ADRESSE, funktionen

I denne artikel beskrives formelsyntaksen for og brugen af funktionen ADRESSE i Microsoft Excel. Du kan finde links til oplysninger om at arbejde med postadresser eller oprette adressemærkater i afsnittet Se også.

Beskrivelse

Du kan bruge funktionen ADRESSE til at hente adressen på en celle i et regneark ved hjælp af række- og kolonnenummeret. ADRESSE(2;3) returnerer f.eks. $C$2. Som et andet eksempel returnerer ADRESSE(77;300)$KN$77. Du kan bruge andre funktioner, f.eks. RÆKKE og KOLONNE, til at angive række- og kolonnenummerargumenterne for funktionen ADRESSE.

Syntaks

ADRESSE(række;kolonne;[abs_nr];[a1];[ark_tekst])

Syntaksen for funktionen ADRESSE har følgende argumenter:

  • række    Påkrævet. En numerisk værdi, som angiver det rækkenummer, der skal bruges i cellereferencen.

  • kolonne    Påkrævet. En numerisk værdi, som angiver det kolonnenummer, der skal bruges i cellereferencen.

  • abs_nr    Valgfrit. En numerisk værdi, der angiver den referencetype, der skal returneres.

abs_nr

Returnerer

1 eller udeladt

Absolut

2

Absolut række, relativ kolonne

3

Relativ række, absolut kolonne

4

Relativ

  • A1    Valgfrit. En logisk værdi, der angiver referencetypen A1 eller R1C1. I A1 forsynes kolonner alfabetisk med mærkat, og rækker forsynes numerisk med mærkat. I referencetypen R1C1 forsynes både kolonner og rækker med mærkat numerisk. Hvis argumentet A1 er SAND eller udelades, returnerer funktionen ADRESSE en reference af typen A1. Hvis det er FALSK, returnerer funktionen ADRESSE en reference af typen R1C1.

    Bemærk!: Hvis du vil ændre den referencetype, som bruges i Excel, skal du klikke på fanen Filer, klikke på Indstillinger og derefter klikke på Formler. Markér eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet R1C1-referencetype under Arbejde med formler.

  • ark_tekst    Valgfrit. En tekstværdi, der angiver navnet på den kladde, der skal bruges som den eksterne reference. Formlen =ADRESSE(1;1;;;"Ark2") returnerer f.eks. Ark2!$A$1. Hvis argumentet ark_tekst udelades, bruges der intet arknavn, og den adresse, der returneres af funktionen, refererer til en celle i det aktuelle ark.

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Formel

Beskrivelse

Resultat

=ADRESSE(2;3)

Absolut reference

$C$2

=ADRESSE(2;3;2)

Absolut række, relativ kolonne

C$2

=ADRESSE(2;3;2;FALSK)

Absolut række, relativ kolonne i referencetypen R1C1

R2C[3]

=ADRESSE(2;3;1;FALSK;"[Bog1]Ark1")

Absolut reference til en anden projektmappe og et andet regneark

'[Projektmappe1]Ark1'!R2C3

=ADRESSE(2;3;1;FALSK;"EXCEL-REGNEARK")

Absolut reference til et andet regneark

'EXCEL-REGNEARK'!R2C3

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×