Arbejd med links i Excel

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Giver hurtig adgang til relaterede oplysninger i en anden fil eller på en webside, kan du indsætte en LINK i en celle i regnearket. Du kan også indsætte links i bestemte diagramelementer.

Bemærk!: De fleste af skærmbillederne i denne artikel er taget fra Excel 2016. Hvis du har en anden version, kan visningen være en smule anderledes, men medmindre andet er angivet, er funktionaliteten den samme.

Et link er et link fra et dokument, der åbnes en anden side eller fil, når du klikker på den. Destinationen er ofte en anden webside, men det kan også være et billede eller en mailadresse eller et program. Selve hyperlinket kan være tekst eller et billede.

Når en webstedsbruger klikker på linket, vises destinationen i en Webbrowser, åbnes eller køres, afhængigt af destinationstypen. Et link til en side viser f.eks. siden i webbrowseren, og et link til en AVI-fil åbner filen i en medieafspiller.

Sådan bruges links

Du kan bruge hyperlinks til at gøre følgende:

 • Gå til en fil eller webside på et netværk, intranet eller internettet

 • Navigere til en fil eller webside, du planlægger at oprette i fremtiden

 • Sende en mail

 • Starte en filoverførsel, f.eks. hentning eller en FTP

Når du peger på tekst eller et billede, der indeholder et hyperlink, ændres markøren til en hånd Markør med form som en hånd , der angiver, at teksten eller billedet er noget, kan du klikke på.

Hvad er en URL-adresse, og hvordan fungerer den?

Når du opretter et link, er destinationen kodet som en URL-adresse (Uniform Resource Locater), f.eks.:

http://eksempel.microsoft.com/nyheder.htm

file://Computernavn/DeltMappe/Filnavn.htm

En URL-adresse indeholder en protokol, f.eks. HTTP, FTP eller FILE, en Webserver eller netværksplacering samt en sti og et filnavn. Følgende illustration definerer delene i URL-adressen:

De fire komponenter i en URL-adresse

1. Anvendt protokol (http, ftp, file)

2. Webserver eller netværksplacering

3. Sti

4. Filnavn

Absolutte og relative links

En absolut URL-adresse indeholder en komplet adresse, herunder protokol, Webserver samt stien og filnavnet.

En relativ URL-adresse indeholder en eller flere manglende dele. De manglende oplysninger hentes fra den side, der indeholder URL-adressen. Hvis protokollen og webserveren f.eks. mangler, bruger webbrowseren protokollen og domænet, f.eks. .com, .org eller .edu, på den aktuelle side.

Det er fælles for sider på internettet bruge relative URL-adresser, der indeholder en delvis sti og filnavn. Hvis filerne flyttes til en anden server, fortsætter eventuelle hyperlinks til at fungere som de relative placeringer af siderne ikke ændres. For eksempel peger hyperlinkene på produkt.htm i en mappe med navnet fødevarer Hvis begge sider flyttes til en mappe med navnet mad på en anden server, være URL-adressen i feltet link stadig korrekt.

I en Excel-projektmappe er uspecificeret stier til hyperlink destinationsfiler som standard i forhold til placeringen af den aktive projektmappe. Du kan angive en anden basisadresse bruge som standard, så hver gang, du opretter et link til en fil i den nye placering, du kun skal angive navnet på filen ikke stien, i dialogboksen Indsæt link.

 1. Klik i et regneark på den celle, hvor du vil oprette et hyperlink.

  Du kan også markere et objekt, f.eks. et billede eller et element i et diagram, som du vil bruge til at repræsentere hyperlinket.

  • Klik på Link Knappen Link i gruppen Links på fanen Indsæt.

  Du kan også højreklikke på cellen eller grafikelementet og derefter klikke på link i genvejsmenuen, eller du kan trykke på Ctrl + K.

 2. Klik på Opret et nyt dokument under Hyperlink til.

 3. Skriv et navn til den nye fil i boksen Navn på nyt dokument.

  Tip!: Hvis du vil angive en anden placering end den, der vises under Fuld sti, kan du skrive den nye placering før navnet i feltet Navn på nyt dokument, eller du kan klikke på Erstat for at vælge den ønskede placering og derefter klikke på OK.

 4. Klik på Rediger det nye dokument senere eller Rediger det nye dokument nu under Tidspunkt for redigering for at angive, hvornår du vil åbne den nye fil, så den kan redigeres.

 5. Skriv i boksen Tekst, der skal vises den tekst, du vil bruge til at repræsentere hyperlinket.

 6. Hvis du vil have vist nyttige oplysninger, når du placerer markøren på hyperlinket, skal du klikke på Skærmtip, indtaste den ønskede tekst i boksen Skærmtiptekst og derefter klikke på OK.

 1. Klik i et regneark på den celle, hvor du vil oprette et hyperlink.

  Du kan også markere et objekt, f.eks. et billede eller et element i et diagram, som du vil bruge til at repræsentere hyperlinket.

  • Klik på Link Knappen Link i gruppen Links på fanen Indsæt.

  Du kan også højreklikke på den celle eller det objekt, og klik derefter på link i genvejsmenuen, eller du kan trykke på Ctrl + K.

 2. Klik på Eksisterende fil eller webside under Hyperlink til.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil markere en fil, skal du klikke på Aktuel mappe og derefter på den fil, du vil oprette et hyperlink til.

   Du kan ændre den aktuelle mappe ved at markere en anden mappe på listen Søg i:.

  • Klik på Findes sider for at vælge en webside, og klik derefter på den webside, du vil sammenkæde med.

  • Hvis du vil vælge en fil, du har brugt for nylig, skal du klikke på Seneste filer og derefter på den fil, du vil oprette et hyperlink til.

  • Hvis du vil angive navn og placering for en kendt fil eller webside, du vil oprette et link til, skal du skrive disse oplysninger i feltet Adresse.

  • For at finde en webside, skal du klikke på Søg på World Wide Web Knappen Søg på internettet , skal du åbne den webside, du vil oprette et link til, og derefter skifte tilbage til Excel uden at lukke browseren.

 4. Hvis du vil oprette et link til en bestemt placering i filen eller på websiden, skal du klikke på bogmærke, og dobbeltklik derefter på bogmærke, du vil.

  Bemærk!: Den fil eller webside, du opretter et link til, skal have et bogmærke.

 5. Skriv i boksen Tekst, der skal vises den tekst, du vil bruge til at repræsentere hyperlinket.

 6. Hvis du vil have vist nyttige oplysninger, når du placerer markøren på hyperlinket, skal du klikke på Skærmtip, indtaste den ønskede tekst i boksen Skærmtiptekst og derefter klikke på OK.

Hvis du vil oprette en kæde til et sted i den aktuelle projektmappe eller en anden projektmappe, kan du enten angive et navn for destination eller bruge en cellereference.

 1. Du skal navngive cellerne på destinationen i den valgte projektmappe for at bruge et navn.

  Sådan navngives en celle eller et celleområde

  1. Markér den celle, det celleområde eller de ikke-sammenhængende markeringer, du vil navngive.

  2. Klik på feltet navn på venstre side af formellinje Knapbillede .

   Eksempel på boksen Navn

   Knapbillede Feltet navn

  3. Skriv navnet for cellerne i feltet navn, og tryk derefter på Enter.

   Bemærk!: Navne må ikke indeholde mellemrum og skal starte med et bogstav.

 2. Klik på den celle, hvor du vil oprette et link, i et regneark i kildeprojektmappen.

  Du kan også markere et objekt, f.eks. et billede eller et element i et diagram, som du vil bruge til at repræsentere hyperlinket.

  • Klik på Link Knappen Link i gruppen Links på fanen Indsæt.

  Du kan også højreklikke på den celle eller det objekt, og klik derefter på link i genvejsmenuen, eller du kan trykke på Ctrl + K.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder under Hyperlink til:

  • Klik på En placering i dette dokument for at oprette en kæde til et sted i den aktuelle projektmappe.

  • Hvis du vil oprette en kæde til en placering i en anden projektmappe, skal du klikke på Eksisterende fil eller webside, markere den projektmappe, du vil oprette kæden til, og derefter klikke på Bogmærke.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på det regneark, du vil oprette et hyperlink til, i feltet Eller vælg en placering i dette dokument under Cellereference, skriv cellereferencen i feltet Skriv cellereferencen, og klik derefter på OK.

  • Klik på navnet, der repræsenterer de celler, der skal oprettes et hyperlink til, på listen under Definerede navne, og klik derefter på OK.

 5. Skriv i boksen Tekst, der skal vises den tekst, du vil bruge til at repræsentere hyperlinket.

 6. Hvis du vil have vist nyttige oplysninger, når du placerer markøren på hyperlinket, skal du klikke på Skærmtip, indtaste den ønskede tekst i boksen Skærmtiptekst og derefter klikke på OK.

Du kan bruge funktionen HYPERLINK til at oprette et hyperlink, der åbner et dokument, som er lagret på en netværksserver, på et intranet eller på internettet. Når du klikker på den celle, der indeholder funktionen HYPERLINK, åbnes filen, der er lagret på kædeplaceringen, i Excel.

Syntaks

HYPERLINK(kædeplacering;celleindhold)

Linkplacering    angiver stien og filnavnet til det dokument, der skal åbnes som tekst. Linkplacering kan referere til en placering i et dokument, f.eks. en bestemt celle eller et navngivet område i et regneark eller i en projektmappe i Microsoft Excel, eller til et bogmærke i et Microsoft Word-dokument. Stien kan føre til en fil, der er lagret på et harddiskdrev, eller den kan være en UNC-sti på en server (i Microsoft Excel til Windows) eller en URL-adressesti på internettet eller på et intranet.

 • Kædeplacering kan være en tekststreng, der er omsluttet af anførselstegn, eller en celle, der indeholder kæden som en tekststreng.

 • Hvis det link, der er angivet i kædeplacering findes ikke eller ikke kan åbnes, vises der en fejl, når du klikker på cellen.

Celleindhold     er den hyperlinktekst eller numeriske værdi, der vises i cellen. Celleindholdet vises med blåt og er understreget. Hvis celleindhold udelades, viser cellen kædeplacering som hyperlinktekst.

 • Celleindhold kan være en værdi, en tekststreng, et navn eller en celle, der indeholder hyperlinkteksten eller værdien.

 • Hvis celleindhold returnerer en fejlværdi (f.eks. #VÆRDI!), viser cellen fejlen i stedet for hyperlinkteksten.

Eksempler

Følgende eksempel åbner et regneark ved navn Budgetrapport.xls, der er lagret på internettet på placeringen example.microsoft.com/report og viser teksten "Klik her for at se en rapport":

=HYPERLINK("http://example.microsoft.com/report/budget report.xls", "Click for report")

Følgende eksempel opretter et hyperlink til celle F10 i regnearket ved navn Årlig i projektmappen Budgetrapport.xls, der er lagret på internettet på placeringen example.microsoft.com/report. Den celle i regnearket, der indeholder hyperlinket, viser indholdet af celle D1 som hyperlinktekst:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xls]Annual!F10", D1)

Følgende eksempel opretter et hyperlink til området ved navn Afdtotal i regnearket ved navn Første kvartal i projektmappen Budgetrapport.xls, der er lagret på internettet på placeringen example.microsoft.com/report. Den celle i regnearket, der indeholder hyperlinket, viser teksten "Klik her for at få vist totalen for afdelingen i første kvartal":

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xls]First Quarter!DeptTotal", "Click to see First Quarter Department Total")

Hvis du vil oprette et hyperlink til en bestemt placering i et Microsoft Word-dokument, skal du bruge et bogmærke til at definere den placering, du vil hoppe til i dokumentet. Følgende eksempel opretter et hyperlink til bogmærket Kvrtaloverskud i dokumentet Årsrapport.doc, der er placeret på example.microsoft.com:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/Annual Report.doc]QrtlyProfits", "Quarterly Profit Report")

I Microsoft Excel til Windows viser følgende eksempel indholdet af celle D5 som hyperlinkteksten i cellen og åbner filen 1stqtr.xls, der er lagret på serveren ØKONOMI i sharet Opgørelse. Dette eksempel bruger en UNC-sti:

=HYPERLINK("\\FINANCE\Statements\1stqtr.xls", D5)

Følgende eksempel åbner filen 1stqtr.xls i Microsoft Excel til Windows, som er lagret i biblioteket Økonomi på drev D, og viser den numeriske værdi, der er lagret i celle H10:

=HYPERLINK("D:\FINANCE\1stqtr.xls", H10)

I Microsoft Excel til Windows opretter det følgende eksempel et hyperlink til området Totaler i en anden (ekstern) projektmappe, Mybook.xls:

=HYPERLINK("[C:\My Documents\Mybook.xls]Totals")

I Microsoft Excel til Macintosh viser det følgende eksempel "Klik her" i cellen og åbner filen Første kvartal, som er gemt i mappen Budgetrapporter på harddisken, Macintosh HD:

=HYPERLINK("Macintosh HD:Budget Reports:First Quarter", "Click here")

Du kan oprette hyperlinks i et regneark, så du kan hoppe fra en celle til en anden. Hvis det aktive regneark f.eks. er arket Juni i projektmappen Budget, opretter den følgende formel et hyperlink til celle E56. Teksten i linket er værdien i celle E56.

=HYPERLINK("[Budget]June!E56", E56)

Hvis du vil hoppe til et andet ark i samme projektmappe, skal du ændre arkets navn i linket. I det forrige eksempel skal du ændre ordet "Juni" til "September." for at oprette et link til celle E56 på arket September.

Når du klikker på et link til en e-mailadresse, starter mailprogrammet automatisk, og opretter en e-mail-meddelelse med den korrekte adresse i feltet til, forudsat, at du har et mailprogram installeret.

 1. Klik i et regneark på den celle, hvor du vil oprette et hyperlink.

  Du kan også markere et objekt, f.eks. et billede eller et element i et diagram, som du vil bruge til at repræsentere hyperlinket.

  • Klik på Link Knappen Link i gruppen Links på fanen Indsæt.

  Du kan også højreklikke på den celle eller det objekt, og klik derefter på link i genvejsmenuen, eller du kan trykke på Ctrl + K.

 2. Klik på E-mail-adresse under Hyperlink til.

 3. Skriv den mailadresse, du vil, i feltet e-mailadresse.

 4. Skriv emnet for mailmeddelelsen i feltet Emne.

  Bemærk!: Visse webbrowsere og mailprogrammer muligvis ikke genkender emnelinjen.

 5. Skriv i boksen Tekst, der skal vises den tekst, du vil bruge til at repræsentere hyperlinket.

 6. Hvis du vil have vist nyttige oplysninger, når du placerer markøren på hyperlinket, skal du klikke på Skærmtip, indtaste den ønskede tekst i boksen Skærmtiptekst og derefter klikke på OK.

  Du kan også oprette et link til en e-mailadresse i en celle ved at skrive adressen direkte i cellen. For eksempel oprettes et link automatisk når du skriver en e-mailadresse, såsom someone@example.com.

Du kan indsætte en eller flere eksterne referencer (også kaldet hyperlinks) fra en projektmappe til en anden projektmappe, der er placeret på dit intranet eller på internettet. Projektmappen må ikke gemmes som en HTML-fil.

 1. Åbn kildeprojektmappen, og markér den celle eller det celleområde, du vil kopiere.

 2. Klik på Kopiér i gruppen Udklipsholder under fanen Startside.

  Knapperne Kopiér og Indsæt på fanen Hjem
 3. Skift til det regneark, du vil placere oplysningerne i, og klik derefter på den celle, hvor oplysningerne skal vises.

 4. Klik på Indsæt speciel i gruppen Udklipsholder under fanen Startside.

 5. Klik på Indsæt kæde.

  Excel opretter en ekstern referencekæde til cellen eller hver celle i celleområdet.

Bemærk!: Du kan finde mere praktisk til at oprette en ekstern referencekæde uden at åbne projektmappen på internettet. For hver celle i destinationsprojektmappen, hvor du vil linket ekstern reference, klik på cellen, og skriv derefter et lighedstegn (=), URL-adressen og placeringen i projektmappen. Eksempel:

='http://www.nogens.hjemmeside/[fil.xls]Ark1'!A1

='ftp.server.et_sted/fil.xls'!NavngivetCelle

Benyt en af følgende fremgangsmåder, når du vil markere et LINK uden at aktivere kæden til dets destination:

 • Klik på den celle, der indeholder linket, hold museknappen nede, indtil markøren bliver til et kryds Excel-markør , og slip derefter museknappen.

 • Brug piletasterne til at markere cellen med linket.

 • Hvis linket er repræsenteret ved grafik, skal du holde Ctrl nede og derefter klikke på grafikken.

Du kan ændre et eksisterende hyperlink i projektmappen ved at ændre dets destination, dets udseende eller den tekst eller grafik, der bruges til at repræsentere det.

Skift destinationen for et link

 1. Markér cellen eller det grafiske objekt, der indeholder linket, som du vil ændre.

  Tip!: Klik på cellen for at markere en celle, der indeholder et link uden at gå til destinationen for linket, og hold museknappen nede, indtil markøren bliver til et kryds Excel-markør , og slip derefter museknappen. Du kan også bruge piletasterne til at markere cellen. For at vælge en grafik skal du holde Ctrl nede og klikke på grafikken.

  • Klik på Link i gruppen Links på fanen Indsæt. Knappen Link

  Du kan også højreklikke på cellen eller grafikelementet og derefter klikke på Rediger link i genvejsmenuen, eller du kan trykke på Ctrl + K.

 2. Foretag de ønskede ændringer i dialogboksen Rediger hyperlink.

  Bemærk!: Hvis hyperlinket blev oprettet ved hjælp af regnearksfunktionen HYPERLINK, skal du redigere formlen, så destinationen ændres. Marker cellen, der indeholder hyperlinket, og klik derefter på formellinje for at redigere formlen.

Du kan ændre udseendet af al hyperlinktekst i den aktuelle projektmappe, hvis du ændrer celletypografien for hyperlinks.

 1. Klik på Celletypografier i gruppen Typografier under fanen Startside.

 2. Benyt følgende fremgangsmåde under Data og model:

  • Hvis du vil ændre udseendet af hyperlinks, der ikke er klikket på, skal du gå til destinationerne for dem, højreklikke på Hyperlink og derefter klikke på Rediger.

  • Hvis du vil ændre udseendet af hyperlinks, der ikke er klikket på, skal du gå til destinationerne for dem, højreklikke på Besøgt hyperlink og derefter klikke på Rediger.

   Bemærk!: Celletypografien Hyperlink kan kun vælges, når projektmappen indeholder et hyperlink. Celletypografien Besøgt hyperlink kan kun vælges, når projektmappen indeholder et hyperlink, der er klikket på.

 3. Klik på Formater i dialogboksen Typografi.

 4. Vælg de ønskede formateringsindstillinger under fanen Skrifttype og fanen Fyld, og klik derefter på OK.

  Bemærkninger!: 

  • De indstillinger, du har valgt i dialogboksen Formater celler, vises som markeret under Typografien omfatter i dialogboksen Typografi. Du kan fjerne markeringerne af afkrydsningsfelterne for alle indstillinger, du ikke vil anvende.

  • Når du foretager ændringer af celletypografierne Link og Besøgt link, anvendes disse til alle links i den aktuelle projektmappe. Du kan ikke ændre udseendet af individuelle links.

 1. Marker cellen eller det grafiske objekt, der indeholder hyperlinket, som du vil ændre.

  Tip!: Klik på cellen for at markere en celle, der indeholder et link uden at gå til destinationen for linket, og hold museknappen nede, indtil markøren bliver til et kryds Excel-markør , og slip derefter museknappen. Du kan også bruge piletasterne til at markere cellen. For at vælge en grafik skal du holde Ctrl nede og klikke på grafikken.

 2. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil ændre teksten i hyperlinket, skal du klikke på formellinje og derefter redigere teksten.

  • Hvis du vil ændre formatet af et grafisk objekt, skal du højreklikke på det og derefter klikke på den indstilling, du skal bruge til at ændre formatet.

  • Hvis du vil ændre tekst i et grafisk objekt, skal du dobbeltklikke på det markerede grafiske objekt og derefter foretage de ønskede ændringer.

  • Hvis du vil ændre det grafiske objekt, der repræsenterer linket, skal du indsætte et nyt grafisk objekt og gøre det til et link med samme destination og derefter slette det gamle grafiske objekt og linket.

 1. Højreklik på det LINK, som du vil kopiere eller flytte, og klik derefter på Kopier eller Klip i genvejsmenuen.

 2. Højreklik på den celle, du vil kopiere eller flytte hyperlinket til, og klik derefter på Indsæt i genvejsmenuen.

Som standard er uspecificerede stier til LINK destinationsfiler i forhold til placeringen af den aktive projektmappe. Brug denne fremgangsmåde, når du vil angive en anden standardsti. Hver gang du opretter et hyperlink til en fil på denne placering, behøver du kun at angive filnavnet, ikke stien, i dialogboksen Indsæt hyperlink.

Følg et af trinnene afhængigt af hvilken Excel-version, du bruger:

 • I Excel 2016, Excel 2013 og Excel 2010:

  1. Klik på fanen Filer.

  2. Klik på Info.

  3. Klik på Egenskaber, og vælg derefter Avancerede egenskaber.

   Avancerede egenskaber
  4. Indtast den ønskede sti i tekstfeltet Linksti på fanen Oversigt.

   Bemærk!: Du kan tilsidesætte linkets basisadresse ved at bruge linkets fulde, eller absolutte, adresse i dialogboksen Indsæt link.

 • I Excel 2007:

  1. Klik på Microsoft Office-knappen Billede af Office-knap , klikke på Forbered, og klik derefter på Egenskaber.

  2. Klik på Egenskaber i dokumentinformationspanelet, og klik derefter på Avancerede egenskaber.

   Avancerede egenskaber
  3. Klik på fanen Oversigt.

  4. Skriv den sti, du vil bruge, i feltet Hyperlinksti.

  Bemærk!: Du kan tilsidesætte hyperlinkets basisadresse ved at bruge den fulde, eller absolutte, adresse til hyperlinket i dialogboksen Indsæt hyperlink.

Benyt en af følgende fremgangsmåder, hvis du vil slette et hyperlink:

 • Hvis du vil slette et hyperlink og teksten, der repræsenterer det, skal du højreklikke på den celle, der indeholder hyperlinket, og derefter klikke på Ryd indhold i genvejsmenuen.

 • For at slette et link og grafikobjektet, der repræsenterer det, holde Ctrl nede og klikke på grafikobjektet og derefter trykke på Delete.

 • Hvis du vil deaktivere et enkelt hyperlink, skal du højreklikke på hyperlinket og derefter klikke på Fjern hyperlink i genvejsmenuen.

 • Benyt følgende fremgangsmåde, hvis du vil deaktivere flere hyperlinks på én gang:

  1. Skriv tallet 1 i en tom celle.

  2. Højreklik på cellen, og klik derefter på Kopier i genvejsmenuen.

  3. Hold Ctrl nede, og vælg hvert link, du vil slå fra.

   Tip!: Klik på cellen for at markere en celle, der indeholder et hyperlink, uden at gå til destinationen for linket, og hold museknappen nede, indtil markøren bliver til et kryds Excel-markør , og slip derefter museknappen.

  4. På fanen Startside skal du i gruppen Udklipsholder klikke på pilen under Indsæt og derefter klikke på Indsæt speciel.

   Knapperne Kopiér og Indsæt på fanen Hjem
  5. Klik på Multiplicer under Handling, og klik derefter på OK.

  6. Klik på Celletypografier i gruppen Typografier under fanen Startside.

  7. Vælg Normal under God, dårlig og neutral.

Se også

Fjern eller deaktiver links

Har du brug for mere hjælp?

Du kan altid spørge en ekspert i Excel Tech Community, få support i Answers community eller foreslå en ny funktion eller forbedring i Excel User Voice.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×