Angive data manuelt i regnearksceller

Angive data manuelt i regnearksceller

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du har flere muligheder, når du vil angive data manuelt i Excel. Du kan angive data i en celle i flere celler ad gangen eller på mere end én regneark på én gang. De data, du angiver kan være tal, tekst, datoer eller klokkeslæt. Du kan formatere dataene i en række forskellige måder. Og der er flere indstillinger, du kan tilpasse for at gøre dataindtastning nemmere for dig.

Dette emne beskrives ikke hvordan du kan bruge en dataformular til at angive data i regneark. Du kan finde flere oplysninger om at arbejde med dataformularer, tilføje, redigere, finde, og slette rækker ved hjælp af en dataformular.

Vigtigt!: Hvis du ikke kan angive data i et regneark, kan det muligvis være blevet beskyttet af dig eller en anden person for at forhindre, at data uforvarende bliver ændret. I et beskyttet regneark kan du markere celler for at få vist dataene, men du kan ikke angive oplysninger i låste celler. I de fleste tilfælde bør du ikke fjerne beskyttelsen af et regneark, medmindre du har fået tilladelse til det af den person, der har foretaget beskyttelsen. Hvis du alligevel vil fjerne beskyttelsen af regnearket, skal du klikke på Fjern arkbeskyttelse i gruppen Ændringer under fanen Gennemse. Hvis der er angivet en adgangskode, da arkbeskyttelsen blev anvendt, skal du først angive denne adgangskode for at fjerne arkbeskyttelsen.

 1. Klik på en celle i regnearket.

 2. Skriv de tal eller tekst, du vil angive, og tryk derefter på ENTER eller TAB.

  Hvis du vil indtaste data på en ny linje i en celle skal du angive et linjeskift ved at trykke på ALT + ENTER.

 1. Klik på Indstillinger under fanen Filer.

  I Excel 2007: Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Excel-indstillinger.

 2. Klik på Avanceret og marker derefter afkrydsningsfeltet Indsæt decimaltegn automatisk under Redigeringsindstillinger.

 3. I boksen Pladser skal du angive et positivt tal for antal cifre til højre for decimaltegnet eller et negativt tal for antal cifre til venstre for decimaltegnet.

  Hvis du f.eks. skriver 3 i feltet Pladser og derefter skriver 2834 i en celle, vil værdien vises som 2,834. Hvis du skriver -3 i feltet Pladser og derefter skriver 283, vil værdien være 283000.

 4. Klik på en celle i regnearket, og skriv det ønskede tal.

  Data, som du har indtastet i celler, inden du markerede indstillingen Fast decimal, berøres ikke.

  Hvis du midlertidigt vil tilsidesætte indstillingen Fast decimal, skal du skrive et decimaltegn, når du indtaster tallet.

 1. Klik på en celle i regnearket.

 2. Skriv en dato eller et klokkeslæt som følger:

  • Hvis du vil angive en dato, skal du bruge et punktum eller bindestreg til at adskille delene i en dato. Skriv f.eks. 5.9.2002 eller 5-sep-2002.

  • Hvis du vil angive et tidspunkt, som er baseret på et 12-timers ur, angive den tid, efterfulgt af et mellemrum, og skriv derefter a eller p efter klokkeslættet, f.eks. for eksempel 9:00 p. Excel indsætter ellers klokkeslættet som AM.

   Hvis du vil angive det aktuelle klokkeslæt, skal du trykke på Ctrl+Skift+ (kolon).

 • Hvis du vil angive en dato eller et klokkeslæt, der stadig er aktuelt, når du åbner regnearket igen, kan du bruge funktionerne IDAG og NU.

 • Når du angiver en dato eller et klokkeslæt i en celle, vises den enten i standardformatet for dato eller klokkeslæt for din computer eller i det format, der blev anvendt på cellen, før du angav datoen eller klokkeslættet. Standardformatet for dato og klokkeslæt er baseret på indstillingerne for dato og klokkeslæt i dialogboksen Internationale og sproglige indstillinger (Kontrolpanel, Klokkeslæt, sprog og region). Hvis disse indstillinger på din computer er blevet ændret, vises de datoer og klokkeslæt i projektmappen, der ikke blevet formateret ved hjælp af kommandoen Formatér celler, ifølge disse indstillinger.

 • Hvis du vil anvende standardformatet for dato og klokkeslæt, skal du klikke på den celle, der indeholder datoen eller klokkeslættet og derefter trykke på Ctrl+Skift+# eller Ctrl+Skift+@.

 1. Markér de celler, du vil angive de samme data i. Cellerne behøver ikke at grænse op til hinanden.

 2. Skriv dataene i den aktive celle, og tryk derefter på Ctrl+Enter.

  Du kan også angive de samme data i flere forskellige celler ved at bruge fyldhåndtag Fyldhåndtag til automatisk at fylde data i regnearkets celler.

  Du kan finde flere oplysninger i artiklen Udfylde regnearksceller automatisk med data.

Ved at gøre flere regneark aktive på samme tid, du kan angive nye data eller ændre eksisterende data på en af regnearkene, og ændringerne, der er anvendt på de samme celler i alle de markerede regneark.

 1. Klik på fanen for det første regneark, der indeholder de data, du vil redigere. Hold derefter Ctrl nede, mens du klikker på fanerne til de andre regneark, som du vil synkronisere dataene til.

  knapper til bladring mellem ark

  Bemærk!: Hvis du ikke kan se fanen til det regneark, du vil bruge, skal du klikke på fanerulleknapperne for at finde regnearket og derefter klikke på den tilhørende fane. Hvis du stadig ikke kan finde de relevante arkfaner, skal du muligvis maksimere dokumentvinduet.

 2. Markér den celle eller område, hvor du vil redigere eksisterende data eller angive nye data i det aktive regneark.

 3. Skriv nye data, eller rediger de eksisterende data i den aktive celle, og tryk derefter på Enter eller Tab for at flytte markeringen til den næste celle.

  Ændringerne anvendes på alle de markerede regneark.

 4. Gentag det forrige trin, indtil du er færdig med at angive eller redigere alle data.

 • Klik på eventuelle ikke-markerede regneark, hvis du vil annullere en markering af flere regneark. Hvis du ikke kan se et regneark, der ikke er markeret, kan du højreklikke på fanen for et markeret regneark og derefter klikke på Opdel grupperede ark.

 • Når du angiver eller redigerer data, påvirker ændringerne alle de markerede regneark, og du kan utilsigtet komme til at erstatte data, som du ikke ville ændre. Du kan undgå dette ved at få vist alle regnearkene på samme tid, så du kan identificere potentielle datakonflikter.

  1. Klik på Nyt vindue under fanen Vis i gruppen Vindue.

  2. Skift til det nye vindue, og klik derefter på det regneark, du vil se.

  3. Gentag trin 1 og 2 for hvert regneark, du vil have vist.

  4. Klik på Arranger alle i gruppen Vindue under fanen Vis, og klik derefter på den ønskede indstilling.

  5. Hvis du kun vil have vist regnearkene i den aktive projektmappe, skal du markere afkrydsningsfeltet Vinduer i aktiv projektmappe i dialogboksen Arranger vinduer.

Der er flere indstillinger i Excel, som du kan ændre for at gøre det nemmere at angive data. Nogle ændringer påvirker alle projektmapper, nogle påvirker hele regnearket, og nogle påvirker kun de celler, du angiver.

Ændre retningen for Enter

Når du trykker på Tab for at angive data i flere celler i en række og derefter trykker på Enter i slutningen af denne række, flyttes markeringen til begyndelsen af næste række som standard.

Når du trykker på Enter, flyttes markeringen en celle ned, og når du trykker på Tab, flyttes markeringen en celle til højre. Du kan ikke ændre retningen for tryk på Tab, men du kan angive en anden retning for Enter. Hvis du ændrer denne indstilling, påvirker det hele regnearket, alle andre åbne regneark og projektmapper og alle nye projektmapper.

 1. Klik på Indstillinger under fanen Filer.

  I Excel 2007: Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Excel-indstillinger.

 2. Markér afkrydsningsfeltet Efter tryk på Enter flyttes markeringen under Redigeringsindstillinger i kategorien Avanceret, og klik derefter på den ønskede retning i feltet Retning.

Ændre bredden af en kolonne

Nogle gange, kan blive en celle vist #. Dette kan ske, når cellen indeholder et tal eller en dato og bredden af dens kolonne kan ikke få vist alle de tegn, der kræver, at formatet. Lad os antage, at en celle med datoformat "mm/dd-åååå" indeholder 12-31-2015. Kolonnen er kun bred nok til at få vist de seks tegn. Cellen, vises #. For at få vist hele indholdet af cellen med det aktuelle format, skal du øge bredden af kolonnen.

 1. Klik på den celle, hvis kolonnebredde du vil ændre.

 2. Klik på Formater i gruppen Celler under fanen Startside.

  Gruppen Celler under fanen Hjem

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder under Cellestørrelse:

  • Klik på Autotilpas kolonnebredde for at få al tekst til at være i cellen.

  • Hvis du vil udvide kolonnebredden, skal du klikke på Kolonnebredde og derefter angive den ønskede bredde i boksen Kolonnebredde.

Bemærk!: Som et alternativ til at gøre en kolonne bredere, kan du ændre formatet i kolonnen eller i den pågældende celle. Du kan f.eks. ændre datoformatet, så det kun vises som dag og måned (formatet "dd-mm"), f.eks. 31-12, eller så et tal vises i et videnskabeligt format (eksponentielt), f.eks. 4E+08.

Ombryde tekst i en celle

Du kan få vist flere tekstlinjer i en celle ved at ombryde teksten. Tekstombrydning i en celle påvirker ikke andre celler.

 1. Klik på den celle, hvor du vil ombryde teksten.

 2. Klik på Ombryd tekst i gruppen Justering under fanen Hjem.

  Gruppen Justering under fanen Hjem

Bemærk!: Hvis teksten er et langt ord, ombrydes tegnene ikke (ordet ikke opdeles); i stedet kan du gøre kolonnen bredere eller Formindsk skriftstørrelsen for at få vist al tekst. Hvis al tekst ikke er synlig, når du ombryde teksten, kan du skal justere højden på rækken. Klik på Formatér i gruppen celler under fanen Startside, og klik derefter på Tilpas automatisk række under Cellestørrelse.

Du kan finde flere oplysninger om ombrydning af tekst i artiklen Ombryde tekst i en celle.

Ændre formatet for et tal

I Excel er formatet af en celle adskilt fra de data, der er gemt i cellen. Denne visningsforskel kan have en stor virkning, når dataene er numeriske. Når f.eks. et tal, du angiver, afrundes, er det sædvanligvis kun det viste tal, der afrundes. Beregninger bruger det faktiske tal, der er gemt i cellen, og ikke det formaterede tal, der vises. Derfor kan beregninger virke unøjagtige på grund af afrundinger i en eller flere celler.

Når du har angivet tal i en celle, kan du ændre det format, de vises i.

 1. Klik på den celle, der indeholder de tal, du vil formatere.

 2. Klik på pilen ud for feltet Talformat i gruppen Tal under fanen Hjem, og klik derefter på det format, du vil bruge.

  Feltet Formatér tal under fanen Hjem

  Hvis du vil vælge et talformat på listen over tilgængelige formater, skal du klikke på Flere talformater og derefter klikke på det format, som du vil bruge, på listen Kategori.

Formatere et tal som tekst

De tal, som ikke skal beregnes i Excel, f.eks. telefonnumre, kan du formatere som tekst ved at anvende tekstformatet til at tømme cellerne, inden du angiver tallene.

 1. Markér en tom celle.

 2. Klik på pilen ud for feltet Talformat i gruppen Tal under fanen Hjem, og klik derefter på Tekst.

  Feltet Formatér tal under fanen Hjem

 3. Angiv de tal, der skal stå i den formaterede celle.

  De tal, du angav, inden du anvendte tekstformatet på cellerne, skal angives igen i de formaterede celler. Hvis du vil angive tallene hurtigt igen som tekst, skal du markere alle cellerne, trykke på F2 og derefter trykke på Enter.

Har du brug for mere hjælp?

Du kan altid spørge en ekspert i Excel Tech Community, få support i Answers-community'et eller foreslå en ny funktion eller forbedring i Excel User Voice.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×