet kolonne, indtil du rette fejlen.

Når der igen oprettes forbindelse sammenkædede tabeller, synkroniseres de ændringer, du foretager til data eller objekter.

 1. Åbn den database, der er knyttet til SharePoint-lister.

 2. Klik på Arbejde Online under fanen Eksterne Data i gruppen SharePoint-lister.

  Bemærk!: Hvis du vil slette de ændringer, du har foretaget offline, skal du klikke på Slet ændringer i gruppen SharePoint-lister.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×