Angive og redigere datatyper i databasemodeldiagrammer

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du kan betragte datatyper som regler, der begrænser, hvilken type oplysninger der kan angives i hver enkelt kolonne i en databasetabel. Hvis du f.eks. vil sikre dig, at ingen angiver et navn i et felt, der er beregnet til kun at indeholde datoer, kan du angive datatypen for det pågældende felt til en datodatatype. Datatyper kan angives for hver kolonne i vinduet Databaseegenskaber, når du opretter en tabel for første gang.

Hvad vil du foretage dig?

Angive datatyper for kolonnerne i en databasetabel model

Vælge mellem portable og fysiske datatyper

Ændre, hvilke sæt fysiske datatyper er tilgængelig

Oprette en brugerdefineret datatype

Angive en samlingstype for en kolonne

Oprette en sammensat datatype med figuren Type

Tildele en sammensat datatype til en kolonne

Oprette en specificeret tabel

Angive datatyper for kolonnerne i en databasemodeltabel

 1. Dobbeltklik på figuren til tabellen med de kolonner, du vil angive datatyper for.

 2. Klik på Kolonner under Kategorier i vinduet Databaseegenskaber.

 3. Klik på cellen i den Datatype-kolonne, du vil ændre.

 4. Klik på den nedadgående pil ud for den aktuelle datatype, og vælg en anden datatype på listen.

Toppen af siden

Vælge mellem portable og fysiske datatyper

Portable datatyper er generisk definerede typer, der knyttes til lignende, sammenlignelige fysiske datatyper i forskellige databasesystemer. Fysiske datatyper er de datatyper, destinationsdatabasen understøtter. Hvis du f.eks. har angivet driveren til Access, er alle datatyper, der er tilgængelige i Microsoft Office Access, tilgængelige som fysiske datatyper i modellen.

 1. Dobbeltklik på figuren til tabellen med de kolonner, du vil angive datatyper for.

 2. Klik på Kolonner under Kategorier i vinduet Databaseegenskaber.

 3. Klik på enten Portabel datatype eller Fysisk datatype under listen med kolonner.

  • Portable datatyper er generisk definerede typer, der knyttes til lignende, sammenlignelige fysiske datatyper i forskellige databasesystemer.

  • Fysiske datatyper dikteres af den databasedriver, der er angivet for modellen. Du finder yderligere oplysninger om datatyperne for den pågældende driver i dokumentationen til DBMS-destinationen (Database Management System).

Toppen af siden

Ændre, hvilket sæt fysiske datatyper der er tilgængelige

De forskellige DBMS-systemer understøtter forskellige fysiske datatyper. Hvis du f.eks. har angivet driveren til Access, er alle datatyper, der er tilgængelige i Microsoft Office Access, tilgængelige som fysiske datatyper i modellen. Hvis du ikke kan se de forventede datatyper, skal du muligvis ændre den driver, du har angivet i dialogboksen Driverindstillinger.

Hvis du vil bruge sættet af datatyper til DBMS'en i modellen, skal du angive driverne til det pågældende system i dialogboksen Driverindstillinger.

 1. Kontroller, hvilken databasedriver der er angivet for diagrammet.

  • Dobbeltklik på en tabel, og klik på Kolonner under Kategorier i vinduet Databaseegenskaber.

  • Se under listen af kolonner ud for valgene i forbindelse med portable og fysiske datatyper.

  • Bemærk det destinations-DBMS, der vises i parentes.

 2. Skift destinationsdatabasedriveren.

  • Peg på Indstillinger i menuen Database, og klik derefter på Drivere.

  • Vælg Visio-driveren for destinations-DBMS'en under fanen Drivere.

  • Klik på Indstillinger, og marker afkrydsningsfeltet til den korrekte ODBC-driver.

Toppen af siden

Oprette en brugerdefineret datatype

Brugerdefinerede datatyper er datatyper, der oprettes af brugeren og kan bruges flere gange i den databasemodel, de oprettes i. Dette kan f.eks. være aktuelt, hvis en tabel indeholder en kolonne med datatypen Tal til sporing af aktiver, og du ved, at du vil skifte fra et tal- til et tegnbaseret sporingssystem. Hvis du bruger en brugerdefineret datatype, kan du altid ændre de tilnyttede egenskaber fra tal til tegn. Derved ændres alle de berørte kolonner med den pågældende type, men andre kolonner med datatypen Tal ændres ikke.

 1. Klik på Brugerdefinerede typer i menuen Database.

 2. Klik på Tilføj i dialogboksen Brugerdefinerede typer.

 3. Angiv et navn i dialogboksen Tilføj ny brugerdefineret type.

 4. Du kan basere den nye datatype på en eksisterende datatype ved at markere afkrydsningsfeltet Kopier fra og derefter vælge navnet på en eksisterende brugerdefineret datatype.

 5. Klik på OK. Angiv portable datatypeegenskaber for datatypen.

 6. Klik på OK.

Toppen af siden

Angive en samlingstype for en kolonne

Med samlingstyper kan flere værdier lagres i et felt. Hvis du f.eks. har en tabel med oplysninger om musik, kan du angive en samlingstype for genre med Klassisk, Pop og Folk. Samlingstyper kan optimere en ydeevnen for en database, ved at data lagres i en enkelt enhed, i stedet for vha. fremmede nøgler og sekundære tabeller.

 1. Dobbelklik på tabellen med den kolonne, du vil angive som en samlingstype.

 2. Klik på Kolonner under Kategorier i vinduet Databaseegenskaber.

 3. Klik på den kolonne, du vil angive som en samlingstype, og klik derefter på Rediger.

 4. Klik på fanen Samling i dialogboksen Kolonneegenskaber, og vælg derefter en af følgende samlingstyper:

  • Ikke-sorteret, ikke-gentagende værdigruppe (sæt) Giver mulighed for, at et felt i en kolonne har flere, entydige værdier. Værdierne har ingen sorteringskriterier, og derfor er de ikke-sorteret.

  • Sorteret værdigruppe (Liste) Opretter en sorteret samling elementer, der tillader duplikerede elementer. Hvert element i samlingen har en ordenstalsposition. Du kan få adgang til en værdi via en ordenstalsposition. Da to værdier kan være ens, skelnes der mellem dem ved hjælp af deres ordenstalsposition.

  • Ikke-sorteret, gentagende værdigruppe (Multisæt) Opretter en samling elementer, der kan have duplikerede værdier. Elementerne har ikke ordenstalspositioner.

 5. Klik på OK for at lukke dialogboksen Kolonneegenskaber.

Toppen af siden

Oprette en sammensat datatype med figuren Type

Skabelonen Databasemodeldiagram understøtter både relationsbaserede og objektrelaterede modeller, så du kan arbejde med både simple og sammensatte datatyper. Simple datatyper, der bruges af både relationsbaserede og objektrelaterede databaser, understøtter kun én dataværdi pr. kolonne. Objektrelaterede databaser understøtter også sammensatte datatyper, hvor en kolonne kan indeholde flere værdier. Hvert felt kan have en særskilt datatype. Du kan f.eks. definere en adresse som en sammensat datatype, der indeholder kolonner til gade, by, land og postnummer.

 1. Træk figuren Type fra stencilen Objektrelation over i databasemodeldiagrammet.

 2. Dobbeltklik på figuren Type for at åbne vinduet Databaseegenskaber, og klik derefter på Felter under Kategorier.

 3. Klik på en tom linje, og skriv et nyt fysisk navn for at tilføje et felt.

 4. Angiv en datatype ved at skrive eller vælge en datatype på listen til det pågældende felt.

 5. Du kan forhindre null-værdier ved at markere afkrydsningsfeltet i kolonnen Nødvendig.

 6. Du kan definere typen som navngivet, særskilt eller domæne ved at klikke på Definition under Kategorier.

 7. Vælg de ønskede indstillinger:

  • Navngivet rækketype Marker dette felt for at angive, at typen ikke er et alias for en anden type.

  • Særskilt type Marker dette felt for at angive, at typen er baseret på en anden type og har den samme repræsentation som den type, den er baseret på, men er en helt særskilt type.

   Hvis du markerer denne indstilling, kan du ikke vælge indstillinger i kategorien Felter.

  • Domæne Marker dette felt for at angive, at typen er et alias for en anden type. Den er en indirekte repræsentation af denne type.

   Hvis du markerer denne indstilling, bliver indstillingen Alias-samlingstype tilgængelig, og du kan ikke angive indstillingre i kategorien Felter.

  • Alias-samlingstype (kun synlig, hvis Domæne markeres) Vælg en indstilling for at angive, om en attributs værdi er en samling af en enkelt værdi, et enkelt sæt, en enkelt liste eller flere sæt. I relationsdatabaser er attributsamlingstyper enkelte værdier. Objektrelationsdatabaser gør det muligt at angive de ekstra samlingstyper.

Toppen af siden

Tildele en kolonne en sammensat datatype

Hvis du opretter en sammensat type med figuren Type, kan du tildele den til en kolonne og derved definere, at kolonnen har alle kolonnerne af denne type. Du kan f.eks. have en tabel med kolonne-id, navn og adresse, hvor adresse er en type, der er sammensat af kolonnens gade, by, land og postnummer.

 1. Dobbeltklik på den tabel, hvor du vil bruge den sammensatte datatype.

 2. Klik på Kolonner under Kategorier i vinduet Databaseegenskaber.

 3. Klik på den nedadgående pil ud for den aktuelle datatype, og vælg en anden datatype på listen.

Toppen af siden

Oprette en specificeret tabel

Hvis du opretter en sammensat type med figuren Type, kan du tildele den til en tabel og derved definere alle kolonnerne i tabellen, der er baseret på denne type. Hvis du f.eks. har en type med kolonnerne En, To og Tre, kan du tildele den pågældende type til tabellen, hvorefter tabellen automatisk indeholder de pågældende kolonner.

Bemærk!: Dette kan kun gøres med en tom tabel.

 1. Træk figuren Enhed over på modeldiagrammet.

 2. Dobbeltklik på tabellen, og klik på Definition under Kategorier i vinduet Databaseegenskaber.

 3. Klik på den nedadgående pil ud for den aktuelle datatype, og vælg en anden datatype på listen.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×