Administrere SharePoint Online-målgrupper

Målgrupper er grupper af brugere, du kan bruge til at målrette indhold mod personer i organisationen. Grupperingerne bestemmes af medlemskaber i Exchange Online-distributionsgrupper, medlemskaber i SharePoint-grupper eller regler, der konfigureres af SharePoint Online-administratoren vha. SharePoint Administration. SharePoint Online-administratorer kan tilføje, redigere og slette målgrupper vha. SharePoint Administration.

Bemærk!: Du skal have tilladelser som global administrator i Office 365 for at få adgang til SharePoint Administration og udføre de opgaver, der er beskrevet i denne artikel.

Med målgrupper kan organisationer målrette indhold til bestemte brugere. Du kan også anvende målgrupper for indhold på liste- eller listeelementniveau.

I SharePoint Online kan målgrupperegler være baseret på oplysninger i følgende typer lagre:

 • Brugerkontoen i Office 365-katalogtjenesten, som er en forekomst af Microsoft Azure Active Directory

 • Medlemskab af et id-styringssystem, f.eks. Active Directory-domænetjenester

 • En organisations referencelinje (hvis disse oplysninger er gemt i Active Directory-domænetjenester).

Målgrupper defineres og opbevares i Brugerprofil-tjenesteprogrammer.

Der skal oprettes målgrupper, før indhold kan målrettes målgrupperne. En kompilering identificerer medlemskabet af en målgruppe ved at søge i de data, der senest er rapporteret fra id-styringssystemet. I SharePoint Online er kompileringen af målgrupper konfigureret for dig, så det sker med jævne intervaller, der er foruddefineret i Office 365-biblioteket.

Sikkerhedsnote!: Målgrupper er kun praktiske, når der skal leveres indhold til bestemte grupper af personer. Indholdet er stadig tilgængeligt og synligt for alle med de rette tilladelser. Du kan finde flere oplysninger under Planlægge din strategi for tilladelser.

Tilføje, redigere eller slette en målgruppe

Målgrupper inddeler brugerne i en organisation, så du kan tilpasse oplysninger for at sikre, at brugerne modtager relevante oplysninger. Når du tilføjer en ny målgruppe, tilføjer du også en målgrupperegel, der bestemmer medlemskabet af målgruppen. Målgrupper har altid mindst én målgrupperegel. Du kan finde flere oplysninger om målgrupperegler i Tilføje, redigere eller slette en målgrupperegel.

Når du tilføjer en ny målgruppe, vælger du også en ejer for målgruppen. Ejeren skal være en person, der ved, hvorfor målgruppen blev oprettet, og hvem der kan kontaktes, hvis der opstår problemer med målgruppen. Den person, der oprettede målgruppen, er for det meste angivet som ejer, men det er ikke et krav. I større virksomheder er det praktisk at have ejere af målgrupperne, da et stort antal målgrupper kan være oprettet af forskellige administratorer.

Vigtigt!: Når du tilføjer en ny målgruppe, kan du ikke få vist medlemmerne af målgruppen, før den nye målgruppe er kompileret.

Toppen af siden

Tilføje en målgruppe

Du kan tilføje en målgruppe, når du vil filtrere leveringen af indhold, så det kun er synligt for udvalgte brugere.

 1. Log på Office 365 som global administrator eller SharePoint-administrator.

 2. Vælg appstarterikonet Appstarterikonet i Office 365 øverst til venstre, og vælg Administrator for at åbne Office 365 Administration. (Hvis du ikke kan se feltet Administrator, har du ikke Office 365-administratortilladelser i din organisation.)

 3. Vælg Administration > SharePoint i ruden til venstre.

 4. Vælg Brugerprofiler.

 5. Vælg Administrer målgrupper under Personer.

 6. Vælg Ny målgruppe på siden Vis målgrupper.

 7. Skriv et navn til den nye målgruppe i feltet Navn i afsnittet Egenskaber på siden Opret målgruppe.

 8. Skriv en detaljeret beskrivelse af den nye målgruppe i feltet Beskrivelse.

 9. Skriv kontonavnet på den bruger, der skal eje og administrere denne målgruppe, i feltet Ejer. Du kan vælge på Kontrollér navne for at kontrollere, at du har skrevet navnet korrekt, eller du kan vælge Gennemse for at søge efter et kontonavn.

 10. Vælg Opfylder alle reglerne eller Opfylder mindst én af reglerne for at bestemme medlemmerne af målgruppen.

 11. Vælg OK.

 12. Benyt en af følgende fremgangsmåder på siden Tilføj målgrupperegel:

  • Sådan tilføjer du en regel baseret på egenskaberne for en bruger:

   1. Vælg Bruger i sektionen Operand.

   2. Vælg Underordnede under i sektionen Operator for at oprette en regel, der er baseret på et organisatorisk hierarki, eller vælg Medlem af for at målrette efter gruppe eller distributionsliste.

   3. Skriv eller vælg den bruger, du vil bruge til at afprøve reglen, i feltet Værdi.

    • Hvis du opretter en Underordnede under-regel, skal du vælge den person, som er leder for de brugere, der skal medtages i målgruppen.

    • Hvis du opretter en Medlem af-målgruppe, skal du vælge den gruppe eller distributionsliste, der skal medtages for målgruppereglen.

  • Sådan tilføjes en regel baseret på en egenskab i brugerprofilerne:

   1. Vælg Egenskab i sektionen Operand, og vælg derefter en egenskab på listen.

   2. Vælg en operator for egenskaben på listen Operator. Selvom hver egenskab har et andet sæt operatorer, omfatter almindelige operatorer = og Indeholder.

   3. Skriv den værdi, der skal bruges til at evaluere egenskaben mod reglen, i sektionen Værdi.

 13. Vælg OK.

Toppen af siden

Redigere en målgruppe

Du kan ændre navn, beskrivelse eller ejer for en målgruppe. Du kan også ændre, om medlemmer af målgruppen skal opfylde alle målgrupperegler, eller om de blot skal opfylde nogle af målgruppereglerne.

 1. Log på Office 365 som global administrator eller SharePoint-administrator.

 2. Vælg appstarterikonet Appstarterikonet i Office 365 øverst til venstre, og vælg Administrator for at åbne Office 365 Administration. (Hvis du ikke kan se feltet Administrator, har du ikke Office 365-administratortilladelser i din organisation.)

 3. Vælg Administration > SharePoint i ruden til venstre.

 4. Vælg Brugerprofiler.

 5. Vælg Administrer målgrupper under Personer.

 6. Peg på navnet på den målgruppe på listen over målgrupper på siden Vis målgrupper, du vil redigere, klik på den pil, der vises, og vælg derefter Rediger.

 7. Du kan foretage følgende ændringer på siden Rediger målgruppe:

  • Du kan ændre navnet på eller beskrivelsen af målgruppen i sektionen Egenskaber.

  • Du kan skrive kontonavnet på den bruger, der skal eje og administrere denne målgruppe, i feltet Ejer. Du kan vælge Kontrollér navne for at kontrollere, at du har skrevet navnet korrekt, eller du kan vælge Gennemse for at søge efter et kontonavn.

  • Du kan vælge Opfylder alle reglerne eller Opfylder mindst én af reglerne for at bestemme medlemmerne af målgruppen.

 8. Vælg OK for at anvende ændringerne.

Toppen af siden

Slette en målgruppe

Du kan vælge at slette en målgruppe, hvis der ikke længere er behov for at målrette indhold til de brugere og grupper, der findes i målgruppen.

 1. Log på Office 365 som global administrator eller SharePoint-administrator.

 2. Vælg appstarterikonet Appstarterikonet i Office 365 øverst til venstre, og vælg Administrator for at åbne Office 365 Administration. (Hvis du ikke kan se feltet Administrator, har du ikke Office 365-administratortilladelser i din organisation.)

 3. Vælg Administration > SharePoint i ruden til venstre.

 4. Vælg Brugerprofiler.

 5. Vælg Administrer målgrupper under Personer.

 6. Vælg den målgruppe på listen over målgrupper på siden Vis målgrupper, du vil slette, og vælg derefter Slet.

 7. Vælg OK for at bekræfte sletningen.

Toppen af siden

Tilføje, redigere eller slette en målgrupperegel

Når du tilføjer en målgruppe, opretter du også en målgrupperegel, der bestemmer medlemskabet af målgruppen. Der findes altid mindst én målgrupperegel for en målgruppe, men du kan når som helst ændre målgrupperegler. Nye eller redigerede målgrupperegler anvendes ikke, før målgruppen kompileres igen under næste synkronisering af Office 365-biblioteket.

Hver målgrupperegel indeholder følgende elementer:

 • Operanden identificerer den bruger eller egenskab, du vil medtage i forespørgslen på reglen.

 • Operatoren bestemmer, om de brugere, der sammenlignes med værdien, skal medtages eller udelades i reglen.

 • Værdien er sammenligningsgrundlaget i forespørgslen.

De målgrupper, der har flere regler, bruger et af følgende sæt logik:

 • Opfylder alle reglerne: Brugerne skal opfylde alle reglerne for at kunne blive medlem af målgruppen. Hvis der tilføjes flere regler, vil målgruppen som regel blive mindre.

 • Opfylder mindst én af reglerne: De brugere, der opfylder blot én af reglerne, bliver medlem af målgruppen. Hvis der tilføjes flere regler, vil målgruppen som regel blive større.

Toppen af siden

Tilføje en målgrupperegel

Det er god praksis at tilføje målgrupperegler i følgende situationer:

 • Ny værdi i operanden Bruger    Du målretter en målgruppe efter medlemskab eller referencelinje, og du vil tilføje brugere på en anden distributionsliste eller med reference til en anden leder.

 • Ny operator i operanden Bruger    Du målretter efter referencelinje, og du vil målrette efter medlemskabet af en distributionsliste.

 • Ny operand    Du målretter en målgruppe efter medlemskab eller referencelinje, og du vil udvide eller reducere medlemskabet baseret på en egenskab i brugerprofilen.

 • Ny operand for Egenskab    Du målretter en målgruppe baseret på en egenskab, og du vil udvide eller reducere medlemskabet baseret på en ekstra egenskab.

Sådan tilføjer du en målgrupperegel:

 1. Log på Office 365 som global administrator eller SharePoint-administrator.

 2. Vælg appstarterikonet Appstarterikonet i Office 365 øverst til venstre, og vælg Administrator for at åbne Office 365 Administration. (Hvis du ikke kan se feltet Administrator, har du ikke Office 365-administratortilladelser i din organisation.)

 3. Vælg Administration > SharePoint i ruden til venstre.

 4. Vælg Brugerprofiler.

 5. Vælg Administrer målgrupper under Personer.

 6. Peg på navnet på den målgruppe på siden Vis målgrupper, du vil konfigurere, klik på den pil, der vises, og vælg derefter Vis egenskaber.

 7. Vælg Tilføj regel i sektionen Målgrupperegler på siden Vis egenskaber for målgruppe.

 8. Benyt en af følgende fremgangsmåder på siden Tilføj målgrupperegel:

  • Sådan tilføjes en regel baseret på en bruger:

   1. Vælg Bruger i sektionen Operand.

   2. Vælg Underordnede under i sektionen Operator for at oprette en regel, der er baseret på et organisatorisk hierarki, eller vælg Medlem af for at målrette efter gruppe eller distributionsliste.

   3. Skriv eller vælg den bruger, du vil bruge til at afprøve reglen, i feltet Værdi.

    • Hvis du opretter en Underordnede under-regel, skal du vælge den person, som er leder for de brugere, der skal medtages i målgruppen.

    • Hvis du opretter en Medlem af-målgruppe, skal du vælge den gruppe eller distributionsliste, der skal medtages for målgruppereglen.

  • Sådan tilføjes en regel baseret på en egenskab i brugerprofilerne:

   1. Vælg Egenskab i sektionen Operand, og vælg derefter en egenskab på listen.

   2. Vælg en operator for egenskaben på listen Operator. Selvom hver egenskab har et andet sæt operatorer, omfatter almindelige operatorer = og Indeholder.

   3. Skriv den værdi, der skal bruges til at evaluere egenskaben mod reglen, i sektionen Værdi.

 9. Vælg OK.

Toppen af siden

Redigere en målgrupperegel

Det er god praksis at redigere målgrupperegler i følgende situationer:

 • Operand    Dette er den mindst sandsynlige ændring, fordi det næsten altid er bedre at tilføje en ny regel. Du kan dog ændre en Bruger-operand baseret på referencelinje eller medlemskab af en distributionsliste til en Egenskab-operand, der er baseret på en leder, titel eller en anden egenskab, som er beregnet til at oprette en målgruppe med et lignende, men mere målrettet medlemskab.

 • Operator    Du kan ændre operatoren, hvis det faktiske medlemskab er for smalt eller for bredt. Du kan f.eks. ændre operatoren = (lig med) til operatoren Indeholder for at øge medlemskabet af målgruppen.

 • Værdi    Du kan ændre målværdien for en målgrupperegel, hvis du evaluerer den rigtige brugeroperand eller egenskab, men medlemskabet er større eller mindre end ventet, eller hvis der er brugere eller grupper, som du vil medtage eller udelade baseret på ændrede behov. Hvis egenskaben understøtter flere værdier, kan du også tilføje en eller flere værdier.

Bemærk!:  Ændringer i målgrupperegler afspejles ikke, før målgruppen er kompileret igen ifølge de foruddefinerede tidsintervaller i SharePoint Online.

 1. Log på Office 365 som global administrator eller SharePoint-administrator.

 2. Vælg appstarterikonet Appstarterikonet i Office 365 øverst til venstre, og vælg Administrator for at åbne Office 365 Administration. (Hvis du ikke kan se feltet Administrator, har du ikke Office 365-administratortilladelser i din organisation.)

 3. Vælg Administration > SharePoint i ruden til venstre.

 4. Vælg Brugerprofiler.

 5. Vælg Administrer målgrupper under Personer.

 6. Peg på den målgruppe på siden Vis målgrupper, du vil konfigurere, klik på den pil, der vises, og vælg derefter Vis egenskaber.

 7. Vælg den regel i sektionen Målgrupperegler på siden Vis egenskaber for målgruppe, som du vil redigere.

 8. Benyt en af følgende fremgangsmåder på siden Rediger målgrupperegel:

  • Sådan kan du basere målgruppemedlemskabet på en bruger:

   1. Vælg Bruger i sektionen Operand.

   2. Vælg Underordnede under i sektionen Operator for at oprette en regel, der er baseret på et organisatorisk hierarki, eller vælg Medlem af for at målrette efter gruppe eller distributionsliste.

   3. Skriv eller vælg den bruger, du vil bruge til at afprøve reglen, i feltet Værdi.

    1. Hvis du opretter en Underordnede under-regel, skal du vælge den person, som er leder for de brugere, der skal medtages i målgruppen.

    2. Hvis du opretter en Medlem af-målgruppe, skal du vælge den gruppe eller distributionsliste, der skal medtages for målgruppereglen.

  • Sådan kan du basere målgruppemedlemskabet på en egenskab i brugerprofilen:

   1. Vælg Egenskab i sektionen Operand, og vælg derefter en egenskab på listen.

   2. Vælg en operator for egenskaben på listen Operator. Selvom hver egenskab har et andet sæt operatorer, omfatter almindelige operatorer = og Indeholder.

   3. Skriv den værdi, der skal bruges til at evaluere egenskaben mod reglen, i sektionen Værdi.

 9. Vælg OK.

Toppen af siden

Slette en målgrupperegel

Medlemskabet af en liste kan udvides eller begrænses, hvis virksomhedens behov for at målrette indhold ændres. Hvis medlemmerne af en målgruppe skal opfylde alle reglerne, udvides medlemskabet ved at slette en overvågningsregel. Hvis medlemmerne af en målgruppe kun skal opfylde en eller flere af reglerne, reduceres medlemskabet ved at slette en overvågningsregel. Hvis der ikke længere er brug for målgruppen, bør du slette hele målgruppen i stedet for specifikke regler.

Bemærk!: Målgrupper vil indeholde de medlemmer, der matcher de slettede regler, indtil målgruppen er kompileret igen.

 1. Log på Office 365 som global administrator eller SharePoint-administrator.

 2. Vælg appstarterikonet Appstarterikonet i Office 365 øverst til venstre, og vælg Administrator for at åbne Office 365 Administration. (Hvis du ikke kan se feltet Administrator, har du ikke Office 365-administratortilladelser i din organisation.)

 3. Vælg Administration > SharePoint i ruden til venstre.

 4. Vælg Brugerprofiler.

 5. Vælg Administrer målgrupper under Personer.

 6. Peg på den målgruppe på siden Vis målgrupper, du vil konfigurere, klik på den pil, der vises, og vælg derefter Vis egenskaber.

 7. Vælg den regel, du vil slette, i sektionen Målgrupperegler på siden Vis egenskaber for målgruppe.

 8. Vælg Slet nederst på siden Rediger målgrupperegel.

 9. Vælg OK for at bekræfte sletningen.

Toppen af siden

Få vist målgrupper

Du kan få vist en liste over målgrupperne, så du kan vælge den målgruppe eller målgrupperegel, du vil redigere eller slette. Brug denne procedure til at få vist alle målgrupper.

 1. Log på Office 365 som global administrator eller SharePoint-administrator.

 2. Vælg appstarterikonet Appstarterikonet i Office 365 øverst til venstre, og vælg Administrator for at åbne Office 365 Administration. (Hvis du ikke kan se feltet Administrator, har du ikke Office 365-administratortilladelser i din organisation.)

 3. Vælg Administration > SharePoint i ruden til venstre.

 4. Vælg Brugerprofiler.

 5. Vælg Administrer målgrupper under Personer.

  Et skærmbillede af SharePoint Online Administration, hvor siden med brugerprofiler er valgt.

 6. Hvis du vil finde en bestemt målgruppe på listen over målgrupper, skal du skrive det første bogstav i navnet på målgruppen i feltet Søg efter målgrupper, der starter med og derefter vælge Søg.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×