Anvende datagrafik på dine figurer.

Du kan formidle oplysninger om dataene i figurer ved at bruge datagrafik. I Microsoft Visio 2010 kan du oprette din egen datagrafik, som indeholder tekst, datalinjer, ikoner eller unikke udfyldningsfarver.

Bemærkninger!: 

Denne artikel indeholder

Hvad er datagrafik?

Oprette datagrafik

Anvende en eksisterende datagrafik på en figur

Redigere en eksisterende datagrafik

Fjerne en datagrafik fra en figur

Hvad er datagrafik?

Datagrafik er visuelle forbedringer, som du kan anvende på figurer for at vise de data, figurerne indeholder. I datagrafik vises data som en kombination af tekstelementer og visuelle elementer, f.eks. flag og statusindikatorer.

Lad os f.eks. antage, at du har en figur, der repræsenterer en proces, der indeholder data om omkostninger, procesnummer, ejer, funktion, startdato, slutdato og status for processen:

En procesfigur uden datagrafik

1. En procesfigur uden datagrafik

2. De data, der er indeholdt i figuren Proces, vises i opgaveruden Figurdata

Forestil dig, at du vil udtrykke de data, der er indeholdt i figuren, visuelt:

En procesfigur, hvor datagrafik er anvendt.

1. Funktionen for processen ("Test") vises som en entydig fyldfarve.

2. Omkostningerne forbundet med processen ("$50.000,00") vises som en datalinje.

3. Status for processen ("Ikke startet") vises som et ikon med et spørgsmålstegn.

4. Ejeren ("Phyllis Harris") af og slutdatoen ("9/30/2009") for processen vises som billedforklaringer med tekst.

Når du anvender en datagrafik på figuren, kan du nemt vise de data, der er indeholdt i figuren, uden at markere figuren og få vist opgaveruden Figurdata. Du kan også hurtigt få vist de bestemte data, der er indeholdt i flere figurer, ved at kontrollere datagrafikken i figurerne.

Når du har oprettet en datagrafik, kan du anvende den på andre figurer med de samme data. Hvis du redigerer datagrafikken, anvendes ændringen som standard på alle de figurer, du har anvendt datagrafikken på.

Du kan oprette så mange datagrafikker, du har brug for til dine figurer. Du kan f.eks. oprette en datagrafik, der viser procesdata, og anvende den på alle dine medarbejderfigurer. Derefter kan du oprette en anden datagrafik, som viser udstyrsdata, og anvende den på alle dine udstyrsfigurer.

Hvor kommer dataene fra?     De data, du kan få vist ved hjælp af datagrafik, er anført i dialogboksen Figurdata for hver figur. Du kan indtaste data for hver enkelt figur i opgaveruden Figurdata, eller du kan bruge guiden Kæd data til figurer. Hvis du importerer data ved at bruge guiden Kæd data til figurer, kan du vælge, hvordan dataene skal vises i Visio. Du kan finde flere oplysninger om guiden under Importere data fra Excel, SQL Server, SharePoint og andre eksterne kilder.

Bemærk!: Hvis du vil have vist opgaveruden Figurdata på fanen Data i gruppen Vis/skjul, skal du markere afkrydsningsfeltet i vinduet Figurdata.

Toppen af siden

Oprette datagrafik

Du kan føje fire typer elementer til datagrafik: Tekst, datalinjer, ikoner og farvekodning. I følgende afsnit beskrives det, hvordan du tilføjer hver elementtype.

Bemærk!: Disse procedurer fungerer bedst, hvis figuren allerede indeholder data. Du kan finde flere oplysninger om import af data under Importere data fra Excel, SQL Server, SharePoint og andre eksterne kilder.

Føje en tekstgrafik til en figur

Du kan vælge mellem billedforklaringstekster eller tekstoverskrifter. Billedforklaringstekster indeholder både navnet på kolonnen og den tilhørende værdi. Overskrifter viser kun dataværdien.

 1. Markér den figur, du vil oprette en datagrafik for.

 2. Klik på Datagrafik i gruppen Vis data under fanen Data, og vælg derefter Opret ny datagrafik.

  Gruppen Vis data under fanen Data på båndet i Visio 2010.

 3. Klik på Nyt element i dialogboksen Ny datagrafik.

  Dialogboksen Ny datagrafik.

 4. Vælg det datafelt, der skal repræsenteres, på listen Datafelt under Vis i dialogboksen Nyt element.

  Dialogboksen Nyt element, hvor Tekst er markeret

 5. Vælg Tekst på listen Vises som.

 6. Vælg den ønskede type tekstgrafik på listen Typografi.

 7. Vælg, hvor tekstgrafikken skal placeres, under Placering på én af følgende måder:

  • Hvis du vil benytte standardplaceringen, skal du markere afkrydsningsfeltet Brug standardplacering.

  • Hvis du vil angive en anden placering, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Brug standardplacering, klikke på Vandret eller Lodret og derefter vælge de ønskede placeringer.

 8. Markér de ønskede indstillinger under Detaljer for at vælge, hvordan billedforklaringen eller overskriften skal se ud.

 9. Når du er færdig med at oprette det nye datagrafikelement, skal du klikke på OK.

 10. Hvis du vil tilføje flere elementer til datagrafikken, skal du gentage trin 3 til 9.

 11. Når du er færdig med at føje elementer til datagrafikken, skal du klikke på Anvend i dialogboksen Ny datagrafik og derefter klikke på OK.

Toppen af siden

Føje en datalinje til en figur

Datalinjer viser data dynamisk i miniaturediagrammer og -grafer, f.eks. statusindikatorer, stjerneklassifikationer, termometre og speedometre.

 1. Markér den figur, du vil oprette en datagrafik for.

 2. Klik på Datagrafik i gruppen Vis data under fanen Data, og vælg derefter Opret ny datagrafik.

  Gruppen Vis data under fanen Data på båndet i Visio 2010.

 3. Klik på Nyt element i dialogboksen Ny datagrafik.

  Dialogboksen Ny datagrafik.

 4. Vælg det datafelt, der skal repræsenteres, på listen Datafelt under Vis i dialogboksen Nyt element.

  Dialogboksen Nyt element, hvor Datalinje er markeret

 5. Vælg Datalinje i dialogboksen Vises som.

 6. Vælg den ønskede type datalinje på listen Typografi.

 7. Vælg, hvor datalinjen skal placeres, under Placering på én af følgende måder:

  • Hvis du vil benytte standardplaceringen, skal du markere afkrydsningsfeltet Brug standardplacering.

  • Hvis du vil angive en anden placering, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Brug standardplacering, klikke på Vandret eller Lodret og derefter vælge de ønskede placeringer.

 8. Markér de ønskede indstillinger under Detaljer for at vælge, hvordan datalinjen skal se ud.

 9. Når du er færdig med at oprette det nye datagrafikelement, skal du klikke på OK.

 10. Hvis du vil tilføje flere elementer til datagrafikken, skal du gentage trin 3 til 9.

 11. Når du er færdig med at føje elementer til datagrafikken, skal du klikke på Anvend i dialogboksen Ny datagrafik og derefter klikke på OK.

Toppen af siden

Føje et ikonsæt til en figur

Du kan få vist dine data ved hjælp af ikonsæt som f.eks. flag, trafiklys og tendenspile. Du kan angive, at disse ikoner vises, afhængigt af forskellige værdier, datoer, udtryk og også andre datafelter i den samme figur.

Du kan f.eks. bruge flag til at angive status for det nuværende salg sammenlignet med sidste år. Som vist i det følgende eksempel kan du indstille flagværdierne, så et blåt flag viser, at salget er steget betydeligt, et gult flag viser, at salget er steget moderat, og et rødt flag viser, at salget faldt i løbet af året.

 1. Markér den figur, du vil oprette en datagrafik for.

 2. Klik på Datagrafik i gruppen Vis data under fanen Data, og vælg derefter Opret ny datagrafik.

  Gruppen Vis data under fanen Data på båndet i Visio 2010.

 3. Klik på Nyt element i dialogboksen Ny datagrafik.

  Dialogboksen Ny datagrafik.

 4. Vælg det datafelt, der skal repræsenteres, på listen Datafelt under Vis i dialogboksen Nyt element.

  Dialogboksen Nyt element, hvor Datalinje er markeret

 5. Vælg Ikonsæt på listen Vises som.

 6. Vælg det ønskede ikonsæt på listen Typografi.

 7. Vælg, hvor ikonet skal placeres, under Placering på én af følgende måder:

  • Markér afkrydsningsfeltet Brug standardplacering under Placering, hvis du vil bruge den angivne standardplacering.

  • Hvis du vil angive en anden placering, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Brug standardplacering, klikke på Vandret eller Lodret og vælge den ønskede placering.

 8. Vælg de værdier, som hvert ikon skal repræsentere, under Regler for visning af de forskellige ikoner.

 9. Når du er færdig med at oprette det nye datagrafikelement, skal du klikke på OK.

 10. Hvis du vil tilføje flere elementer til datagrafikken, skal du gentage trin 3 til 9.

 11. Når du er færdig med at føje elementer til datagrafikken, skal du klikke på Anvend i dialogboksen Ny datagrafik og derefter klikke på OK.

Toppen af siden

Anvende en fyldfarve efter dataværdi

Med indstillingen Farve efter værdi kan du bruge fyldfarver til at angive entydige værdier eller intervaller af værdier.

Bemærk!: Hvis du opretter mere end ét grafikelement af typen Farve efter værdi og begge er gældende for en enkelt figur, anvendes datagrafikfyldfarven på den figur, der er opført først på listen i dialogboksen Rediger datagrafik.

 1. Markér den figur, du vil oprette en datagrafik for.

 2. Klik på Datagrafik i gruppen Vis data under fanen Data, og vælg derefter Opret ny datagrafik.

  Gruppen Vis data under fanen Data på båndet i Visio 2010.

 3. Klik på Nyt element i dialogboksen Ny datagrafik.

  Dialogboksen Ny datagrafik.

 4. Vælg det datafelt, der skal repræsenteres med en datagrafik, på listen Datafelt under Vis i dialogboksen Nyt element.

  Dialogboksen Nyt element, hvor Farve efter værdi er valgt.

 5. Vælg Farve efter værdi i dialogboksen Vises som.

 6. Vælg, hvordan Visio skal anvende en fyldfarve på figuren, afhængigt af det pågældende datafelt, på listen Farvelægningsmetode:

  • Hver farve repræsenterer en entydig værdi      Du kan anvende samme farve på alle figurer, der har samme værdi. Du kan f.eks. anvende farven gul på alle figurer for medarbejdere i salgsafdelingen og farven rød på alle figurer for medarbejdere i regnskabsafdelingen.

  • Hver farve repræsenterer et interval af værdier      Du kan bruge et farveinterval fra lys til dæmpet til at angive et interval af værdier. Du kan f.eks. bruge farveintervallet mellem rød og pink til at repræsentere områder med høj, mellem og lav stigning i salget.

 7. Indtast de datafeltværdier, der gælder for hver fyldfarve, under Farvetildelinger, og vælg de ønskede fyld og tekstfarver.

 8. Hvis du har brug for at oprette flere fyldfarver, skal du klikke på Sæt ind.

 9. Når du er færdig med at oprette det nye datagrafikelement, skal du klikke på OK.

 10. Hvis du vil tilføje flere elementer til datagrafikken, skal du gentage trin 3 til 9.

 11. Når du er færdig med at føje elementer til datagrafikken, skal du klikke på Anvend i dialogboksen Ny datagrafik og derefter klikke på OK.

Toppen af siden

Anvende en eksisterende datagrafik på en figur

Bemærk!: Den figur, du anvender den eksisterende datagrafik på, skal indeholde de datafelter, som datagrafikken refererer til.

 1. Markér den figur, du vil anvende datagrafikken på.

 2. Klik på Datagrafik i gruppen Vis data under fanen Data, og vælg derefter den ønskede datagrafik under Tilgængelig datagrafik.

  Vælg Ingen datagrafik for at fjerne datagrafik fra figuren.

Bemærk!: Du kan lade markøren hvile over en grafik for at se et eksempel på figuren, når datagrafikken er anvendt.

Toppen af siden

Redigere en eksisterende datagrafik

 1. Markér en figur med en datagrafik, du vil redigere.

 2. Klik på Datagrafik i gruppen Vis data under fanen Data, og vælg derefter Rediger datagrafik.

  Dialogboksen Rediger datagrafik.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Rediger datagrafik:

  1. Hvis du vil ændre det datafelt, som grafikken repræsenterer, skal du vælge et andet datafelt for det pågældende element i kolonnen Datafelt.

  2. Hvis du vil ændre den farve, de indstillinger, det format eller den grafiktype, der vises i kolonnen Vises som, skal du markere det element, du vil ændre, og klikke på Rediger element. Vælg den ønskede grafiktype på listen Vises som under Vis i dialogboksen Rediger element.

  3. Hvis du vil ændre placeringen af datagrafikelementet i forhold til figuren, skal du markere det element, du vil ændre, i kolonnen Vises som og klikke på Rediger element. Vælg den ønskede placering under Placering i dialogboksen Rediger element.

 4. Hvis du vil anvende ændringerne på alle de figurer, der har den samme datagrafik, skal du markere indstillingen Alle figurer med denne datagrafik under Anvend ændringer på.

 5. Hvis du kun vil anvende ændringerne på udvalgte figurer, skal du markere indstillingen Kun valgte figurer under Anvend ændringer på.

Toppen af siden

Fjerne en datagrafik fra en figur

 1. Markér den figur eller de figurer, du vil fjerne datagrafikken fra.

 2. Klik på Datagrafik i gruppen Vis data under fanen Data, og vælg derefter Ingen datagrafik under Ingen datagrafik.

  Vælg Ingen datagrafik for at fjerne datagrafik fra figuren.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×