Administrere kontakter og listen Kontakter

Der er flere forskellige handlinger, du skal udføre for at holde listen over kontakter opdateret. Denne artikel hjælper med at organisere dine kontakter, så du let kan finde de personer, du har brug for at komme i kontakt med.

Hvad vil du foretage dig?

Søge efter personer

Tilføje en kontakt

Markere flere kontakter

Føje personer uden for firmaet til listen over kontakter

Oprette en ny gruppe

Fastgøre eller frigøre en hyppig kontakt øverst i en gruppe

Oprette en gruppe

Slette eller fjerne en gruppe

Omdøbe en gruppe

Sortere og vise dine kontakter

Sortere kontakter på listen Kontakter

Ændre udseende for individuelle poster i listen over kontakter

Ændre den måde, som Lync viser kontakter på

Få vist kontakter efter fortrolighedsforhold (tidligere kaldet adgangsniveau)

Flytte, kopiere og fjerne kontakter

Få vist et visitkort

Markere en kontakt

Blokere en kontakt

Søge efter personer

Søgefeltet findes på listen over kontakter under ikonet Kontakter og under ikonet Telefon i visningen Telefon. Du kan f.eks. søge efter navne eller kompetencer (jobtitel) og derefter føje dem til listen over kontakter.

Søge efter en kontakt

 • Skriv et navn, mail-alias eller telefonnummer i søgefeltet. Du kan også skrive navnet på en distributionsgruppe eller et alias. I Microsoft Lync 2010-kommunikationssoftwaren vises resultaterne, efterhånden som du skriver. Hvis der er mere end én kontakt eller gruppe, vises den, der findes på listen over kontakter, øverst på listen. Alle kontakter og ikke-kontakter har en lodret statuslinje til venstre for personens billede, som angiver tilstedeværelse, f.eks. Online, Offline og Optaget.

 • Hvis dit firma bruger Microsoft SharePoint Services, vises knapperne Navn og Kompetence under søgefeltet. Du kan søge vha. et nøgleord, f.eks. jobtitel eller ekspertiseområde. Klik på Kompetence for at få vist andre med lignende ekspertiseområder eller jobtitler. Klik på X på søgefeltet for at vende tilbage til listen Kontakter.

Toppen af siden

Tilføje en kontakt

Det forrige emne indikerer, at du kan søge efter en person efter navn, mail-alias eller telefonnummer. I dette eksempel anvendes der en søgning efter navn. Når du har afsluttet søgningen, vises der en liste over personer, hvis navne matcher søgningen. På personens visitkort kan du enten anvende valgmuligheden Føj til liste over kontakter eller knappen Tilføj.

 1. Rul søgeresultaterne igennem, indtil du finder den person, du vil føje til listen over kontakter. Højreklik på personens visitkort, og klik på Føj til liste over kontakter. Du kan også klikke på pil ned på knappen Tilføj.

 2. Hvis du har konfigureret grupper eller kategorier for kontakter, vises der en liste over grupperne. Vælg den kontaktgruppe, hvor kontakten skal placeres.

 3. Hvis du ikke har konfigureret andre grupper, men godt kunne tænke dig at gøre det, skal du klikke på Føj til Ny gruppe og derefter vælge navnet på den nye gruppe, du vil oprette.

Tip!:  Skriv personens fulde navn (eller det meste af det) i søgefeltet, fordi hvis du kun skriver et fornavn, især hvis det er et almindeligt navn, får du flere resultater. Hvis firmaet har konfigureret en begrænsning på antallet af personer, der vises, skal du afgrænse og gentage søgningen, hvis den ønskede kontakt ikke findes på listen.

Standarden for det maksimale antal kontakter, der kan tilføjes, er 1000. Det faktiske antal angives af supportteamet, så du bedes kontakte dem, hvis det pågældende antal ikke er gjort tilgængelig.

Toppen af siden

Markere flere kontakter

Det kan ske, at det er mere effektivt at markere flere kontakter ad gangen. Det kan f.eks. være, når du opretter en mødeinvitation.

 • Hvis du vil markere flere separate kontakter, skal du trykke på tasten CTRL og holde den nede, mens du klikker på dem.

 • Ved tilstødende kontakter skal du trykke på tasten SKIFT og holde den nede, mens du klikker, eller bruge piletasterne til at markere.

Toppen af siden

Føje personer uden for firmaet til listen over kontakter

Lync 2010 kan vise oplysninger om tilstedeværelse for kontakter, der bruger mailtjenester såsom Windows Live-netværket i internettjenester (herunder MSN og Hotmail), AOL og Yahoo!, og som har forbindelse til Lync. Brugere, der er medlem af et organisationsnetværk (brugere uden for firmaet), kan udføre aktiviteter såsom at dele oplysninger om tilstedeværelse, foretage Lync-opkald og afholde videomøder.

 1. Åbn Lync, og skriv mailadressen på den person, du vil føje til din liste over kontakter, i søgefeltet.

 2. Klik på knappen Tilføj på visitkortet, der vises.

 3. Vælg en kontaktgruppe, hvor du vil anbringe kontakten. Du kan også oprette en ny gruppe ved at skrive navnet ved siden af feltet Ny gruppe.

Nogle brugere har en mailkonto med en tjeneste, der ikke er medlem af Lync-organisationsnetværket. Selvom du kan føje disse brugere til din liste over kontakter på samme måde, som du tilføjer brugere, der er medlem af et organisationsnetværk, kan du ikke se oplysninger om tilstedeværelse.

Andre brugere logger på et websted, der er medlem af et organisationsnetværk, ved at bruge deres bruger-id (e-mail-adresse) for en konto uden for et organisationsnetværk. Hvis dette er tilfældet, skal du bruge formatet bruger(uden-for-organisationsnetværk.com)@firma-i-organisationsnetværk.com, f.eks. MrContoso(gmail.com)@msn.com, når du tilføjer en kontakt. Ved at anvende dette format sikrer du, at vedkommendes tilstedeværelse vises i Lync.

Du kan få en videodemonstration af, hvordan du tilføjer en kontakt, i Video: Tilføje en kontakt.

Toppen af siden

Oprette en ny gruppe

Når du har fundet de ønskede kontakter, kan du føje dem til en kontaktgruppe, så du lettere kan finde dem næste gang. Hyppige kontakter udfyldes automatisk på baggrund af de 10 kontakter, du oftest har samtaler med. Du kan også “fastgøre” dine vigtigste kontakter øverst i gruppen for at få hurtig adgang. Lync udfylder på forhånd den fastgjorte liste med dine teammedlemmer.

Fastgøre eller frigøre en hyppig kontakt øverst i en gruppe

Benyt følgende fremgangsmåde for at fastgøre eller frigøre en hyppig kontakt.

 • Åbn Lync, og højreklik på personen på din liste over kontakter, og klik derefter på Fastgør til hyppige kontakter.

 • Hvis du vil frigøre en kontakt, skal du højreklikke og derefter klikke på Frigør fra hyppige kontakter.

Oprette en gruppe

 1. Åbn Lync, og højreklik på et vilkårligt gruppenavn (f.eks. Hyppige kontakter) på listen over kontakter, klik på Opret ny gruppe, og giv derefter gruppen et navn.

Opret ny gruppe vælges ved at højreklikke på en eksisterende gruppe

 1. Hvis du vil føje personer til en ny gruppe, skal du søge efter en kontakt, pege på kontaktens navn i søgeresultaterne og derefter klikke på plus-tegnet (+). Du kan også højreklikke på kontakten i søgeresultaterne, klikke på Føj til listen over kontakter og derefter klikke på gruppenavnet.

  Bemærk!:  Når du opretter din første kontaktgruppe, oprettes der automatisk en gruppe i Lync ved navn Andre kontakter. Du kan tildele nye kontakter, som ikke kræver flere specifikke gruppemedlemskaber, til denne gruppe.

Toppen af siden

Slette eller fjerne en gruppe

Sådan slettes en gruppe, du har oprettet:

 1. Markér Grupper i visningsområdet oven over listen over kontakter. Hvis markeringen ikke vises, skal du klikke på pil ned direkte under feltet Søg for at få vist knapperne Grupper, Status og Relationer.

 2. Højreklik på navnet på den gruppe, du vil slette, og vælg Slet gruppe i rullemenuen.

Bemærk!:  Grupperne Hyppige kontakter og Andre kontakter genereres automatisk og kan derfor ikke slettes.

Toppen af siden

Omdøbe en gruppe

Sådan omdøbes en gruppe:

 • Højreklik på gruppenavnet på listen over kontakter, vælg Omdøb gruppe, og skriv navnet på den nye gruppe.

Toppen af siden

Sortere og vise dine kontakter

Du kan sortere kontakterne efter forskellige kategorier (deres status, gruppemedlemskab og fortrolighedsforhold), og du kan vælge, hvordan du vil vise de individuelle kontaktlister.

Sortere kontakter på listen Kontakter

 1. Hvis du vil organisere dine kontakter, så de personer, der er online, vises øverst på listen, skal du klikke på Status. De kontakter, der er online, vises øverst, efterfulgt af personer med statussen Ikke til stede, Ukendt og Kan ikke kontaktes.

 2. Hvis du vil vise kontakterne efter de grupper, de er medlem af (herunder standardgrupperne Hyppige kontakter og Andre kontakter samt de grupper, du har oprettet), skal du klikke på Grupper.

Sortere kontakter efter gruppe

 1. Hvis du vil sortere kontakterne efter deres fortrolighedsforhold, skal du klikke på Relation. Du kan se en beskrivelse af forklaringerne ved at højreklikke på en kontakt og pege på Skift fortrolighedsforhold.

Ændre udseende for individuelle poster i listen over kontakter

 • Klik på pilen ud for knappen Visningsindstillinger under søgefeltet for at få vist menuen Layoutindstillinger.

Sortere efter visningsnavn

Afhængigt af, hvordan du har sorteret kontakterne, vises forskellige indstillinger i menuen. Du kan f.eks. vælge at vise "brugervenlige navne" i modsætning til mailnavne eller statusdetaljer i modsætning til kun navne. Hvis dit firma har aktiveret visning af kontaktbilleder på listen Kontakter, kan du vælge, om du vil vise billeder, og det bestemmer, hvor mange kontakter der kan være i vinduet. Hvis du ikke viser billeder, er valget mellem kun navn, på én linje eller navn og detaljer på en anden linje.

Bemærk!:  Du kan også slå billeder fra overalt i Lync ved at klikke på Mit billede i dialogboksen Lync - Indstillinger. Du kan finde flere oplysninger under Angive billedindstillinger.

Ændre den måde, som Lync viser kontakter på

 1. Klik på knappen Visningsindstillinger under søgefeltet på listen over kontakter for at skifte mellem en og to linjers oplysninger pr. kontakt. Hvis firmaet bruger kontaktfotografier, vises de i en tolinjesvisning.

 2. Hvis du ønsker flere valg, skal du klikke på pil ned ved siden af Visningsindstillinger for at åbne menuen Layoutindstillinger.

Få vist kontakter efter fortrolighedsforhold (tidligere kaldet adgangsniveau)

 • Klik på knappen Relation på listen over kontakter under søgefeltet.

For at forstå, hvilke oplysninger om tilstedeværelse der vises for hvert fortrolighedsforhold, skal du se Kontrollere adgang til dine oplysninger om tilstedeværelse.

Toppen af siden

Flytte, kopiere og fjerne kontakter

Sådan flytter, kopierer, fjerner eller sletter du kontakter på listen over kontakter.

 • Hvis du vil flytte en kontakt til en anden gruppe, skal du højreklikke på kontakten, pege på Flyt kontakt til og derefter klikke på den ønskede gruppe.

 • Hvis du vil kopiere kontakten til en anden gruppe, skal du højreklikke på kontakten, klikke på Kopiér kontakt til og derefter klikke på den ønskede gruppe.

 • Hvis du vil fjerne kontakten fra gruppen, skal du højreklikke på kontakten og derefter klikke på Fjern fra gruppe.

 • Hvis du vil fjerne kontakten fuldstændigt, skal du højreklikke på kontakten og derefter klikke på Fjern fra liste over kontakter.

Vigtigt!:  Når du fjerner en kontakt fra en gruppe, fjernes denne kontakt fuldstændig fra listen over kontakter, medmindre vedkommende stadig er medlem af en af dine andre grupper.

Bemærk!:  Listen over kontakter kan ikke eksporteres til eller kopieres af andre Lync-brugere. Listen over kontakter vil være forskellig fra bruger til bruger, fordi alle har entydige relationer, krav om beskyttelse af oplysninger og kommunikationsindstillinger. En enkel måde at dele vigtige arbejdsrelaterede kontakter med kollegaer er, at oprette en distributionsliste for vigtige kontakter i Outlook, hvorfra alle kan vælge de kontakter, der skal føjes til deres lister over kontakter i Lync.

Vigtigt!: Afhængigt af, hvordan du får vist kontakter (efter gruppe, status eller forhold), er der forskel på funktionerne til flytning og kopiering. Vær opmærksom på, at når kontakter trækkes mellem fortrolighedsforholdsgrupper, ændres fortrolighedsforholdet for kontakten.


Toppen af siden

Få vist et visitkort

Afhængigt af det fortrolighedsforhold, som en kontakt har tildelt dig, kan du se personens tidsplan samt en personlig note. Visitkortet indeholder også et punkt til at få forbindelse med kontakten, herunder start af en chatsamtale, opkald, planlægning af et møde eller afsendelse af en e-mail.

 1. Peg på en kontakts billede (eller statusikon, hvis der ikke vises billeder) på listen over kontakter for at se et basisvisitkort.

 2. Du kan få flere oplysninger ved at klikke på knappen Udvid visitkort (pil ned) i nederste højre hjørne af kortet.

Udvide Lync-visitkort

 1. Hvis du vil bevare kortet synligt, skal du klikke på knappen Fastgør øverst til højre på kortet. Du kan trække kortet til et praktisk sted på skrivebordet.

Toppen af siden

Markere en kontakt

Du kan markere eller "tagge" en kontakt på listen over kontakter, så du får en besked, når vedkommende kan kontaktes. Der vises en meddelelse i Lync, når en kontakts status ændres til Kan kontaktes.

 1. Højreklik på den person på din liste over kontakter, som du vil markere.

 2. Klik på Giv besked ved statusændring.

Du kan få en videodemonstration af, hvordan du markerer en kontakt, i Video: Markere en kontakt.

Toppen af siden

Blokere en kontakt

Hvis du vil blokere individuelle kontakter, så de ikke kan kontakte dig via Lync, skal du gøre følgende:

 1. Højreklik på kontakten på listen over kontakter, og klik derefter på Skift fortrolighedsforhold.

 2. Klik på Blokeret kontakt.

Hvis du vil have flere oplysninger om indstillinger for fortrolighedsforhold, kan du gå til Ofte stillede spørgsmål om tilstedeværelse, kontakter og chat.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×