Angive afspilningsindstillinger for en video i præsentationen

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du kan bruge indstillingerne for Afspil i PowerPoint til at styre, hvordan og hvornår en video vises i din præsentation. Du kan afspille en video i fuld skærm eller tilpasse størrelsen på dimensioner, du angiver. Du kan også styre lydstyrken, afspilles videoen flere gange (i en løkke) og vise kontrolelementer til mediet.

Disse afspille indstillinger er ikke tilgængelige for onlinevideoer, som YouTube-videoer. De er kun tilgængelig for videoer, der er indsat fra din computer, netværket eller OneDrive.

For at styre, hvordan din video skal afspilles, skal du bruge indstillingerne under fanen AfspilPowerPoint båndet. Denne fane vises på båndet, når du vælger en video på et dias.

Fanen værktøjer videoafspilning på båndet i PowerPoint 2016

(Disse indstillinger for en video er tilgængelige efter du integrere eller oprette kæde til en videofil fra din computer).

Afspille en video i Klik på rækken automatisk eller ved klik

Vigtigt!: Angiv denne indstilling, før du tilføjer animationer eller udløsere til videoen. Hvis du ændrer indstillingen, fjerner du animationer, som er knyttet til videoen.

 1. Klik på videorammen på sliden i normal visning.

  Indstillingerne for afspilning af en video fra din pc er som følger: I klikkesekvens, Automatisk eller Når der klikkes på den

  Figur: Angiv, hvordan videoen skal startes under præsentationen

 2. Under Videoværktøjer under fanen Afspil i gruppen Indstillinger for Video på listen Start, Vælg en indstilling:

  Indstillingerne for afspilning af en video fra din pc er som følger: I klikkesekvens, Automatisk eller Når der klikkes på den

  Indstilling

  Når videoen afspilles under et diasshow

  Automatisk

  Video afspilles når diasset vises automatisk.

  Klik på, eller Når der klikkes på

  Kun afspilles videoen, når du klikker i rammen med videoen.

  I klikkesekvens

  Der afspilles videoen i rækkefølge med andre handlinger, du har programmeret på diasset (såsom animationseffekter). Denne indstilling kræver ikke et ordret klik. Du kan udløse videoen for at begynde med en clicker eller andre måder, der aktiverer den næste handling på diasset (såsom at trykke på tasten højre pil).

  (Denne indstilling er tilgængelig i PowerPoint til Office 365 og PowerPoint 2019. Det er også tilgængelig i PowerPoint 2016 version 1709 eller senere.)

  Tip:    For at afbryde en video, mens den afspilles, skal du klikke på den. Hvis du vil fortsætte med at afspille videoen, klikke på den igen.

Afspille en video i fuldskærmsvisning

Du kan afspille en video, så den fylder hele sliden (skærmen), når du kører præsentationen. Afhængigt af opløsningen af den oprindelige videofil, kan videoen forvrænges, når den forstørres. Du skal altid se et eksempel på videoen, før du medtager den i præsentationen, så du kan fortryde fuldskærmsvisningen, hvis videoen vises forvrænget eller uskarp.

Hvis du angiver, at videoen skal afspilles i fuldskærmsvisning, og du også har angivet, at den skal starte automatisk, kan du trække videorammen væk fra sliden hen til det grå område, så den ikke vises på sliden eller blinker kort, før videoen skifter til fuldskærmsvisning.

 1. Klik på videorammen på den slide, du vil afspille i fuldskærmsvisning, i normal visning.

 2. Markér afkrydsningsfeltet Afspil på fuld skærm i gruppen Indstillinger for video under Videoværktøjer under fanen Afspil.

Ændre størrelsen på en video

Hvis du ikke vil afspille en film i fuldskærmsvisning, kan du tilpasse det til de dimensioner, du vil.

 1. Vælg den video, du vil ændre størrelsen i Normal visning.

 2. Gør et af følgende:

  Sådan justeres formateringen:

  • Klik på et størrelseshåndtag i hjørnet, indtil en dobbeltpil vises, og træk derefter for at ændre størrelsen på videoen.

   Et størrelseshåndtag er en dobbeltpil
   • Hvis du vil bevare midten af videoen på samme sted, skal du holde Ctrl nede, mens du trækker. Som standard dette bevarer proportionerne (låses højde-breddeforhold) for videoen, når du trækker.

   • De fleste videoer med en 640 x 480 opløsning har typisk et 4:3 højde-breddeforhold, hvilket er også standard højde-breddeforhold for PowerPoint 2010 præsentationer. Standard højde-breddeforhold for præsentationer i PowerPoint 2013 og nyere versioner er 16:9. Hvis størrelsesforhold præsentationen og video er forskellige, videoen ser forvrænget, når den afspilles.

  Sådan angives præcise højde-bredde-proportioner for en video:

  1. Klik på dialogboksstarteren Ikonbillede Format under fanen (PowerPoint 2013 eller nyere versioner) eller fanen Indstillinger (PowerPoint 2010 ), i gruppen størrelse under Videoværktøjer.

  2. Klik på størrelse, og derefter markere afkrydsningsfeltet Lås højde-breddeforhold under skala.

  3. Under størrelse og rotere, Angiv værdier i felterne højde og bredde, eller Angiv procentdelen af størrelse, du vil bruge, i forhold til den video oprindelige størrelse i felterne Skala højde og Bredde skala under skala.

Tip:    Hvis du vil forhindre, at videoer overspringes ved afspilning under skala, skal du markere afkrydsningsfeltet bedste skalering for slideshowet.

Få vist et eksempel på en video

 • Klik på videorammen i Normal visning.

 • Klik på Afspil.

  Indstillingen Afspil findes også i gruppen Eksempel under Videoværktøjer både under fanen Format og Afspil.

Angive lydstyrken på en video

 • Klik på Lydstyrke i gruppen Indstillinger for video under fanen Afspil under Videoværktøjer, og vælg derefter en af følgende indstillinger:

  • Lav

  • Mellem

  • Høj

  • Slå fra

Tip:    Du kan også angive lydstyrken ved hjælp af skyderen til lydstyrken på kontrollinjen Afspil.

Skjule en video, når ikke afspilles

Under fremvisning af din præsentation, kan du skjule videoen, indtil du er klar til at afspille den. Men du skal oprette en automatisk eller udløste animation for at starte afspilning eller du ser aldrig Afspil video under diasshowet. Du kan finde flere oplysninger om at oprette en automatisk eller udløste animation, kan du se animere tekst eller objekter.

 • Markér afkrydsningsfeltet Skjul, når der ikke afspilles i gruppen Indstillinger for video under Videoværktøjer under fanen Afspil.

Gentage en video

Hvis du vil afspille gentage videoen hele tiden under hele præsentationen, kan du bruge funktionen til gentagelse.

 • Markér afkrydsningsfeltet Gentag, til showet afbrydes i gruppen Indstillinger for video under Videoværktøjer under fanen Afspil.

Spole en video tilbage, når den er afspillet

Hvis du vil spole videoen tilbage, når den er afspillet under præsentationen, kan du gøre følgende:

 • Markér afkrydsningsfeltet Spol tilbage efter afspilningen i gruppen Indstillinger for video under Videoværktøjer under fanen Afspil.

Vis kontrolelementer til mediet

Hvis du vil vise kontrolelementer til mediet under præsentationen, skal du gøre følgende:

 • Markér afkrydsningsfeltet Vis Mediekontrolelementer i gruppen konfiguration af under fanen SlideShow.

For at styre, hvordan din video skal afspilles, skal du bruge indstillingerne under fanen AfspilPowerPoint båndet. Denne fane vises på båndet, når du vælger en video på et dias.

Afspilningskontrolelementer til en videofil, der er indsat fra en computer

(Disse indstillinger for en video er tilgængelige efter du integrere eller oprette kæde til en videofil fra din computer).

Afspille en video automatisk eller ved klik

Tip:    Angiv denne indstilling, før du tilføjer en hvilken som helst animationer eller udløsere til videoen. Hvis du ændrer denne indstilling, fjernes de animationer, der er knyttet til din video.

 1. Klik på videorammen på sliden i normal visning.

  Videoindstillinger

  Figur: Angiv, hvordan videoen skal startes under præsentationen

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder under Videoværktøjer på listen Start i gruppen Indstillinger for video under fanen Afspil:

  • For at afspille videoen, når det dias, der indeholder videoen vises i visningen SlideShow skal du vælge automatisk.

  • Hvis du vil styre, hvornår du vil starte videoen ved at klikke på musen, Markér. (Derefter, når du præsenterer i visningen SlideShow, du skal blot klikke på videorammen når du er klar til at afspille videoen.)

   Tip:    Du kan stoppe en video, mens den afspilles ved at klikke på den. Hvis du vil fortsætte med at afspille videoen, klikke på den igen.

Afspille en video i fuldskærmsvisning

Du kan afspille en video, så den fylder hele sliden (skærmen), når du kører præsentationen. Afhængigt af opløsningen af den oprindelige videofil, kan videoen forvrænges, når den forstørres. Du skal altid se et eksempel på videoen, før du medtager den i præsentationen, så du kan fortryde fuldskærmsvisningen, hvis videoen vises forvrænget eller uskarp.

Hvis du angiver, at videoen skal afspilles i fuldskærmsvisning, og du også har angivet, at den skal starte automatisk, kan du trække videorammen væk fra sliden hen til det grå område, så den ikke vises på sliden eller blinker kort, før videoen skifter til fuldskærmsvisning.

 1. Klik på videorammen på den slide, du vil afspille i fuldskærmsvisning, i normal visning.

 2. Markér afkrydsningsfeltet Afspil på fuld skærm i gruppen Indstillinger for video under Videoværktøjer under fanen Afspil.

Ændre størrelsen på en video

Hvis du ikke vil afspille en film i fuldskærmsvisning, kan du tilpasse det til de dimensioner, du vil.

 1. Vælg den video, du vil ændre størrelsen i Normal visning.

 2. Gør et af følgende:

  Sådan justeres formateringen:

  • Klik på et størrelseshåndtag i hjørnet, indtil en dobbeltpil vises, og træk derefter for at ændre størrelsen på videoen.

   Et størrelseshåndtag er en dobbeltpil
   • Hvis du vil bevare midten af videoen på samme sted, skal du holde Ctrl nede, mens du trækker. Som standard dette bevarer proportionerne (låses højde-breddeforhold) for videoen, når du trækker.

   • De fleste videoer med en 640 x 480 opløsning har typisk et 4:3 højde-breddeforhold, hvilket er også standard højde-breddeforhold for PowerPoint 2010 præsentationer. Standard højde-breddeforhold for præsentationer i PowerPoint 2013 og nyere versioner er 16:9. Hvis størrelsesforhold præsentationen og video er forskellige, videoen ser forvrænget, når den afspilles.

  Sådan angives præcise højde-bredde-proportioner for en video:

  1. Klik på dialogboksstarteren Ikonbillede Format under fanen (PowerPoint 2013 eller nyere versioner) eller fanen Indstillinger (PowerPoint 2010 ), i gruppen størrelse under Videoværktøjer.

  2. Klik på størrelse, og derefter markere afkrydsningsfeltet Lås højde-breddeforhold under skala.

  3. Under størrelse og rotere, Angiv værdier i felterne højde og bredde, eller Angiv procentdelen af størrelse, du vil bruge, i forhold til den video oprindelige størrelse i felterne Skala højde og Bredde skala under skala.

Tip:    Hvis du vil forhindre, at videoer overspringes ved afspilning under skala, skal du markere afkrydsningsfeltet bedste skalering for slideshowet.

Få vist et eksempel på en video

 • Klik på videorammen i Normal visning.

 • Klik på Afspil.

  Indstillingen Afspil findes også i gruppen Eksempel under Videoværktøjer både under fanen Format og Afspil.

Angive lydstyrken på en video

 • Klik på Lydstyrke i gruppen Indstillinger for video under fanen Afspil under Videoværktøjer, og vælg derefter en af følgende indstillinger:

  • Lav

  • Mellem

  • Høj

  • Slå fra

Tip:    Du kan også angive lydstyrken ved hjælp af skyderen til lydstyrken på kontrollinjen Afspil.

Skjule en video, når ikke afspilles

Under fremvisning af din præsentation, kan du skjule videoen, indtil du er klar til at afspille den. Men du skal oprette en automatisk eller udløste animation for at starte afspilning eller du ser aldrig Afspil video under diasshowet. Du kan finde flere oplysninger om at oprette en automatisk eller udløste animation, kan du se animere tekst eller objekter.

 • Markér afkrydsningsfeltet Skjul, når der ikke afspilles i gruppen Indstillinger for video under Videoværktøjer under fanen Afspil.

Gentage en video

Hvis du vil afspille gentage videoen hele tiden under hele præsentationen, kan du bruge funktionen til gentagelse.

 • Markér afkrydsningsfeltet Gentag, til showet afbrydes i gruppen Indstillinger for video under Videoværktøjer under fanen Afspil.

Spole en video tilbage, når den er afspillet

Hvis du vil spole videoen tilbage, når den er afspillet under præsentationen, kan du gøre følgende:

 • Markér afkrydsningsfeltet Spol tilbage efter afspilningen i gruppen Indstillinger for video under Videoværktøjer under fanen Afspil.

Vis kontrolelementer til mediet

Hvis du vil vise kontrolelementer til mediet under præsentationen, skal du gøre følgende:

 • Markér afkrydsningsfeltet Vis Mediekontrolelementer i gruppen konfiguration af under fanen SlideShow.

Ændre størrelsen på en film

Hvis du ikke vil afspille en film i fuldskærmsvisning, kan du tilpasse det til de dimensioner, du vil.

 1. Klik på den film, du vil ændre størrelsen i Normal visning.

 2. Klik på dialogboksstarteren Ikonbillede under fanen Indstillinger i gruppen størrelse under Film værktøjer.

  Filmværktøjer under fanen Indstillinger

 3. Klik på fanen størrelse for at bevare filmens højde-bredde-proportioner skal, og derefter markere afkrydsningsfeltet Lås højde-breddeforhold under skala.

 4. Gør et af følgende:

  • Under størrelse og rotere, Angiv størrelsen i felterne højde og bredde.

  • Angiv procentdelen af størrelse, du vil bruge, i forhold til filmens oprindelige størrelse i felterne højde og bredde under skala.

Tip!   

 • Hvis du vil forhindre, at film overspringes ved afspilning, skal du markere afkrydsningsfeltet bedste skalering for slideshowet.

 • Du kan også ændre størrelsen på en film ved at trække i kanterne. Hvis du vil bevare filmens midte på samme sted, skal du holde CTRL nede, mens du trækker. Som standard Office PowerPoint 2007 fører proportionerne (låses højde-breddeforhold) filmen, mens du trækker. De fleste film med en 640 x 480 opløsning har typisk et 4:3 højde-breddeforhold, hvilket er også højde-breddeforhold for de fleste PowerPoint-præsentationer. Hvis højde-bredde-forhold af præsentationen og filmen er forskellige, ser filmen forvrænget, når den afspilles.

Skjule en filmramme

Du muligvis vil gøre en filmramme usynlige have dem fra vises under præsentationen, og gøre det forsvinde fra sliden efter præsentationen. Hvis du har valgt denne indstilling og indstillingen Afspil på fuldskærm , vises filmen ikke skal være på din slide overhovedet (selvom du kan se den blinke på diasset, før den afspilles i fuld skærm). For at undgå kort flash skal du trække filmrammen væk fra diasset.

Vigtige     Hvis du trækker filmrammen væk fra diasset eller skjule filmrammen, skal du angive filmen skal afspilles automatisk eller ved at en anden slags kontrolelement, som en udløser. En udløser er noget på din slide, som et billede, figur, knappen, afsnit med tekst eller i tekstfeltet, der starter en handling, når du klikker på den.

 1. Klik på filmrammen på sliden i Normal visning.

 2. Under Film værktøjer under fanen Indstillinger i gruppen Indstillinger for film, Markér afkrydsningsfeltet Skjul under diasshow.

  Filmværktøjer under fanen Indstillinger

Selvom filmrammen altid er synlige i Normal visning, kan du trække filmrammen væk fra diasset at skjule den.

Forsinke starttidspunktet for en film

Du kan justere indstillingerne for, hvornår en filmfil skal afspilles. Du kan for eksempel vil starte fem sekunder i filmen i stedet for i starten af filmen.

 1. Klik på filmrammen på sliden i Normal visning.

 2. Klik på Brugerdefineret animation i gruppen Animationer under fanen Animationer.

  Billede af fanen Animationer

 3. Klik på pilen til højre for den valgte film i Brugerdefineret Animation opgaverude, og klik derefter på Indstillinger for effekt.

  Filmikonet, som ligner symbolet på afspilningsknappen på en video- eller DVD-afspiller, vises oven over udløserlinjen.

  Filmeffekter på listen i opgaveruden

 4. Klik på fanen effekt, og derefter klikke på fra tid under Start afspilning, og angiv derefter det samlede antal sekunder, før forsinkelsen.

Spole en film, når den er afspillet

Når du indstiller en film til spole, det går tilbage til det første billede og automatisk stopper, når den er afspillet én gang.

 1. Klik på filmrammen på sliden i Normal visning.

 2. Under Film værktøjer under fanen Indstillinger i gruppen Indstillinger for film, Markér afkrydsningsfeltet Spol tilbage film efter afspilning.

  Filmværktøjer under fanen Indstillinger

Se også

Oprette en præsentation

Omdanne præsentationen til en video

Tilføj og Afspil lyde i en præsentation

Angive tidspunktet og hastigheden for en overgang

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×