Office
Log på

Aktiekurser og geografiske data

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du kan få aktieinformationer og geografiske data i Excel. Det er let at indtaste tekst i en celle og konvertere den til datatypen Aktier eller Geografi. Disse to datatyper er nye og betragtes som sammenkædede datatyper, fordi de har en forbindelse til en onlinedatakilde. Med en sådan forbindelse kan du hente omfattende, interessante oplysninger og samtidig arbejde med dem og opdatere dem.

Bemærk!: 2018, juni 12: Denne funktion er gøres tilgængelige til kunder på grundlag af gradvist over flere dage eller uger. Det bliver først tilgængeligt for Office Insider deltagere eller nyere til Office 365 abonnenter. Hvis du er en Office 365-abonnement, og Sørg for, at du har den seneste version af Office.

Aktier

Kolonne A indeholder firmanavne og ikoner, kolonne B indeholder prisværdier, og kolonne C indeholder ændringsværdier.

I billedet ovenfor indeholder cellerne med firmanavne i kolonne A datatypen Aktier. Det kan du se, fordi de har dette ikon: Aktieikon til sammenkædede poster . Datatypen Aktier har forbindelse til en onlinekilde, der indeholder flere oplysninger. Kolonne B og C udtrækker disse oplysninger. Specifikt er det værdierne for kurs og kursændring, der udtrækkes fra datatypen Aktier i kolonne A.

Geografi

Kolonne A indeholder ikoner og landenavne, kolonne B indeholder Befolkningsværdier, og kolonne C indeholder Benzinpriser

I dette eksempel indeholder kolonne A celler, der indeholder datatypen Geografi. Geografiikon til sammenkædede poster -ikonet viser dette. Denne datatype har forbindelse til en onlinekilde, der indeholder flere oplysninger. Kolonne B og C udtrækker disse oplysninger. Det er specifikt værdierne befolkning og benzinpris, der udtrækkes fra datatypen Geografi i kolonne A.

1. Indtast noget tekst

Celle A1 indeholder "Land", og cellerne A2 til A4 indeholder visse landenavne: Frankrig, Spanien, Sverige

Indtast noget tekst i cellerne. I dette eksempel ønsker vi data baseret på geografi, så vi indtastede landenavne. Men du kan også indtaste navne på provinser, områder, delstater, byer etc. Hvis du vil have aktieoplysninger skal du indtaste firmanavne, fondsnavne, børssymboler og så videre.

2. Opret en tabel

Fanen Indsæt, knappen Tabel

Selvom det ikke er påkrævet, så anbefaler vi, at du opretter en tabel i Excel. Markér en vilkårlig celle i dataene, og gå til Indsæt > Tabel. Det vil gøre det meget lettere at udtrække onlineoplysninger senere.

3. Markér nogle celler

Fire celler er markeret, hver celle indeholder et navn på et land

Markér de celler, som du ønsker at konvertere til en datatype.

4. Vælg en datatype

Fanen data og knapperne Aktier og Geografi

På fanen Data skal du klikke på enten Aktier eller Geografi.

5. Ikoner vises

Fire celler, der hver har et kortikon og et landenavn

Hvis Excel registrerer et match mellem teksten i cellerne og vores onlinekilder, så konverterer Excel din tekst til enten datatypen Aktier eller Geografi. Du kan se, at de er konverteret, når de har dette ikon for aktier: Aktieikon til sammenkædede poster og dette ikon for geografi: Geografiikon til sammenkædede poster

6. Tilføj en kolonne

Befolkningstalfelt markeret i menu

Klik på Tilføj kolonne knappen Knappen Tilføj kolonne , og klik derefter på et feltnavn for at finde flere oplysninger, som Population. Hvis du ikke kan se denne knap, skal du sørge for at følge trin 1 og oprette en Excel-tabel først.

Bemærk!: Hvis du ser Spørgsmålstegnikon i stedet for et ikon, så betyder det, at Excel har svært ved at matche din tekst med data i vores onlinekilder. Ret eventuelle stavefejl, så gør Excel sit bedste for at finde matchende oplysninger. Eller klik på Spørgsmålstegnikon for at få vist en rudevælger. Søg efter data ved hjælp af et nøgleord eller to, vælg de ønskede data, og klik derefter på Vælg.

Flere muligheder

Celle med sammenkædede poster for Frankrig; markøren klikker på ikonet; kortet vises

Når du har konverteret tekst til datatyperne Aktier og Geografi, så vises et ikon i cellen. Klik på ikonet for at få vist kortet. Kortet viser en liste over felter og tilsvarende værdier. Afhængigt af dataene kan der være mange felt-/værdipar, som du kan se og arbejde med.

På dette billede vises f.eks. kortet for Frankrig. Hovedstad er et af de tilgængelige felter for Frankrig. Og Paris er værdien i det pågældende felt. Leder(e) er et andet felt, og ledernes navne er værdierne.

Hvis du vil se flere felt-/værdipar, skal du rulle ned i kortet. Hvis du vil vide, hvor felterne og værdierne kommer fra, skal du rulle ned til bunden af kortet og klikke på kildelinkene.

Hvis dine data er i en Excel-tabel, kan du hente flere oplysninger ved at indsætte kolonner, der udtrækker oplysninger fra datatyperne Aktier eller Geografi.

1. Markér en celle i en tabel

Celle med sammenkædede poster, der er markeret i en tabel

Sørg for, at dataene er placeret i en Excel-tabel. Markér derefter en celle i tabellen.

2. Tilføj en kolonne

Markøren klikker på knappen Tilføj kolonne

Klik på knappen Tilføj kolonne, der vises i øverste højre hjørne af tabellen.

3. Markér et felt

Befolkningstalfelt markeret i menu

En menu med en liste over de tilgængelige felter vises. Vælg ét, du er interesseret i.

4. Der oprettes en ny kolonne

Ny kolonne tilføjet med værdier fra sammenkædede poster

Der oprettes en ny kolonne i tabellen, der viser værdierne for feltet.

5. Gør det igen

En anden kolonne med data tilføjes

Gentag processen for at få endnu flere data.

6. Endnu en ny kolonne

Endnu en ny kolonne føjes til tabellen

Endnu en ny kolonne tilføjes med værdierne for det felt, du har valgt.

Tip!: Når dine data er indsat i en Excel-tabel, behøver du ikke at bruge knappen Tilføj kolonne. I stedet kan du bare begynde at skrive en ny kolonneoverskrift. Hvis du f.eks. har skrevet Befolkning som kolonneoverskrift, så henter Excel automatisk Befolkningsfeltet for de nærmeste datatyper til venstre. Det samme gælder for rækker: Skriv i en ny række. Hvis der findes matchende oplysninger online, så etablerer Excel forbindelse til dem og returnerer de tilgængelige felter.

Celle A2 indeholder "Frankrig", celle B2 Indeholder =A2 og manuel Autofuldførelse vises med felter fra sammenkædet post.

Det er også muligt at skrive formler, der bruger værdier fra datatyperne Aktier eller Geografi. Dette kan være praktisk, hvis dine data ikke er i en tabel.

Du skal bare bruge punktumoperatoren (.), der giver Excel besked om at bruge datatypens felt som parameter. I dette eksempel har vi skrevet =A2., hvilket får menuen Autofuldførelse i Excel til at vise os de tilgængelige felter for "Frankrig". Du kan finde flere oplysninger under Sådan skrives formler, der henviser til datatyper.

Tip og tricks

Tryk på Ctrl+Skift+F2.

Tryk på Alt + Skift + F10 for at åbne menuen Tilføj kolonne. Derefter bruge piletasterne til at flytte til et felt, og tryk på Enter for at vælge et felt.

Datatyperne Aktier og Geografi betragtes som sammenkædede datatyper. Dette skyldes, at de henviser til en datakilde, der er online. Når du har konverteret tekst til en sammenkædet datatype, så etableres en ekstern dataforbindelse i projektmappen. Hvis data ændrer sig online, ajourfører du den ved at opdatere i Excel. For at opdatere dataene skal du højreklikke på cellen med den sammenkædede datatype og klikke på Datatype > Opdater. Derved opdateres den markerede celle og alle tilstødende celler, der indeholder en sammenkædet datatype.

Hvis du vil opdatere alle sammenkædede datatyper og alle dataforbindelser, der kan være i projektmappen (herunder forespørgsler, andre dataforbindelser og pivottabeller), skal du klikke på Data > Opdater alt eller trykke på Ctrl+Alt+F5.

Du kan udskifte oplysningerne for datatypen Aktier eller Geografi. Du skal blot højreklikke på cellen og derefter klikke på Datatype > Skift.... Der vises en rude til højre. Find de data, du ønsker, og klik derefter på Vælg for at udskifte oplysningerne med de oprindelige.

Hvis du ikke længere ønsker datatypen Aktier eller Geografi, skal du blot højreklikke på cellen og klikke på Datatype > Konvertér til tekst. Datatypen fjernes. Der er ikke længere en onlineforbindelse, og værdien i cellen konverteres til tekst. Husk på, at hvis du konverterer datatypen til tekst, så vil alle kolonner eller formler, der har udtrukne værdier fra den pågældende datatype, vise fejlen #FELT!.

Menuen Filtrer, menuen Vis værdi, felter fra de sammenkædede datatyper på listen

Du kan altid sortere og filtrere data i Excel ved hjælp af knapperne Filtrer på kolonneoverskrifterne. (Aktivér knappen Filtrer ved at klikke på Data > Filtrer.)

Men her er et tip til celler med datatyper: Klik på knappen Filtrer over cellerne med ikoner. Beslut derefter, hvordan du vil sortere eller filtrere. Hvis du vil sortere eller filtrere ved hjælp af visningsnavnet, skal du bevare markeringen af Vis værdi under Vælg felt. Hvis du vil sortere eller filtrere efter et andet felt fra den sammenkædede datatype, så skal du vælge det pågældende felt under Vælg felt.

I dette eksempel har vi markeret feltet Område. Excel bruger derefter dette som grundlag for afkrydsningsfelterne knyttet til filtrering nedenfor og viser befolkningerne for de lande, vi har i tabellen. Andre gode tip: Excel ændrer menuerne Nummerfilter afhængigt af det felt, du vælger under Vælg felt.

Ofte stillede spørgsmål

Excel har altid haft datatyper. Men de har været de traditionelle som f.eks. tekst, nummer og så videre. Datatyperne Aktier og Geografi er unikke, fordi de betragtes som sammenkædede datatyper. Sammenkædede datatyper indeholder en forbindelse til en datakilde, der er online. Aktier og Geografi er på nuværende tidspunkt de eneste sammenkædede datatyper. Vi planlægger at understøtte flere i fremtiden baseret på kundefeedback.

Ja, men vedkommende er nødt til at bruge Excel 2016 til Office 365-abonnenter.

Bemærk!: Denne funktion gøres gradvist tilgængelig for kunder over flere dage eller uger. Den bliver først tilgængelig for Office Insider-deltagere og senere for Office 365-abonnenter. Hvis du er Office 365-abonnent, skal du sørge for, at du har den seneste version af Office.

På nuværende tidspunkt er det kun abonnenter på Excel 2016 til Office 365, der får understøttet datatyperne Aktier og Geografi. Andre versioner af Excel vil muligvis med tiden komme til at understøtte disse datatyper, da vi løbende forbedrer Excel. Hvis du åbner disse nye datatyper i en version af Excel, der ikke understøtter dem, så vises #VÆRDI! i cellerne. Og #NAVN? vises i stedet for formler, der henviser til disse datatyper.

Hvis du bruger datatyperne Aktier eller Geografi i en tabel, så kan du taste under den sidste række i tabellen. Når du trykker på Enter, så forsøger Excel automatisk at matche din tekst med onlinedata og konvertere den til en datatype. Du kan dog ikke markere en celle med en datatype og trække fyldhåndtaget ned for at sammenkæde med tekst, der ikke allerede er en datatype. Det samme gælder for Formatpensel.

Datatyperne Aktier og Geografi er helt nye, og der er nogle traditionelle funktioner i Excel, der ikke virker så godt sammen med dem. Hvis du f.eks. forsøger at oprette en pivottabel ud fra oplysningerne fra en disse datatyper, så får du fejlen #VÆRDI!. Og hvis du bruger disse datatyper med Power Pivot, Power-forespørgsel eller endda nogle diagrammer, er det ikke sikkert, at de virker som forventet. 

På nuværende tidspunkt fås disse datatyper kun, hvis du har engelsk som redigeringssprog føjet til sprogindstillingerne i Office. Vi håber på, at flere sprog understøttes i fremtiden.

Se også

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×