Angive mødeindstillinger

Du kan tilpasse Live Meeting-oplevelsen ved at angive indstillinger for individuelle møder. Du kan f.eks. kontrollere, hvordan mødedeltagere deltager i et møde, eller du kan aktivere eller deaktivere funktioner, f.eks. chat eller indspilning.

Du angiver indstillinger separat for Hold møde nu-møder og for planlagte møder.

Sådan angives Hold møde nu-indstillinger

 1. Skriv webadressen på Live Meeting-konferencecentret i din internetbrowser. Angiv brugerlogon og adgangskode for at logge på Live Meeting.

 2. Klik på Detaljerede oplysninger om Hold møde nu på siden Min startside, og klik derefter på Indstillinger for Hold møde nu.

 3. Hvis du vil angive en bestemt indstilling, skal du klikke på det relevante link øverst på siden Indstillinger for Hold møde nu. Hvis du ønsker oplysninger om bestemte indstillinger, skal du se de efterfølgende afsnit i dette emne (Detaljerede oplysninger om mødet, Indgangskontrol osv.).

 4. Når du er færdig med at angive indstillinger, skal du klikke på OK.

De indstillinger, du har angivet, gælder for alle senere Hold møde nu-møder.

Sådan angives indstillinger for et planlagt møde

 1. Skriv webadressen på Live Meeting-konferencecentret i din internetbrowser. Angiv brugerlogon og adgangskode for at logge på Live Meeting.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder for at starte med at angive Mødeindstillinger:

  • Hvis du angiver indstillinger for et nyt møde, skal du klikke på Planlægge møde under Hold møde på siden Min startside.

  • Hvis du angiver indstillinger for et eksisterende møde, skal du klikke på det møde, du vil angive indstillinger for, på siden Min startside.

 3. Klik på Mødeindstillinger.

 4. Hvis du vil angive en bestemt indstilling, skal du klikke på det relevante link øverst på siden Mødeindstillinger. Hvis du ønsker oplysninger om bestemte indstillinger, skal du se de efterfølgende afsnit i dette emne (Detaljerede oplysninger om mødet, Indgangskontrol osv.).

 5. Når du er færdig med at angive indstillinger, skal du klikke på Benyt som standard, hvis disse indstillinger skal være standardindstillinger for alle senere planlagte møder.

 6. Klik på OK.

I følgende afsnit vises, hvordan du angiver de indstillinger, der vises på siden Mødeindstillinger. Klik på den indstilling, du vil vide mere om, for at få flere oplysninger.

Du får de bedste resultater, hvis du angiver alle disse indstillinger, før du bruger Live Meeting den første gang. Hvis din Live Meeting-administrator allerede har konfigureret indstillingerne for dig, skal du gennemse indstillingerne og foretage de nødvendige ændringer.

Detaljerede oplysninger om mødet

Med Detaljerede oplysninger om mødet kontrolleres oplysninger, som Live Meeting bruger til at oprette mødeinvitationer, til at konfigurere mødeforummet og til at hjælpe dig med bogholderiet, hvis din organisation bruger faktureringskoder til at registrere Live Meeting-omkostninger. Angivelse af detaljerede oplysninger om mødet kan være vigtigt, hvis:

 • Du konfigurerer Live Meeting for første gang, efter det er installeret.

 • Du ønsker at ændre længden på dine Hold møde nu-sessioner.

 • Du ønsker at udvide et møde, så det omfatter flere personer, og du har brug for flere samtidige forbindelser til Live Meeting-tjenesten.

Sådan angives mødedetaljer

Angiv følgende indstillinger i afsnittet Detaljerede oplysninger om mødet enten på siden Indstillinger for Hold møde nu eller siden Mødeindstillinger:

 • (Kun planlagte møder) Skriv id'et for mødet i tekstboksen Møde-id.

 • Klik på det sprog, du vil bruge i mødeinvitationer og til beskrivende data for Live Meeting-indspilninger, på listen Sprog.

 • (Valgfrit) Angiv den faktureringskode, der er knyttet til din brug af Live Meeting-tjenesten i dit firma, i tekstboksen Faktureringskode.

 • Angiv det maksimale antal personer, du forventer vil deltage i et møde, i boksen Mødestørrelse.

 • (Kun Hold møde nu) Vælg den maksimale længde af mødet på listen Mødets varighed.

Indgangskontrol

Du kan angive indgangskontroller for at:

 • Kontrollere, hvem der deltager i et møde.

 • Gøre et møde tilgængeligt for et stort alment publikum.

 • Skelne mellem de personer, der er deltagere, og de personer, der er oplægsholdere.

Sådan angives indstillinger for indgangskontrol for oplægsholdere

Angiv følgende indstillinger i afsnittet Indgangskontrol, Oplægsholdere enten på siden Indstillinger for Hold møde nu eller siden Mødeindstillinger:

 • Hvis du vil begrænse deltagelsen som oplægsholder til de personer, som har et medlemskab på dit Live Meeting-konferencecenter, skal du klikke på Adgangskontrolliste.

 • Hvis du vil begrænse deltagelsen som oplægsholder til de personer, som har en mødenøgle (en adgangskode), uanset om du har leveret den, eller den er genereret af Live Meeting, skal du klikke på Indgangskode. Derefter skal du vælge et af følgende:

  • Hvis du vil oprette din egen indgangskode, skal du klikke påBrug denne indgangskode og skrive den indgangskode, du vil bruge.

  • Hvis du vil bruge en systemgenereret indgangskode, skal du klikke på Brug en indgangskode, der er oprettet af systemet.

Sådan angives indstillinger for indgangskontrol for deltagere

Angiv følgende indstillinger i afsnittet Indgangskontrol, Deltagere enten på siden Indstillinger for Hold møde nu eller siden Mødeindstillinger:

 • Hvis du vil begrænse deltagelsen som deltager til de personer, som har et medlemskab på dit Live Meeting-konferencecenter, skal du klikke på Adgangskontrolliste.

 • Hvis du vil begrænse deltagelsen som deltager til de personer, som har en mødenøgle (en adgangskode), uanset om du har leveret den, eller den er genereret af Live Meeting, skal du klikke på Indgangskode. Derefter skal du vælge et af følgende:

  • Hvis du vil oprette din egen indgangskode, skal du klikke påBrug denne indgangskode og skrive den indgangskode, du vil bruge.

  • Hvis du vil bruge en systemgenereret indgangskode, skal du klikke på Brug en indgangskode, der er oprettet af systemet.

 • Hvis du vil give tilladelse til, at en person deltager i et møde, uanset om vedkommende har en mødenøgle eller et medlemskab i dit Live Meeting-konferencecenter, skal du klikke på Fri indgang. Vær opmærksom på, at enhver kan være med på mødet som deltager.

Mødeindgangstidspunkt

Du kan forhindre, at deltagere er med på et Hold møde nu-møde, før du er klar. Oplægsholderne kan altid starte deltagelsen i mødet når som helst.

Sådan angives indstillinger for mødeindgangstidspunkt

Angiv følgende indstillinger i afsnittet Mødeindgangstidspunkt enten på siden Indstillinger for Hold møde nu eller siden Mødeindstillinger:

 • Hvis du vil forhindre, at deltagere kommer med på mødet indtil 30 minutter før det planlagte mødetidspunkt, skal du klikke på Deltagerne kan oprette forbindelse til mødet, 30 minutter inden mødets start. Oplægsholderne kan når som helst oprette forbindelse.

 • Hvis du vil tillade, at deltagere og oplægsholdere kommer med på mødet, når de ønsker det, skal du klikke på Både deltagere og oplægsholdere kan oprette forbindelse til mødet, når de vil.

Udvidet registrering

Du kan kræve, at deltagerne angiver deres e-mail-adresse og virksomhedsnavn, når de forsøger at komme med på mødet. Dette krav kaldes udvidet registrering.

Sådan angives indstillinger for udvidet registrering

Angiv følgende indstillinger i afsnittet Udvidet registrering enten på siden Indstillinger for Hold møde nu eller siden Mødeindstillinger:

 • Hvis du vil kræve udvidet registrering, skal du klikke på Bed om e-mail-adresse og firmanavn.

 • Hvis du vil tillade deltagelse i mødet uden angivelse af e-mail-adresse og firmanavn, skal du klikke på Bed ikke om e-mail-adresse og firmanavn.

Mødelobby

Mødelobbyen er et område, hvor ikke-inviterede personer, der ønsker at deltage i dit møde, kan anmode om adgang. Du kan angive indstillinger for mødelobby for dine Hold møde nu-møder eller for ethvert planlagt møde, du arrangerer. Du kan give brugere en webadresse til mødelobbyen, når det ikke er passende at sende en mødeinvitation. Du kan f.eks. medtage webadressen for mødelobbyen på dit visitkort, så brugere altid kan anmode om adgang til et igangværende Hold møde nu-møde. Oplægsholdere kan bruge mødelobbyen til at kontrollere, hvem der deltager i mødet, samt tidspunktet, hvor de starter deltagelsen.

Sådan angives indstillinger for mødelobby

Angiv følgende indstillinger i afsnittet Mødelobby enten på siden Indstillinger for Hold møde nu eller siden Mødeindstillinger:

 • Hvis du vil aktivere mødelobbyen for dit møde, skal du klikke på Aktiver mødelobby til dette møde. Skriv en meddelelse til besøgende i mødelobbyen i boksen Lobbyhilsen. Når du aktiverer mødelobbyen, kan du se en mødelobbywebadresse på siden Detaljerede oplysninger om mødet for Hold møde nu-møder. Det er denne webadresse, du kan sende til personer, for at give dem adgang til dit møde, hvis de ikke har en invitation.

 • Hvis Live Meeting skal sende en e-mail til dig, når der venter personer i mødelobbyen, skal du klikke på Aktiver e-mail-besked fra lobbydeltagere.

Yderligere funktioner

Indstillingerne under Yderligere funktioner på siden Indstillinger for Hold møde nu eller siden Mødeindstillinger er nyttige til at udvide deltagernes mødeoplevelse, til at begrænse det, de kan gøre under bestemte omstændigheder, og til at demonstrere funktioner i Live Meeting-konsollen, så deltagerne bliver fortrolige med dem.

Sådan angives yderligere funktionsindstillinger

Angiv følgende indstillinger i afsnittet Yderligere funktioner enten på siden Indstillinger for Hold møde nu eller siden Mødeindstillinger:

 1. Hvis du vil give deltagerne mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderne, skal du markere afkrydsningsfeltet Kontrolpanel med spørgsmål og svar.

 2. Hvis du vil tillade, at oplægsholdere bruger Live Meeting-klienten til at afslutte mødet, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis indstillingen Afslut session på konsollen.

 3. Hvis du vil tillade, at deltagere bruger Live Meeting-klienten til at chatte med hinanden og med oplægsholdere, skal du markere afkrydsningsfeltet Chat.

 4. Hvis du vil give oplægsholdere mulighed for at dele programmer med andre deltagere, skal du markere afkrydsningsfeltet Programdeling og derefter vælge følgende:

  • Hvis du vil angive det kontrolniveau, som oplægsholdere har over programdeling, skal du klikke på Aldrig, Kun ved deling af et enkelt program eller Ved deling af Skrivebord, Ramme eller et enkelt program efter behov.

  • Hvis du vil tillade, at individuelle deltagere anmoder om kontrol over et delt program, skal du markere afkrydsningsfeltet Tillad mødedeltagerne at anmode om kontrol.

  • Hvis du vil angive farvekvaliteten af delte programmer, som kan påvirke ydeevnen af programdeling over netværket, skal du klikke på den ønskede indstilling på listen Hvor mange farver skal bruges til deling?.

 5. Hvis du vil tillade, at deltagere udskriver mødeindhold til en Adobe Acrobat Reader-fil (.pdf), skal du klikke på Udskriver til PDF. Hvis du vil aktivere udskrivning for alle deltagere eller begrænse det til kun oplægsholdere, skal du klikke på den relevante indstilling.

 6. Hvis du vil gøre deltagernes placering synlig for alle deltagere, skal du markere afkrydsningsfeltet Få vist deltagernes placering. Du skal også markere dette afkrydsningsfelt for at redigere den farvekodede forklaring på pladsoversigten. Hvis du kun vil redigere forklaringen, men ikke gøre pladsoversigten synlig, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet, når du er færdig med at redigere forklaringen. Derefter skal du vælge følgende:

  • Hvis du vil redigere den farvekodede forklaring på pladsoversigten, skal du ændre teksten i boksenTitel og de bokse, der svarer til de farver, du vil ændre.

  • Hvis du vil definere en farve som standard, når en deltager får adgang til mødet, skal du klikke på farven.

 7. Hvis du vil aktivere en brugerdefineret rude i Live Meeting-klienten, der indeholder streaming-medieindhold fra en kilde, du angiver, skal du markere afkrydsningsfeltet Brugerdefineret ramme til streaming-medier. Derefter skal du vælge følgende:

  • Angiv webadressen for kilden til streaming-medieindhold for deltagere i boksen Deltager-URL-adresse. Angiv webadressen for kilden til streaming-medieindhold for oplægsholdere i boksen Oplægsholder-URL-adresse.

  • Du kan angive højden for den brugerdefinerede rude for deltagere og for oplægsholdere i de tilsvarende bokse med titlen Rammehøjde.

Udløb

Når du angiver et udløbstidspunkt, slettes alt indhold sammen med mødet eller indspilningen efter det tidsinterval, du angiver. Det kan være vigtigt at angive et udløbstidspunkt, når:

 • Du ikke ønsker, at fortroligt indhold forbliver på dit Live Meeting-konferencecenter.

 • Du ønsker at slette indhold fra dit Live Meeting-konferencecenter, når det ikke længere er nyttigt.

Bemærk!: Ved Hold møde nu-møder er det kun mødeindholdet, der slettes efter den angivne tid, mens det for planlagte møder er mødet sammen med indholdet, der slettes.

Sådan angives indstillinger for indholdets udløbstidspunkt

Angiv følgende indstillinger i afsnittet Udløb enten på siden Indstillinger for Hold møde nu eller siden Mødeindstillinger:

 • Mødets udløbstidspunkt. Hvis du vil angive den tid, som Live Meeting skal gemme mødet, før det slettes, skal du skrive et tal i boksen og derefter vælge en tidsenhed på den medfølgende liste.

 • Indspilningens udløbstidspunkt. Hvis du vil angive den tid, som Live Meeting skal gemme indspilningen, før den slettes, skal du skrive et tal i boksen og derefter vælge en tidsenhed på den medfølgende liste.

Lyd

Du angiver lydindstillinger, første gang du konfigurerer en lydkonferencetjeneste til anvendelse med Live Meeting, eller hvis du midlertidigt ændrer dine lydindstillinger for et møde.

Sådan angives lydindstillinger

Angiv følgende indstillinger i afsnittet Lyd enten på siden Indstillinger for Hold møde nu eller siden Mødeindstillinger:

 1. Vælg den lydkonfiguration, du vil bruge med Live Meeting, på listen Lyd til dette møde.

  Du kan finde flere oplysninger under Konfigurere lyd til Live Meeting-tjenesten.

 2. Hvis du vil bruge lydkonference, skal du vælge udbyderen på listen Konferenceudbyder.

 3. Hvis Live Meeting skal starte et opkald til deltagere i stedet for at kræve, at deltagere ringer til konferencens opkaldsnummer, skal du markere afkrydsningsfeltet Tillad mødedeltagerne at bruge Deltag i konference til at få Live Meeting til at ringe til deres telefon i stedet for selv at ringe op.

 4. Hvis du kommer til at bruge envejsudsendelse af lyd via internettet til at levere lyd til mødedeltagere på deres computere, skal du markere afkrydsningsfeltet Aktiver envejs Internet Broadcast Audio (VoIP) fra dette konferencecenter.

 5. Sådan vises frikaldsnumre og ikke-frikaldsnumre for lydkonferencer til deltagerne afhængigt af forholdene:

  • Hvis du vil bruge lydkonference, skal du konfigurere frikaldsnummeret og ikke-frikaldsnummeret ved at klikke på et land eller et område på listen Land/område og derefter skrive byen eller områdekoden og lokalnumre i de angivne tekstbokse. Nummeret, der vises på listen Land/område, er landekoden for det valgte land eller område.

  • Hvis du vil bruge lydkonference, skal du også skrive deltagerkoden og lederkoden i de angivne tekstbokse. Lederkoden afsløres aldrig for mødedeltagerne, men den skal bruges til at oprette forbindelse til lydkonferenceudbyderen.

  • Hvis du vil indspille mødet eller bruge envejstale via IP (udsendelse af lyd via internettet) eller begge, og hvis adgang til lyd kræver ekstra opkaldsnøgler, skal du skrive disse nøgler i de angivne tekstbokse i afsnittet Faktiske opkaldsnøgler.

   Bemærk!: Nøgler, der angives i den første boks, kaldes op før deltagerkoden. Nøgler, der angives i den anden boks, kaldes op efter deltagerkoden.

 6. Hvis indstillingen er tilgængelig, skal du angive eventuelle yderligere lydoplysninger, der kræves for at få adgang til mødelyd. Angiv de yderligere lydoplysninger for deltagermødeinvitationer i boksen For deltagere. Angiv de yderligere lydoplysninger for oplægsholdermødeinvitationer i boksen For oplægsholdere.

Indspilning

Du kan vælge at indspille et møde eller give andre oplægsholdere tilladelse til at indspille det, og du kan kontrollere mødedeltagernes adgang til indspilningen.

Sådan angives indspilningsindstillinger

Angiv følgende indstillinger i afsnittet Indspilning enten på siden Indstillinger for Hold møde nu eller siden Mødeindstillinger:

 1. Klik på en af følgende indstillinger i afsnittet Serverindspilning:

  • Hvis du kun vil tillade, at du selv (som arrangør) indspiller mødet, skal du klikke på Deaktiveret i mødet, men arrangøren kan stadig indspille, når vedkommende er logget på Live Meeting Manager.

  • Hvis du vil tillade, at oplægsholdere indspiller mødet, skal du klikke på Oplægsholdere kan indspille mødet.

 2. Klik på en af følgende indstillinger i afsnittet Adgang til serverindspilning:

  • Hvis du kun vil tillade, at du selv og din Live Meeting-kontoadministrator får adgang til indspilninger, skal du klikke på Det er kun administratoren og arrangøren, der kan få vist indspilninger. De kan eventuelt give individuelle brugere adgang.

  • Hvis du vil tillade, at alle deltagere og oplægsholdere på mødet kan få vist indspilninger med deres møde-id'er og nøgle, skal du klikke på Alle mødedeltagere kan få vist indspilninger ved hjælp af oplysningerne om deres mødeindgang.

 3. Klik på en af følgende indstillinger i afsnittet Deltager indspiller på sin lokale computer:

  • Hvis du ikke vil tillade, at deltagere indspiller et møde og gemmer det på deres lokale computer, skal du klikke på Deaktiver indspilning til lokal computer.

  • Hvis du kun vil tillade, at oplægsholdere indspiller mødet og gemmer indspilningen på deres lokale computer, skal du klikke på Det er kun oplægsholdere, der kan indspille.

  • Hvis du vil tillade, at oplægsholdere indspiller mødet, gemmer indspilningen på deres lokale computer og giver den samme adgang til deltagere, skal du klikke på Oplægsholdere kan indspille, og de kan tillade, at deltagere indspiller.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×