Arbejde med klasser og objekter i statiske UML-strukturdiagrammer

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Tilføj en grænseflade til en klasse, komponent eller et andet element

 1. Træk lollipop-figuren Grænseflade (repræsenteret ved en streg og en cirkel) over på tegningssiden i en statisk strukturkomponent eller et fordelingsdiagram.

 2. Fastklæbe slutpunktet uden cirklen til en forbindelse Peg Billede af forbindelsespunkt – blåt X på komponenten klasse eller et andet element.

 3. Dobbeltklik på figuren Grænseflade for at angive et navn, handlinger og andre egenskabsværdier.

  Tip!: Du kan også repræsentere en grænseflade med en rektangulær figur af typen Grænseflade, der ligner en klasse. Brug denne figur, når du vil have vist en liste over grænsefladehandlingerne.

  Tip!: Hvis du vil ændre den figurtype, der vises for en grænseflade, skal du højreklikke på figuren Grænseflade og klikke på Vis som klasselignende grænseflade eller Vis som Lollipop-grænseflade.

Angive en udløser relation mellem en klasse og en brugergrænseflade eller et andet element

 1. Højreklik på en vilkårlig klassefigur (Klasse, Parametiseret klasse, Værktøj eller Metaklasse) i et statisk strukturdiagram, klik på Indstillinger for visning af figur, og vælg derefter Realiseringskæde under Generelle indstillinger.

 2. Fastklæb kontrolelement håndtaget Justeringshåndtag for realiseringskæden på en klassefigur til en forbindelse punkt Billede af forbindelsespunkt – blåt X på grænsefladen, klassen eller et andet element.

Føje modtagelser til en klassificering

 1. Dobbeltklik på den figur, der repræsenterer den klassificering, du vil føje modtagelser til, og klik derefter på kategorien Modtagelser.

 2. Klik på Ny for at tilføje en ny modtagelse.

 3. Klik på kategorien Modtagelse. Indtast et navn til modtagelsen i kolonnen Modtagelse. Vælg det signal, som klassificeringen, der er forberedt af modtagelsen, reagerer på, i kolonnen Signal, og vælg derefter andre ønskede egenskabsindstillinger.

  Bemærk!: Et signalelement skal findes i modellen for at være tilgængeligt på listen Signal.

 4. Vælg i kategorien Undtagelser de undtagelser (hvis der er nogen), som modtagelsen kan generere.

  Bemærk!: Et undtagelseselement skal findes i modellen for at være tilgængeligt på listen Signal.

 5. Tilføj de ønskede begrænsninger eller kodeværdier, og klik derefter på OK, indtil dialogboksen UML-egenskaber for figuren er lukket.

Tilføj Skabelonparametre i en klasse

 1. Dobbeltklik på den figur (Parametiseret klasse, Klasse, Værktøj, Metaklasse eller Bundet element), der repræsenterer det element, du vil indsætte parametre for, og klik derefter på Skabelonparametre.

 2. Klik på Ny for at indsætte en ny parameter.

 3. Gør følgende på listen Skabelonparametre:

  • Hvis du vil redigere en eksisterende parameter, skal du skrive et nyt navn i kolonnen Skabelonparameter.

  • Hvis du vil redigere typen, skal du klikke på et felt af typen Type, klikke på pilen og derefter vælge typen på listen.

  • Hvis du vil tilføje dokumentation, skal du skrive den i boksen Dokumentation.

 4. Klik på OK for at acceptere ændringerne og lukke dialogboksen Egenskaber for UML-klasse.

  Tip!: Du kan lave alle klasser om til en parameteriseret klasse ved at indsætte parametre i en klassefigur. Hvis du vil skjule parametre i en klassefigur, skal du højreklikke på figuren, klikke på Indstillinger for visning af figur og derefter vælge Skabelonparametre under Skjul.

Binde skabelonparametre til en klasse

 1. Træk en figur af typen Bundet element fra stencilen Statisk struktur for UML over på tegningssiden i nærheden af figuren Parameteriseret klasse med de parametre, du vil binde.

 2. Træk en figur af typen Binding over på tegningssiden, og Klæb slutpunktet uden en pilespids til en forbindelse punkt Billede af forbindelsespunkt – blåt X på det bundne element.

 3. Klæb slutpunktet for Binding med en pilespids fast til et forbindelsespunkt på figuren Parameteriseret klasse .

 4. Dobbeltklik på figuren Binding, og klik derefter på Bundne argumenter.

 5. Vælg under Bundne argumenter en parameter, du vil binde en type til (hvis der ikke er angivet en type for parameteren), eller vælg en værdi (hvis der er angivet en type for parameteren). Klik på Egenskaber, vælg den ønskede type, eller skriv værdien, og klik derefter på OK.

 6. Klik på OK for at lukke dialogboksen Egenskaber for UML-binding.

Attributter og handlinger, der er tilknyttet den parameteriserede klasse, videregives til det bundne element. Ubundne parametre (uden en angivet type), som du har tildelt klassen som attributtyper eller returneringstyper, erstattes i det bundne element af de typer, du har angivet i trin 5 ovenfor.

Oprette et objekt som en forekomst af en klasse

 1. Træk en figur af typen Klasse over på tegningssiden i et statisk strukturdiagram for at repræsentere den klasse, som objektet skal være en instans af.

 2. Dobbeltklik  evt. på Figuren Klasse for at åbne dialogboksen Egenskaber for UML-klasse. Klik på Attributter, og klik derefter på Ny for at føje attributter til klassen. Klik på OK, og klik derefter på OK igen.

 3. Træk en figur af typen Objekt over på tegningssiden, og dobbeltklik derefter på figuren.

 4. Klik på Objekt i dialogboksen Egenskaber for UML-objekt, og indtast et navn til objektet. Vælg den klasse, som objektet skal være en instans af, under Klasse.

 5. Klik på Attributværdier, vælg den attribut, du vil føje en instansværdi til, og klik derefter på Egenskaber. Indtast en værdi for attributten.

 6. Klik på Attributkæde, tilføj eventuelt andre egenskabsværdier, og klik derefter på OK.

 7. Gentag trin 5-6 for alle de attributter, du vil føje instansværdier til, og klik derefter på OK.

Slet Skabelonparametre i en klasse

 1. Dobbeltklik på den figur (Parameteriseret klasse, Klasse, Værktøj, Metaklasse eller Bundet element), der repræsenterer det element med parametre, du vil slette, og klik derefter på Skabelonparametre.

 2. Marker den skabelonparameter, du vil slette, klik på Slet, og klik derefter på OK.

Rediger Skabelonparametre for en klasse

 1. Dobbeltklik på den figur (Parameteriseret klasse, Klasse, Værktøj, Metaklasse eller Bundet element), der repræsenterer det element med parametre, du vil redigere, og klik derefter på Skabelonparametre.

 2. Klik på et felt af typen Type på listen Skabelonparametre for hver af de parametre, du vil redigere. Klik derefter på pilen, og vælg en type på listen.

  Bemærk!: Du kan tildele parametre uden angivelse af type til attributter som typer eller til handlinger som returneringstyper.

 3. Skriv et nyt navn på listen Skabelonparametre for hver af de parametre, du vil redigere.

 4. Skriv den ønskede dokumentation i boksen Dokumentation.

 5. Klik på Ny for at tilføje en parameter mere (og udfør trin 3-5), eller klik på OK for at lukke dialogboksen Egenskaber for UML-klasse.

Skjule afsnittene attributter og handlinger i en klasse

 1. Højreklik på figuren Klasse, og klik derefter på Indstillinger for visning af figur.

 2. Vælg Attributter under Skjul i dialogboksen Indstillinger for visning af UML-figur for at skjule afsnittet for attributterne, og vælg derefter Handlinger for at skjule afsnittet for handlinger.

  Tip!: Hvis du vil vise attribut- og handlingssektionerne igen, skal du højreklikke på figuren, klikke på Indstillinger for visning af figur og derefter fjerne markeringen af Attributter og Handlinger.

Angiv, at klasser i en pakke kan blive refereret

 1. Træk en figur af typen Afhængighed til tegningssiden i et pakkediagram.

 2. Klæb slutpunktet for Afhængighed uden en pilespids fast til et forbindelsespunkt på den pakke, der skal referere til klasserne i en anden pakke.

 3. Klæb slutpunktet for afhængighed med en pilespids til en forbindelse punkt Billede af forbindelsespunkt – blåt X på pakken, der indeholder de destinationsadresse-klasser, der skal refereres til.

 4. Dobbeltklik på figuren Afhængighed for at åbne dialogboksen Egenskaber for UML-afhængighed.

 5. Skriv et navn for afhængigheden under Navn. Vælg Importer under Stereotyp, og klik derefter på OK.

Bemærk!: Når du forbinder pakker med en afhængighed af typen <<import>>, angiver det kun, at der kan refereres til klasser. Du skal stadig angive den relevante synlighed for målklasserne.

Vise implementeringen af typen af en implementeringsklasse

 1. Træk en figur af typen Klasse over på tegningssiden i et statisk strukturdiagram. Dobbeltklik på figuren.

 2. Klik på Klasse i dialogboksen Egenskaber for UML-klasse, og skriv et navn til klassen. Vælg Type under Stereotyp, og klik derefter på OK.

 3. Træk en ny figur af typen Klasse over på tegningssiden. Dobbeltklik på figuren.

 4. Klik på Klasse i dialogboksen Egenskaber for UML-klasse, og skriv et navn til klassen. Vælg Implementeringsklasse under Stereotyp, og klik derefter på OK.

 5. Højreklik på implementeringsklassen, og klik på Indstillinger for visning af figur. Vælg Realiseringskæde under Generelle indstillinger i dialogboksen Indstillinger for visning af UML-figur, og klik derefter på OK.

 6. Træk kontrolelementet håndtere Justeringshåndtag på implementering klasse figuren for at oprette en forbindelse, der repræsenterer en udløser relation.

 7. Klæb slutpunktet på gennemførelse forbindelse pilespids til en forbindelse punkt Billede af forbindelsespunkt – blåt X på figuren klasse, der repræsenterer typen.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×