Celler

Anvend datavalidering på celler

Apply data validation to cells

Du kan bruge datavalidering til at begrænse typen af data eller værdier, som brugere kan angive i en celle. En af de mest gængse handlinger inden for datavalidering er at oprette en rulleliste.

Din browser understøtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Download vores eksempler

Hent en eksempelprojekt mappe med alle data validerings eksempler i denne artikel

 1. Markér den/de celle(r), du vil oprette en regel for.

 2. Vælg data >datavalidering.

  Datavalidering

 3. På fanen Indstillinger under Tillad skal du markere en indstilling:

  • Helt tal – for at begrænse cellen til kun at acceptere hele tal.

  • Decimal – hvis du vil begrænse cellen til kun at acceptere decimal tal.

  • Liste – for at vælge data på rullelisten.

  • Dato – for at begrænse cellen til kun at acceptere dato.

  • Tid – for at begrænse cellen til kun at acceptere tid.

  • Tekstlængde – for at begrænse tekstens længde.

  • Brugerdefineret – for en brugerdefineret formel.

 4.  Vælg en betingelse under Data:

  • mellem

  • ikke mellem

  • lig med

  • forskellig fra

  • større end

  • mindre end

  • større end eller lig med

  • mindre end eller lig med

 5. På fanen Indstillinger under Tillad skal du markere en indstilling:

 6. Angiv de andre påkrævede værdier baseret på, hvad du har valgt til Tillad og data. Hvis du f. eks vælger mellem, skal du vælge minimum: og maksimum: værdierne for cellerne/cellerne.

 7. Markér afkrydsningsfeltet Ignorer tomme, hvis du vil ignorere tomme felter.

 8. Hvis du vil tilføje en titel og en meddelelse til reglen, skal du vælge fanen input meddelelse og derefter skrive en titel og en meddelelse.

 9. Markér afkrydningsfeltet Vis en meddelelse, når cellen er markeret for at få vist meddelelsen, når brugeren markerer eller holder markøren over den eller de markerede celler.

 10. Vælg OK.

  Hvis brugeren prøver at indtaste en ugyldig værdi, vises et pop op-vindue med meddelelsen "Denne værdi svarer ikke til de datavalideringsbegrænsninger, som er angivet for cellen."

Hvis du opretter et ark, der kræver, at brugerne angiver data, kan det være en god ide at begrænse indtastningen til et bestemt datointerval eller tal eller sikre, at der kun indtastes positive heltal. Excel kan begrænse dataindtastning til bestemte celler ved hjælp af datavalidering, bede brugerne om at angive gyldige data, når en celle er markeret, og der vises en fejlmeddelelse, når en bruger indtaster ugyldige data.

Begræns dataindtastning

 1. Markér de celler, hvor du vil begrænse dataindtastning.

 2. På fanen data skal du klikke på data validering > datavalidering.

  Bemærk!: Hvis kommandoen validering ikke er tilgængelig, kan arket være beskyttet, eller projektmappen kan være delt. Du kan ikke ændre indstillinger for datavalidering, hvis projektmappen er delt, eller arket er beskyttet. Du kan få mere at vide om beskyttelse af projektmapper under Beskyt en projektmappe.

 3. I feltet Tillad skal du vælge den type data, du vil tillade, og angive afgrænsningskriterier og-værdier.

  Bemærk!: De felter, hvor du angiver grænseværdier, bliver mærket ud fra data og begrænser de kriterier, du har valgt. Hvis du for eksempel vælger dato som datatype, kan du angive begrænsende værdier i minimum-og maksimumværdi felter med navnet Start dato og Slutdato.

Bed brugerne om gyldige indtastninger

Når brugere klikker i en celle, der indeholder dataindtastnings krav, kan du få vist en meddelelse, der forklarer, hvilke data der er gyldige.

 1. Markér de celler, hvor du vil spørge brugerne om gyldige dataposter.

 2. På fanen data skal du klikke på data validering > datavalidering.

  Bemærk!: Hvis kommandoen validering ikke er tilgængelig, kan arket være beskyttet, eller projektmappen kan være delt. Du kan ikke ændre indstillinger for datavalidering, hvis projektmappen er delt, eller arket er beskyttet. Du kan få mere at vide om beskyttelse af projektmapper under Beskyt en projektmappe.

 3. Markér afkrydsningsfeltet Vis en meddelelse, når cellen er markeret under fanen input meddelelse .

 4. Skriv en titel til din meddelelse i feltet titel .

 5. Skriv den meddelelse, du vil have vist, i feltet input meddelelse .

Få vist en fejlmeddelelse, når der indtastes ugyldige data

Hvis du har databegrænsninger på dit område, og en bruger indtaster ugyldige data i en celle, kan du få vist en meddelelse, der forklarer fejlen.

 1. Markér de celler, hvor du vil have vist fejlmeddelelsen.

 2. På fanen data skal du klikke på data validering > datavalidering.

  Bemærk!: Hvis kommandoen validering ikke er tilgængelig, kan arket være beskyttet, eller projektmappen kan være delt. Du kan ikke ændre indstillinger for datavalidering, hvis projektmappen er delt, eller arket er beskyttet. Du kan få mere at vide om beskyttelse af projektmapper under Beskyt en projektmappe.

 3. Skriv en titel til din meddelelse i feltet titel under fanen fejlmeddelelse .

 4. Skriv den meddelelse, du vil have vist, hvis der indtastes ugyldige data, i feltet fejlmeddelelse .

 5. Gør et af følgende:

  Hvis du vil

  På siden Typografi genvejsmenu, Vælg

  Kræv, at brugerne retter fejlen, før du fortsætter

  Stop

  Advar brugerne om, at dataene er ugyldige, og at de skal vælge Ja eller Nej for at angive, om de vil fortsætte

  Advarsel

  Advar brugerne om, at dataene er ugyldige, men lad dem fortsætte, når du ikke har brugt advarselsmeddelelsen

  Vigtigt!

Begræns dataindtastning

 1. Markér de celler, hvor du vil begrænse dataindtastning.

 2. Klik på Validerunder funktionerunder fanen data .

  Fanen Data, gruppen Værktøjer

  Bemærk!: Hvis kommandoen Datavalidering ikke er tilgængelig, kan arket være beskyttet, eller projektmappen kan være delt. Du kan ikke ændre indstillinger for datavalidering, hvis projektmappen er delt, eller arket er beskyttet. Du kan få mere at vide om beskyttelse af projektmapper under Beskyt en projektmappe.

 3. I pop op-menuen Tillad skal du vælge den type data, du vil tillade.

 4. I pop op-menuen data skal du vælge den type begrænsnings kriterier, du vil bruge, og derefter angive begrænsning af værdier.

  Bemærk!: De felter, hvor du angiver grænseværdier, bliver mærket ud fra data og begrænser de kriterier, du har valgt. Hvis du for eksempel vælger dato som datatype, kan du angive begrænsende værdier i minimum-og maksimumværdi felter med navnet Start dato og Slutdato.

Bed brugerne om gyldige indtastninger

Når brugere klikker i en celle, der indeholder dataindtastnings krav, kan du få vist en meddelelse, der forklarer, hvilke data der er gyldige.

 1. Markér de celler, hvor du vil spørge brugerne om gyldige dataposter.

 2. Klik på Validerunder funktionerunder fanen data .

  Fanen Data, gruppen Værktøjer

  Bemærk!: Hvis kommandoen Datavalidering ikke er tilgængelig, kan arket være beskyttet, eller projektmappen kan være delt. Du kan ikke ændre indstillinger for datavalidering, hvis projektmappen er delt, eller arket er beskyttet. Du kan få mere at vide om beskyttelse af projektmapper under Beskyt en projektmappe.

 3. Markér afkrydsningsfeltet Vis en meddelelse, når cellen er markeret under fanen input meddelelse .

 4. Skriv en titel til din meddelelse i feltet titel .

 5. Skriv den meddelelse, du vil have vist, i feltet input meddelelse .

Få vist en fejlmeddelelse, når der indtastes ugyldige data

Hvis du har databegrænsninger på dit område, og en bruger indtaster ugyldige data i en celle, kan du få vist en meddelelse, der forklarer fejlen.

 1. Markér de celler, hvor du vil have vist fejlmeddelelsen.

 2. Klik på Validerunder funktionerunder fanen data .

  Fanen Data, gruppen Værktøjer

  Bemærk!: Hvis kommandoen Datavalidering ikke er tilgængelig, kan arket være beskyttet, eller projektmappen kan være delt. Du kan ikke ændre indstillinger for datavalidering, hvis projektmappen er delt, eller arket er beskyttet. Du kan få mere at vide om beskyttelse af projektmapper under Beskyt en projektmappe.

 3. Skriv en titel til din meddelelse i feltet titel under fanen fejlmeddelelse .

 4. Skriv den meddelelse, du vil have vist, hvis der indtastes ugyldige data, i feltet fejlmeddelelse .

 5. Gør et af følgende:

  Hvis du vil

  På siden Typografi genvejsmenu, Vælg

  Kræv, at brugerne retter fejlen, før du fortsætter

  Stop

  Advar brugerne om, at dataene er ugyldige, og at de skal vælge Ja eller Nej for at angive, om de vil fortsætte

  Advarsel

  Advar brugerne om, at dataene er ugyldige, men lad dem fortsætte, når du ikke har brugt advarselsmeddelelsen

  Vigtigt!

Føj datavalidering til en celle eller et område

Bemærk!: De første to trin i dette afsnit er til tilføjelse af en hvilken som helst type datavalidering. Trin 3-7 er specifikt til oprettelse af en rulleliste. 

 1. Markér én eller flere celler for at validere.

 2. Klik på Datavalidering i gruppen Dataværktøjer under fanen Data.

 3. Klik på Liste i feltet Tillad under fanen Indstillinger.

 4. I feltet Kilde skal du skrive dine listeværdier adskilt af semikolon. For eksempel skal du skrive lav, middel, høj.

 5. Sørg for, at afkrydsningsfeltet Rulleliste i cellerne er markeret. Ellers kan du ikke se rullepilen ud for cellen.

 6. Markér eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Ignorer tomme for at angive, hvordan du vil håndtere tomme værdier (null).

 7. Test datavalideringen for at sikre, at det virker korrekt. Prøv at angive både gyldige og ugyldige data i cellerne for at sikre, at dine indstillinger virker efter hensigten, og at dine meddelelser vises, som du forventer det.

Bemærkninger!: 

 • Når du har oprettet din rulleliste, skal du sikre dig, at den fungerer, som du ønsker. Du vil måske kontrollere, om cellen er bred nok til at vise alle dine poster.

 • Fjern datavalidering – Markér den eller de celler, der indeholder den validering, du vil slette, og gå derefter til data > datavalidering , og tryk på knappen Ryd alle i dialogboksen Datavalidering, og klik derefter på OK.

I følgende tabel opstilles andre typer datavalidering, og der vises metoder til at føje den til regneark.

Hvis du vil:

Skal du:

Begræns dataindtastning til heltal inden for angivne grænser

 1. Følg trin 1-2 ovenfor.

 2. Vælg Helt tal på listen Tillad.

 3. Marker den ønskede begrænsning i boksen Data. Hvis du for eksempel vil angive øvre og nedre grænser, skal du vælge mellem.

 4. Indtast den tilladte minimum- eller maksimumværdi eller en bestemt værdi.

  Du kan også indtaste en formel, der returnerer en talværdi.

  Vi forestiller os, at du vil validere data i celle F1. Hvis du vil angive en minimumsbegrænsning for fradrag til to gange antallet af børn i den pågældende celle, skal du markere større end eller lig med i feltet Data og angive formlen, =2*F1 i feltet Minimum.

Begræns dataindtastning til et decimaltal inden for angivne grænser.

 1. Følg trin 1-2 ovenfor.

 2. Marker Decimal i boksen Tillad.

 3. Marker den ønskede begrænsning i boksen Data. Hvis du for eksempel vil angive øvre og nedre grænser, skal du vælge mellem.

 4. Indtast den tilladte minimum- eller maksimumværdi eller en bestemt værdi.

  Du kan også indtaste en formel, der returnerer en talværdi. Hvis du f.eks. vil angive en maksimumbegrænsning for provision og bonus til 6% af en sælgers gage i celle E1, skal du markere mindre end eller lig med i boksen Data og indtaste formlen =E1*6% i boksen Maksimum.

  Bemærk!: Hvis du vil lade en bruger angive procenter, f. eks 20%, skal du vælge decimal i feltet Tillad , vælge den type begrænsning, du vil bruge, i feltet data , angive minimum-, maksimum-eller bestemt værdi som decimal, f . eks. få vist data validerings cellen som en procentdel ved at markere cellen og klikke på procenttypografi Knapflade i gruppen tal under fanen Startside .

Begræns dataindtastning til en dato inden for et datointerval.

 1. Følg trin 1-2 ovenfor.

 2. Marker Dato i boksen Tillad.

 3. Marker den ønskede begrænsning i boksen Data. Hvis du for eksempel vil tillade datoer efter en bestemt dag, skal du vælge større end.

 4. Indtast den tilladte minimum- eller maksimumværdi eller en bestemt værdi.

  Du kan også indtaste en formel, der returnerer en dato. Hvis du for eksempel vil angive en tidsramme mellem dags dato og 3 dage fra dags dato, skal du vælge mellem i feltet data , skrive = idag () i feltet Start dato og skrive = idag () + 3 i feltet Slutdato .

Begræns dataindtastning til et tidspunkt inden for en tidsramme.

 1. Følg trin 1-2 ovenfor.

 2. Marker Klokkeslæt i boksen Tillad.

 3. Marker den ønskede begrænsning i boksen Data. Hvis du for eksempel vil tillade tidspunkter før et bestemt tidspunkt, skal du vælge mindre end.

 4. Angiv det tilladte start- eller slutklokkeslæt eller et bestemt klokkeslæt. Du kan også angive en formel, der returnerer et klokkeslæt.

  Hvis du f.eks. har celle E2 konfigureret med et starttidspunkt (8:00), og celle F2 med et sluttidspunkt (17:00), og du vil begrænse mødetidspunkter til at være mellem disse tidspunkter, skal du vælge mellem i feltet Data, angive =E2 i feltet Starttidspunkt og derefter indtaste =F2 i feltet Sluttidspunkt.

Begræns dataindtastning til tekst med en bestemt længde.

 1. Følg trin 1-2 ovenfor.

 2. Marker Tekstlængde i boksen Tillad.

 3. Marker den ønskede begrænsning i boksen Data. Hvis du for eksempel vil tillade op til et bestemt antal tegn, skal du vælge mindre end eller ligmed.

 4. Hvis du vil begrænse indtastningen til 25 tegn, skal du vælge mindre end eller lig med i feltet data og skrive 25 i feltet maksimum .

Beregn tilladte værdier ud fra indholdet i en anden celle.

 1. Følg trin 1-2 ovenfor.

 2. Marker den ønskede type data i boksen Data.

 3. Marker den ønskede begrænsning i boksen Data.

 4. Klik på den celle, du vil bruge til at angive, hvad der er tilladt, i boksen eller boksene under boksen Data.

  Hvis du f.eks. kun vil tillade indtastninger for en konto, hvis resultat ikke overstiger budgettet i celle E1, skal du vælge Tillad >Helt tal, Data, mindre end eller lig med og Maksimum >= =E1.

Bemærkninger!: 

 • Følgende eksempler bruger indstillingen Brugerdefineret, hvor du skriver formler for at angive dine betingelser. Du behøver ikke at bekymre dig om, hvad der vises i boksen Data, idet den er deaktiveret med indstillingen Brugerdefineret.

 • Skærmbilleder i denne artikel blev taget i Excel 2016. men funktionaliteten er den samme i Excel til internettet.

Sørg for, at

Indtast denne formel

Cellen, der indeholder et produkt-ID (C2), starter altid med standardpræfikset "ID-" og er mindst 10 (mere end 9) tegn lang.

= OG (VENSTRE (C2; 3) = "ID-", LEN (C2) >9)

Eksempel 6: Formler i datavalidering

Cellen, der indeholder et produktnavn (D2), indeholder kun tekst.

=ER.TEKST(D2)

Eksempel 2: Formler i datavalidering

Den celle, der indeholder en persons fødselsdag (B6), skal være større end antallet af år, der er angivet i celle B4.

=IF(B6<=(TODAY()-(365*B4)),TRUE,FALSE)

Eksempel på datavalidering til at begrænse indtastning til en minimumsalder

Alle data i celleområdet A2:A10 indeholder unikke værdier.

=TÆL.HVIS($A$2:$A$10;A2)=1

Eksempel 4: Formler i datavalidering

Bemærk!: Du skal angive datavalideringsformlen for celle A2 først og derefter kopiere A2 til A3:A10, så det andet argument til TÆL.HVIS stemmer overens med den aktuelle celle. Det vil sige, at A2)=1-delen ændres til A3)=1; A4)=1 osv.

Få flere oplysninger

Sørg for, at en e-mailadresse i celle B4 indeholder @-symbolet.

= ISNUMBER (FIND ("@"; B4))

Eksempel på datavalidering til sikring af, at en mailadresse indeholder @-symbolet

Har du brug for mere hjælp?

Du kan altid spørge en ekspert i Excel Tech Community, få support i Answers-community'et eller foreslå en ny funktion eller forbedring i Excel User Voice.

Se også

Mere om datavalidering

Tilføj eller fjern elementer på en rulleliste

Fjern en rulleliste

Bemærk!:  Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Var disse oplysninger nyttige? Her er artiklen på engelsk, så du kan sammenligne.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×