Arbejde med offline-kubefiler

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

En offline-kubefil (.cub) gemmes data i form af en Online Analytical Processing (OLAP) kube. Disse data kan repræsentere en del af en OLAP-database fra en OLAP-server, eller den er blevet oprettet uafhængigt af enhver anden OLAP-database. Bruge en offlinekubefil til at fortsætte med at arbejde med pivottabeller og pivotdiagrammer, når serveren ikke er tilgængelig, eller når du er tilsluttet netværket.

Sikkerhedsnote!: Pas på ved hjælp af eller distribuere en offlinekubefil, der indeholder følsomme eller personlige oplysninger. I stedet for en kubefil, bør du overveje at holde dataene i projektmappen, så du kan bruge (Rights Management) til at styre adgangen til dataene. Du kan finde yderligere oplysninger finder Information Rights Management i Office.

Når du arbejder med en pivottabel eller et pivotdiagram-rapport, der er baseret på kildedata fra en OLAP-server, kan du bruge guiden Offline-kube til at kopiere kildedataene til en separat offline-kubefil på din computer. Hvis du vil oprette filerne offline, skal du have provideren OLAP-data, der understøtter denne egenskab, som MSOLAP fra Microsoft SQL Server Analysis Services, installeret på computeren.

Bemærk!: Oprettelse og brugen af offline-kubefil filer fra Microsoft SQL Server Analysis Services er underlagt ordet og licenser til Microsoft SQL Server-installationen. Se de relevante licensaftale oplysninger i SQL Server-versionen.

Ved hjælp af guiden Offline-kubefil

Hvis du vil oprette offline-kubefilen, skal bruge du guiden Offline kube til at vælge et undersæt af dataene i OLAP-database og derefter gemme den pågældende delmængde. Rapporten behøver ikke at medtage alle felter, der medtages i filen, og du kan vælge mellem en af de dimensioner og datafelter, der er tilgængelige i OLAP-database. Hvis du vil begrænse størrelsen af din fil til et minimum, kan du medtage kun de data, du vil kunne få vist i rapporten. Du kan udelade hele dimensioner, og for de fleste typer dimensioner, du kan også udelade underniveau detaljer og på øverste niveau elementer, du ikke vil have vist. For de elementer, som du medtager, egenskabsfelter, der er tilgængelige i databasen for disse elementer gemmes også i filen offline.

Tage data offline og derefter tage dataene igen online

Når du vil gøre det, skal du først opretter en pivottabel eller pivotdiagramrapport, der er baseret på serverdatabasen, og derefter opretter du offline-kubefilen fra rapporten. Du kan så lade rapporten skifte mellem serverdatabasen og offlinefilen, når du vil. Det kan f.eks. være, når du bruger en bærbar computer til at tage arbejde med hjem eller på en rejse og senere opretter forbindelse fra computeren til netværket.

Følgende procedure indeholder de grundlæggende trin for at tage data offline og derefter indlæser dataene tilbage online.

 1. Opret eller Åbn en pivottabel eller Pivotdiagram-rapport, der er baseret på de OLAP data, du vil have adgang til offline.

 2. Oprette en offline-kubefil på din computer. I afsnittet oprette en offlinekubefil fra en OLAP-serverdatabase.

 3. Afbryd forbindelsen til netværket, og arbejd med offline-kubefilen.

 4. Genoprette forbindelse til dit netværk og forbinde offline-kubefil. I afsnittet forbindelsen offline-kubefil til en OLAP-serverdatabase.

 5. Opdatere offline-kubefilen med nye data, og derefter genskabe offline-kubefilen. I afsnittet, opdatere og genskabe offline-kubefil.

 6. Gentag denne procedure, og begynd med trin 3.

Bemærk!: Hvis din OLAP-database er stor, og du vil have, at kubefilen giver adgang til en stor delmængde af dataene, skal du sørge for rigelig diskplads. Alligevel må du måske konstatere, at lagring af filen er for tidskrævende. For at forbedre ydeevnen kan du overveje at oprette en offline-kubefil vha. et MDX-script.

 1. Klik på den pivottabelrapport, som du vil oprette en offline-kubefil for  – du kan også klikke på den tilknyttet pivottabelrapport for en pivotdiagramrapport.

 2. Klik på OLAP-funktioner i gruppen beregninger under fanen analysér, og klik derefter på Offline OLAP.

  Dialogboksen Offline OLAP-indstillinger vises.

  Bemærk!: Hvis din OLAP-udbyder ikke understøtter offline-kubefiler, er kommandoen Offline OLAP ikke tilgængelig. Kontakt forhandleren for din OLAP-udbyder for at få yderligere oplysninger.

 3. Klik på Opret offlinedatafil, eller klik på Rediger offlinedatafil, hvis der allerede findes en offline-kubefil til rapporten.

  Guiden Offline-kube vises.

 4. Klik på Næste i trin 1 i guiden.

 5. I trin 2 i guiden skal du vælge hver dimension fra din serverkube, der indeholder de data, du vil medtage i offline-kubefilen. Klik på feltet Plusboks ud for hver sådanne dimension, og vælg de niveauer, du vil medtage.

  Bemærkninger!: 

  • Du kan ikke udelade mellemliggende niveauer i en dimension.

  • Du kan formindske kubefilens størrelse ved at udelade lavere niveauer, der ikke behøver vises i rapporten.

  • Sørg for at medtage alle de dimensioner, hvori du har grupperet elementer, så grupperne bevares, når du skifter mellem serverdatabasen og offlinefilen.

  • Dimensioner, der ikke har en Plusboks boks muligt ikke at udelade niveauer. Du kan kun medtage eller udelade alle denne type dimension.

 6. Klik på feltet Plusboks ud for målinger i trin 3 i guiden, og Markér de felter, du vil bruge som datafelter i rapporten. Du skal vælge mindst ét mål Ellers indeholder de dimensioner, der er knyttet til målingen ingen data. Klik på feltet Plusboks ud for dimensionen for hver dimension, der er angivet under målinger, og vælg derefter de øverste elementer, der skal medtages i offline-kubefilen.

  • Du kan begrænse størrelsen af kubefilen ved kun at vælge de elementer, du behøver at få vist i rapporten. På den måde kommer du ikke til at mangle diskplads, og du kan reducere tidsforbruget, når du gemmer filen. Alle egenskabsfelter, der er tilgængelige for de elementer, som du markerer, medtages automatisk i kuben.

  • Hvis de elementer, du ønsker at medtage, mangler, har du muligvis ikke medtaget den dimension, der indeholder dem, i det foregående trin. Klik på Tilbage i guiden, og marker den manglende dimension i trin 2. Fortsæt derefter til trin 3.

   Bemærk!: Guiden OLAP-kube er de eneste sumfunktioner, som er tilgængelige for datafelter, Sum, Antal, Min og Maks.

 7. I trin 4 i guiden skal du indtaste et navn og en placering til .cub-filen og derefter klikke på Udfør.

  Hvis du vil annullere gemning af filen, skal du klikke på Stop i dialogboksen Opret kubefil – Status.

 8. Når oprettelsen af offline-kubefilen i Excel er udført, skal du klikke på OK i dialogboksen Offline OLAP-indstillinger.

Problem: Min computer løb tør for plads på harddisken under gemme en kube.

OLAP-databaser er udviklet til at håndtere meget store mængder detaljerede data og, derfor kan serverdatabasen optage en meget større mængde disklager end din lokale harddisk har til rådighed. Hvis du angiver en stor delmængde af dataene til offline-kubefilen, kan harddisken løbe tør for plads. Følgende strategier kan hjælpe med at reducere størrelsen på offline-kubefilen.

Frigør plads på disken, eller find en anden disk    Slet filer, som du ikke har brug for, fra disken, før du gemmer kubefilen eller gemme filen på et netværksdrev.

Medtag færre data i offline-kubefilen    Overvej, hvordan du kan minimere mængden af data i filen og stadig have, hvad du skal bruge til din pivottabel eller pivotdiagramrapport. Prøv følgende:

 • Eliminer dimensioner    Vælg i trin 2 i guiden Offlinekube kun de dimensioner, der aktuelt er vist som felter i pivottabellen eller pivotdiagramrapporten.

 • Fjerne niveauer af detaljer     Klik på feltet Plusboks ud for hver valgt dimension i trin 2 i guiden, og fjern derefter markeringen i afkrydsningsfelterne for niveauer, der er lavere end dem, der vises i rapporten.

 • Fjerne datafelter    Klik på feltet Plusboks ud for målinger i trin 3 i guiden, og vælg derefter kun de datafelter, du bruger i rapporten.

 • Fjerne elementer af data    Klik på feltet Plusboks ud for hver dimension i trin 3, og fjern derefter markeringen i afkrydsningsfelterne for elementer, du ikke behøver at se i rapporten.

 1. Klik på pivottabelrapport eller den tilknyttet pivottabelrapport til en Pivotdiagram-rapport.

 2. Klik på OLAP-funktioner i gruppen beregninger under fanen analysér, og klik derefter på Offline OLAP.

 3. Klik på Online OLAP, og klik derefter på OK.

 4. Hvis du bliver bedt om at finde datakilden, skal du klikke på Gennemse for at finde kilden, og find derefter OLAP-serveren på dit netværk.

Opdatering af en offline-kubefil, som er en proces, der genopretter filen med de nyeste data fra serverkuben eller en ny offline-kubefil, kan være tidskrævende og kræve meget midlertidig diskplads. Start processen på et tidspunkt, hvor du ikke har brug for umiddelbar adgang til andre filer, og sørg for, at du har plads nok til at gemme filen igen.

 1. Klik på den pivottabelrapport, der er baseret på offline-kubefilen.

 2. Klik på pilen ud for Opdater alle i gruppen forespørgsler og forbindelser under fanen Data i Excel 2016:, Og klik derefter på Opdater.

  Klik på pilen ud for Opdater alle i gruppen forbindelser under fanen Data i Excel 2013:, Og klik derefter på Opdater.

Problem: Nye data ikke vises i rapporten, når jeg opdaterer.

Sørg for, at den oprindelige database er tilgængelig    offline-kubefil kan muligvis ikke oprette forbindelse til den oprindelige serverdatabase for at hente nye data. Kontroller, at den oprindelige serverdatabase, som leverede dataene til kuben, ikke er blevet omdøbt eller flyttet. Sørg for, at serveren er tilgængelig, og at du kan oprette forbindelse til den.

Kontroller, at der er nye data til rådighed    Spørg databaseadministratoren for at fastlægge, om databasen er opdatere i de områder, der er medtaget i din rapport.

Kontroller, at databaseorganisationen ikke er ændret    Hvis en OLAP-serverkube er bygget om, er det muligvis nødvendigt at omorganisere rapporten eller oprette en nye offline-kubefil eller bruge guiden til OLAP-kuben til at få adgang til de ændrede data. Kontakt databaseadministratoren for at finde ud af, hvilke ændringer der er foretaget af databasen.

Det kan være en tidskrævende proces at gemme en revideret offline-kubefil, og du kan ikke udføre andet arbejde i Excel, mens filen gemmes. Start processen på et tidspunkt, hvor du ikke har brug for umiddelbar adgang til andre filer, og sørg for, at du har plads nok til at gemme filen igen.

 1. Kontroller, at du har forbindelse til netværket og at du har adgang til den oprindelige OLAP-serverdatabase, som leverede dataene til offline-kubefilen.

 2. Klik på en pivottabelrapport, der er baseret på offline-kubefilen, eller klik på den tilknyttede pivottabelrapport i en pivotdiagramrapport.

 3. Klik på OLAP-funktioner i gruppen beregninger under fanen analysér, og klik derefter på Offline OLAP.

 4. Klik på Offline OLAP, og klik derefter på Rediger offlinedatafil.

 5. Følg trinene i guiden Offlinekube til at vælge andre data for filen. I sidste trin angives samme navn og placering som den eksisterende fil, du vil ændre.

Bemærk!: Hvis du vil annullere gemning af filen, skal du klikke på Stop i dialogboksen Opret kubefil – Status.

Advarsel!: Hvis du sletter offline-kubefilen til en rapport, kan du ikke længere bruge rapporten offline eller oprette en ny offline-kubefil til rapporten.

 1. Luk alle projektmapper, der indeholder rapporter, som bruger offline-kubefilen, eller kontroller, at alle disse rapporter er blevet slettet.

 2. Find og slet offline-kubefilen (.cub) i Windows.

Bemærk!: Hvis din OLAP-database er stor, og du vil have, at kubefilen giver adgang til en stor delmængde af dataene, skal du sørge for rigelig diskplads. Alligevel må du måske konstatere, at lagring af filen er for tidskrævende. For at forbedre ydeevnen kan du overveje at oprette en offline-kubefil vha. et MDX-script.

 1. Klik på den pivottabelrapport, som du vil oprette en offline-kubefil for  – du kan også klikke på den tilknyttet pivottabelrapport for en pivotdiagramrapport.

 2. Klik på OLAP-funktioner i gruppen Funktioner under fanen Indstillinger, og klik derefter på Offline OLAP.

  Billede af båndet i Outlook

  Dialogboksen Offline OLAP-indstillinger vises.

  Bemærk!: Hvis din OLAP-udbyder ikke understøtter offline-kubefiler, er kommandoen Offline OLAP ikke tilgængelig. Kontakt forhandleren for din OLAP-udbyder for at få yderligere oplysninger.

 3. Klik på Opret offlinedatafil, eller klik på Rediger offlinedatafil, hvis der allerede findes en offline-kubefil til rapporten.

  Guiden Offline-kube vises.

 4. Klik på Næste i trin 1 i guiden.

 5. I trin 2 i guiden skal du vælge hver dimension fra din serverkube, der indeholder de data, du vil medtage i offline-kubefilen. Klik på feltet Plusboks ud for hver sådanne dimension, og vælg de niveauer, du vil medtage.

  Bemærkninger!: 

  • Du kan ikke udelade mellemliggende niveauer i en dimension.

  • Du kan formindske kubefilens størrelse ved at udelade lavere niveauer, der ikke behøver vises i rapporten.

  • Sørg for at medtage alle de dimensioner, hvori du har grupperet elementer, så grupperne bevares, når du skifter mellem serverdatabasen og offlinefilen.

  • Dimensioner, der ikke har en Plusboks boks muligt ikke at udelade niveauer. Du kan kun medtage eller udelade alle denne type dimension.

 6. Klik på feltet Plusboks ud for målinger i trin 3 i guiden, og Markér de felter, du vil bruge som datafelter i rapporten. Du skal vælge mindst ét mål Ellers indeholder de dimensioner, der er knyttet til målingen ingen data. Klik på feltet Plusboks ud for dimensionen for hver dimension, der er angivet under målinger, og vælg derefter de øverste elementer, der skal medtages i offline-kubefilen.

  • Du kan begrænse størrelsen af kubefilen ved kun at vælge de elementer, du behøver at få vist i rapporten. På den måde kommer du ikke til at mangle diskplads, og du kan reducere tidsforbruget, når du gemmer filen. Alle egenskabsfelter, der er tilgængelige for de elementer, som du markerer, medtages automatisk i kuben.

  • Hvis de elementer, du ønsker at medtage, mangler, har du muligvis ikke medtaget den dimension, der indeholder dem, i det foregående trin. Klik på Tilbage i guiden, og marker den manglende dimension i trin 2. Fortsæt derefter til trin 3.

   Bemærk!: Guiden OLAP-kube er de eneste sumfunktioner, som er tilgængelige for datafelter, Sum, Antal, Min og Maks.

 7. I trin 4 i guiden skal du indtaste et navn og en placering til .cub-filen og derefter klikke på Udfør.

  Hvis du vil annullere gemning af filen, skal du klikke på Stop i dialogboksen Opret kubefil – Status.

 8. Når oprettelsen af offline-kubefilen i Excel er udført, skal du klikke på OK i dialogboksen Offline OLAP-indstillinger.

Problem: Min computer løb tør for plads på harddisken under gemme en kube.

OLAP-databaser er udviklet til at håndtere meget store mængder detaljerede data og, derfor kan serverdatabasen optage en meget større mængde disklager end din lokale harddisk har til rådighed. Hvis du angiver en stor delmængde af dataene til offline-kubefilen, kan harddisken løbe tør for plads. Følgende strategier kan hjælpe med at reducere størrelsen på offline-kubefilen.

Frigør plads på disken, eller find en anden disk    Slet filer, som du ikke har brug for, fra disken, før du gemmer kubefilen eller gemme filen på et netværksdrev.

Medtag færre data i offline-kubefilen    Overvej, hvordan du kan minimere mængden af data i filen og stadig have, hvad du skal bruge til din pivottabel eller pivotdiagramrapport. Prøv følgende:

 • Eliminer dimensioner    Vælg i trin 2 i guiden Offlinekube kun de dimensioner, der aktuelt er vist som felter i pivottabellen eller pivotdiagramrapporten.

 • Fjerne niveauer af detaljer     Klik på feltet Plusboks ud for hver valgt dimension i trin 2 i guiden, og fjern derefter markeringen i afkrydsningsfelterne for niveauer, der er lavere end dem, der vises i rapporten.

 • Fjerne datafelter    Klik på feltet Plusboks ud for målinger i trin 3 i guiden, og vælg derefter kun de datafelter, du bruger i rapporten.

 • Fjerne elementer af data    Klik på feltet Plusboks ud for hver dimension i trin 3, og fjern derefter markeringen i afkrydsningsfelterne for elementer, du ikke behøver at se i rapporten.

 1. Klik på pivottabelrapport eller den tilknyttet pivottabelrapport til en Pivotdiagram-rapport.

 2. Klik på OLAP-funktioner i gruppen Funktioner under fanen Indstillinger, og klik derefter på Offline OLAP.

  Billede af båndet i Outlook

 3. Klik på Online OLAP, og klik derefter på OK.

 4. Hvis du bliver bedt om at finde datakilden, skal du klikke på Gennemse for at finde kilden, og find derefter OLAP-serveren på dit netværk.

Opdatering af en offline-kubefil, som er en proces, der genopretter filen med de nyeste data fra serverkuben eller en ny offline-kubefil, kan være tidskrævende og kræve meget midlertidig diskplads. Start processen på et tidspunkt, hvor du ikke har brug for umiddelbar adgang til andre filer, og sørg for, at du har plads nok til at gemme filen igen.

 1. Klik på den pivottabelrapport, der er baseret på offline-kubefilen.

 2. Klik på pilen ud for Opdater alle i gruppen forbindelser under fanen Data, og klik derefter på Opdater.

  billede af båndet i excel

Problem: Nye data ikke vises i rapporten, når jeg opdaterer.

Sørg for, at den oprindelige database er tilgængelig    offline-kubefil kan muligvis ikke oprette forbindelse til den oprindelige serverdatabase for at hente nye data. Kontroller, at den oprindelige serverdatabase, som leverede dataene til kuben, ikke er blevet omdøbt eller flyttet. Sørg for, at serveren er tilgængelig, og at du kan oprette forbindelse til den.

Kontroller, at der er nye data til rådighed    Spørg databaseadministratoren for at fastlægge, om databasen er opdatere i de områder, der er medtaget i din rapport.

Kontroller, at databaseorganisationen ikke er ændret    Hvis en OLAP-serverkube er bygget om, er det muligvis nødvendigt at omorganisere rapporten eller oprette en nye offline-kubefil eller bruge guiden til OLAP-kuben til at få adgang til de ændrede data. Kontakt databaseadministratoren for at finde ud af, hvilke ændringer der er foretaget af databasen.

Det kan være en tidskrævende proces at gemme en revideret offline-kubefil, og du kan ikke udføre andet arbejde i Excel, mens filen gemmes. Start processen på et tidspunkt, hvor du ikke har brug for umiddelbar adgang til andre filer, og sørg for, at du har plads nok til at gemme filen igen.

 1. Kontroller, at du har forbindelse til netværket og at du har adgang til den oprindelige OLAP-serverdatabase, som leverede dataene til offline-kubefilen.

 2. Klik på en pivottabelrapport, der er baseret på offline-kubefilen, eller klik på den tilknyttede pivottabelrapport i en pivotdiagramrapport.

 3. Klik på OLAP-funktioner i gruppen Funktioner under fanen Indstillinger, og klik derefter på Offline OLAP.

 4. Klik på Offline OLAP, og klik derefter på Rediger offlinedatafil.

 5. Følg trinene i guiden Offlinekube til at vælge andre data for filen. I sidste trin angives samme navn og placering som den eksisterende fil, du vil ændre.

Bemærk!: Hvis du vil annullere gemning af filen, skal du klikke på Stop i dialogboksen Opret kubefil – Status.

Advarsel!: Hvis du sletter offline-kubefilen til en rapport, kan du ikke længere bruge rapporten offline eller oprette en ny offline-kubefil til rapporten.

 1. Luk alle projektmapper, der indeholder rapporter, som bruger offline-kubefilen, eller kontroller, at alle disse rapporter er blevet slettet.

 2. Find og slet offline-kubefilen (.cub) i Windows.

Har du brug for mere hjælp?

Du kan altid spørge en ekspert i Excel Tech Community, få support i Answers-community'et eller foreslå en ny funktion eller forbedring i Excel User Voice.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×