Administrere kontakter i SharePoint Workspace 2010

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Kontakter er de personer, du interagerer med. Du kan føje kontakter til din personlige liste i Startområde. Du kan også administrere dine egne kontaktoplysninger.

Hvad vil du foretage dig?

Tilføje nye kontakter

Gemme en kontakt som en fil

Sende en kontakt til andre personer

Kontrollere en Kontakts identitet

Løse navnekonflikter for kontakter

Oprette et alias for en kontakt

Slet en kontakt

Skjule en kontakt

Se diagnostiske oplysninger om en kontakt

Se egenskaber for kontaktpersoner

Tilføje nye kontaktpersoner

Hvis du vil søge efter og føje nye kontaktpersoner til din liste over kontaktpersoner i Startområde, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Klik på fanen Startside.

 2. Klik på Tilføj kontaktperson.

 3. Skriv det navn eller den tekst, du vil finde, i feltet Søg efter i dialogboksen Søg efter bruger.

  Detaljer

  Du kan søge vha. "Fuldt navn", "Fornavn", "Efternavn", "E-mail-adresse (arbejde)" eller "E-mail-adresse (privat)". Søgningen returnerer alle kontaktpersoner, der passer til en af feltværdierne. Søgestrengen "jens" returnerer f.eks. kontaktpersoner med navnet "Henrik Jensen", fordi "jens" er de første fire bogstaver i feltet "Efternavn". Der gælder følgende tommelfingerregel: Jo mere specifik en søgning er (jo flere tegn), jo mere specifikt og nøjagtigt er søgeresultatet.

  Du kan lave om på rækkefølgen af kolonner i dialogboksen Søg efter bruger ved at trække i dem. Du kan også fjerne kolonner (med undtagelse af "Fuldt navn") ved at højreklikke på en kolonneoverskrift og fjerne markeringen i navnet på den kolonne, der skal fjernes. Du kan gendanne en fjernet kolonne ved at højreklikke på en kolonneoverskrift og markere navnet på den kolonne, der skal gendannes. De ændringer, du foretager i dialogboksen Søg efter bruger, gælder kun for den aktuelle søgesession. Alle standardindstillinger gendannes, næste gang du åbner dialogboksen Søg efter bruger.

 4. Valgfrit: Markér Medtag den offentlige adresseliste med kontaktpersoner i Workspace, hvis du vil medtage denne adresseliste i søgningen.

  Som standard søger SharePoint Workspace virksomhedens netværk (Hvis du hører til en) samt dine Kendte kontaktpersoner.

 5. Klik på Søg.

 6. Hvis der findes resultater, skal du klikke på et på listen.

  Der vises et ikon for tilstedeværelse ud for hver kontaktpersons navn på listen for at du kan se, om vedkommende er online. Kontaktpersoner, der findes via den offentlige adresseliste med kontaktpersoner i Workspace, vises altid først med statusikonet "Ukendt", indtil du markerer dem og føjer dem til listen over kontaktpersoner.

 7. Klik på Egenskaber for at få vist flere oplysninger om den valgte kontaktperson.

  For eksempel kan du udføre trin for at kontrollere kontaktens identitet.

 8. Klik på Tilføj for at tilføje kontaktpersonen på listen.

Føje et arbejdsområdemedlem til listen over kontaktpersoner

Efterhånden som nye folk bliver medlemmer af dit arbejdsområde, kan du føje deres kontaktoplysninger til din personlige liste. Højreklik på det medlem, der skal tilføjes, og klik derefter på Føj til mine kontaktpersoner.

Du kan også tilføje et arbejdsområdemedlem på listen over kontaktpersoner ved at trække det.

Toppen af siden

Gemme en kontaktperson som en fil

Du kan gemme en kontaktperson som en fil og derefter sende filen som en vedhæftet fil i en e-mail.

 1. Højreklik på kontaktpersonen, og vælg Gem kontaktperson som fil.

 2. Vælg den placering, hvor kontaktpersonfilen skal gemmes, i dialogboksen Gem kontaktoplysninger som, og klik derefter på Gem.

Toppen af siden

Sende en kontaktperson til andre

Du kan sende en kontakt til andre personer som en vedhæftet fil i en e-mail-meddelelse eller i et Groove-meddelelse.

 1. Højreklik på kontaktpersonen.

 2. Vælg Send via e-mail til valgte kontaktpersoner.

 3. Indtast en eller flere e-mail-adresser i feltet Til.

 4. Rediger emnet og teksten efter behov.

  Bemærk, at standardteksten omfatter vejledning i hentning af SharePoint Workspace i tilfælde af, at modtageren ikke har en konto endnu.

 5. Klik på OK.

Toppen af siden

Kontrollere kontaktidentiteter

Det anbefales at kontrollere kontaktidentiteter for at mindske risikoen ved deling af følsomme oplysninger med ikke-inviterede folk. Afhængigt af kontoinstallationen er mange kontaktidentiteter muligvis allerede blevet kontrolleret af en administrator i din virksomhed. SharePoint Workspace angiver status for folk på dine lister over kontaktpersoner og medlemmer vha. følgende farver:

 • Sort: Ikke kontrolleret

 • Grøn: kontrolleret af dig.

 • Blågrøn: Kontrolleret af din virksomhed.

 • Blå: Kontrolleret af din virksomhed men uden for dit domæne eller krydscertificerede.

 • Rød: navngive konflikt. Der vises to kontakter, som har lignende navne med rødt, uanset deres bekræftelsesstatus. Du kan finde flere oplysninger i Løse navnekonflikter .

Kommunikationspolitikkerne for din identitet afgør, i hvilket omfang du kan interagere med andre brugere afhængigt af deres status. Politikkerne kan:

 • Forhindre dig i at kommunikere med andre brugere, som ikke er kontrolleret af en administrator i din virksomhed.

 • Åbne dialogboksen Besked om kontrol af kontaktperson (beskrevet nedenfor) for at informere dig, før du får mulighed for at kommunikere med brugere med ikke-bekræftede identiteter.

 • Tillade dig at kommunikere med alle kontaktpersoner uden besked eller begrænsning.

Organisationens kontrol af andre brugere kan giver dig nok assurance om deres identitet. I nogle tilfælde, især hvis du arbejder med meget følsomme oplysninger, kan du også vil manuelt at kontrollere en brugers identitet.

Reagere på dialogboksen Besked om kontrol af kontaktperson

Dialogboksen Besked om kontrol af kontaktperson vises, hvis du forsøger at kommunikere med en bruger, hvis identitet ikke er blevet kontrolleret, og kommunikationspolitikkerne for din kontoidentitet er indstillet til, at du skal have besked om sådanne brugere. Du kan benytte en af følgende fremgangsmåder:

 • Markér brugeren, og klik på Kontrollér identitet. Følg vejledningen i næste afsnit for at kontrollere kontaktpersonens identitet manuelt.

 • Klik på Egenskaber for at få vist kontaktegenskaber for den valgte bruger.

 • Klik på Fortsæt for at ignorere beskeden om brugerkontrol og fortsætte med aktiviteten.

 • Klik på Annuller for at annullere den aktivitet, der udløste beskeden om brugerkontrol.

Kontrollere en kontaktperson manuelt

SharePoint Workspace tildeler et entydigt "digitale fingeraftryk" til hver kontakt identitet. En digitale fingeraftryk vises som en lang tekststreng bogstaver og tal (med tegnsætningstegn for læsbarhed). Disse digitale fingeraftryk bruges til manuel kontrol reale identiteter på kontakter, du ser i dine arbejdsområder og lister over kontakter. Du kan også få vist det digitale fingeraftryk, der er tildelt til din identitet.

Benyt følgende fremgangsmåde for manuelt at kontrollere en kontaktidentitet:

 1. Højreklik på kontaktpersonen (eller arbejdsområdemedlemmet), der skal kontrolleres, og klik derefter på Kontrollér identitet.

  Dialogboksen Kontrollér identitet indeholder oplysninger om dine aktuelle relationer med den valgte kontaktperson, f.eks. delte arbejdsområder, antallet af udvekslede meddelelser og jeres relation i virksomheden. Hvis du ikke har relationer med den valgte kontaktperson, viser dialogboksen Kontrollér identitet i stedet en vejledning til kontrol af kontaktpersonens identitet via kontrol af det digitale fingeraftryk.

  Bemærk!: Hvis SharePoint Workspace registrerer, at to eller flere kontaktpersoner har samme navn, viser dialogboksen Kontrollér identitet en advarsel om, at du skal tildele et alias, når du kontrollerer kontaktpersonen.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du er rimeligt sikker på kontaktpersonens identitet via de viste oplysninger, skal du klikke på Bekræft.

   Angiv et alternativt navn til kontaktpersonen i dialogboksen Bekræft identitet som, hvis det er nødvendigt, og klik derefter på OK.

  • Hvis du ikke er tilstrækkelig sikker på kontaktpersonens identitet og gerne vil kontrollere identiteten yderligere, skal du klikke på Er du stadigvæk ikke sikker? Kontrollér fingeraftrykket.

   Følg trinene i dialogboksen Kontrollér identitet til at kontrollere kontaktpersonens digitale fingeraftryk, og klik derefter på Bekræft.

   Angiv et alternativt navn til kontaktpersonen i dialogboksen Bekræft identitet som, hvis det er nødvendigt, og klik derefter på OK.

Ophæve bekræftelsen af en kontaktidentitet

Af og til kan det være nødvendigt at ændre status for kontaktpersoner, der allerede er blevet kontrolleret manuelt, så de vises som ikke-bekræftede.

 1. Højreklik på den kontaktperson (eller arbejdsområdemedlem), hvis bekræftelse skal ophæves, og klik derefter på Kontrollér identitet.

 2. Klik på Ophæv bekræftelse.

Toppen af siden

Løse navnekonflikter for kontaktpersoner

Hvis to eller flere kontaktpersoner har identiske viste navne, vises navnene med rødt på listen over kontaktpersoner, på listen over arbejdsområdemedlemmer og på kortene med kontaktoplysninger. Visningsnavne betragtes som værende identiske, hvis de er nøjagtigt ens, efter at foranstillede, efterstillede og flere integrerede mellemrum er fjernet og navnene er konverteret til små bogstaver.

"Anne  Hellung-Larsen" og "Anne Hellung-Larsen" vil f.eks. udløse en navnekonflikt, men "Anne Hellung-Larsen" og "AnneHellung-Larsen" udløser ingen navnekonflikt.

Det er vigtigt at skelne mellem navne på kontaktpersoner, så du ikke ved et uheld kommer til at starte aktiviteter med den forkerte kontaktperson. Du kan oprette et aliasnavn til et af de identiske navne på kontaktpersoner.

I sjældne tilfælde kan en navnekonflikt udløses af lagring af forældede kontaktpersoner. For eksempel kan en kontaktperson have aktiveret en ny konto, forladt alle aktiviteter i den forrige konto, men stadig bruge samme visningsnavn for dem begge. I dette tilfælde kan du skjule den forældede kontaktperson som beskrevet nedenfor, så det ikke længere bliver vist på nogen af dine lister over kontaktpersoner.

Benyt følgende fremgangsmåde for at løse en navnekonflikt:

 1. Højreklik på et navn, der viser en konflikt, og klik derefter på Løs navnekonflikt.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Vis vCard for at få vist detaljer om den valgte kontaktperson. Det kan hjælpe dig med at skelne mellem kontaktpersoner med samme navn.

  • Klik på Alias for kontaktperson for at åbne dialogboksen Alias for kontaktperson, hvor du kan angive et entydigt navn for kontaktpersonen.

  • Klik på Kontrollér identitet for at gennemgå trinene for kontrol af en kontaktpersons identitet.

 3. Klik på Udført.

Toppen af siden

Oprette et alias for en kontaktperson

Du kan få vist alle kontaktpersoner (undtaget dig selv) under et alias. Det er nyttigt, hvis du har problemer med at skelne mellem kontaktpersoner med samme navn.

 1. Højreklik på kontaktpersonen, og klik derefter på Alias for kontaktperson.

 2. Skriv aliasnavnet, og klik på OK.

  Aliasnavn vises i stedet for det oprindelige navn. Se kontaktens oprindelige navn, du kan navngive Åbn deres kontaktoplysninger, eller peg på aliaset til at få vist et pop op-vindue, der viser det oprindelige navn.

Toppen af siden

Slette en kontaktperson

Sådan slettes en kontaktperson fra listen over kontaktpersoner i Startområde:

 1. Markér den kontaktperson, der skal slettes.

 2. Tryk på Delete, og klik på Ja for at bekræfte sletningen.

De kontaktpersoner, du sletter på listen over kontaktpersoner i Startområde, bliver muligvis stadig vist på andre lister over kontaktpersoner, f.eks. Til-rullelisterne i dialogboksene Send meddelelse eller Send invitation. Det skyldes, at SharePoint Workspace gemmer kontaktoplysninger for alle brugere, du interagerer med på en fælles liste kaldet "Kendte kontaktpersoner". Det omfatter kontaktpersoner, du har føjet til kontaktlisten i Startområde og medlemmer af arbejdsområder. Husk, at du ofte kan have arbejdsområdemedlemmer, der ikke findes på listen over kontaktpersoner.

Du kan ikke slette de kontakter, der vises i listen kendte kontaktpersoner. Du kan dog mindst skjule disse kontakter.

Toppen af siden

Skjule en kontaktperson

Kontaktpersoner kan af og til blive forældede af forskellige årsager. Hvis du har forældede kontaktpersoner, kan du skjule dem, så de ikke længere vises på rullemenuer med kontaktpersoner.

 1. Åbn Contact Manager.

 2. Markér de kontaktpersoner, der skal skjules.

 3. Klik på Skjul for at placere de valgte kontaktpersoner på listen Skjulte kontaktpersoner.

 4. Klik på OK.

Bemærk!: Skjule en kontakt bliver ikke automatisk løst en tilknyttede navnekonflikt. Hvis en kontakt, du vil skjule vises som navnekonflikter, skal du se Løse navnekonflikter for oplysninger.

Toppen af siden

Se diagnosticeringsoplysninger om en kontaktperson

Du kan få vist diagnosticeringsoplysninger for udvalgte kontaktpersoner. Det kan af og til være nødvendigt at få vist disse oplysninger i forbindelse med teknisk support. Hvis du får brug for at sende diagnosticeringsoplysninger til en supporttekniker, kan du kopiere og indsætte oplysningerne fra dialogboksen Diagnosticering i en e-mail.

 1. Åbn Contact Manager.

 2. Markér den ønskede kontaktperson.

 3. Klik på Diagnosticering.

  Hvis du vil kopiere oplysninger fra ruden Kontaktpersoner, skal du højreklikke og klikke på Markér alt. Derefter skal du højreklikke og klikke på Kopiér.

  Hvis du vil kopiere oplysninger fra ruderne Tilstedeværelse eller Netværksdiagnosticering, skal du klikke på Kopiér til Udklipsholder.

 4. Klik på OK.

Toppen af siden

Se kontaktegenskaber

Hvis du vil have vist egenskaberne for en kontaktperson, skal du højreklikke på kontaktpersonen og derefter klikke på Egenskaber. Fra kontaktegenskaber kan du:

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×