Angive omkostninger for ressourcer

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Project beregner omkostningerne for ressourcer, der er baseret på lønsatser, hver gang gebyrer, faste omkostninger eller totaler for omkostningsressourcer (f.eks spisning), der er tildelt til opgaver.

Bemærk!: Før du kan gemme ændringer for at omkostningsoplysninger for en virksomhedsressource, skal ressourcen, der åbnes til redigering.

Hvad vil du foretage dig?

Angive omkostningssatser for en arbejdsressource

Angive en omkostning pr. gang for en arbejdsressource

Angive en fast omkostning for en opgave eller for projektet

Angive omkostninger for en omkostningsressource

Angive en sats for en materialeressource

Angive en omkostning pr. gang for en materialeressource

Angive omkostningssatser for en arbejdsressource

 1. Klik på Ressourceark under fanen Vis.

 2. Vælg en ressourcetype, eller angiv et nyt ressourcenavn i feltet Ressourcenavn.

 3. I felterne Standard- sats og Overtids- sats skal du angive ressourcens standard- og overtidssatser.

Har satser mere kompleks end? Nogle gange, et enkelt sæt ressourcesatserne er ikke nok til at registrere komplekse faktureringssystemer ("blandede satser").

En ressource har måske variable satser, der afhænger af:

 • Typen af arbejde

 • Arbejdets placering

 • Mængderabatter i forbindelse med arbejdet

 • Ændringer over tid

 • Anvendte ressourcer, f.eks. oplærte kontra dygtige

Du kan modellere disse mere komplekse faktureringssystemer ved hjælp af sats-tabel-funktionerne i Project:

 1. Dobbeltklik på ressourcen for at åbne dialogboksen Ressourceoplysninger, og klik derefter på fanen omkostninger.

 2. Angiv den dato, hvor satsændringen træder i kraft, i kolonnen Ikrafttrædelsesdato under tabeller over omkostningssatser, fanen (standard).

 3. Angiv ressourcesatserne i kolonnerne Standardsats og Overtidssats.

 4. Hvis du vil angive en satsændring, som finder sted på en anden dato, skal du angive eller vælge den nye dato samt de nye standard- og overtidssatser i de andre rækker i tabellerne over omkostningssatser.

 5. Hvis du vil angive flere lønsatser for den samme ressource, klikke på fanen B og derefter gentage trin 2-4.

Bemærkninger!: 

 • Bruge tabellerne over omkostningssatser til at afspejle satsændringer, starte efter en bestemt dato. Dette vil undgå gamle data, der beregnes.

 • Hvis du bruger tabellerne over omkostningssatser regelmæssigt, kan du føje kolonnen Tabel over omkostningssatser til visningen Opgaveforbrug for at se og vælge opgavens satstabel.

 • Project beregner omkostningstotaler, når ratebaserede ressourcer, ressourcer, der har per Brug omkostninger og omkostningsressourcer er tildelt til opgaver. Ressourcernes periodiseres indstilling få indflydelse på dette.

 • Ændring af standardsatsen for en ressource påvirker omkostningerne for opgaver, der er 100% færdig, og som har den samme ressource, der er tildelt.

 • Når du har angivet flere satser for en enkelt ressource ved hjælp af tabellerne over omkostningssatser, kan du ændre ressourcesatser for den pågældende ressource for en hvilken som helst tildeling ved at bruge en anden tabel over omkostningssatser. Hvis du vil ændre tabellen over omkostningssatser for en bestemt opgave i visningen Opgaveforbrug, skal du markere den ressource, der er tildelt til opgaven, og højreklikke for at vælge Oplysninger. På fanen Omkostninger skal du klikke på den tabel over omkostningssatser, du vil bruge, i listen Tabel over omkostningssatser.

Angive en omkostning pr. gang for en arbejdsressource

 1. Klik på Ressourceark under fanen Vis.

 2. Klik på tabeller > indtastning.

 3. Udfylde kolonnen Omkostninger/Brug for den ressource, der indeholder et sæt gebyr for hver opgave. Ressourcer kan have en omkostning per Brug ud over satsbaserede betale.

Du kan angive mere end én omkostning pr. gang for hver ressource for at afspejle systemer med blandede satser:

 1. Dobbeltklik på ressourcen for at åbne dialogboksen Ressourceoplysninger, og klik derefter på fanen omkostninger.

 2. Angiv den dato, hvor satsændringen træder i kraft, i kolonnen Ikrafttrædelsesdato under tabeller over omkostningssatser, fanen (standard).

 3. Udfylde kolonnen Omkostninger hver gang.

 4. Hvis du vil angive en omkostning pr. gang, som finder sted på en anden dato, skal du angive eller vælge den nye dato samt den nye omkostning pr. gang i de andre rækker i tabellerne over omkostningssatser.

 5. Hvis du vil angive flere omkostningssæt for den samme ressource, klikke på fanen B og derefter gentage trin 2-4.

Tip!:  Værdien Periodisering af omkostninger er ikke specifik for nogen af tabellerne over omkostningssatser, da den er en egenskab på ressourceniveau.

Project kan beregne omkostningstotaler, når der tildeles satsbaserede ressourcer, ressourcer med omkostninger pr. gang og omkostningsressourcer til opgaver.

Bemærkninger!: 

 • Når du har angivet flere omkostninger for en enkelt ressource ved hjælp af tabeller over omkostningssatser, kan du ændre ressourceomkostningerne for en opgave ved at bruge en anden tabel over omkostningssatser. For at ændre tabellen over omkostningssatser for en bestemt opgave i visningen Opgaveforbrug skal du markere den ressource, der er tildelt til opgaven, og højreklikke for at vælge Oplysninger. På fanen Omkostninger skal du klikke på den tabel over omkostningssatser, du vil bruge, i listen Tabel over omkostningssatser.

 • Hvis du bruger tabellerne over omkostningssatser regelmæssigt, kan du føje kolonnen Tabel over omkostningssatser til visningen Opgaveforbrug for at se og vælge opgavens satstabel.

Angive en fast omkostning for en opgave eller for projektet

Faste omkostninger tildeles til en opgave og er nyttige ved planlægning og registrering af omkostninger, der opstår ud over dem, som kommer fra de tildelte ressourcer. Faste omkostninger anvendes på en opgave og ikke på en ressource.

 1. Klik på Gantt-diagram under fanen Vis.

 2. Klik på tabeller > omkostninger.

 3. Vælg den opgave, der har en fast omkostning i feltet Opgavenavn.

 4. Angiv en omkostningsværdi i feltet Faste omkostninger.

Tip!:  Du kan bruge værdien i Periodisering af faste omkostninger til at styre, hvornår faste omkostninger realiseres, og du kan bruge tildeling af Brug omkostningsressource for få bedre kontrol med omkostningerne.

Du kan også angive faste omkostninger for hele projektet. Det kan være en god idé at gøre, hvis du kun er interesseret i projektets samlede omkostninger (og ikke i omkostningerne på opgaveniveau), eller hvis du vil tilføje projektets indirekte omkostninger (som f.eks. forbrugsudgifter).

 1. Markér afkrydsningsfeltet Projektets hovedopgave under fanen Formatér.

 2. Angiv en omkostning for projektet i feltet Faste omkostninger for projektets hovedopgave.

Angive omkostninger for en omkostningsressource

En omkostningsressource giver dig mulighed for at anvende en omkostning på en opgave ved at tildele en omkostning (f.eks. en investering i udstyr eller variable omkostninger som f.eks. flybilletter eller indkvartering) til den pågældende opgave. I modsætning til faste omkostninger kan du anvende et vilkårligt antal omkostningsressourcer på en opgave. Omkostningsressourcer giver dig mere kontrol, når du anvender forskellige typer af omkostninger på opgaver.

Inden du angiver en omkostning for en omkostningsressource, skal du oprette omkostningsressourcen:

 1. Klik på Ressourceark under fanen Vis.

 2. Skriv et navn til omkostningsressourcen (såsom indkvartering) i feltet Ressourcenavn, og højreklik derefter på for at vælge oplysninger.

 3. Vælge omkostning på listen Filtype i dialogboksen Ressourceoplysninger under fanen Generelt, og klik derefter på OK.

Når du har oprettet omkostningsressourcen, kan du tildele den til en opgave. Når omkostningsressourcen er tildelt til en opgave, kan du angive omkostningerne for ressourcetildelingen ved hjælp af visningen Opgaveforbrug.

 1. Klik på fanen VisOpgaveforbrug.

 2. Dobbeltklik på den opgave, omkostningsressourcen er tildelt til, at åbne dialogboksen Opgaveoplysninger.

 3. Klik på fanen ressourcer, Angiv et omkostningsbeløb i feltet omkostninger, og klik derefter på OK.

Når en omkostning anvendes ved at bruge en omkostningsressource, der er tildelt en opgave, kan omkostningsressourcens beløb variere, afhængigt af hvordan omkostningsressourcen bruges.

Bemærkninger!: 

 • Til forskel fra faste omkostninger oprettes omkostningsressourcer som en ressourcetype, som derefter tildeles til en opgave.

 • Til forskel fra arbejdsressourcer kan du ikke anvende en kalender på omkostningsressourcer. Hvis du tildeler en omkostningsressource til en opgave og tilføjer en valutaværdi på en bestemt dato, der ligger uden for opgavens aktuelle start- eller slutdato, justerer Project 2010 dog datoen, så datoen for den tildelte omkostningsressource inkluderes. Hvis en opgave f.eks. starter den 1. august og slutter den 15. august, og du tildeler en omkostningsressource med en værdi på DKK 500. den 21. august, justeres slutdatoen for opgaven til den 21. august for at afspejle tildelingen af omkostningsressourcen.

 • Hvis du har anslået flere værdier for en omkostningsressource over en periode, og de faktiske værdier, der er forskellige fra overslagene, erstatter Project overslagene med de faktiske oplysninger. Problemet omkostninger ressource er forskellig fra andre ressourcetyper, fordi omkostningsressourcer ikke er bundet til faktisk arbejde.

 • Valutaværdien for omkostningsressourcer afhænger ikke af den mængde arbejde, der er udført på den opgave, de er tildelt til.

 • Omkostninger, der angives i en projektplan, er ikke så beskyttede som dem, der angives i et projektregnskabssystem. Der er situationer, hvor omkostningerne kan ændre sig, baseret på ændringer i den opgave, der ejer omkostningen. Hvis opgavens varighed ændres, kan det være, at omkostningsfordelingen ændres over tid.

Angive en sats for en materialeressource

 1. Klik på Ressourceark under fanen Vis.

 2. Klik på tabeller > indtastning.

 3. Vælg en materialeressource, eller angiv et nyt materialeressourcenavn i feltet Ressourcenavn.

 4. Hvis det er en ny materialeressource, skal du gøre følgende:

  • Vælg materiale i feltet Type.

  • Angiv navnet på en måleenhed i feltet Materiale, som f.eks. lit (for liter), ku. m (for kubikmeter) eller stk (for pr. stk).

 5. I feltet Standard- sats skal du angive en sats.

Du kan angive mere end én sats pr. materialeressource:

 1. Dobbeltklik på ressourcen for at åbne dialogboksen Ressourceoplysninger, og klik derefter på fanen omkostninger.

 2. Klik på fanen (standard) under tabeller over omkostningssatser, og skriv derefter en sats i kolonnen Standardsats.

 3. I næste række skal du skrive en værdi eller en procentvis ændring i forhold til den forrige sats i kolonnen Standardsats. Skriv f.eks. +10 % for at angive, at prisen er steget med 10 % i forhold til den forrige sats.

 4. Angiv den dato, hvor satsændringen skal træde i kraft, i kolonnen Ikrafttrædelsesdato.

 5. Hvis du vil angive flere satser, klikke på fanen B og derefter gentage trin 2-4.

Bemærkninger!: 

 • Angiv materialeressource satser, hvis du vil Project til at beregne materialeressource omkostninger baseret på materialeressource satser. Eksempelvis hvis du vil tildele en opgave en materialeressource med navnet cement, der indeholder en enhedspris på kr 100 per ton, i feltet Type Vælg ressourcetypen materiale, og derefter Indtast eller Vælg ressourcenavnet Cement, etiketten Ton, og den standardsats på kr 100.

 • Du kan angive flere satser for en materialeressource, hvis du arbejder med flere kvaliteter af materialer, eller hvis du skal arbejde med ændringer i materialesatser på bestemte datoer. Du kan f.eks. bruge fanerne Tabel over omkostningssatser til at angive satser for forskellige kvaliteter af gulvtæpper samt til at medtage omkostningsstigninger eller rabatter, som du forventer på bestemte tidspunkter i løbet af projektet.

Angive en omkostning pr. gang for en materialeressource

 1. Klik på Ressourceark under fanen Vis.

 2. Klik på tabeller > indtastning.

 3. Vælg en materialeressource, eller angiv et nyt materialeressourcenavn i feltet Ressourcenavn.

 4. Hvis det er en ny materialeressource, skal du vælge Materiale i feltet Type.

 5. Hvis dette er en ny materialeressource, skal du skrive et måleenhed navn i feltet materialeetiket som tændt (i liter), cu. m (for kubikmeter) eller ea (for hvert).

 6. Angiv et omkostningsbeløb i feltet Omkostninger pr. gang.

Du kan angive mere end én omkostning pr. gang for hver ressource:

 1. Hvis det er en ny materialeressource, skal du vælge Materiale i feltet Type.

 2. Skriv navnet på måleenheden i feltet Materiale.

 3. Dobbeltklik på ressourcen for at åbne dialogboksen Ressourceoplysninger, og klik derefter på fanen omkostninger.

 4. Klik på fanen (standard) under tabeller over omkostningssatser, og skriv derefter en omkostningsværdi i kolonnen Omkostninger hver gang.

 5. I næste række skal du skrive en værdi eller en procentvis ændring i forhold til den forrige omkostning i kolonnen Omkostninger pr. gang.

 6. Angiv den dato, hvor omkostningsændringen skal træde i kraft, i kolonnen Ikrafttrædelsesdato.

 7. Hvis du vil angive flere omkostningssæt per brug, skal du klikke på fanen B og derefter gentage trin 4-6.

Bemærkninger!: 

 • Angiv én omkostning pr. gang for en materialeressource, hvis du kun vil angive én omkostning pr. gang for den pågældende materialeressource, og du ikke vil arbejde med fremtidige ændringer af omkostninger.

 • Angiv flere omkostninger pr. gang for en materialeressource, hvis du vil angive mere end én omkostning pr. gang for den pågældende ressource, eller hvis du vil arbejde med fremtidige ændringer af materialeomkostninger pr. gang.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×