Arbejde i bidragydertilstand som indholdsforfatter

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Som indholdsforfatter skal du føje indhold til sider på teamets websted. Da du tilhører en bidragydergruppe med redigeringsbegrænsninger, kan du se, at visse kommandoer er tilgængelige, mens andre ikke er, når du åbner webstedet i Microsoft Office SharePoint Designer 2007. Som indholdsforfatter har du desuden muligvis kun adgang til bestemte mapper på webstedet, hvor du kan foretage ændringer eller gemme filer.

Denne artikel indeholder oplysninger om, hvordan du føjer indhold til et websted, mens du arbejder som indholdsforfatter i bidragydertilstand.

Hvis du vil vide mere om bidragyderindstillinger skal du se i artiklen Introduktion til bidragyderindstillinger.

Vigtigt!: Hvis du skal kunne bruge bidragyderindstillinger, skal dit websted være placeret på en server, der kører enten Windows SharePoint Services 3.0 eller Microsoft Office SharePoint Server 2007.

I denne artikel

Hvordan kan jeg se, om jeg er i Bidragydertilstand?

Hvilke funktioner er muligvis ikke tilgængelig i Bidragydertilstand?

Føje indhold til sider i Bidragydertilstand

Hvordan kan jeg vide, om jeg er i bidragydertilstand?

Når du starter Office SharePoint Designer 2007 i bidragydertilstand, findes der flere visuelle angivelser af, at noget er anderledes. Først og fremmest vises din bidragyderstatus i opgaveruden Bidragyder. Den angiver, hvilken bidragydergruppe du tilhører, og viser et hyperlink til dine bidragyderindstillinger sammen med andre praktiske hyperlinks.

Bemærk!: Før du begynder at arbejde i Office SharePoint Designer 2007 i Bidragydertilstand, anbefaler vi, at du får vist dine bidragyderindstillinger til at finde ud af, hvilke funktioner er tilgængelige eller begrænset til din bidragydergruppe. Se artiklen få vist bidragyderindstillinger kan finde flere oplysninger.

Når du starter Office SharePoint Designer 2007, vises der en besked om bidragydertilstand på statuslinjen nederst til højre i vinduet. I beskeden vises navnet på din bidragydergruppe. Når du dobbeltklikker på dette område af statuslinjen, åbnes opgaveruden Bidragyder, hvis den ikke allerede er åben.

Besked om bidragydertilstand på statuslinjen

Derudover angives det også på titellinjen, at du er i bidragydertilstand.

Besked om bidragydertilstand på titellinjen

I følgende illustration vises opgaveruden Bidragyder, som den vises for en bruger, der er medlem af en bidragydergruppe med begrænset adgang.

Bemærk!: Klik på Bidragyder i menuen Opgaveruder, hvis opgaveruden Bidragyder er skjult.

Opgaveruden Bidragyder, som den vises for bidragydergruppen Indholdsforfattere

1. I dette afsnit vises navnet på den bidragydergruppe, som du tilhører.

2. Klik på dette hyperlink for at få vist indstillingerne for den bidragydergruppe, som du tilhører.

3. Klik på dette hyperlink for at åbne en e-mail-meddelelse, der er adresseret til webstedsadministratoren.

4. Her kan du finde en liste over filer, som du åbnede under den foregående session i Office SharePoint Designer 2007.

5. Klik på dette hyperlink for at åbne dialogboksen Ny og oprette nye filer.

6. Klik på dette hyperlink for at åbne dialogboksen Åbn, hvor du kan søge efter og åbne filer.

Toppen af siden

Hvilke funktioner er muligvis ikke tilgængelige i bidragydertilstand?

De tilgængelige funktioner afhænger af, hvilke redigeringsbegrænsninger webstedsadministratoren har tildelt til bidragydergruppen. Hvis webstedsadministratoren f.eks. kun har gjort det muligt for gruppen at føje tekst til sider, kan du kun tilføje og redigere tekst. Hvis webstedsadministratoren ikke har givet bidragydergruppen adgang til visse funktioner, er de pågældende funktioner ikke tilgængelige i Office SharePoint Designer 2007. Her er et par scenarier:

 • Du tilhører en bidragydergruppe, der ikke har adgang til at indsætte hyperlinks. Når du går til menuen Indsæt, kan du se, at kommandoen Hyperlink ikke er tilgængelig.

 • Du tilhører en bidragydergruppe, der ikke har adgang til at indsætte webdele. Når du åbner opgaveruden Webdele og prøver at trække en webdel til siden, vises der en besked på statuslinjen med oplysninger om, at bidragyderindstillingerne forhindrer dig i at indsætte webdele.

  Besked på statuslinjen, hvis bidragyderindstillingerne ikke giver mulighed for indsættelse af webdele

 • Hvis du prøver at slette en fil ved at trykke på DELETE, vises der en besked på statuslinjen med oplysninger om, at bidragyderindstillingerne forhindrer dig i at slette filen.

  Besked på statuslinjen, hvis bidragyderindstillingerne ikke giver mulighed for sletning af en fil

 • Kommandoer til omdøbning og sletning af filer er muligvis heller ikke tilgængelige, hvis bidragydergruppen ikke har tilladelse til at udføre disse handlinger.

  Indstillingerne Omdøb og Slet er ikke tilgængelige for en begrænset bruger i bidragydertilstand

En funktions tilgængelighed afhænger også af dens placering på siden, hvilket betyder, at du kan komme ud for funktioner, der både er tilgængelige og ikke-tilgængelige, når du flytter rundt i dokumentet. Den generelle regel er, at hvis en funktion ikke er tilladt, er den ikke tilgængelig. De genvejstaster, der er knyttet til ikke-tilgængelige funktioner, virker heller ikke.

Funktionerne aktiveres igen, når siden ændres på en sådan måde, at de tillades. Hvis et indholdsområde f.eks. tillader et billede, er kommandoen Billede i menuen Indsæt tilgængelig. Men når du har indsat et billede, er kommandoen Billede i menuen Indsæt ikke tilgængelig mere. Hvis du sletter billedet, bliver kommandoen igen tilgængelig.

Ud over utilgængelige funktioner er der også dele af den side, der er muligvis ikke tilgængelig for dig. Dette er sand, hvis du opretter en ny side fra en masterside. I et område uden for et indholdsområde, ændres markøren til Markørens udseende på et uredigerbart område , hvilket betyder, at ikke kan du foretage ændringer der. Den samme markør vises, hvis du forsøger at trække eller indsætter indhold i et et område. Du har ikke tilladelse til at indsætte indhold i et et område, og når du indsætter indhold i et indholdsområde, indsættes kun attributter, der er tilladt i det pågældende område. For eksempel når du indsætter tekst til et indholdsområde, der er defineret som kun tekst, formatering, slettes fra den indsatte tekst.

Bemærk!: Før du begynder at arbejde i Office SharePoint Designer 2007 i Bidragydertilstand, anbefaler vi, at du får vist dine bidragyderindstillinger til at finde ud af, hvilke funktioner er tilgængelige eller begrænset til din bidragydergruppe. Få mere at vide artiklen få vist bidragyderindstillinger.

Toppen af siden

Føje indhold til sider i bidragydertilstand

Ofte har webstedsadministratoren udpeget en bestemt mappe, hvor du som indholdsforfatter kan redigere sider og en bestemt mappe, hvor du kan gemme sider. Hvis det er tilfældet, vises kun de mapper, du har adgang til, på mappelisten, når du åbner webstedet i Office SharePoint Designer 2007.

Hvis bidragydergruppen har fået adgang til en undermappe – f.eks. mappen Dokumenter i mappen Delte dokumenter – vises alle mapper i stien til den pågældende undermappe på mappelisten, men du har kun adgang til indholdet af undermappen.

Webstedsadministratoren kan også give dig adgang til en masterside og et typografiark. Hvis du får vist en masterside på mappelisten, kan du oprette nye sider på grundlag af den. Hvis du får vist et typografiark (.css-fil) på mappelisten, kan du føje tekst til siden, markere det og derefter anvende typografier ved hjælp af opgaveruden Anvend typografier.

De elementer, en indholdsforfatter muligvis får vist i bidragydertilstand

1. På mappelisten vises kun de mapper, som bidragydergruppen har adgang til.

2. Mastersiden latest_updates.master er en af to mastersider, som bidragydergruppen kan basere nye sider på.

3. Til venstre vises det typografiark på mappelisten, som du kan anvende typografier fra. Til højre vises disse typografier i opgaveruden Anvend typografier.

4. I mappen Billeder findes en undermappe med navnet Til indholdsforfattere, hvor du kan finde billeder, som du kan indsætte på siden

5. Den mappe, hvor du kan gemme sider, hedder Nye teamsider

6. Indholdsområder angiver, hvor du kan tilføje indhold. De lilla områdemærker viser en eventuel områdetype, der er tildelt til et indholdsområde.

Følgende fremgangsmåde leder dig f.eks. gennem et scenario, der er almindeligt for en indholdsforfatter, der arbejder i bidragydertilstand. Du er ansvarlig for en ugentlig opdatering af teamwebstedet via en side af typen nyhedsbrev, der hedder Seneste opdateringer. Webstedsadministratoren har givet dig adgang til en masterside, som du skal bruge som grundlag for nye sider, og et typografiark, som du kan anvende typografier fra. På de indholdsider, der oprettes på grundlag af mastersiden, er der indholdsområder, der har fået tildelt områdetyper. I ét indholdsområde kan du f.eks. kun indsætte tekst, mens du i et andet indholdsområde også kan indsætte billeder. Disse billeder kan imidlertid kun indsættes fra mappen Billeder på det aktuelle websted – du kan ikke bruge billeder fra andre steder. Til sidst, når du gemmer siden, skal du gemme den i den mappe, der er angivet af webstedsadministratoren.

 1. Åbn dit websted i Office SharePoint Designer 2007.

 2. Højreklik på mastersiden latest_updates.master i Mappeliste, og klik derefter på Ny fra hovedside i genvejsmenuen.

  Der åbnes en ny indholdsside i designvisning.

 3. Klik på en indholdspladsholder, klik på de pile, der vises, og klik derefter på Opret brugerdefineret indhold.

 4. Se, om navnet på en områdetype, der muligvis er tildelt til det pågældende indholdsområde, vises på områdemærket.

  Der kan f.eks. stå (Kun tekst). Indtast i det tilfælde tekst i indholdsområdet.

 5. Klik på Anvend typografier i menuen Opgaveruder, hvis opgaveruden Anvend typografier er skjult.

 6. Klik på Indstillinger i opgaveruden Anvend typografier, og klik derefter på Vis alle typografier.

  Hvis webstedsadministratoren har givet dig adgang til et typografiark, vises de pågældende typografier i opgaveruden Anvend typografier.

 7. Hvis du vil anvende en typografi på teksten i et indholdsområde på siden, skal du markere teksten og derefter klikke på den ønskede typografi i opgaveruden Anvend typografier.

 8. Hvis du vil indsætte et billede på siden, skal du klikke på et indholdsområde, klikke på den viste pil og derefter klikke på Opret brugerdefineret indhold.

  Kontroller, om navnet på en områdetype vises på områdemærket – f.eks. (Kun billeder) – der muligvis angiver, om billeder er tilladt i det pågældende indholdsområde.

 9. Peg på Billede i menuen Indsæt, og klik derefter på Fra fil.

 10. Gå til mappen Til indholdsforfattere i dialogboksen Billede, klik på et billede, og klik derefter på Indsæt.

  I den forrige illustration kan du se på mappelisten, at denne mappe er tilgængelig, så du kan indsætte billeder fra den. Det er muligt, at enten bidragyderindstillingerne eller områdetypeindstillingerne for et indholdsområde forhindrer dig i at indsætte flere billeder, billeder fra andre steder eller billeder med en filstørrelse, der er større, end webstedsadministratoren har angivet.

 11. Gem siden på det sted, der er angivet for bidragydergruppen.

  I dette tilfælde viser den forrige illustration, at du kan gemme mapper i dokumentbiblioteket kaldet nye team sider. Du kan se den placering, hvor du kan gemme sider i kategorien mapper i dine bidragyderindstillinger. Se artiklen få vist bidragyderindstillinger kan finde flere oplysninger.

Toppen af siden

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×