Angive en brugerdefineret skabelon til et SharePoint-bibliotek

Angive en brugerdefineret skabelon til et SharePoint-bibliotek

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Når du opretter et SharePoint dokumentbibliotek, kan du angive en standard-filtype skal åbnes, når der oprettes en ny fil (for eksempel kan du angive en PowerPoint-fil som standardfiltypen til at åbne). Du kan også tilpasse standardfilskabelonen for det pågældende bibliotek. For eksempel kan du oprette en Word-skabelon med brugerdefinerede sidehoveder og sidefødder eller andre brugerdefinerede funktioner og gøre det standardskabelonen for det pågældende bibliotek. Derefter, når du eller andre brugere kan du oprette en ny fil skal åbnes i det relevante program med dine brugerdefinerede funktioner.

Bemærk!: Du skal have fuld kontrol-tilladelser for biblioteket for at oprette en skabelon.

Konfigurere en standard-filtype, når du opretter et bibliotek

Følg denne fremgangsmåde for at angive en filtype for at åbne en tom fil i det relevante program.

 1. Gå til det websted, hvor du vil oprette biblioteket.

 2. Klik på Indstillinger for Tandhjulsformet indstillingsknap , og klik derefter på Tilføj en App

 3. Vælg et dokumentbibliotek.

 4. Klik på Avancerede indstillinger.

 5. Tilføje et navn, valgfri beskrivelse, versionsstyring, og hvis det er relevant, om du vil biblioteket for at modtage mails.

 6. Vælg programmet standardfilformatet og standardversionen fra rullemenuen Dokumentskabelon.

  Vælge en skabelon

 7. Klik på Opret.

Tilpasse standardskabelonen for et dokumentbibliotek

Brug denne procedure til at tilpasse standardskabelonen. Der er to måder, du kan ændre standardskabelonen:

 • Hvis dit dokument‑ eller formularbibliotek har en standardfilskabelon for et program, der er kompatible med SharePoint, kan du redigere standardskabelonen.

 • For andre programmer kan du ikke redigere standardskabelonen direkte, men du kan kopiere en ny skabelonfil til mappen Formularer for biblioteket for at angive en brugerdefineret skabelon.

Redigere standardfilskabelonen

 1. Gå til det websted, hvor dit bibliotek er.

 2. Klik på fanen bibliotek i SharePoint Server, på båndet og derefter klikke på Indstillinger for bibliotek.

  Klik på Indstillinger for Tandhjulsformet indstillingsknap SharePoint Online, og klik derefter på Indstillinger for bibliotek.

 3. Klik på Avancerede indstillinger under Generelle indstillinger.

  Klik på avancerede indstillinger fra vindue med indstillinger
 4. Klik på Rediger skabelon i feltet URL-adresse til skabelon i sektionen Dokumentskabelon. Der sker en af følgende ting:

  Hvis dit websted er en del af et Office 365-abonnement, klik derefter på dette tidspunkt, kan du blive bedt om at angive dit Office 365-abonnement brugernavn og adgangskode.

  • Dokumentbibliotek    Skabelonen åbnes i et program, der er kompatibelt med SharePoint og, der er knyttet til filtypen for den aktuelle skabelon. For eksempel åbner Word, hvis standardskabelonen er en Word-skabelon, eller Excel åbnes, hvis standardskabelonen er et Excel-regneark.

  • Formularbibliotek    Skabelonen åbnes enten i et program, der er kompatible med SharePoint, et XML-baserede design-program, som InfoPath, eller en XML-editor.

   Rediger skabelon
   Redigere standardbiblioteksskabelonen

  Bemærk!: Hvis brugerne på webstedet allerede har udfyldt formularer, der var baseret på den oprindelige skabelon, skal du overveje, hvordan ændringer af skabelonen påvirker disse formularer. Hvis du f.eks. tilføjer et felt, som brugerne skal udfylde, kan det medføre fejl i de oprindelige formularer, der blev udfyldt, inden feltet blev tilføjet.

 5. Foretag de ændringer, du vil, og derefter gemme skabelonen. Gemme skabelonen for SharePoint Online, med et nyt filnavn. Luk programmet, hvis du ikke længere har brug for den åbne eller skifte til dit websted.

  Bemærk!: Den brugerdefinerede skabelon skal have et andet navn end standardlyden for SharePoint Online. Funktionen kundens Gem som til at gemme filen til mappen formularer med et nyt filnavn. For eksempel til Word, Brug ikke standard filnavn template.dotx.

 6. Afhængigt af formulardesignprogrammet kan du være nødt til at udgive skabelonen igen til biblioteket på webstedet fra programmet.

 7. Klik på OK nederst på siden Avancerede indstillinger for formularbibliotek på webstedet.

Angive en brugerdefineret filskabelon

 1. Oprette og gemme den brugerdefinerede skabelon i et program, der er kompatibelt med SharePoint. Noter placeringen, og derefter skifte til SharePoint.

  Bemærk!: Hvis dokumentet standardskabelonen hedder noget andet end template.dotx, vises ingen standardskabeloner i listen eller biblioteket.

 2. Gå til det websted, der indeholder det bibliotek, du vil angive en brugerdefineret skabelon for.

 3. Du skal bruge Internet Explorer til dette trin. Klik på Alle dokumenter øverst til højre i SharePoint Online, og derefter klikke på Vis i Stifinder.

  Klik på fanen bibliotek på båndet, og klik derefter på Åbn med Stifinder i gruppen Opret forbindelse og Eksportér til SharePoint Server.

  Vigtigt!: Hvis Stifinder åbner ikke, eller du får vist en fejlmeddelelse, skal du muligvis tilføje dit websted som et websted, du har tillid til i browserindstillingerne. Du finder flere oplysninger i åbne i Stifinder eller visning med Stifinder i SharePoint.

 4. Find den brugerdefinerede skabelon, du oprettede, i Filstifinder.

 5. Højreklik på filen, og klik derefter på Kopiér i genvejsmenuen.

 6. Klik på knappen Tilbage, indtil du kommer tilbage til biblioteket, og klik derefter på mappen Formularer for at åbne den.

 7. Højreklik på et tomt område i mappevinduet, og klik derefter på Sæt ind i genvejsmenuen.

 8. Luk Stifinder og vende tilbage til websted.

 9. Klik på Webstedsindhold til venstre.

 10. Find dit dokumentbibliotek under indholdet, holde markøren over navnet, klik på ellipsen (...), og klik derefter på Indstillinger.

  Hvis du ikke kan se kommandoerne ovenfor, kan du blive i klassisk SharePoint. Det er tilfældet, gå til dit dokumentbibliotek og på båndet, klik på fanen bibliotek, derefter Indstillinger for bibliotek.

 11. Klik på Avancerede indstillinger under Generelle indstillinger.

 12. Benyt en af følgende fremgangsmåder i afsnittet Dokumentskabelon:

  Dokumentbibliotek    Skriv adressen til den brugerdefinerede skabelon i feltet URL-adresse til skabelon. Placeringen er webadressen til skabelonen på webstedet, som skal angives relativt i forhold til navnet på webstedet. Hvis skabelonen f.eks. hedder Vandmærke.dotx, og du føjer den til mappen Formularer i dokumentbiblioteket Delte dokumenter, skal du skrive følgende:

  Delte Documents/Forms/Watermark.dotx

  Formularbibliotek    Skriv adressen til den brugerdefinerede skabelon, du vil bruge, i feltet URL-adresse til skabelon. Placeringen er webadressen til skabelonen på webstedet, som skal angives relativt i forhold til navnet på webstedet. Hvis skabelonen f.eks. hedder Ordrer.xsn, og du føjer den til mappen Formularer i dokumentbiblioteket Indkøb, skal du skrive følgende:

  Purchases/Forms/Orders.xsn

  Bemærk!:  Hvis indstillingerne i feltet Dokumentskabelon ikke er tilgængelige, kan en administrator have oprettet flere indholdstyper. Du kan se, om flere indholdstyper er aktiveret, ved at bekræfte, at Ja er markeret under Tillad styring af indholdstyper? i sektionen Indholdstyper umiddelbart over sektionen Dokumentskabeloner. Hvis det er tilfældet, skal du redigere skabelonen for indholdstypen.

Du kan finde flere oplysninger om filskabeloner i et dokument eller formularbibliotek

Her er nogle tip og retningslinjer for at oprette og bruge skabeloner.

De typer filer, du kan eller ikke kan gemme i et SharePoint-bibliotek

Afhængigt af den fil, du har i et bibliotek, kan der ske følgende:

Filer, der er kompatible med SharePoint teknologi    For en bruger til at oprette en fil ved hjælp af kommandoen Ny i et dokumentbibliotek, der skal oprettes filskabelonen fra et program, der er kompatibelt med SharePoint, som Microsoft Office Word. Når du opretter en ny fil i et bibliotek, kan standardprogram være et XML-baserede design-program, der er kompatibelt med SharePoint, som Microsoft InfoPath.

Andre programfiler    Det gælder for de fleste andre programmer, at du stadig kan gemme og administrere filen i biblioteket. Men i stedet for direkte at oprette filen fra dokumentbiblioteket, kan du oprette filen i dit program og overføre den til biblioteket på et senere tidspunkt.

Blokerede programfiler    Af sikkerhedsmæssige årsager blokeres nogle program filtyper, som .exe, i at blive gemt i et bibliotek. Du kan finde yderligere oplysninger finder typer filer, der ikke kan føjes til en liste eller et bibliotek.

De to typer biblioteker, der bruger filskabeloner

De to typer biblioteker, der bruger skabeloner, er dokument‑ og formularbiblioteker.

Dokumentbiblioteker    Du kan bruge et dokumentbibliotek til at gemme og administrere mange forskellige typer filer, bl.a. dokumenter, regneark, præsentationer, tekstfiler og andre typer filer. Et dokumentbibliotek er som regel den mest almindelige placering på et websted, hvor du kan oprette, samle, opdatere og administrere filer sammen med teammedlemmer og dele dem med andre kolleger i virksomheden. Du kan bruge et dokumentbibliotek som et almindeligt fillager, eller du kan bruge det til et bestemt formål. Det kan f.eks. være, at marketingteamet har sit eget dokumentbibliotek til planlægningsmaterialer, pressemeddelelser og publikationer.

Formularbiblioteker    Et formularbibliotek er praktisk til at dele og spore XML-baserede formularer, som bruges til at indsamle oplysninger. Du kan f.eks. oprette et formularbibliotek til afdelingens formular til en udgiftsrapport. Formularskabelonen til udgiftsrapporten gemmes som standardfilskabelonen i formularbiblioteket. Hver gang en person opretter en udgiftsrapport, åbnes skabelonen som en tom formular, som indeholder layout, felter og beregninger for udgiftsrapporten. Når en person udfylder formularen, bliver dataene fra udgiftsrapporten (og kun dataene) gemt som en XML-fil i formularbiblioteket. Når dataene separeres fra formularen er det meget nemmere at behandle hver udgiftsrapport separat i andre systemer, flette dataene eller eksportere dem til videre behandling og analyse.

Hvor gemmes filskabeloner i biblioteket?

Når et dokument‑ eller formularbibliotek har en standardfilskabelon, gemmes den i mappen Formularer i biblioteket.

Åbn biblioteket i Stifinder for at se mappen formularer, som indeholder filskabelonen for biblioteket.

Formularmappe til lagring af skabeloner

Som standard et dokumentbibliotek med en skabelon, kaldet template.dotx, men du kan ændre denne fil, hvis det er nødvendigt. Hvis du vil angive en anden skabelon, skal du først oprette den i et program, der er kompatibelt med SharePoint, som Word, og derefter gemme den til mappen formularer i et bibliotek. Derefter fra biblioteket, skal du angive adressen på den brugerdefinerede skabelon.

Som standard indeholder et formularbibliotek en pladsholderfil med navnet skabelon.xml, du skal erstatte med en formularskabelon, du opretter.

Oprette en filskabelon for et formularbibliotek

Hvis du vil oprette eller tilpasse en skabelon i et bibliotek, kan du bruge et XML-baserede design-program, der er kompatibelt med SharePoint, som InfoPath. Der kan være flere fordele ved at bruge en formular design-program. For eksempel, når du bruger InfoPath, kan du gøre følgende:

 • Oprette formularbiblioteket og skabelonen direkte i InfoPath.

 • Redigere og publicere formularskabelonen til formularbiblioteket.

 • Flette separate XML-datafiler, der er oprettet ud fra formularskabeloner, til videre behandling.

 • Hæve felterne med XML-data til bibliotekskolonner i formularbiblioteket.

Når en bruger opretter en formular, åbnes som standard i programmet redigering af formular, der er kompatible med SharePoint på brugerens computer. Hvis ingen kompatibelt program er installeret, kan åbne formularen, hvis det er udviklet til at åbne i browseren i browseren. Hvis du vil, kan du angive, at en formular, der er designet til at åbne i en browser altid åbnes i browseren. Du kan ændre standardfunktionen i indstillingen Åbning af dokumenter i browseren i de avancerede indstillinger for biblioteket.

Gå til Indstillinger, Indstillinger for bibliotek
Klik på indstillinger og derefter indstillinger for bibliotek i SharePoint online

Klik på indstillinger og derefter indstillinger for bibliotek i SharePoint online

Listeindstillinger på båndet
Klik på Indstillinger for bibliotek under fanen bibliotek på båndet i SharePoint server

Klik på Indstillinger for bibliotek under fanen bibliotek på båndet i SharePoint server

Klik på avancerede indstillinger fra vindue med indstillinger

Indstillinger for et dokumentbibliotek

Skærmbillede af siden Avancerede indstillinger for et dokumentbibliotek i SharePoint

Indstillingen Åbn dokumenter i browser

Brug af indholdstyper for at angive skabeloner for dokument‑ eller formularbiblioteker

Hvis flere indholdstyper er aktiveret og skabeloner er angivet for de indholdstyper, bruger biblioteket de skabeloner, der er angivet af de indholdstyper, og ikke standardfilskabelonen. Hvis du vil tilpasse skabeloner til biblioteket, skal du i så fald ændre de indholdstyper. Du kan finde flere oplysninger om indholdstyper, Introduktion til indholdstyper og Indholdstypepublicering.

Indstille en standardfilskabelon, når du opretter et dokument‑ eller formularbibliotek

 1. Gå til det websted, hvor du vil oprette biblioteket.

 2. Klik på Webstedshandlinger, skal du klikke på Vis alt indhold på webstedet, og klik derefter på Opret.

  Bemærk!: Et websted kan være væsentligt ændret i forhold til udseende og navigation. Hvis du ikke kan finde en indstilling, som f.eks. en kommando, knap eller et link, kan du kontakte administratoren.

 3. Klik på Et dokumentbibliotek eller Formularbibliotek under biblioteker.

 4. Skriv et navn på biblioteket i feltet Navn. Der skal angives et biblioteksnavn.

  Navnet vises øverst på bibliotekssiden, bliver en del af adressen på bibliotekssiden og vises i navigationselementer, der hjælper brugere med at finde og åbne biblioteket.

 5. I feltet Beskrivelse skal du indtaste en beskrivelse af formålet med biblioteket. Beskrivelsen er valgfri.

  Beskrivelsen vises øverst på bibliotekssiden under navnet på biblioteket. Hvis du vil aktivere biblioteket for at modtage indhold via mail, kan du tilføje e-mail-adressen på biblioteket til beskrivelsen, så andre kan nemt finde det.

 6. For at tilføje et link til dette bibliotek på værktøjslinjen Hurtig start skal du bekræfte, at Ja er markeret i sektionen Navigation.

 7. Klik på Ja i sektionen Oversigt over dokumentversioner, hvis du vil have en version eller en sikkerhedskopi af en fil, der skal oprettes hver gang en fil tjekkes ind i biblioteket.

 8. Gør et af følgende fremgangsmåder i afsnittet Dokumentskabelon:

  Dokumentbibliotek    Angiv typen fil, der skal bruges som en skabelon til nye filer i dokumentbiblioteket. Følgende filtyper er tilgængelige som standard:

  • Ingen

  • Microsoft Word 97-2003-dokument

  • Microsoft Excel 97-2003-regneark

  • Microsoft PowerPoint 97-2003-præsentation

  • Microsoft Word-dokument

  • Microsoft Excel-regneark

  • Microsoft PowerPoint-præsentation

  • Microsoft OneNote 2010-notesbog

  • Microsoft SharePoint Designer-webside

  • Grundlæggende side

  • Webdelsside

   Formularbibliotek    Vælg den formularskabelon, du vil angive som typen formular for alle formularer i biblioteket.

 9. Klik på Opret.

Ændre standardfilskabelonen for et dokument‑ eller formularbibliotek

Der er to måder, hvorpå du kan ændre standardskabelonen:

 • Hvis dit dokument‑ eller formularbibliotek har en standardfilskabelon for et program, der er kompatible med SharePoint 2010, kan du redigere standardskabelonen.

 • For andre programmer kan du ikke redigere standardskabelonen direkte, men du kan kopiere en ny skabelonfil til mappen Formularer for biblioteket for at angive en brugerdefineret skabelon.

Redigere standardfilskabelonen

 1. Gå til det websted, der indeholder det bibliotek, du vil redigere standardskabelonen for.

 2. Klik på navnet på biblioteket på Hurtig start, eller klik på Webstedshandlinger, skal du klikke på Vis alt indhold på webstedet, og klik derefter på navnet på biblioteket i bibliotekssektionen relevante.

  Bemærk!: Et websted kan være væsentligt ændret i forhold til udseende og navigation. Hvis du ikke kan finde en indstilling, som f.eks. en kommando, knap eller et link, kan du kontakte administratoren.

 3. Klik på fanen bibliotek på båndet i afsnittet Biblioteksværktøjer, og klik derefter på Indstillinger for bibliotek. i gruppen Indstillinger

 4. Klik på Avancerede indstillinger under Generelle indstillinger.

 5. Klik på Rediger skabelon under feltet URL-adresse skabelon i afsnittet Dokumentskabelon. Et af følgende sker:

  Dokumentbibliotek    Skabelonen åbnes i et program, der er kompatibelt med SharePoint 2010, og som er knyttet til filtypen for den aktuelle skabelon. Word 2010 åbnes eksempelvis hvis standardskabelonen er en Word-skabelon, eller Excel 2010 åbnes, hvis standardskabelonen er et Excel-regneark.

  Formularbibliotek    Skabelonen åbnes enten i et program, der er kompatible med SharePoint 2010, enten et XML-baserede design-program, som InfoPath 2010 eller en XML-editor.

  Bemærk!: Hvis brugerne på webstedet allerede har udfyldt formularer, der var baseret på den oprindelige skabelon, skal du overveje, hvordan ændringer af skabelonen påvirker disse formularer. Hvis du f.eks. tilføjer et felt, som brugerne skal udfylde, kan det medføre fejl i de oprindelige formularer, der blev udfyldt, inden feltet blev tilføjet.

 6. Foretag de ønskede ændringer, og gem derefter skabelonen. Luk programmet, hvis det ikke længere behøver være åbent, eller skift til webstedet.

 7. Afhængigt af formulardesignprogrammet kan du være nødt til at udgive skabelonen igen til biblioteket på webstedet fra programmet.

 8. Klik på OK på dit websted, i bunden af siden Avancerede indstillinger for bibliotek.

Angive en brugerdefineret filskabelon

 1. Oprette og gemme den brugerdefinerede skabelon i et program, der er kompatibelt med SharePoint 2010. Noter placeringen, og derefter skifte til SharePoint 2010.

 2. Gå til det websted, der indeholder det bibliotek, du vil angive en brugerdefineret skabelon for.

 3. Klik på navnet på biblioteket på Hurtig start, eller klik på Webstedshandlinger, skal du klikke på Vis alt indhold på webstedet, og klik derefter på navnet på biblioteket i bibliotekssektionen relevante.

  Bemærk!: Et websted kan være væsentligt ændret i forhold til udseende og navigation. Hvis du ikke kan finde en indstilling, som f.eks. en kommando, knap eller et link, kan du kontakte administratoren.

 4. Klik på fanen bibliotek på båndet, og klik derefter på Åbn med Stifinder i gruppen Opret forbindelse og Eksportér.

 5. Søg efter den brugerdefinerede skabelon, du har oprettet i Windows Stifinder.

 6. Højreklik på filen, og klik derefter på Kopiér i genvejsmenuen.

 7. Klik på knappen Tilbage, indtil du kommer tilbage til biblioteket, og klik derefter på mappen Formularer for at åbne den.

 8. Højreklik på et tomt område i mappevinduet, og klik derefter på Sæt ind i genvejsmenuen.

 9. Luk Windows Stifinder, og vend tilbage til biblioteket på webstedet.

 10. Klik på Indstillinger for bibliotek i menuen Indstillinger.

 11. Klik på Avancerede indstillinger under Generelle indstillinger.

 12. Benyt en af følgende fremgangsmåder i afsnittet Dokumentskabelon:

  Dokumentbibliotek    Skriv adressen på din brugerdefinerede skabelon i feltet URL-adresse skabelon. Placeringen er webadressen på skabelonen på webstedet, i forhold til navnet på webstedet. Eksempelvis hvis skabelonen hedder Watermark.dotx, og du føje den til mappen formularer i Delte dokumenter,-dokumentbibliotek, vil du skrive følgende:

  Delte Documents/Forms/Watermark.dotx

  Formularbibliotek    Skriv adressen på den brugerdefinerede skabelon, du vil bruge i feltet URL-adresse skabelon. Placeringen er webadressen på skabelonen på webstedet, i forhold til navnet på webstedet. Eksempelvis hvis skabelonen hedder Orders.xml, og du føje den til mappen formularer i formularbiblioteket Køb, skal skrive du følgende:

  Purchases/Forms/Orders.xsn

  Bemærk!:  Hvis indstillingerne i feltet Dokumentskabelon ikke er tilgængelige, kan en administrator have oprettet flere indholdstyper. Du kan se, om flere indholdstyper er aktiveret, ved at bekræfte, at Ja er markeret under Tillad styring af indholdstyper? i sektionen Indholdstyper umiddelbart over sektionen Dokumentskabeloner. Hvis det er tilfældet, skal du redigere skabelonen for indholdstypen.

Få mere at vide om filskabeloner i et dokument‑ eller formularbibliotek

Når du opretter et dokument‑ eller formularbibliotek, kan du indstille en standardfilskabelon for det pågældende bibliotek. Når en person opretter en ny fil i biblioteket, åbnes standardskabelonen i det relevante program. Eksempel på et dokumentbibliotek, kan du angive en skabelon i Word 2010. Når en person opretter en ny fil i dokumentbiblioteket, åbnes skabelonen i Word.

Hvis du vil angive yderligere indstillinger eller angive standardindhold, der vises i alle nye filer, som en foretrukne disposition for marketing campaign forslag eller en officiel ansvarsfraskrivelse i en sidefod, kan du også tilføje disse oplysninger til skabelonen.

De typer filer, du kan eller ikke kan gemme i et SharePoint-bibliotek

Afhængigt af den fil, du har i et bibliotek, kan der ske følgende:

Filer, der er kompatible med SharePoint-teknologier    For en bruger til at oprette en fil ved hjælp af kommandoen Ny i et dokumentbibliotek, skal der oprettes filskabelonen fra et program, der er kompatibelt med SharePoint 2010, som Word 2010. Når du opretter en ny fil i et bibliotek, kan standardprogram være et XML-baserede design-program, der er kompatibelt med SharePoint 2010, som Microsoft InfoPath 2010.

Andre programfiler    For de fleste andre programmer, kan du stadig gemme og administrere filen i biblioteket. Men i stedet for oprettelse af filen direkte fra dokumentbiblioteket, kan du oprette filen i dit program og derefter føje den til biblioteket senere.

Blokerede programfiler    Af sikkerhedsmæssige årsager blokeres nogle program filtyper, som .exe, i at blive gemt i et bibliotek.

Få flere oplysninger om blokerede filtyper i afsnittet Se også.

De to typer biblioteker, der bruger filskabeloner

De to typer biblioteker, der bruger skabeloner, er dokument‑ og formularbiblioteker.

Dokumentbiblioteker    Du kan bruge et dokumentbibliotek til at lagre og administrere mange forskellige filtyper, herunder dokumenter, regneark, præsentationer, tekstfiler og andre typer filer. Et dokumentbibliotek er ofte den mest almindelige placering på et websted, hvor du kan oprette, indsamling, opdatere, og administrere filer med teammedlemmer og dele med andre kolleger i hele virksomheden. Du kan bruge et dokumentbibliotek som en generel fil-lager. Eller du kan bruge et dokumentbibliotek til et bestemt formål, for eksempel en marketing team kan have sin egen dokumentbibliotek til planlægning materialer, nyheder og publikationer.

Formularbiblioteker    Et formularbibliotek indeholder en enkelt metode til at dele og spore XML-baserede formularer, der bruges til at indsamle oplysninger. For eksempel kan du oprette et formularbibliotek i din afdeling udgifter rapport formularer. Skabelonen for udgiftsrapport form er gemt som standardfilskabelonen i formularbiblioteket. Hver gang nogen opretter en udgiftsrapport åbne de skabelonen som en tom formular, som indeholder det layout, felter og beregninger af udgiftsrapport. Når en person udfylder formularen, gemmes udgiftsrapportdata (og kun dataene) som en XML-fil i formularbiblioteket. Ved at adskille dataene fra formularen, er det meget nemmere at behandle hver udgiftsrapport separat ved andre systemer, flette dataene eller eksportere dem til videre behandling og analyse.

Hvor gemmes filskabeloner i biblioteket?

Når et dokument‑ eller formularbibliotek har en standardfilskabelon, gemmes den i mappen Formularer i biblioteket.

Åbn biblioteket i Windows Stifinder for at se mappen formularer, som indeholder filskabelonen for biblioteket.

Indholdet af mappen Formularer i et dokumentbibliotek

Som standard et dokumentbibliotek med en skabelon, kaldet template.dotx, men du kan ændre denne fil, hvis det er nødvendigt. Hvis du vil angive en anden skabelon, skal du først oprette den i et program, der er kompatibelt med SharePoint 2010, som Word 2010, og derefter gemme den til mappen formularer i et bibliotek. Derefter fra biblioteket, skal du angive adressen på den brugerdefinerede skabelon.

Som standard følger et formularbibliotek med en pladsholderfil kaldet template.xml, skal du erstatte med en formularskabelon, du opretter.

Oprette en filskabelon for et formularbibliotek

Hvis du vil oprette eller tilpasse en skabelon i et bibliotek, kan du bruge et XML-baserede design-program, der er kompatibelt med SharePoint 2010, som InfoPath 2010. Der kan være flere fordele ved at bruge en formular design-program. For eksempel, når du bruger InfoPath 2010, kan du gøre følgende:

 • Oprette formularbiblioteket og skabelonen direkte i InfoPath.

 • Redigere og publicere formularskabelonen til formularbiblioteket.

 • Flette separate XML-datafiler, der er oprettet ud fra formularskabeloner, til videre behandling.

 • Hæve felterne med XML-data til bibliotekskolonner i formularbiblioteket.

Når en bruger opretter en formular, åbnes som standard i programmet redigering af formular, der er kompatibelt med SharePoint 2010 på brugerens computer. Hvis ingen kompatibelt program er installeret, kan åbne formularen, hvis det er udviklet til at åbne i browseren i browseren. Hvis du vil, kan du angive, at en formular, der er designet til at åbne i en browser altid åbnes i browseren. Du kan ændre standardfunktionen i indstillingen Åbning af dokumenter i browseren i de avancerede indstillinger for biblioteket.

Brug af indholdstyper for at angive skabeloner for dokument‑ eller formularbiblioteker

Hvis flere indholdstyper er aktiveret, og der er angivet skabeloner for disse indholdstyper, bruger biblioteket de skabeloner, der er angivet af indholdstyperne, og ikke standardskabelonfilen. I det tilfælde skal du ændre indholdstyperne, hvis du vil tilpasse skabelonerne for biblioteket.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×