Animation, video og lyd

Animer tekst eller objekter

Animere tekst eller objekter

Du kan animere tekst, billeder, figurer, tabeller, SmartArt-grafik og andre objekter i din PowerPoint-præsentation.

Effekter kan få et objekt til at dukke op, forsvinde eller flytte sig. De kan ændre størrelsen eller farven på et objekt.

PowerPoint 2013

1:54

Der findes også en video om at animere tekst.

Tip!: Check out these YouTube videos from PowerPoint community experts for more help with animation!

Indsæt animationer i tekst, billeder, figurer m.m. i præsentationen.

 1. Vælg objektet eller teksten, som du vil animere.

 2. Vælg Animationer, og vælg en animation.

 3. Vælg Effektindstillinger, og vælg en effekt.

Administrer animationer og effekter

Du kan starte animationer på forskellige måder i præsentationen:

 • Ved klik: Starter en animation, når du klikker på en slide.

 • Med forrige: Afspiller en animation på samme tid som den forrige animation i sekvensen.

 • Efter forrige: Starter en animation umiddelbart efter, at den forrige aktiveres.

 • Varighed: Forlænger eller forkorter en effekt.

 • Forsinkelse: Indsætter tid, før en effekt kører.

Føj flere effekter til en animation

 1. Markér et objekt eller tekst med en animation.

 2. Vælg Tilføj animation, og vælg en.

Ændring af animationers rækkefølge

 1. Vælg en animationsmarkør.

 2. Vælg den indstilling, du vil bruge:

  • Placer tidligere: Viser en animation tidligere i sekvensen.

  • Placer senere: Viser en animation senere i sekvensen.

Føj animation til grupperede objekter

Du kan føje en animation til grupperede objekter, tekst, m.m.

 1. Tryk på Ctrl, og markér de ønskede objekter.

 2. Vælg Formatér > Gruppe > Gruppe for at gruppere objekter.

 3. Vælg Animationer, og vælg en animation.

Føj animation til et objekt

 1. Vælg det objekt, som du vil animere.

 2. I gruppen Animation under fanen Animationer på båndet skal du klikke på knappen Mere Knappen Mere og derefter vælge den ønskede animationseffekt.

  Gruppen Animation under fanen Animationer.

  De mest populære effekter vises. Ønsker du flere valgmuligheder, skal du klikke på en af indstillingerne Flere nederst i galleriet.

Vælg en overskrift nedenfor for at åbne den og få vist de detaljerede instruktioner.

Hastigheden for effekten bestemmes af indstillingen Varighed.

 1. På sliden skal du markere den animationseffekt, som du gerne vil redigere.

 2. På fanen Animationer under indstillingen Tid i feltet Varighed kan du angive det ønskede antal sekunder, som animationseffekten skal vare.

  Indstillingen Varighed for animationseffekter i PowerPoint

  (Maksimum: 59 sekunder Minimum: 0,01 sekunder. Du kan skrive varigheden eller bruge pil op og pil ned for at vælge varigheden ved hjælp af trinvise standardværdier.)

 1. På sliden skal du markere den animationseffekt, som du gerne vil redigere.

 2. På fanen Animationer under indstillingen Tid skal du åbne listen Start og vælge en af de tre indstillinger, der beskrives nedenfor:

  Startindstillinger for animationer i PowerPoint

  Vælg

  For at starte animationseffekten

  Ved klik

  Når du klikker på sliden

  Med forrige

  På samme tid som den forrige animationseffekt på listen. (Et klik starter to eller flere animationseffekter på samme tid.)

  Efter forrige

  Umiddelbart efter den forrige effekt på listen er færdig med at afspille. Du behøver ikke at klikke igen for at få denne animationseffekt til at starte.

Indstillingen Forsinkelse bestemmer, hvor lang tid der går, før en bestemt animationseffekt starter – enten efter du klikker, eller efter en tidligere animationseffekt slutter.

 1. På sliden skal du markere den animationseffekt, som du gerne vil redigere.

 2. På fanen Animationer, under Tidsindstilling i dialogboksen Forsinkelse skal du angive et tidsrum i sekunder.

Indstillingen Forsinkelse for animationseffekter i PowerPoint

Hvis du gerne vil skifte rækkefølgen af et sæt animationer på en slide, skal du:

 1. Åbne animationsruden: På fanen Animationer i gruppen Avanceret animation skal du vælge Animationsrude.

 2. I animationsruden skal du markere den animationseffekt, som du gerne vil ændre rækkefølgen for.

 3. På fanen Animationer på båndet i gruppen Tid under Omarranger animationer skal du vælge en af disse indstillinger:

  Tidsindstillinger for animationer i PowerPoint
  • Vælg Placer tidligere for at flytte effekten en placering op i animationsrækkefølgen.

  • Vælg Placer senere for at flytte effekten en placering ned i animationsrækkefølgen.

  Hvis det er nødvendigt, kan du vælge indstillingen flere gange for at flytte din valgte effekt til den ønskede placering i animationsrækkefølgen.

Når du animerer et objekt, vises der en lille talmarkør til venstre for det pågældende objekt for at angive tilstedeværelsen af en animationseffekt og dens placering i rækkefølgen af animationer på den aktuelle slide.

 1. Vælg tallet for den animation, du vil fjerne.

 2. Tryk på Delete på tastaturet.

Vil du have flere oplysninger, kan du gå til Rediger, fjern eller slå animationseffekter fra.

 1. Vælg den tekst eller det objekt, hvor du vil tilføje flere animationer.

 2. Klik på Tilføj animation i gruppen Avanceret animation under fanen Animationer.

  Gruppen Avanceret animation under fanen Animationer.

Når du har tilføjet en eller flere animationseffekter, kan du benytte følgende fremgangsmåde for at kontrollere, om de virker:

 • Gå til fanen Animation, gå til gruppen Eksempel, og klik på Eksempel.

  Gruppen Eksempel under fanen Animationer.

Du kan undgå at animere flere objekter manuelt på samme måde: Du kan bruge Animationspenslen til at kopiere animationer fra ét objekt til et andet. Vil du have flere oplysninger og se en hurtig videodemonstration, kan du gå til Dupliker animationer med Animationspenslen.

Animationspenslen findes på båndet til Animationsværktøjslinjen, når du markerer noget, der er animeret, på en slide

Anvend en animationseffekt

 1. Markér den tekst eller det objekt, du vil animere.

  Et "objekt" i denne sammenhæng er en ting på en slide, f.eks. et billede, et diagram eller et tekstfelt. Størrelseshåndtagene vises rundt om et objekt, når du markerer det på sliden.

 2. I gruppen Animation under fanen Animationer på båndet skal du vælge den ønskede animationseffekt på listen Animer.

  Indbyggede animationer

  Hvis det markerede objekt er et tekstfelt, har du to indstillinger for hver type animation på listen Animer:

  • Alle på én gang: Animationen forekommer for hele teksten på samme tid.

  • Efter afsnit i 1. niveau: Animationen forekommer skiftevis for de enkelte afsnit i tekstfeltet.

Vælg en overskrift nedenfor for at åbne den og få vist de detaljerede instruktioner.

 • Vælg den tekst eller det objekt, som du vil fjerne animationen fra.

 • Gå til fanen Animationer, gå til gruppen Animationer, og vælg Ingen animation på listen Animer.

Vil du have flere oplysninger, kan du gå til Rediger, fjern eller slå animationseffekter fra.

Du kan få mere kontrol over, hvordan og hvornår effekter anvendes, ved at oprette og anvende en brugerdefineret animation. Du kan f.eks. få teksten til at blive større eller mindre, rotere eller flimre, og du kan angive en animation, så du hører lyden af bifald, når et billede vises. Du kan anvende mere end én animation, så du kan få en linje med tekst til at flyve ind med eller uden lyd og derefter få teksten til at flyve ud. Du kan bruge fremhævnings-, indgangs- eller slutindstillinger ud over foruddefinerede eller brugerdefinerede bevægelsesstier.

Du opretter brugerdefinerede animationer i Brugerdefineret animation opgaverude, som viser vigtige oplysninger om en animationseffekt, f.eks. typen af effekt, rækkefølgen af flere effekter i forhold til hinanden og en del af teksten med effekten.

Opgaveruden Brugerdefineret animation

1. Ikoner angiver tidsindstillingen for animationseffekterne i forhold til andre hændelser på sliden. Der er følgende valg:

 • Start, når der klikkes (museikon, vises her): Animationseffekten starter, når du klikker på sliden.

 • Start med forrige (intet ikon): Animationseffekten starter, samtidig med at den forrige effekt på listen går i gang med at blive afspillet (dvs. ét klik udløser to eller flere animationseffekter).

 • Start efter forrige (urikon): Animationseffekten starter umiddelbart efter, at den forrige effekt på listen er færdig med at afspille (dvs. du behøver ikke klikke igen for at få den næste animationseffekt til at starte).

2. Vælg et element på listen for at få vist menuikonet (pil ned), og klik derefter på ikonet for at åbne menuen.

3. Tal angiver den rækkefølge, som animationseffekterne skal afspilles i. Tal svarer også til de etiketter, der er knyttet til animerede elementer i Normal visning, hvor opgaveruden Brugerdefineret animation vises.

4. Ikoner repræsenterer typen af animationseffekt. I dette eksempel er det en effekt af typen Fremhævning.

Animerede elementer er noteret på sliden ved en nummereret kode, der ikke udskrives. Denne kode svarer til effekterne på listen Brugerdefineret animation, og koden vises ved siden af teksten eller objektet. Koden vises kun i normal visning, hvor opgaveruden Brugerdefineret animation vises.

Hvis du vil anvende en brugerdefineret animationseffekt på Office PowerPoint 2007, skal du gøre følgende:

 1. Markér den tekst eller det objekt, du vil animere.

 2. Klik på Brugerdefineret animation i gruppen Animationer under fanen Animationer.

 3. I opgaveruden Brugerdefineret animation skal du klikke på Tilføj effekt og derefter benytte en eller flere af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis teksten eller objektet skal komme ind med en effekt, skal du pege på Indgang og derefter klikke på en effekt.

  • Hvis du vil føje en effekt, f.eks. en rotationseffekt, til tekst eller et objekt, der allerede kan ses på sliden, skal du pege på Fremhævning og derefter klikke på en effekt.

  • Hvis du vil tilføje en effekt, der får tekst eller et objekt til at forlade sliden på et bestemt tidspunkt, skal du pege på Udgang og derefter klikke på en effekt.

  • Hvis du vil tilføje en effekt, der får tekst eller et objekt til at bevæge sig i et bestemt mønster, skal du pege på Bevægelsesstier og derefter klikke på en sti.

 4. Hvis du vil angive, hvordan effekten skal anvendes på teksten eller objektet, skal du højreklikke på den brugerdefinerede animationseffekt på listen Brugerdefineret animation og derefter klikke på Effektindstillinger i genvejsmenuen.

 5. Gør et af følgende:

  • Du kan angive indstillinger for tekst ved at klikke på de indstillinger, du vil bruge til at animere teksten, under fanerne Effekt, Tidsindstilling og Tekstanimation.

  • Du kan angive indstillinger for et objekt ved at klikke på de indstillinger, du vil bruge til at animere objektet, under fanerne Effekt og Tidsindstilling.

Effekter vises på listen Brugerdefineret animation i den rækkefølge, som du tilføjer dem i.

Du kan bruge følgende fremgangsmåde til at anvende lydeffekter på punkttegn med tekst, som du har føjet animationseffekter til. Til at begynde med ser din slide nogenlunde således ud.

Sliden indeholder "indgangs"- og "udgangs"-animationseffekter

Og opgaveruden Brugerdefineret animation ser nogenlunde således ud.

Ruden Brugerdefineret animation, der viser "indgangs"- og "udgangs"-animationseffekter

Benyt følgende fremgangsmåde:

 1. I opgaveruden Brugerdefineret animation på listen Brugerdefineret animation skal du klikke på pilen til højre for animationseffekten, der er blevet anvendt på det første punktegn med tekst, og derefter klikke på Effektindstillinger.

  Effektindstillinger

 2. På fanen Effekt under Forbedringer på listen Lyd skal du gøre et af følgende:

  • Vælg en lyd.

  • Hvis du vil tilføje en lyd fra en fil, skal du vælge Anden lyd og derefter finde den lydfil, som du vil bruge.

 3. Gentag trin et og to for hvert punkttegn med tekst, som du vil føje en lydeffekt til.

Når du har tilføjet en eller flere animationseffekter, kan du benytte følgende fremgangsmåde for at kontrollere, om de virker:

 • Nederst i opgaveruden Brugerdefineret animation skal du klikke på Afspil.

Teste dine animationseffekter

Anvend en animation

 1. Markér det objekt eller den tekst på sliden, du vil animere.

  Et "objekt" i denne sammenhæng er en ting på en slide, f.eks. et billede, et diagram eller et tekstfelt. Størrelseshåndtagene vises rundt om et objekt, når du markerer det på sliden. (Til animationsformål er et afsnit i et tekstfelt også et objekt, men det har ikke størrelseshåndtag, når du markerer det. Hele tekstfeltet har i stedet størrelseshåndtag).

 2. På fanen Animationer på båndet skal du åbne i animationsgalleriet og vælge det, du ønsker.

  Animationsgalleriet af indstillinger i PowerPoint Online
 3. På fanen Animationer skal du åbne listen Effektindstillinger for at vælge mellem de tilgængelige indstillinger. Der findes Effektindstillinger for tekst eller for at vælge retningen eller intensiteten af en animation. Ikke alle animationer har effektindstillinger.

 4. For at få forhåndsvist animationen skal du på fanen Vis på båndet vælge Fra aktuel slide i gruppen Start slideshow.

  Start et slideshow fra den aktuelle slide.
 5. I slideshowvisningen skal du klikke på sliden for at få en animationseffekt til at blive afspillet.

Fjern en animationseffekt

 1. Vælg det animerede objekt.

 2. På fanen Animationer på båndet skal du åbne i animationsgalleriet og vælge Ingen.

Rediger rækkefølgen af animationseffekter

Når du animerer et objekt, vises der en lille talmarkør til venstre for det pågældende objekt for at angive tilstedeværelsen af en animationseffekt og dens placering i rækkefølgen af animationer på sliden. Disse markører vises, når fanen Animation på båndet er valgt.

 1. Vælg et animeret objekt på sliden.

 2. På fanen Animation på båndet i gruppen Tidsindstilling skal du klikke på Placer tidligere eller Placer senere.

  Hvert klik ændrer objektets placering i rækkefølgen gradvist. Nummereringen af animationsmarkørerne ændres for at afspejle rækkefølgen af effekterne.

Se også

Få tekst til at blive vist med én linje, ét ord eller ét bogstav ad gangen

Tilføj en animeret GIF-fil til en slide

Anvend flere animationseffekter på et objekt

Tilføj en animationseffekt med bevægelsessti

3D-animationseffekter i PowerPoint

Overgange mellem slides

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×