Afrund et tal

Lad os sige, at du vil afrunde et tal til det nærmeste hele tal, fordi decimaler ikke er vigtige for dig. Eller du vil afrunde et tal til multipla af 10 for at forenkle et skøn af beløb. Du kan afrunde tal på flere måder.

Skift antallet af decimalpladser uden at ændre tallet

I et regneark

 1. Markér de celler, du vil formatere.

 2. Hvis du vil have vist flere eller færre cifre efter decimaltegnet, skal du klikke på Forøg decimal Knapflade eller Formindsk decimal Knapflade i gruppen Tal under fanen Startside.

I et indbygget talformat

 1. Klik på pilen ud for listen over talformater i gruppen Tal under fanen Startside, og klik derefter på Flere talformater.

  Listen Talformat i gruppen Tal under fanen Startside

 2. Afhængigt af tallenes datatype, skal du klikke på Valuta, Revision, Procent eller Videnskabelig på listen Kategori.

 3. Angiv det antal decimaler, der skal vises, i feltet Antal decimaler.

Runde et tal op

Brug funktionen RUND.OP. I nogle tilfælde kan det være en god ide at bruge funktionerne LIGE og ULIGE til at runde op til det nærmeste lige eller ulige tal.

Runde et tal ned

Brug funktionen RUND.NED.

Afrund et tal til det nærmeste tal

Brug funktionen AFRUND.

Afrund et tal til nærmeste brøk

Brug funktionen AFRUND.

Afrunde et tal til et signifikant ciffer

Signifikante cifre er cifre, der bidrager til nøjagtigheden af et tal.

Eksemplerne i dette afsnit bruger funktionerne AFRUND, RUND.OP og RUND.NED. De dækker afrundingsmetoder for positive eller negative tal, hele tal eller brøker, men de viste eksempler repræsenterer kun en meget lille del af mulige scenarier.

Følgende liste indeholder nogle generelle regler, du skal holde dig for øje, når du afrunder tal til signifikante cifre. Du kan eksperimentere med afrundingsfunktionerne og erstatte dine egne tal og parametre for at returnere det ønskede antal signifikante cifre.

 • Når du afrunder et negativt tal, konverteres dette tal først til dens absolutte værdi (dens værdi uden negativt fortegn). Derefter sker afrundingshandlingen, og derefter anvendes det negative fortegn igen. Selvom dette ikke synes logisk, er det den måde afrunding fungerer på. Hvis du f.eks. bruger funktionen RUND.NED til at afrunde -889 til to signifikante cifre, resulterer det i -880. -889 konverteres først til dens absolutte værdi på 889. Derefter rundes det ned til to signifikante cifferresultater (880). Til sidst anvendes det negative fortegn igen, hvilket giver -880.

 • Når funktionen RUND.NED anvendes på et positivt tal, rundes et tal altid ned, og RUND.OP runder altid et tal op.

 • Funktionen AFRUND afrunder et tal, der indeholder en brøk således: Hvis brøken er 0,5 eller mere, rundes tallet op. Hvis brøken er mindre end 0,5, rundes tallet ned.

 • Funktionen AFRUND runder et helt tal op eller ned ved at følge en regel, der ligner den, der anvendes for brøker, hvor multipler på 5 erstattes med 0,5.

 • Det gælder generelt, at når du afrunder et tal, der ikke er et deltal (et helt tal), trækker du længden fra antallet af signifikante cifre, som du vil afrunde til. Hvis du f.eks. vil runde 2345678 ned til 3 signifikante cifre, kan du bruge funktionen RUND.NED med parameteren -4, således: = RUND.NED(2345678,-4). Dette runder tallet ned til 2340000, hvor delen "234" er de signifikante cifre.

Afrunde et tal til et angivet multiplum

Der kan være tidspunkter, hvor du ønsker at afrunde til et multiplum af et tal, som du angiver. Lad os f.eks. antage, at din virksomhed leverer et produkt i kasser med 18 elementer. Du kan bruge funktionen MAFRUND til at finde ud af, hvor mange kasser du skal bruge til at levere 204 elementer. I dette tilfælde er svaret 12, da 204 divideret med 18 er 11,333, og du vil være nødt til at runde op. Den 12. kasse indeholder kun seks elementer.

Der kan også være tidspunkter, hvor du vil afrunde et negativt tal til et negativt multiplum eller et tal, der indeholder decimalpladser til et multiplum, der indeholder decimalpladser. Du kan bruge funktionen MAFRUND i disse tilfælde.

Se også

AFRUND

MAFRUND

RUND.OP

RUND.NED

LIGE

ULIGE

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×