Angive omkostninger for ressourcer

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Microsoft Office Project 2007 beregner omkostningerne for ressourcer, der er baseret på en række faktorer og ressourcetyper.

Hvad vil du foretage dig?

Introduktion til angivelse af omkostninger for ressourcer

Angive omkostningssatser for en arbejdsressource

Angive en per Brug omkostning for en arbejdsressource

Angive en fast omkostning for en opgave eller for projektet

Angive omkostninger for en omkostningsressource

Angive en sats for en materialeressource

Angive en per Brug omkostning for en materialeressource

Introduktion til angivelse af omkostninger for ressourcer

Microsoft Office Project beregner omkostningerne for ressourcer, der er baseret på almindelig og omkostningssatser overtidsomkostninger på per Brug omkostninger, faste omkostninger eller omkostninger for omkostningsressourcer (f.eks spisning), der er tildelt til opgaver. Før du kan gemme ændringer for at omkostningsoplysninger for en virksomhedsressource, skal ressourcen, der åbnes til redigering.

De forskellige omkostninger fungerer på forskellige måder, afhængigt af om ressourcen er en arbejdsressource (en person), en materialeressource (såsom cement eller armeringsjern) eller en omkostningsressource (f.eks spisning). I forbindelse med arbejdsressourcer anvendes satsen per tidsperiode. For materialeressourcer og omkostningsressourcer anvendes satsen per andre angivne enheder (som ton, gårdspladser eller enheder af en valgte valuta).

Bemærk!: Denne artikel beskriver ikke, hvordan du opretter et budget for projektet ved hjælp af budgetressourcer. Du kan finde links til flere oplysninger om budgetressourcer i afsnittet Se også.

Toppen af siden

Angive omkostningssatser for en arbejdsressource

 1. Klik på Ressourceark i menuen Vis.

 2. Vælg en ressource, eller skriv navnet på en ny ressource, i feltet Ressourcenavn .

 3. Skriv ressourcesatserne i felterne Standardsats og Overtidssats.

  Hvis disse felter ikke er synlige, skal du trykke på TAB for at flytte til dem.

Du kan angive mere end én standardsats og én overtidssats for hver ressource:

 1. Vælg ressourcen, skal du klikke på Ressourceoplysninger Knapflade , og klik derefter på fanen omkostninger.

 2. Klik på fanen A (standard) i Tabeller over omkostningssatser.

 3. Angiv den dato, hvor satsændringen skal træde i kraft, i kolonnen Ikrafttrædelsesdato.

 4. Angiv ressourcesatserne i kolonnerne Standardsats og Overtidssats.

 5. Hvis du vil angive en satsændring, som finder sted på en anden dato, skal du angive eller vælge den nye dato samt de nye standard- og overtidssatser i de andre rækker i tabellerne over omkostningssatser.

 6. Hvis du vil angive flere lønsatser for den samme ressource skal du klikke på fanen B og derefter gentage trin 3-5.

Bemærk!: 

 • I Microsoft Office Project beregnes omkostningstotaler, så snart satsbaserede ressourcer, ressourcer med omkostninger pr. gang og omkostningsressourcer tildeles til opgaver.

 • Ændring af standardsatsen for en ressource påvirker omkostningerne for alle opgaver, der er 100 procent fuldførte og, der stadig er den samme ressource, der er tildelt også.

 • Når du har indsat flere satser for en enkelt ressource ved hjælp af tabellerne over omkostningssatser, kan du ændre ressourcesatserne for ressourcen for en tildeling ved hjælp af en anden tabel over omkostningssatser. Hvis du vil ændre tabellen over omkostningssatser for en bestemt opgave, i visningen Opgaveforbrug, Vælg den ressource, der er tildelt opgaven, og klik derefter på Tildelingsoplysninger Knapflade . Klik på den tabel over omkostningssatser, du vil bruge, på listen tabel over omkostningssatser.

Toppen af siden

Angive en omkostning pr. gang for en arbejdsressource

 1. Klik på Ressourceark i menuen Vis.

 2. Peg på Tabel i menuen Vis, og klik derefter på Indtastning.

 3. Skriv en omkostningsværdi i feltet Omkostninger pr. gang.

  Hvis dette felt ikke er synligt, skal du trykke på TAB for at flytte til det.

Du kan angive mere end én omkostning pr. gang for hver ressource:

 1. Vælg ressourcen, skal du klikke på Ressourceoplysninger Knapflade , og klik derefter på fanen omkostninger.

 2. Klik på fanen A (standard) i Tabeller over omkostningssatser.

 3. Angiv den dato, hvor satsændringen skal træde i kraft, i kolonnen Ikrafttrædelsesdato.

 4. Angiv omkostningen pr. gang i kolonnen Omkostninger pr. gang.

 5. Hvis du vil angive en omkostning pr. gang, som finder sted på en anden dato, skal du angive eller vælge den nye dato samt den nye omkostning pr. gang i de andre rækker i tabellerne over omkostningssatser.

 6. Hvis du vil angive flere omkostningssæt for den samme ressource, skal du klikke på fanen B og derefter gentage trin 3-5.

I Microsoft Office Project er det muligt at beregne omkostningstotaler, så snart satsbaserede ressourcer, ressourcer med omkostninger pr. gang og omkostningsressourcer tildeles til opgaver.

Bemærk!: Når du har indsat flere omkostninger for en enkelt ressource ved hjælp af tabellerne over omkostningssatser, kan du ændre ressourceomkostninger for en tildeling ved hjælp af en anden tabel over omkostningssatser. Hvis du vil ændre tabellen over omkostningssatser for en bestemt opgave, i visningen Opgaveforbrug, Vælg den ressource, der er tildelt opgaven, og klik derefter på Tildelingsoplysninger Knapflade . Klik på den tabel over omkostningssatser, du vil bruge, på listen tabel over omkostningssatser.

Toppen af siden

Angive en fast omkostning for en opgave eller for projektet

Faste omkostninger anvendes på en opgave og ikke på en ressource.

 1. Klik på Gantt-diagram i menuen Vis.

 2. Peg på Tabel i menuen Vis, og klik derefter på Omkostninger.

 3. I feltet Opgavenavn skal du vælge den Opgave, du vil angive en fast omkostning for.

 4. Angiv en omkostningsværdi i feltet Faste omkostninger.

Du kan også angive faste omkostninger for hele projektet. Det kan være en god idé at gøre, hvis du kun er interesseret i projektets samlede omkostninger (og ikke i omkostningerne på opgaveniveau), eller hvis du vil tilføje projektets indirekte omkostninger (som f.eks. forbrugsudgifter).

 1. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner, og klik derefter på fanen Vis.

 2. Marker afkrydsningsfeltet Projektets hovedopgaver under Dispositionsindstillinger, og klik derefter på OK.

 3. Vælg projektets hovedopgave i feltet Opgavenavn.

 4. Angiv en omkostning for projektet i feltet Faste omkostninger.

Toppen af siden

Angive omkostninger for en omkostningsressource

En omkostningsressource kan du vælge en omkostning for en opgave ved at tildele en omkostning (som flybilletter eller indkvartering) til denne opgave. Til forskel fra faste omkostninger, kan du anvende et andet tal for omkostningsressourcer til en opgave. Omkostningsressourcer giver dig bedre kontrol, når du anvender forskellige typer af omkostninger til opgaver.

Før du angiver en omkostning for en omkostningsressource, skal du oprette omkostningsressourcen:

 1. Klik på Ressourceark i menuen Vis.

 2. Skriv et navn til omkostningsressourcen (såsom logi) i feltet Ressourcenavn, og klik derefter på Ressourceoplysninger Knapflade .

 3. Klik på Omkostninger på listen Type under fanen Generelt i dialogboksen Ressourceoplysninger.

Når du har oprettet omkostningsressourcen, kan du tildele den til en opgave. Når omkostningsressourcen er tildelt til en opgave, kan du angive omkostningerne for ressourcetildelingen ved hjælp af visningen Opgaveforbrug.

 1. Klik på Opgaveforbrug i menuen Vis.

 2. Vælg den opgave, omkostningsressourcen er tildelt, og klik derefter på Tildelingsoplysninger Knapflade .

 3. Klik på fanen Generelt i dialogboksen Tildelingsoplysninger, og angiv derefter en omkostningsværdi i boksen Omkostninger.

 4. Klik på OK.

Når en omkostning anvendes ved at bruge en omkostningsressource, der er tildelt en opgave, kan omkostningsressourcens beløb variere, afhængigt af hvordan omkostningsressourcen bruges.

Bemærkninger!: 

 • Til forskel fra faste omkostninger oprettes omkostningsressourcer som en ressourcetype, som derefter tildeles til en opgave.

 • I modsætning til arbejdsressourcer kan ikke omkostningsressourcer have en kalender, der er anvendt i cellerne. Men hvis du tildeler en omkostningsressource til en opgave og tilføje en valutaværdi på en bestemt dato, der falder uden for opgavens aktuelle startdato eller slutdato, justerer Project 2007 for at medtage datoen for omkostningsressourcetildeling. Hvis du har en opgave, der starter den 1 og slutter om August 15, og du tildeler en omkostningsressource med en værdi på $500 på August 21, justeres slutdatoen for opgaven for eksempel til August 21, til at afspejle omkostningsressourcetildeling. Denne funktion er medtaget i Infrastruktur opdatering til Project 2007.

 • Hvis du har anslået flere værdier for en omkostningsressource over en periode, og faktisk værdierne afviger fra beregner, erstatter Project 2007 overslagene med de faktiske oplysninger. Problemet omkostninger ressource er forskellig fra andre ressourcetyper, fordi omkostningsressourcer ikke er bundet til faktisk arbejde. Denne funktion er medtaget i Infrastruktur opdatering til Project 2007.

 • Valutaværdien for omkostningsressourcer afhænger ikke af den mængde arbejde, der er udført på den opgave, de er tildelt til.

Toppen af siden

Angive en sats for en materialeressource

 1. Klik på Ressourceark i menuen Vis.

 2. Peg på Tabel i menuen Vis, og klik derefter på Indtastning.

 3. Vælg en materialeressource, eller angiv et nyt materialeressourcenavn i feltet Ressourcenavnfelt.

 4. Hvis det er en ny materialeressource, skal du gøre følgende:

  1. Vælg Materiale i Typefelt.

  2. Skriv et måleenhed navn i feltet materialeetiket som tændt (i "liter"), cu. m (for "kubikmeter") eller ea (for "hver").

 5. Skriv en sats i feltet Standardsats.

  Hvis dette felt ikke er synligt, skal du trykke på TAB for at flytte til det.

Du kan angive mere end én sats pr. materialeressource:

 1. Klik på Ressourceoplysninger Knapflade , og klik derefter på fanen omkostninger.

 2. Klik på fanen A (standard) i Tabeller over omkostningssatser.

 3. Angiv en sats i kolonnen Standardsats.

 4. Skriv en værdi eller procent ændring fra den tidligere sats i kolonnen Standardsats i den næste række. Skriv f.eks + 10% til at angive, at rente har øget 10% fra den tidligere sats.

 5. Angiv den dato, hvor satsændringen skal træde i kraft, i kolonnen Ikrafttrædelsesdato.

 6. Hvis du vil angive flere sæt af satser for omkostninger skal du klikke på fanen B og derefter gentage trin 3-5.

Bemærk!: 

 • Angive materialeressource satser, hvis du vil have Microsoft Office Project til at beregne materialeressource omkostninger baseret på materialeressource satser. For eksempel for at tildele en materialeressource med navnet cement, der indeholder en enhedspris på kr 100 per ton til en opgave, Vælg ressourcetypen materiale, og skriv eller Vælg ressourcenavnet Cement, etiketten Tonog standardsats for 100 .

 • Du kan angive flere satser for en materialeressource, hvis du arbejder med flere kvaliteter af materialer, eller hvis du skal arbejde med ændringer i materialesatser på bestemte datoer. Du kan f.eks. bruge fanerne Tabel over omkostningssatser til at angive satser for forskellige kvaliteter af gulvtæpper samt til at medtage omkostningsstigninger eller rabatter, som du forventer på bestemte tidspunkter i løbet af projektet.

Toppen af siden

Angive en omkostning pr. gang for en materialeressource

 1. Klik på Ressourceark i menuen Vis.

 2. Peg på Tabel i menuen Vis, og klik derefter på Indtastning.

 3. Vælg en materialeressource, eller angiv et nyt materialeressourcenavn i feltet Ressourcenavn.

 4. Hvis det er en ny materialeressource, skal du vælge Materiale i Typefelt.

 5. Hvis dette er en ny materialeressource, skal du skrive et måleenhed navn i feltet materialeetiket som tændt (i "liter"), cu. m (for "kubikmeter") eller ea (for "hver")

 6. Skriv en omkostningsværdi i feltet Omkostninger pr. gang.

  Hvis dette felt ikke er synligt, skal du trykke på TAB for at flytte til det.

Du kan angive mere end én omkostning pr. gang for hver ressource:

 1. Klik på Ressourceoplysninger Knapflade , og klik derefter på fanen omkostninger.

 2. Hvis dette er en ny materialeressource, skal du vælge Materiale i boksen Type.

 3. Hvis dette er en ny materialeressource, skal du skrive navnet på en måleenhed i boksen Materialeetiket.

 4. Klik på fanen Omkostninger, og klik derefter på fanen A (standard) i tabellerne over omkostningssatser.

 5. Angiv en omkostningsværdi i feltet Omkostninger pr. gang.

 6. I næste række skal du skrive en værdi eller en procentvis ændring i forhold til den forrige omkostning i kolonnen Omkostninger pr. gang.

 7. Angiv den dato, hvor omkostningsændringen skal træde i kraft, i kolonnen Ikrafttrædelsesdato.

 8. Hvis du vil angive flere sæt af omkostninger pr. gang skal du klikke på fanen B og derefter gentage trin 5-7.

Bemærk!: 

 • Angiv én omkostning pr. gang for en materialeressource, hvis du kun vil angive én omkostning pr. gang for den pågældende materialeressource, og du ikke vil arbejde med fremtidige ændringer af omkostninger.

 • Angiv flere omkostninger pr. gang for en materialeressource, hvis du vil angive mere end én omkostning pr. gang for den pågældende ressource, eller hvis du vil arbejde med fremtidige ændringer af materialeomkostninger pr. gang.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×