AFKAST.DISKONTO, funktionen

I denne artikel beskrives formelsyntaksen for og brugen af funktionen AFKAST.DISKONTO i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer det årlige afkast for et diskonteret værdipapir.

Syntaks

AFKAST.DISKONTO(afregningsdato;udløbsdato;kurs;indløsningskurs;[datotype])

Vigtigt!: Datoer skal angives ved hjælp af funktionen DATO eller som resultater af andre formler eller funktioner. Brug f.eks. DATO(2008;5;23) for den 23. maj 2008. Der kan opstå problemer, hvis datoer angives som tekst.

Syntaksen for funktionen AFKAST.DISKONTO har følgende argumenter:

 • Afregningsdato    Påkrævet. Værdipapirets afregningsdato. Værdipapirets afregningsdato er den dato efter udstedelsesdatoen, hvor værdipapiret overdrages til køber.

 • Udløbsdato    Påkrævet. Værdipapirets udløbsdato. Udløbsdatoen er den dato, hvor værdipapiret udløber.

 • Kurs    Påkrævet. Værdipapirets kurs pr. kr. 100 nominel værdi.

 • Indløsningskurs    Påkrævet. Værdipapirets indløsningskurs pr. kr. 100 nominel værdi.

 • Datotype    Valgfrit. Datotypen, der skal anvendes.

Datotype

Antal dage

0 eller udeladt

US (NASD) 30/360

1

Faktisk/faktisk

2

Faktisk/360

3

Faktisk/365

4

Europæisk 30/360

Bemærkninger

 • Datoer gemmes som sekventielle serienumre, så de kan bruges i beregninger. Som standard har 1. januar 1900 serienummer 1, mens 1. januar 2008 har serienummer 39448, fordi datoen falder 39.448 dage efter den 1. januar 1900.

 • Afregningsdatoen er den dato, hvor køber erhverver en kupon, f.eks. en obligation. Udløbsdatoen er den dato, hvor obligationen udløber. Antag f.eks., at en 30 års obligation udstedes den 1. januar 2008 og erhverves af køber 6 måneder senere. Udstedelsesdatoen ville være den 1. januar 2008, afregningsdatoen den 1. juli 2008 og udløbsdatoen 1. januar 2038, 30 år efter udstedelsesdatoen 1. januar 2008.

 • Afregningsdato, udløbsdato og datotype afkortes til heltal.

 • Hvis afregningsdato eller udløbsdato ikke er en gyldig dato, returnerer AFKAST.DISKONTO fejlværdien #VÆRDI!.

 • Hvis kurs ≤ 0, eller hvis indløsningskurs ≤ 0, returnerer AFKAST.DISKONTO fejlværdien #NUM!.

 • Hvis datotype < 0, eller hvis datotype > 4, returnerer AFKAST.DISKONTO fejlværdien #NUM!.

 • Hvis afregningsdato ≥ udløbsdato, returnerer AFKAST.DISKONTO fejlværdien #NUM!.

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Data

16-02-2008

Afregningsdato

01-03-2008

Udløbsdato

99,795

Pris

DKK 100

Indløsningskurs

2

Aktuel/360 datotype

Formel

Beskrivelse (resultat)

Resultat

=AFKAST.DISKONTO(A2;A3;A4;A5;A6)

Afkastet for obligationen med betingelser som ovenfor (0,052823 eller 5,28 %)

0,052823

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×