Aktivere og konfigurere versionsstyring for en liste eller et bibliotek

Aktivere og konfigurere versionsstyring for en liste eller et bibliotek

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Registrere og administrere oplysninger over tid med versionsstyring for SharePoint lister og biblioteker. Få vist og Gendan tidligere versioner fra elementets oversigt.

Når aktiveret, føjes nye versioner til oversigt over et element, når ændringer gemmes. Antallet versioner, der er gemt og synligheden af kladde eller underordnede versioner kan ændres for hver liste eller bibliotek.

Aktivér og konfigurer versionsstyring for en SharePoint Online-liste eller et -bibliotek

 1. Gå til det bibliotek eller den liste, som du vil aktivere versionsstyring for.

 2. Klik på Indstillinger Tandhjulsformet indstillingsknap , og klik derefter på Indstillinger for bibliotek eller Listeindstillinger.

  Menuen Indstillinger med Indstillinger for bibliotek markeret eller Menuen Indstillinger med Listeindstillinger fremhævet

 3. Klik på Indstillinger for versionsstyring på siden Indstillinger.

  Dialogboksen Indstillinger for bibliotek med Versionsstyring markeret.
 4. Du kan finde følgende indstillinger på siden Versionsindstillinger:

  • For et dokumentbibliotek

   • Kræv godkendelse af indhold for sendte elementer.

   • Oprette en version, hver gang du redigerer en fil i dokumentbiblioteket ved hjælp af overordnede versioner eller overordnede og underordnede versioner.

   • Begræns antallet af versioner og kladder, der skal beholdes.

   • Angiv, hvem der kan se kladdeelementer.

   • Kræv, at dokumenter skal kontrolleres, før de kan redigeres.

  • For en liste

   • Kræv godkendelse af indhold for sendte elementer.

   • Opret en version, hver gang du redigerer et element på listen.

   • Begræns antallet af versioner og kladder, der skal beholdes.

   • Angiv, hvem der kan se kladdeelementer på listen.

 5. Klik på OK.

For at få vist, gendanne eller slette en tidligere version i en SharePoint Online-liste eller -bibliotek

Følg disse trin, hvis du vil gendanne en tidligere version af et dokument.

 1. Gå til listen eller biblioteket med det element eller dokument, som du vil have vist historikken for.

 2. Klik på ellipserne (... ) ud for det element, du vil have vist historikken for.

 3. Klik på Versionshistorik.

  Højreklik på menuen i dokumentbiblioteket med "Versionshistorik" fremhævet

  Hvis du ikke kan se Versionshistorik, skal du klikke på Mere og derefter klikke på Versionshistorik.

 4. I dialogboksen Versionshistorik skal du holde musen over datolinket i en tidligere version og klikke på pil ned for at få vist menuen.

  Dialogboksknap for rullelisten Version
 5. Du kan gøre følgende i menuen:

  Versionselementmenu
  • Få vist det aktuelle dokument. Du får vist en dialogboks, hvor du kan redigere, gendanne eller slette samt se den aktuelle status for godkendelse.

  • Gendan dokumentet. Denne indstilling viser en dialogboks, hvor du bliver spurgt, om du vil gøre det til det aktuelt godkendte dokument. Det tilføjer det som en ny version.

  • Slet dokumentet. Denne indstilling viser en dialogboks, der spørger, om du er sikker på, at du vil sende elementet til Papirkurv.

  • Afvis denne version. Dette vises kun på dokumenter, der er godkendte, i stedet for Slet.

 6. Når du er færdig, skal du klikke på X i øverste højre hjørne.

Aktivér og konfigurer versionsstyring for en SharePoint 2016- eller 2013-liste eller et -bibliotek

 1. Gå til det bibliotek eller den liste, som du vil aktivere versionsstyring for.

 2. Klik på Bibliotek eller Liste på båndet.

  Fanerne Bibliotek og Gennemse på båndet eller Fanen Liste valgt på båndet

 3. Klik på Indstillinger for bibliotek eller Listeindstillinger i gruppen Indstillinger.

  Knapper under Indstillinger for bibliotek på båndet i SharePoint eller Listeindstillinger på båndet

 4. Klik på Indstillinger for versionsstyring på siden Indstillinger.

  Dialogboksen Indstillinger for bibliotek med Versionsstyring markeret.
 5. Du kan finde følgende indstillinger på siden Versionsindstillinger:

  • For et dokumentbibliotek

   Dialogboks med valgmuligheder for versionsstyring
   • Kræv godkendelse af indhold for sendte elementer.

   • Opret en version, hver gang du redigerer en fil i dette dokumentbibliotek, enten kun med overordnede versioner eller med overordnede og underordnede versioner.

   • Begræns antallet af versioner og kladder, der skal beholdes.

   • Angiv, hvem der kan se kladdeelementer.

   • Kræv, at dokumenter skal kontrolleres, før de kan redigeres.

  • For en liste

   • Kræv godkendelse af indhold for sendte elementer.

   • Opret en version, hver gang du redigerer et element på listen.

   • Begræns antallet af versioner og kladder, der skal beholdes.

   • Angiv, hvem der kan se kladdeelementer på listen.

 6. Klik på OK.

Sådan deaktiveres versionsstyring i en SharePoint 2016- eller 2013-liste eller et -bibliotek

Benyt samme fremgangsmåde for at aktivere, men klik på Ingen versionsstyring på siden Versionsindstillinger. Du kan også markere Nej for Kræv godkendelse af indhold.

Sådan vises, gendannes eller slettes en tidligere version

Følg disse trin, hvis du vil gendanne en tidligere version af et dokument.

 1. Gå til listen eller biblioteket med det element eller dokument, som du vil have vist historikken for.

 2. Klik på båndet Filer, eller klik på Elementer. Hvis der ikke er et bånd, skal du klikke på ellipserne (...) ud for det element, du vil have vist oversigten for.

 3. Klik på Versionshistorik.

  Fanen filer med "Versionshistorik" fremhævet.

  Hvis du ikke kan se Versionshistorik, skal du klikke på ellipsen (...) i dialogboksen og derefter klikke på Versionshistorik.

 4. I dialogboksen Versionshistorik skal du holde musen over datolinket i en tidligere version og klikke på pil ned for at få vist menuen.

  Dialogboksknap for rullelisten Version
 5. Du kan gøre følgende i menuen:

  Versionselementmenu
  • Få vist det aktuelle dokument. Du får vist en dialogboks, hvor du kan redigere, gendanne eller slette samt se den aktuelle status for godkendelse.

  • Gendan dokumentet. Denne indstilling viser en dialogboks, hvor du bliver spurgt, om du vil gøre det til det aktuelt godkendte dokument. Det tilføjer det som en ny version.

  • Slet dokumentet. Denne indstilling viser en dialogboks, der spørger, om du er sikker på, at du vil sende elementet til Papirkurv.

  • Afvis denne version. Dette vises kun på dokumenter, der er godkendte, i stedet for Slet.

 6. Når du er færdig, skal du klikke på X i øverste højre hjørne.

Aktivér og konfigurer versionsstyring for en SharePoint 2010-liste eller et -bibliotek

Gør følgende for at aktivere og konfigurere versionsstyring på en liste eller et bibliotek.

 1. Gå til den liste eller det bibliotek, du planlægger at arbejde i. Hvis navnet ikke vises i ruden Hurtig start, skal du klikke på Alt indhold på webstedet og derefter vælge navnet på listen eller biblioteket.

 2. Klik på fanen Liste eller Bibliotek i gruppen Listeværktøjer eller Biblioteksværktøjer på båndet.

 3. Klik på Listeindstillinger eller Indstillinger for bibliotek.

  Knappen Listeindstillinger på båndet i SharePoint eller Knappen Indstillinger for bibliotek på båndet i SharePoint Foundation-biblioteket

  Siden Listeindstillinger eller Indstillinger for bibliotek åbnes.

 4. Klik på Indstillinger for versionsstyring i Generelle indstillinger.

  Vælg Indstillinger for versionsstyring under Indstillinger

  Dialogboksen Indstillinger for versionsstyring åbnes.

  Angiv overordnede og underordnede versioner, kræv godkendelse, angiv, hvem der kan se elementer, og kræv udtjekning.
 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  For Dokumentbiblioteker skal du i sektionen Versionshistorik for element under Skal der oprettes en version, hver gang du redigerer en fil i dokumentbiblioteket? markere enten kun overordnede versioner eller overordnede og underordnede versioner.

  For Lister skal du i sektionen Versionshistorik for element under Opret en version, hver gang du redigerer et element? klikke på Ja.

 6. Valgfrit: Vælg det antal versioner, du vil bevare på listen.

 7. Valgfrit: For lister skal du vælge det antal godkendte versioner, du vil bevare kladder for. Denne indstilling er tilgængelig, når du vælger Ja i sektionen Godkendelse af indhold.

  For biblioteker skal du angive et tal under Behold kladder af følgende antal overordnede versioner.

 8. Valgfrit: Afgør, hvilke brugere der kan se kladder af elementer. Denne indstilling er kun tilgængelig på en liste, når Kræv godkendelse af indhold for sendte elementer er indstillet til Ja i sektionen Godkendelse af indhold

  Markér en af følgende:

  • Alle brugere, der kan læse elementer. Markér denne indstilling for at give adgang til alle dem, der har læsetilladelser til webstedet.

  • Kun brugere, der kan redigere elementer. Markér denne indstilling for at begrænse visningen af kladder til dem, der har redigeringstilladelser til webstedet.

  • Kun brugere, der kan godkende elementer (og elementets forfatter). Markér denne indstilling for at begrænse visning til den oprindelige forfatter til elementet og til dem, der har tilladelse til at godkende elementer i biblioteket.

 9. Klik på OK for at lukke dialogboksen og vende tilbage til siden Indstillinger.

Toppen af siden

Deaktiver versionsstyring i en SharePoint 2010-liste eller et -bibliotek

Følg samme fremgangsmåde for at aktivere versionsstyring, men gør et af følgende:

For Dokumentbiblioteker skal du i sektionen Versionshistorik for element under Skal der oprettes en version, hver gang du redigerer en fil i dokumentbiblioteket? markere Ingen versionsstyring.

For Lister skal du i sektionen Versionshistorik for element under Opret en version, hver gang du redigerer et element på listen? klikke på Nej.

Klik på OK.

Toppen af siden

Vis, gendan eller slet versioner i et SharePoint 2010-liste eller et -bibliotek

 1. Gå til listen eller biblioteket med det element eller dokument, som du vil have vist historikken for.

 2. Klik på pil ned ud for det dokument eller element, du vil have vist versionshistorik for, og klik derefter på Versionshistorik.

  Rullemenuen fra dokumentet med versionshistorik fremhævet
 3. I dialogboksen Versionshistorik skal du holde musen over datolinket i en tidligere version og klikke på pil ned for at få vist menuen.

  Version med rulleliste med visning fremhævet
 4. Du kan gøre følgende i menuen:

  • Få vist det aktuelle dokument. Du får vist en dialogboks, hvor du kan redigere, gendanne eller slette samt se den aktuelle status for godkendelse.

   Dialogboksen Versionshistorik i SharePoint 2010

   Fra dialogboksen Visning kan du muligvis redigere. Dette er dog normalt deaktiveret. Hvis du vil redigere, skal du vælge Rediger egenskaber fra rullemenuen på filen eller elementet.

  • Gendan dokumentet. Denne indstilling viser en dialogboks, hvor du bliver spurgt, om du vil gøre det til det aktuelt godkendte dokument. Det tilføjer det som en ny version.

   Rullelisten Version med Gendan fremhævet.
  • Slet dokumentet. Denne indstilling viser en dialogboks, der spørger, om du er sikker på, at du vil sende elementet til Papirkurv.

   Versionshistorik med Slet fremhævet på en version
  • Annuller udgivelse af denne version vises, når du bruger godkendelse og publicering på dine dokumenter eller elementer.

   Rullelisten Versionsstyring med Annuller udgivelse fremhævet
 5. Når du er færdig, skal du klikke på X i øverste højre hjørne, hvis dialogboksen Version endnu ikke er lukket.

Aktivér versionsstyring på et element i SharePoint 2007

 1. Hvis listen eller biblioteket ikke allerede er åbent, skal du klikke på navnet på værktøjslinjen Hurtig start.

  Hvis navnet på listen eller biblioteket ikke vises, skal du klikke på Vis alt indhold på webstedet og derefter klikke på navnet på listen eller biblioteket.

  1. Klik på Indstillinger Menuen Indstillinger , og klik derefter på Listeindstillinger eller Indstillinger for dokumentbibliotek.

   Valg af muligheden Indstillinger for dokumentbibliotek fra menuen Indstillinger
 2. Klik på Indstillinger for versionsstyring i Generelle indstillinger.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  Indstillinger for versionsstyring til at aktivere versionsstyring, godkendelse og kræve indtjekning
  • For listeelementer skal du for at angive, at versioner registreres, klikke på Opret en version, hver gang du redigerer et element på listen i sektionen Versionshistorik for element.

  • For filer skal du for at angive, at kun én type af versionen registreres, klikke på Opret overordnede versioner i sektionen Dokumentversionshistorik.

  • For filer skal du for at angive, at både overordnede og underordnede versioner registreres, klikke på Opret overordnede og underordnede (kladde)versioner i sektionen Versionshistorik for dokument.

 4. Du kan angive, hvor mange versioner af elementer eller filer, der skal beholdes. Gør et af følgende i sektionen Versionshistorik for element eller Versionshistorik for dokument:

  • Hvis du vil angive antallet af versioner af listeelementer, der er gemt, skal du markere afkrydsningsfeltet Behold følgende antal versioner, og skriv derefter antallet af versioner, som du vil beholde.

  • Hvis du vil angive antallet af overordnede versioner af dokumentfiler, der gemmes, skal du markere afkrydsningsfeltet Behold følgende antal overordnede versioner, og skriv derefter antallet af overordnede versioner, som du vil beholde.

  • Hvis du vil angive antallet af underordnede versioner, der skal beholdes, skal du markere afkrydsningsfeltet Behold kladder til følgende antal overordnede versioner, og skriv derefter antallet af overordnede versioner, som du vil beholde kladder (underordnede versioner) for.

 5. Klik på OK.

Deaktiver versionsstyring på et element i SharePoint 2007

Følg trinnene for at aktivere versionsstyring, men klik på Ingen versionsstyring i dialogboksen Indstillinger for versionsstyring.

Versionsstyring og godkendelse slået fra

Vis, gendan eller slet versioner i en SharePoint 2007-liste eller et -bibliotek

 1. Gå til listen eller biblioteket med det element eller dokument, som du vil have vist historikken for.

 2. Klik på pil ned ud for det dokument eller element, du vil have vist versionshistorik for, og klik derefter på Versionshistorik.

  Rullemenuen fra dokumentet med versionshistorik fremhævet
 3. I dialogboksen Versionshistorik skal du holde musen over datolinket i en tidligere version og klikke på pil ned for at få vist menuen.

  Version med rulleliste med visning fremhævet
 4. Du kan gøre følgende i menuen:

  • Få vist det aktuelle dokument. Du får vist en dialogboks, hvor du kan redigere, gendanne eller slette samt se den aktuelle status for godkendelse.

   Få vist en versionsdialogboks

   Fra dialogboksen Visning kan du slette eller gendanne elementet eller vende tilbage til versionshistorikken.

  • Gendan dokumentet. Denne indstilling viser en dialogboks, hvor du bliver spurgt, om du vil gøre det til det aktuelt godkendte dokument. Det tilføjer det som en ny version.

   Rullelisten Versionsstyring for filen med Gendan fremhævet
  • Slet dokumentet. Denne indstilling viser en dialogboks, der spørger, om du er sikker på, at du vil sende elementet til Papirkurv.

   Rullelisten Versionsstyring på en fil med indstillingen Slet fremhævet
  • Annuller udgivelse af denne version vises, når du bruger godkendelse og publicering på dine dokumenter eller elementer.

   Rullelisten Publiceret fil med indstillingen Annuller udgivelse af denne version fremhævet
 5. Når du er færdig, skal du klikke på X i øverste højre hjørne, hvis dialogboksen Version endnu ikke er lukket.

Andre indstillinger, der påvirker versionsstyring

Du kan konfigurere andre indstillinger, der påvirker versionsstyring. Du kan kræve indhold skal godkendes på lister eller biblioteker. Du kan kræve filer, der skal være tjekket ud i biblioteker.

Du kan finde oplysninger om disse indstillinger og andet i Hvordan virker versionsstyring på en liste eller i et bibliotek?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×