Anvende Information Rights Management på en liste eller et bibliotek

Anvende Information Rights Management på en liste eller et bibliotek

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du kan bruge IRM (Information Rights Management) som en hjælp til at styre og beskytte filer, der hentes fra lister eller biblioteker.

Inden du går i gang

 • Azure Rights Management-tjenesten (Azure RMS) fra Azure oplysninger beskyttelse, og det lokale tilsvarende, Active Directory Rights Management Services (AD RMS), understøtter Information Rights Management for websteder. Ingen separate eller eventuelle yderligere installationer er påkrævet.

 • Hvis du vil anvende IRM på en liste eller et bibliotek, skal du have administratorrettigheder for listen eller biblioteket.

 • Før du anvender IRM på en liste eller et bibliotek, skal den være aktiveret af en administrator for webstedet.

 • Hvis du bruger SharePoint Online, kan brugerne få timeout, når du henter større IRM-beskyttede filer. Hvis det er tilfældet, derefter anvende IRM-beskyttelse ved hjælp af dine Office-programmer, og Gem større filer i et SharePoint-dokumentbibliotek, ikke som anvender IRM.

Bemærk!: Hvis du bruger SharePoint Server 2013, skal en serveradministratoren installere beskyttere på alle front end-webserverne for hver filtype, som personer i din organisation vil beskytte ved hjælp af IRM.

Anvende IRM (Informations Rights Management) på en liste eller et bibliotek

Indstillinger for IRM (Information Rights Management)

 1. Gå til den liste eller det bibliotek, du vil konfigurere IRM for.

 2. Klik på fanen bibliotek på båndet, og klik derefter på Indstillinger for bibliotek. (Hvis du arbejder på en liste, skal du klikke på fanen liste, og klik derefter på Listeindstillinger ).

  Knapper under Indstillinger for bibliotek på båndet i SharePoint
 3. Under tilladelser og administration skal du klikke på (Information Rights Management). Hvis linket (Information Rights Management) ikke vises, skal blive IRM ikke aktiveret for webstedet. Kontakt din serveradministrator for at se, hvis det er muligt at aktivere IRM for webstedet. Linket (Information Rights Management) vises ikke for billedbiblioteker.

 4. Markér afkrydsningsfeltet begrænse adgangen til dokumenter i dette bibliotek på Hent for at anvende begrænsede tilladelser til dokumenter, der hentes fra listen eller biblioteket på siden Indstillinger for administration af oplysninger rettigheder .

 5. Skriv et beskrivende navn til politikken, som du kan bruge senere at skelne denne politik skal skrives fra andre politikker, i feltet Opret en tilladelse politik titel . For eksempel kan du skrive Fortroligt i virksomheden Hvis du anvender begrænsede tilladelser på en liste eller et bibliotek, der skal indeholde virksomhed dokumenter, der er fortrolige.

 6. Skriv en beskrivelse, der vises til personer, der bruger denne liste eller et bibliotek, der forklarer, hvordan de skal håndtere dokumenter i listen eller biblioteket, i feltet Tilføj en beskrivelse af tilladelsespolitik . For eksempel kan du skrive diskutere indholdet af dette dokument kun sammen med andre medarbejdere Hvis du vil begrænse adgangen til oplysningerne i disse dokumenter til interne medarbejdere.

 7. Anvende flere begrænsninger på dokumenterne på listen eller biblioteket, klikke på Vis indstillinger, og gør et af følgende:

  Hvis du vil:

  Skal du:

  Give brugere tilladelse til at udskrive dokumenter fra denne liste eller dette bibliotek.

  Markér afkrydsningsfeltet Tillad brugere at udskrive.

  Tillade brugere, der mindst har tilladelsen Vis elementer, at køre integreret kode eller makroer på et dokument.

  Markér afkrydsningsfeltet besøgende tilladelse til at køre scriptet og skærmen læser til funktionen på hentede dokumenter.

  Bemærk!:  Hvis du markerer denne indstilling, kan brugere køre kode til at udtrække indholdet af et dokument.

  Kræve, at brugere bekræfter deres legitimationsoplysninger med bestemte intervaller.

  Vælg denne indstilling, hvis du vil begrænse adgangen til indhold til en given periode. Hvis du vælger denne indstilling, udløber brugernes udgivelseslicenser til adgang til indholdet efter det angivne antal dage, og brugerne skal returnere til serveren for at bekræfte deres legitimationsoplysninger og hente en ny kopi.

  Vælg det brugerne skal bekræfte deres legitimationsoplysninger ved hjælp af dette interval (dage) afkrydsningsfeltet og derefter angive antallet dage, som dokumentet skal kunne vises.

  Forhindre brugere i at overføre dokumenter, som ikke understøtter IRM, til denne liste eller dette bibliotek.

  Hvis du vælger denne indstilling, vil brugerne ikke kunne overføre følgende filtyper:

  • De filtyper, der ikke er installeret tilsvarende IRM-beskyttere på alle front end-webserverne for.

  • De filtyper, som SharePoint Server 2010 ikke kan kryptere.

  • De filtyper, som er IRM-beskyttet i et andet program.

  Markere afkrydsningsfeltet Tillad ikke, at brugerne overfører dokumenter, som ikke understøtter IRM.

  Fjerne begrænsede tilladelser fra denne liste eller dette bibliotek på en bestemt dato.

  Markér afkrydsningsfeltet Stop begrænsning af adgang til biblioteket på, og vælg derefter den dato, du vil.

  Styre det interval, hvor legitimationsoplysninger cachelagres for det program, der er givet i licens til at åbne dokumentet.

  I den angive gruppebeskyttelse og legitimationsoplysninger interval, skal du indtaste intervallet for cachelagring af legitimationsoplysninger i antal dage.

  Tillad gruppebeskyttelse, så brugerne kan dele med medlemmer af den samme gruppe.

  Vælge Tillad gruppebeskyttelse og indtast gruppens navn til deling.

 8. Klik på OK, når du har valgt de ønskede indstillinger.

Toppen af siden

Hvad er IRM (Information Rights Management)?

IRM gør det muligt for dig at begrænse de handlinger, som brugere kan foretage med de filer, der er blevet hentet fra lister eller biblioteker. IRM krypterer de hentede filer og begrænser den gruppe af brugere og programmer, som må dekryptere disse filer. IRM kan også begrænse rettighederne for de brugere, der må læse filer, så de ikke kan foretage handlinger som at udskrive kopier af filerne eller kopiere tekst fra dem.

Du kan bruge IRM på lister eller biblioteker for at begrænse spredningen af følsomt indhold. Hvis du f.eks. opretter et dokumentbibliotek for at dele oplysninger om kommende produkter med udvalgte marketingrepræsentanter, kan du bruge IRM til at forhindre disse personer i at dele indholdet med andre medarbejdere i firmaet.

På et websted bruger du IRM på en hel liste eller et helt bibliotek frem for på individuelle filer. Det gør det nemmere at sikre et konsistent beskyttelsesniveau for et helt sæt dokumenter eller filer. IRM kan på den måde hjælpe din organisation til at håndhæve firmapolitikker, der styrer brugen og spredningen af fortrolige eller ophavsretligt beskyttede oplysninger.

Bemærk!: Oplysningerne på denne side om Information Rights Management tilsidesætter alle ord, der henviser til Information Rights Management i en hvilken som helst Microsoft SharePoint Server 2013 og SharePoint Server 2016 licens ord aftaler.

Sådan kan IRM hjælpe med at beskytte indhold

IRM hjælper med at beskytte begrænset indhold på følgende måder:

 • Hjælper med at forhindre, at personer med autorisation til visning, kopierer, ændrer, udskriver, faxer eller kopierer og indsætter indholdet til uautoriseret brug

 • Hjælper med at forhindre, at personer med autorisation til visning, kopierer indholdet ved hjælp af funktionen Print Screen i Microsoft Windows

 • Hjælper med at forhindre, at personer med autorisation til visning, får vist indholdet, hvis det sendes i en e-mail, efter at det er hentet fra serveren

 • Begrænser adgangen til indhold til et angivet tidsrum, hvorefter brugerne skal bekræfte deres legitimationsoplysninger og hente indholdet igen

 • Hjælper med at håndhæve firmapolitikker, som styrer brugen og spredningen af indhold i organisationen

Tilfælde, hvor IRM ikke kan beskytte indhold

IRM kan ikke beskytte begrænset indhold imod følgende:

 • Sletning, tyveri, hentning eller overførsel via skadelige programmer som trojanske heste, tastetrykslogføringer og visse typer spyware

 • Tab eller beskadigelse som følge af computervirusser

 • Manuel kopiering eller angivelse af det indhold, der vises på en skærm

 • Digital fotografering eller optagelse af det indhold, der vises på en skærm

 • Kopiering ved hjælp af tredjeparters screen-capture-programmer

 • Kopiering af indholdsmetadata (kolonneværdier) ved hjælp af tredjeparters screen-capture-programmer eller ved at kopiere og indsætte

Toppen af siden

Sådan fungerer IRM for lister og biblioteker

IRM-beskyttelse anvendes til filer på niveauet for listen eller biblioteket. Når IRM er aktiveret for et bibliotek, gælder (rights Management) for alle filerne i det pågældende bibliotek. Når IRM er aktiveret for en liste, rettighedsstyring anvendes kun på de filer, som er vedhæftet listeelementer, ikke selve listeelementerne.

Når brugere henter filer i IRM-aktiverede lister eller ‑biblioteker, krypteres filerne, så kun autoriserede personer kan få dem vist. Hver rettighedsstyret fil indeholder også en udgivelseslicens, der pålægger de personer, der kan få vist filen, begrænsninger. Typiske begrænsninger omfatter at gøre en fil skrivebeskyttet, at deaktivere kopieringen af tekst, at forhindre brugere i at gemme en lokal kopi og at forhindre brugere i at udskrive filen. Klientprogrammer, der kan læse IRM-understøttede filtyper, bruger udgivelseslicensen i selve den rettighedsstyrede fil til at håndhæve disse begrænsninger. På den måde bevares beskyttelsen på en rettighedsstyret fil, selv efter at den hentes fra serveren.

De typer begrænsninger, der anvendes på en fil, når den hentes fra en liste eller et bibliotek, er baseret på den enkelte brugers tilladelser på det SharePoint-websted, der indeholder filen. I følgende tabel får du forklaret, hvordan tilladelserne på websteder svarer til IRM-tilladelser.

Tilladelser

IRM-tilladelser

Administrer tilladelser, Administrer websted

Fuld kontrol (som defineret af klientprogrammet): Denne tilladelse giver generelt en bruger til at læse, redigere, kopiere, gemme og ændre tilladelser for rettighedsstyret indhold.

Rediger elementer, Administrer lister, Tilføj og tilpas sider

Redigere, kopiere og gemme: en bruger kan udskrive en fil, kun, hvis afkrydsningsfeltet Tillad brugere at udskrive dokumenter er markeret på siden Indstillinger for administration af oplysninger rettigheder for listen eller biblioteket.

Vis elementer

Læs: en bruger, kan læse dokumentet, men kan ikke kopiere eller ændre dens indhold. En bruger kan kun udskrive Hvis afkrydsningsfeltet Tillad brugere at udskrive dokumenter er markeret på siden Indstillinger for administration af oplysninger rettigheder for listen eller biblioteket.

Andet

Ingen andre tilladelser svarer direkte til IRM-tilladelser.

Når du aktiverer IRM for en liste eller bibliotek i SharePoint Server 2013, kan du kun beskytte filtyper i listen eller biblioteket, en beskytter er installeret på alle front end-webserverne. En beskytter er et program, der styrer kryptering og dekryptering af rettighedsstyret filer i et bestemt filformat. SharePoint indeholder beskyttere til følgende filtyper:

 • Microsoft Office InfoPath-formularer

 • 97-2003-filformaterne til følgende Microsoft Office-programmer: Word, Excel og PowerPoint

 • Office Open XML-formaterne til følgende Microsoft Office-programmer: Word, Excel og PowerPoint

 • XPS-formatet (XML Paper Specification)

Hvis virksomheden planlægger at bruge IRM til at beskytte andre filtyper ud over de ovenfor nævnte, skal serveradministratoren installere beskyttere til disse ekstra filformater.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider