Arbejd med kalendere i Project

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Project giver dig automatisk standardindstillinger for kalenderen (mandag til fredag fra kl. 8.00 til kl. 17.00), men disse standarder passer muligvis ikke til dine projekter. Her er nogle få emner, der kan besvare nogle af de specifikke spørgsmål, du måtte have i forhold til at foretage ændringer i din tidsplan:

Kalenderrelaterede emner

Tip!: Hvis du ikke længere har brug for en kalender, kan du slette den!

Hvordan samarbejder alle disse kalendere?

Der findes fire kalendertyper i Project: basiskalendere, projektkalendere, opgavekalendere og ressourcekalendere.

Kalender Basiskalendere bruges næsten som en skabelon til projekt-, opgave- og ressourcekalendere. De definerer standardarbejdstider og -fritid for alle projekter i din organisation. De angiver arbejdstiderne for hver dag, arbejdsdagene i hver uge samt eventuelle undtagelser, f.eks. helligdage. Der er allerede konfigureret tre standardbasiskalendere i Project: Standard, 24 timer og Nathold.

Vigtigt!: Bruger du Project med Project Web App? Hvis ja, skal du kontakte din administrator for at anmode om ændringer i basiskalendere.

Opgave og ressource Projekt-, ressource- og opgavekalendere bruger en basiskalender som skabelon og ændres derefter for at afspejle de entydige arbejdsdage og -tider for individuelle projekter, ressourcer eller opgaver. Disse entydige kalendere er især praktiske, når der tages højde for ting som orlov, skifteholdsarbejde eller opgaver, der udføres med udstyr, og som kører hele natten og i weekenden.

Alle disse kalendere sammenlægges for at vise, hvordan arbejdet er planlagt på et projekt.

Et eksempel...

Forestil dig, at din organisation har base i Seattle og har en typisk arbejdsuge med 8-timers arbejdsdage fra mandag til fredag. Basiskalenderen afspejler disse arbejdsdage og -tider samt helligdage, f.eks. uafhængighedsdagen den 4. juli og juledag den 25. december.

En projektleder starter et nyt projekt, der løber fra den 1. juli til den 15. juli og kræver en arbejdsuge fra tirsdag til lørdag.

Basiskalenderen viser arbejdsugen fra mandag til fredag, og den 4. juli er identificeret som en helligdag.

Basiskalender

Projektkalenderen anvender basiskalenderen som udgangspunkt, men det tilføjes, at lørdag nu er en arbejdsdag, og mandag nu er en fridag.

Projektkalender

En af opgaverne på projektet finder sted i et andet land, så helligdagen den 4. juli anvendes ikke. Opgavekalenderen tilføjer, at den 4. juli er en arbejdsdag.

Opgavekalender

Endelig har den ressource, der skal arbejde på opgaven, en anden arbejdsplan end resten af din organisation. Ressourcekalenderen tilføjer, at tirsdag er en fridag, og onsdag til lørdag er 10-timers arbejdsdage.

Ressourcekalender

Når Project planlægger opgaven, tages der højde for den tildelte ressources kalender, opgavekalenderen, projektkalenderen og basiskalenderen.

Kalendere stables for at bestemme tilgængeligheden

Den resulterende tilgængelighed bidrager til, hvordan Project beregner start- og slutdatoen for opgaven og projektet.

Tilgængelig arbejdstid

Denne vejledning er specifik for Microsoft Project 2007.

Hvad vil du vide mere om?

Hvad er en basiskalender?

Hvad er projektkalenderen?

Hvad er en ressourcekalender?

Hvad er en opgavekalender?

Hvordan påvirker kalenderindstillinger arbejdstider?

Hvad er en basiskalender?

En basiskalender bruges som en skabelon, som projektkalenderen, ressourcekalendere eller opgavekalendere er baseret på. Den definerer standardarbejdstiden og fritid for projektet. Den angiver arbejdstiderne for hver arbejdsdag, arbejdsdagene i hver uge samt eventuelle undtagelser, f.eks. helligdage. Du kan vælge en basiskalender for at bruge den som projektkalender eller som grundlag for en ressourcekalender. Du kan også anvende en basiskalender til bestemte opgaver.

Project indeholder tre standardbasiskalendere:

  • Standard    Standardbasiskalenderen afspejler en traditionel arbejdstidsplan: mandag til fredag klokken 08.00 til 17.00 med en times pause.

  • 24 timer    Basiskalenderen 24 timer afspejler en tidsplan uden fritid. 24 timer-kalenderen kan bruges til at planlægge ressourcer og opgaver for forskellige skift døgnet rundt eller til løbende at planlægge udstyrsressourcer.

  • Nathold    Basiskalenderen Nathold afspejler en tidsplan for nathold fra mandag nat til og med lørdag morgen fra kl. 23:00 til 8:.00 med en times pause.

Du kan også oprette din egen basiskalender, hvilket er nyttigt, hvis du har forskellige tidsplaner for flere ressourcer. Du kan f.eks. have ressourcer, der arbejder deltid, 12-timers skift eller i weekenden.

Hvad er projektkalenderen?

Projektkalenderen definerer arbejds- og fridage og tidspunkter for opgaver. Denne kalender repræsenterer sædvanligvis din organisations traditionelle arbejdstid. Project bruger denne kalender til at planlægge opgaver, der ikke har tildelte ressourcer, eller som har en opgavetype af fast varighed. Standardbasiskalender anvendes som standard som projektkalender, men du kan afspejle alternative tidsplaner ved hjælp af andre basiskalendere.

Projektkalender

Knapflade Projektkalenderen angiver, hvornår projektarbejde kan forekomme. I denne projektkalender er hver dag i ugen en arbejdsdag.

Knapflade I denne projektkalender kan arbejde kun forekomme på ugedage.

Arbejdsdage og -timer i projektkalenderen afspejler arbejdsdage og -timer for hele projektet. Du kan angive særlige fridage, f.eks. virksomhedens feriedage. Du kan også angive andre ikke-arbejdstidsrelaterede perioder, hvor hele teamet arbejder med ikke-projektrelaterede aktiviteter som f.eks virksomhedsmøder eller afdelingsudflugter.

Projektkalenderen indstilles ved at klikke på kalenderen på listen Kalender i dialogboksen Projektoplysninger. Du kan finde flere oplysninger om adgang til og redigering af projektkalenderen, i Angiv arbejdstider, ferier og helligdage for projektet.

Hvad er en ressourcekalender?

Ressourcekalendere sørger for, at der kun planlægges med arbejdsressourcer (personer og udstyr), når disse er tilgængelige for arbejde. De påvirker en bestemt ressource eller kategori af ressourcer. Som standard svarer arbejdstidsindstillingerne i ressourcekalenderen til projektkalenderen. Du kan dog tilpasse ressourcekalenderen for at vise individuelle planlægningsoplysninger, f.eks ferier, orlov eller tid til vedligeholdelse af udstyr.

Når du klikker på Skift arbejdstid under fanen Generelt i dialogboksen Ressourceoplysninger, kan du redigere ressourcekalendere for at angive fritid. Du kan også oprette eller tildele forskellige basiskalendere til individuelle ressourcer eller grupper af ressourcer for at angive bestemte arbejdstider. Du kan f.eks. tildele en ressource til en kalender, du har oprettet for tømrere, som måske arbejder i en periode, som er forskellig fra andre medarbejdere.

Tip!: Hvis du har ressourcer, der arbejder efter alternative tidsplaner, f.eks. deltid eller på nathold, anbefaler vi, at du konfigurerer og anvender en separat basiskalender for hvert skift. Brug ressourcekalendere til at tage højde for undtagelser til de enkelte ressources arbejdstider.

Når projektet planlægges i Project, bruges ressourcekalenderen til at planlægge de opgaver, der ikke har en fast varighed, og som har ressourcer tildelt. Hvis en ressource f.eks. har angivet en uges ferie i sin ressourcekalender, planlægger Project ikke opgaven til den pågældende uge.

Ressourcekalender

Knapflade Kalender ressourceindstillingerne i starten, svarer projektkalenderen.

Knapflade Når du har indstillet en ressources ikke-arbejdsrelateret tid, afspejler ressourcekalenderen, denne ressource ikke er tilgængelig for projektarbejde denne måned på de sidste tre dage i ugen to eller på de første fire dage i ugen tre.

Hvis du ændrer en ressources arbejdstider ved at redigere vedkommendes ressourcekalender, og ressourcen, allerede er tildelt til en opgave, genplanlægges opgaven for at afspejle ændringerne i ressourcens arbejdstider.

Øverst på siden

Hvad er en opgavekalender?

Opgavekalendere gør det muligt at planlægge opgaver under fritid, sådan som det er defineret af projektkalenderen eller ressourcekalenderen. Du kan f.eks. konfigurere en opgavekalender, hvis du har en opgave, der skal arbejdes på hen over natten eller i weekenden.

Du opretter en opgavekalender i dialogboksen Skift arbejdstid som en ny basiskalender. Anvend derefter basiskalenderen til en opgave ved at bruge fanen Avanceret i dialogboksen Opgaveoplysninger.

Hvis du har anvendt en opgavekalender til en opgave, der allerede har tildelt ressourcer, planlægges opgaven som standard til den arbejdstid, som opgavekalenderen og ressourcekalenderne har til fælles. Hvis du vil planlægge opgaven udelukkende ved hjælp af opgavekalenderen, skal du markere afkrydsningsfeltet Under planlægning ignoreres ressourcekalendere under fanen Avanceret i dialogboksen Opgaveoplysninger.

Se oprette en kalender for en opgave i projektet , eller angive en entydig tidsplan for en bestemt ressourcekan finde flere oplysninger om at få adgang til og arbejde med opgavekalendere.

Hvordan påvirker kalenderindstillinger arbejdstider?

Kalenderindstillinger under fanen Kalender i dialogboksen Indstillinger (menuen (Funktioner, kommandoen Indstillinger) definerer tidsindstillingerne i Project, men de bestemmer ikke, hvornår arbejde kan planlægges. Kun kalenderne kan bestemme arbejdstid og fritid.

Under fanen Kalender kan du angive standardindstillinger som f.eks. den dag, hver uge starter med, den måned, regnskabsåret starter i, tidspunktet på dagen for enhver manuelt indtastet dato, samlet antal arbejdstimer pr. dag og antallet af dage pr. måned. Indstillingen Standardstarttidspunkt angiver f.eks. starttidspunktet, Project som standard tildeler til opgaver, når du angiver en startdato uden at angive et tidspunkt. Desuden definerer indstillingen Timer pr. dag antallet af timer, som Project beregner til en opgave, når du angiver en varighed i dage, f.eks. standardindstillingen 8 timer til 1 dag. Angivelse af en varighed på 2 dage svarer til at angive en varighed på 16 timer.

Hvis du ændrer arbejdstiderne i en kalender, skal du huske, at Project bruger indstillinger under fanen Kalender til at bestemme, hvor mange timer der definerer en dag, uge eller måned. Hvis arbejdstiden i et kalenderformat er forskellig fra indstillingerne Timer pr. dag eller Timer pr. uge under fanen Kalender, viser fanen Varighed muligvis ikke den varighedsværdi, som du forventer. Hvis en kalender f.eks. er konfigureret med en fire timers arbejdsdag, men standardtimerne pr. dag er angivet til otte timer (i dialogboksen Indstillinger), vises én dags opgave hen over to dage. Du kan eventuelt tilpasse kalenderindstillingerne efter arbejdstiden under fanen Kalender.

Øverst på siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×