AFKAST.UDLØBSDATO, funktionen

I denne artikel beskrives formelsyntaksen for og brugen af funktionen AFKAST.UDLØBSDATO i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer det årlige afkast for et værdipapir, hvor renten udbetales ved papirets udløb.

Syntaks

AFKAST.UDLØBSDATO(afregningsdato;udløbsdato;udstedelsesdato;rente;kurs;[datotype])

Vigtigt!: Datoer skal angives ved hjælp af funktionen DATO eller som resultater af andre formler eller funktioner. Brug f.eks. DATO(2008;5;23) for den 23. maj 2008. Der kan opstå problemer, hvis datoer angives som tekst.

Syntaksen for funktionen AFKAST.UDLØBSDATO har følgende argumenter:

 • Afregningsdato    Påkrævet. Værdipapirets afregningsdato. Værdipapirets afregningsdato er den dato efter udstedelsesdatoen, hvor værdipapiret overdrages til køber.

 • Udløbsdato    Påkrævet. Værdipapirets udløbsdato. Udløbsdatoen er den dato, hvor værdipapiret udløber.

 • Udstedelsesdato    Påkrævet. Værdipapirets udstedelsesdato angivet som et serielt datotal.

 • Rente    Påkrævet. Værdipapirets rente på udstedelsesdatoen.

 • Kurs    Påkrævet. Værdipapirets kurs pr. kr. 100 nominel værdi.

 • Datotype    Valgfrit. Datotypen, der skal anvendes.

Datotype

Antal dage

0 eller udeladt

US (NASD) 30/360

1

Faktisk/faktisk

2

Faktisk/360

3

Faktisk/365

4

Europæisk 30/360

Bemærkninger

 • Datoer gemmes som sekventielle serienumre, så de kan bruges i beregninger. Som standard har 1. januar 1900 serienummer 1, mens 1. januar 2008 har serienummer 39448, fordi datoen falder 39.448 dage efter den 1. januar 1900.

 • Afregningsdatoen er den dato, hvor køber erhverver en kupon, f.eks. en obligation. Udløbsdatoen er den dato, hvor obligationen udløber. Antag f.eks., at en 30 års obligation udstedes den 1. januar 2008 og erhverves af køber 6 måneder senere. Udstedelsesdatoen ville være den 1. januar 2008, afregningsdatoen den 1. juli 2008 og udløbsdatoen 1. januar 2038, 30 år efter udstedelsesdatoen 1. januar 2008.

 • Afregningsdato, udløbsdato, udstedelsesdato og datotype afkortes til heltal.

 • Hvis afregningsdato, udløbsdato eller udstedelsesdato ikke er en gyldig dato, returnerer AFKAST.UDLØBSDATO fejlværdien #VÆRDI!.

 • Hvis rente < 0, eller hvis kurs ≤ 0, returnerer AFKAST.UDLØBSDATO fejlværdien #NUM!.

 • Hvis datotype < 0, eller hvis datotype > 4, returnerer AFKAST.UDLØBSDATO fejlværdien #NUM!.

 • Hvis afregningsdato ≥ udløbsdato, returnerer AFKAST.UDLØBSDATO fejlværdien #NUM!.

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Data

Beskrivelse

15-03-2008

Afregningsdato

03-11-2008

Udløbsdato

08-11-2007

Udstedelsesdato

6,25 %

Procentsats på halvårlig kupon

100,0123

Pris

0

30/360 datotype (se ovenfor)

Formel

Beskrivelse (resultat)

Resultat

=AFKAST.UDLØBSDATO(A2;A3;A4;A5;A6;A7)

Afkastet for obligationen med betingelser som ovenfor (0,060954 eller 6,10%)

6,10 %

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×