Angive afspilningsindstillinger for en video i præsentationen

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du kan angive, hvordan videoen skal afspilles under en præsentation og angive mange andre afspilningsindstillinger. Indstillingerne omfatter afspille en video automatisk eller ved klik, afspille en video i fuldskærmsvisning, og løkker en video.

(Før du kan angive indstillingerne for Afspil en video, skal du første indsætte eller linke til en video i din præsentation.

Disse afspille indstillinger er ikke tilgængelige for onlinevideoer, som YouTube-videoer. De er kun tilgængelig for videoer, der er indsat fra din computer.

Vigtigt!: Angiv denne indstilling, før du tilføjer animationer eller udløsere til videoen. Hvis du ændrer indstillingen, fjerner du animationer, som er knyttet til videoen.

 1. Klik på videorammen på sliden i normal visning.

 2. Gå til Afspil under Videoværktøjer. På listen Start, vælg derefter en af disse indstillinger:

  Indstillingerne for afspilning af en video fra din pc er som følger: I klikkesekvens, Automatisk eller Når der klikkes på den

  Indstilling

  Når videoen afspilles under et diasshow

  Automatisk

  Video afspilles når diasset vises automatisk.

  Klik på, eller Når der klikkes på

  Kun afspilles videoen, når du klikker på knappen Afspil.

  I klikkesekvens

  Der afspilles videoen i rækkefølge med andre handlinger, du har programmeret på diasset (såsom animationseffekter). Denne indstilling kræver ikke et ordret klik. Du kan udløse videoen for at begynde med en clicker eller andre måder, der aktiverer den næste handling på diasset (såsom at trykke på tasten højre pil).

  (Denne indstilling er tilgængelig i PowerPoint til Office 365 og PowerPoint 2019. Det er også tilgængelig i PowerPoint 2016 version 1709 eller senere.)

Du kan afspille en video, så den fylder hele sliden (skærmen), når du kører præsentationen. Afhængigt af opløsningen af den oprindelige videofil, kan videoen forvrænges, når den forstørres. Du skal altid se et eksempel på videoen, før du medtager den i præsentationen, så du kan fortryde fuldskærmsvisningen, hvis videoen vises forvrænget eller uskarp.

 1. Klik på videorammen på den slide, du vil afspille i fuldskærmsvisning, i normal visning.

 2. Gå til Afspil under Videoværktøjer, og Markér afkrydsningsfeltet Afspil på fuldskærm.

  Bemærk!: Hvis du angiver, at videoen skal afspilles i fuldskærmsvisning, og du også har angivet, at den skal starte automatisk, kan du trække videorammen væk fra sliden hen til det grå område, så den ikke vises på sliden eller blinker kort, før videoen skifter til fuldskærmsvisning.

 1. Klik på videorammen på sliden.

 2. Klik på Afspil under fanen Afspil på båndet.

Gå til Afspil under Videoværktøjer, og klik derefter på lydstyrken. Vælg en af følgende:

 • Lav

 • Mellem

 • Høj

 • Slå fra

  Tip!: Du kan også justere lydstyrken vha. volumenskyderen på linjen med mediekontrolelementer.

Mens du kører præsentationen, kan du skjule videoen, indtil du er klar til at afspille den. Du skal dog oprette en automatisk eller udløst animation for at starte afspilningen. Ellers kan du aldrig se videoen afspillet under slideshowet. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du opretter en automatisk eller udløst animation, under Udløse en animationseffekt.

 • Markér afkrydsningsfeltet Skjul, når der ikke afspilles i gruppen Indstillinger for video under Videoværktøjer under fanen Afspil.

  Viser Skjul, når der ikke afspilles i PowerPoint Videoværktøjer

Hvis du vil afspille gentage videoen hele tiden under hele præsentationen, kan du bruge funktionen til gentagelse.

 • Markér afkrydsningsfeltet Gentag, til showet afbrydes i gruppen Indstillinger for video under Videoværktøjer under fanen Afspil.

  Viser indstillingen Gentag, til showet afbrydes i PowerPoint Videoværktøjer

Bemærk!: Hvis du vil gentage en hel PowerPoint præsentation, ikke kun en video, kan du se oprette en præsentation.

Hvis du vil spole videoen tilbage, når du har afspillet den under præsentationen, skal du gøre følgende:

 • Markér afkrydsningsfeltet Spol tilbage efter afspilningen i gruppen Indstillinger for video under Videoværktøjer under fanen Afspil.

Mediekontrolelementer

Hvis du vil vise eller skjule mediekontrolelementerne (Afspil, Pause, Frem, Tilbage, Lydstyrke) under præsentationen, skal du gøre følgende:

 • Markér eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Vis Mediekontrolelementer under fanen SlideShow i gruppen konfiguration af.

  Viser indstillingen Vis mediekontrolelementer i PowerPoint

Nyere versioner

Vigtigt!: Angiv denne indstilling, før du tilføjer en hvilken som helst animationer eller udløsere til videoen. Angive indstillingen Start fjerner de animationer, der allerede er knyttet til videoen.

 1. Klik på videoen for at markere den i Normal visning.

 2. Gå til fanen Afspil på båndet. På listen Start, vælg derefter en af disse indstillinger:

  Indstillinger for at afspille en video i PowerPoint

  Indstilling

  Når videoen afspilles under et diasshow

  Automatisk

  Video afspilles når diasset vises automatisk.

  Når der klikkes på den

  Kun afspilles videoen, når du klikker på knappen Afspil.

  I klikkesekvens

  Der afspilles videoen i rækkefølge med andre handlinger, du har programmeret på diasset (såsom animationseffekter). Denne indstilling kræver ikke et ordret klik. Du kan udløse videoen for at begynde med en clicker eller andre måder, der aktiverer den næste handling på diasset (såsom at trykke på tasten højre pil).

  (Denne indstilling er tilgængelig i PowerPoint til Office 365 til Mac og PowerPoint 2019 til Mac.  Det er også tilgængelig i PowerPoint 2016 til Mac version 16.9.0 eller senere.)

Du kan afspille en video, så den fylder hele sliden (skærmen), når du kører præsentationen. Afhængigt af opløsningen af den oprindelige videofil, kan videoen forvrænges, når den forstørres. Du skal altid se et eksempel på videoen, før du medtager den i præsentationen, så du kan fortryde fuldskærmsvisningen, hvis videoen vises forvrænget eller uskarp.

 1. Klik på videorammen på den slide, du vil afspille i fuldskærmsvisning, i normal visning.

 2. Gå til fanenAfspil på båndet, og Markér afkrydsningsfeltet Afspil på fuldskærm.

  Bemærk!: Hvis du angiver, at videoen skal afspilles i fuldskærmsvisning, og du også har angivet, at den skal starte automatisk, kan du trække videorammen væk fra sliden hen til det grå område, så den ikke vises på sliden eller blinker kort, før videoen skifter til fuldskærmsvisning.

 1. Klik på videorammen på sliden.

 2. Klik på Afspil under fanen Afspil på båndet.

Gå til fanen Afspil på båndet, og klik derefter på Lydstyrke. Vælg en af følgende:

 • Lav

 • Mellem

 • Høj

 • Slå fra

  Tip!: Du kan også justere lydstyrken vha. volumenskyderen på linjen med mediekontrolelementer.

Under fremvisning af din præsentation, kan du skjule videoen, indtil du er klar til at afspille den. Hvis du gør dette, skal du indstille videoen for at starte automatisk, eller du ser aldrig Afspil video under et diasshow. (Brug Start > automatisk under fanen Afspil på båndet, eller du kan afspille en video automatisk kan finde flere oplysninger.)

 • Markér afkrydsningsfeltet Skjul under diasshow på båndet under fanen Afspil i gruppen Indstillinger for Video.

  Kommandoen "Skjul under diasshow" til afspilning af videoer i PowerPoint.

Hvis du vil afspille gentage videoen hele tiden under hele præsentationen, kan du bruge funktionen til gentagelse.

 • Markér afkrydsningsfeltet Gentag, til showet afbrydes på båndet under fanen Afspil.

  Kommandoen "Gentag, til showet afbrydes" til afspilning af videoer i PowerPoint.

Bemærk!: Hvis du vil gentage en hel PowerPoint-præsentation, ikke kun en video, kan du se oprette en præsentation.

Hvis du vil automatisk spole videoen tilbage, når den er afspillet den under præsentationen, kan du gøre følgende:

 • Markér afkrydsningsfeltet Spol tilbage efter afspilningen på båndet under fanen Afspil.

Kontrollinjen medier til afspilning af video i PowerPoint

Hvis du vil vise eller skjule mediekontrolelementerne (Afspil, Pause, undertekster, lydstyrke) under præsentationen, skal du gøre følgende:

 • Markér eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Vis Mediekontrolelementer under fanen Diasshow på båndet.

  Indstillingen Vis Mediekontrolelementer på fanen diasshow i PowerPoint

2011

Bemærk!: Angiv denne indstilling, før du tilføjer en hvilken som helst animationer til filmen. Ved at ændre denne indstilling, skal du fjerne de animationer, der er knyttet til din film.

 1. Klik på den film på sliden, du vil ændre, og klik derefter på fanen Formatér film.

 2. Gør et af følgende:

  Hvis du vil

  Skal du gøre følgende

  Afspil filmen, når det dias, der indeholder filmen vises under diasset langsom

  Under Indstillinger for film i pop op-menuen Start, klik på automatisk.

  Fanen Formatér film, gruppen Indstillinger for film

  Kontrollere, hvornår du vil starte filmen ved at klikke på musen

  Klik på VedKlik i pop op-menuen Start, under Indstillinger for film.

  Klik på filmen på sliden under et diasshow, når du er klar til at afspille filmen.

  Fanen Formatér film, gruppen Indstillinger for film

Du kan afspille en film, så det fylder hele sliden (skærm), når du kører præsentationen. Afhængigt af opløsningen af den oprindelige filmfil, kan det vises forvrænget, Uskarp eller Uskarp, når det forstørres. Gennemse altid filmen, før du medtage dem i din præsentation, så hvis videoen vises forvrænget eller uskarpt, kan du fortryde indstillingen fuld skærm.

Bemærk!: Hvis du angiver filmen skal afspilles i fuldskærmsvisning og det er også ved for at starte automatisk, kan du trække filmrammen væk fra diasset til området grå, så det ikke være synlige på sliden eller blinker kort, før filmen skifter til fuld skærm.

 1. Klik på den film på sliden, du vil ændre, og klik derefter på fanen Formatér film.

 2. Klik på Afspil på fuldskærm under Indstillinger for film i menuen Indstillinger for afspilning.

  Fanen Formatér film, gruppen Indstillinger for film

Under fremvisning af din præsentation, kan du skjule filmen, indtil du er klar til at afspille den. Du bør tilføje en animationseffekt tilbage for at starte afspilning dog, eller du ser aldrig filmen afspilles under diasshowet. Du kan finde flere oplysninger, se animere tekst og objekter.

 1. Klik på den film på sliden, du vil ændre, og klik derefter på fanen Formatér film.

 2. Klik på Skjul, når ikke afspilles i menuen Indstillinger for afspilning under Indstillinger for film.

  Fanen Formatér film, gruppen Indstillinger for film

Du kan afspille en film gentagne gange og hele tiden under din præsentation ved løkker filmen.

 1. Klik på den film på sliden, du vil ændre, og klik derefter på fanen Formatér film.

 2. Klik på Gentag, til showet afbrydes i menuen Indstillinger for afspilning under Indstillinger for film.

  Fanen Formatér film, gruppen Indstillinger for film

  Tip!: Hvis du vil stoppe skaber løkker filmen under et diasshow, klik på filmen, eller klik på Knappen Pause .

 1. Klik på den film på sliden, du vil ændre, og klik derefter på fanen Formatér film.

 2. Klik på Spol tilbage efter afspilningen i menuen Indstillinger for afspilning under Indstillinger for film.

  Fanen Formatér film, gruppen Indstillinger for film

Hvis du ikke vil have dem vist under et diasshow, kan du skjule mediekontrolelementerne. Kontrolelementer til mediet er placeret på værktøjslinjen under filmen. Brug disse kontrolelementer til at afspille eller afbryde filmen, skal du se, hvor lang tid filmen er og dens status, når du afspiller, springe fremad eller tilbage eller justere lydstyrken.

 • Fanen Diasshow under Konfigurer, fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Vis Mediekontrolelementer.

  Fanen Slideshow, gruppen Konfigurer

Se også

Indsæt og afspil en videofil fra din computer

Ændre størrelsen på eller udseendet af en film

Indsætte medier i dokumentet

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×