Administrere eksterne dataområder og deres egenskaber

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Du kan ændre egenskaberne for et eksternt dataområde for at styre de data, der er importeret til et regneark via en forbindelse til en ekstern datakilde, f.eks. en database, en webforespørgsel eller en tekstfil.

Hvad vil du gøre?

Lær mere om eksterne dataområder og egenskaber

Finde et eksternt dataområde

Ændre navnet på et eksternt dataområde

Ændre den underliggende forespørgsel til et eksternt dataområde

Kopiere et eksternt dataområde og dets underliggende forespørgsel

Angive, hvordan nye data føjes til et eksternt dataområde

Angive dataformatering og ‑layout

Kopiere formler, når et eksternt dataområde udvides

Fryse data i et eksternt dataområde

Tilpasse feltnavne i et eksternt dataområde

Slette et eksternt dataområde

Få mere at vide om eksterne dataområder og egenskaber

Et eksternt dataområde (kaldes også en forespørgselstabel) er et defineret navn eller tabelnavn, der bruges til at definere placeringen af de data, der hentes ind i et regneark. Når du opretter forbindelse til eksterne data, oprettes der automatisk et eksternt dataområde. Eneste undtagelse er en pivottabel, der er forbundet til en datakilde – i en pivottabel bruges ikke et eksternt dataområde. Du kan formatere og oprette et eksternt dataområde i Excel eller bruge det i beregninger på samme måde som med andre data.

Egenskaber for eksterne dataområder

Et eksternt dataområde indeholder flere egenskaber (ikke at forveksle med forbindelsesegenskaber), som du kan bruge til at styre dataene, f.eks. bevare celleformatering og kolonnebredde. Du kan ændre disse egenskaber for eksterne dataområder ved at klikke på Egenskaber i gruppen Forbindelser under fanen Data. Foretag derefter ændringerne ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 • Til de eksterne dataområder, der er oprettet ved hjælp af Microsoft Query og guiden Dataforbindelse, skal du bruge dialogboksen Eksterne dataegenskaber.

 • Til de eksterne dataområder, der er oprettet ved hjælp af en importeret tekstfil eller webforespørgsel, der bruges til at hente HTML-data, skal du bruge dialogboksen Egenskaber for eksternt dataområde.

 • Til de eksterne dataområder, der er oprettet ved hjælp af en webforespørgsel, der bruges til at hente XML-data, skal du bruge dialogboksen Egenskaber for XML-tilknytning.

Brug af skabeloner sammen med eksterne dataområder

Hvis du vil dele en oversigt eller en rapport, der er baseret på eksterne data, kan du give andre brugere en projektmappe, der indeholder et eksternt dataområde, eller du kan oprette en rapportskabelon. En rapportskabelon kan du gemme oversigt eller rapporten uden at gemme de eksterne data, så filen er mindre. De eksterne data er hentet, når en bruger åbner rapportskabelonen.

Øverst på siden

Finde et eksternt dataområde

 1. Markér det regneark, hvori du vil søge efter en eksternt dataområde.

 2. Klik på pilen ud for Feltet navn på formellinje, og klik derefter på navnet på det eksterne dataområde, du vil.

Øverst på siden

Ændre navnet på et eksternt dataområde

 1. Klik på Navnestyring i gruppen Definerede navne under fanen Formler.

  Billede af båndet i Excel

 2. Klik i dialogboksen Navnestyring på navnet på det eksterne dataområde, og klik derefter på Rediger. Du kan også dobbeltklikke på navnet.

 3. Skriv det nye navn på referencen i feltet Navn i dialogboksen Rediger navn.

Bemærk!: Knappen Luk bruges kun til at lukke dialogboksen Navnestyring. Du behøver ikke at klikke på Luk for at gemme de ændringer, du allerede har foretaget.

Øverst på siden

Ændre den underliggende forespørgsel til et eksternt dataområde

Du kan ændre den underliggende forespørgsel til et eksternt dataområde, der er oprettet i Microsoft Query, en importeret tekstfil, en webforespørgsel eller guiden Dataforbindelse.

Ændre den underliggende forespørgsel til et eksternt dataområde, der er oprettet i Microsoft Query

 1. Klik på en celle i det eksterne dataområde, hvor du vil ændre den underliggende forespørgsel.

 2. Klik på Egenskaber i gruppen Forbindelser under fanen Data.

  Billede af båndet i Excel

 3. Klik på Egenskaber for forbindelse Egenskaber i dialogboksen Egenskaber for eksterne Data.

 4. I dialogboksen Forbindelsesegenskaber skal du klikke på fanen Definition og derefter klikke på Rediger forespørgsel.

Du kan finde flere oplysninger om at oprette og redigere forespørgsler i Microsoft Query i Microsoft Query Hjælp.

Ændre den underliggende forespørgsel til et eksternt dataområde, der er oprettet i en importeret tekstfil

 1. Klik på en celle i det eksterne dataområde, hvor du vil ændre den underliggende forespørgsel.

 2. Klik på Forbindelser i gruppen Forbindelser på fanen Data.

  Billede af båndet i Excel

 3. Klik på Egenskaber i dialogboksen Projektmappeforbindelser.

 4. I dialogboksen Forbindelsesegenskaber skal du klikke på fanen Definition og derefter klikke på Rediger forespørgsel.

 5. Klik på Importér i dialogboksen Importér tekstfil.

 6. Foretag ændringer af den importerede tekstfil i guiden Tekstimport, og klik derefter på Udfør.

  Du kan finde flere oplysninger om at importere tekstfiler under Importere eller eksportere tekstfiler.

Ændre den underliggende forespørgsel til et eksternt dataområde, der er oprettet i en webforespørgsel

 1. Klik på en celle i det eksterne dataområde, hvor du vil ændre den underliggende forespørgsel.

 2. Klik på Egenskaber i gruppen Forbindelser under fanen Data.

  Billede af båndet i Excel

 3. Klik på Egenskaber i dialogboksen Projektmappeforbindelser.

 4. I dialogboksen Forbindelsesegenskaber skal du klikke på fanen Definition og derefter klikke på Rediger forespørgsel.

 5. Foretag ændringer af webforespørgslen i dialogboksen Rediger webforespørgsel, og klik derefter på Udfør.

Du kan finde flere oplysninger om at oprette og redigere webforespørgsler under Hente eksterne data fra en webside.

Ændre den underliggende forespørgsel til et eksternt dataområde, der er oprettet med guiden Dataforbindelse

 1. Klik på en celle i det eksterne dataområde, hvor du vil ændre den underliggende forespørgsel.

 2. Klik på Egenskaber i gruppen Forbindelser under fanen Data.

  Billede af båndet i Excel

 3. Klik på Egenskaber for forbindelse Egenskaber i dialogboksen Egenskaber for eksterne Data.

 4. Klik på fanen Definition i dialogboksen Forbindelsesegenskaber.

 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Tabel i feltet Kommandotype, og skift derefter værdien i feltet Kommandotekst til navnet på en relevant tabel, visning eller forespørgsel.

  • Klik på SQL eller Standard i feltet Kommandotype, og rediger derefter SQL-sætningen i feltet Kommandotekst.

   Bemærk!: Afhængigt af hvordan forbindelsen er defineret, kan feltet Kommandotype være utilgængeligt (vises nedtonet).

Øverst på siden

Kopiere et eksternt dataområde og dets underliggende forespørgsel

 1. Klik på pilen ud for feltet Navn på formellinjen, og markér derefter navnet på det eksterne dataområde, du vil kopiere.

  I forbindelse med en Excel-tabel skal du markere navnet på området og derefter trykke på Ctrl+A for at markere tabeloverskrifterne.

  Hvis du vil medtage kolonnenavne eller ‑formler, som ikke er en del af det eksterne dataområde, skal du markere de celler, der indeholder de kolonnenavne eller ‑formler, du vil kopiere. Klik på pilen ud for feltet Navn på formellinjen, og klik derefter på navnet på det eksterne dataområde, du vil kopiere.

 2. Klik på Kopier i gruppen Udklipsholder under fanen Startside.

  Gruppen Udklipsholder på fanen Hjem

 3. Skift til den projektmappe, hvor du vil indsætte det eksterne dataområde.

 4. Klik på den øverste venstre celle i sæt område ind.

  Sørg for, at regnearket ikke indeholder data under eller til højre for den celle, som du har klikket på for at sikre, at eksterne data ikke erstatter eksisterende data.

 5. Klik på Indsæt i gruppen Udklipsholder under fanen Startside.

Bemærk!: Hvis du kopierer kun en del af et eksternt dataområde, den underliggende forespørgsel er kopieret ikke, og de kopierede data kan ikke opdateres.

Øverst på siden

Angive, hvordan nye data føjes til et eksternt dataområde

Du kan styre, hvordan du vil håndtere et større eller mindre datasæt, der returneres til Excel, når data opdateres.

 1. Klik på Egenskaber i gruppen Forbindelser under fanen Data.

  Billede af båndet i Excel

 2. Klik på en af følgende indstillinger under Hvis antallet af rækker i dataområdet ændres ved dataopdatering i dialogboksen Egenskaber for eksternt dataområde:

  • Indsæt celler til nye data. Slet celler, der ikke anvendes

   Bemærkninger!: 

   • Når en eller flere rækker tilføjes i datakilden, flyttes celler direkte under det eksterne dataområde nedad, men celler til højre for det eksterne dataområde flyttes ikke.

   • Når en eller flere rækker slettes i datakilden, flyttes celler direkte under det eksterne dataområde opad, men celler til højre for det eksterne dataområde flyttes ikke.

  • Indsæt hele rækker til nye data. Ryd celler, der ikke anvendes

   Bemærkninger!: 

   • Når en eller flere rækker tilføjes i datakilden, flyttes celler direkte under og til højre for det eksterne dataområde nedad.

   • Når en eller flere rækker slettes i datakilden, flyttes celler direkte under og til højre for det eksterne dataområde ikke.

  • Overskriv eksisterende celler med nye data. Ryd celler, der ikke anvendes

   Bemærkninger!: 

   • Når en eller flere rækker tilføjes i datakilden, overskrives celler direkte under det eksterne dataområde, men celler til højre for det eksterne dataområde flyttes ikke.

   • Når en eller flere rækker slettes i datakilden, flyttes celler direkte under og til højre for det eksterne dataområde ikke.

Øverst på siden

Angive dataformatering og ‑layout

 1. Klik på Egenskaber i gruppen Forbindelser under fanen Data.

  Billede af båndet i Excel

 2. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder under Dataformatering og ‑layout:

  • Hvis du vil medtage feltnavne som første række, skal du markere afkrydsningsfeltet Medtag feltnavne.

   Bemærk!: Dette afkrydsningsfelt er kun tilgængeligt for et eksternt dataområde, der er konverteret fra et Microsoft Office 2003-program, eller for et eksternt dataområde, der er oprettet ved hjælp af programmering.

  • Hvis du vil tilføje en kolonne med rækkenumre, skal du markere afkrydsningsfeltet Medtag rækkenumre.

   Bemærk!: Dette afkrydsningsfelt er ikke tilgængeligt for en importeret tekstfil, en XML-fil eller en webforespørgsel.

  • Hvis du vil beholde den celleformatering, du anvender, skal du markere afkrydsningsfeltet Behold celleformatering.

   Bemærk!: I forbindelse med en webforespørgsel fjernes markeringen i dette afkrydsningsfelt automatisk, når du markerer Al HTML-formatering i dialogboksen Indstillinger. Du kan få adgang til dialogboksen Indstillinger fra dialogboksen Rediger forespørgsel.

  • Hvis du vil beholde de kolonnebredder, du angiver, skal du markere afkrydsningsfeltet Juster kolonnebredde.

  • Hvis du vil beholde den kolonnesortering og ‑filtrering og det kolonnelayout, du anvender, skal du markere afkrydsningsfeltet Behold kolonnesortering, ‑filter og ‑layout.

   Bemærk!: Dette afkrydsningsfelt er ikke tilgængeligt for webforespørgsler.

  • Hvis du vil beholde den kolonnefiltrering, du anvender, skal du markere afkrydsningsfeltet Behold kolonnefiltret.

   Bemærk!: Dette afkrydsningsfelt er kun tilgængeligt for de webforespørgsler, der er baseret på XML-data.

Øverst på siden

Kopiere formler, når et eksternt dataområde udvides

Bemærk!: Følgende fremgangsmåde benyttes kun ved et eksternt dataområde, der er konverteret fra et Microsoft Office 2003-program, eller ved et eksternt dataområde, der er oprettet ved hjælp af programmering. Alle de eksterne dataområder, der er oprettet ved hjælp af brugergrænsefladen, oprettes som Excel-tabeller. Disse tabeller udvides automatisk, når nye rækker tilføjes, og når beregnede kolonner udfyldes nedad.

 1. Angive en formel i en celle, der er placeret ved siden af den første række data i det eksterne dataområde.

  Bemærk!: Den første række data kan være den første eller anden række i det eksterne dataområde, afhængigt af om den første række indeholder overskrifter.

 2. Markér cellen, og dobbeltklik på fyldhåndtag for at kopiere formlen til alle rækker i det eksterne dataområde.

 3. Klik på en celle i det eksterne dataområde.

 4. Klik på Egenskaber i gruppen Forbindelser under fanen Data.

  Billede af båndet i Excel

 5. Markér afkrydsningsfeltet Udfyld formler nedad i tilgrænsende kolonner i dialogboksen Egenskaber for eksternt dataområde.

  Bemærk!: Hvis det eksterne dataområde udvides, når du opdater, Excel kopierer kun de formler, der er umiddelbart ved siden af eller i det eksterne dataområde.

Øverst på siden

Fryse data i et eksternt dataområde

Når du fryser et eksternt dataområde, bevares dataene, men ikke den underliggende forespørgsel, så et frosset eksternt dataområde kan ikke opdateres.

Fryse data i en Excel-tabel

 1. Klik på det regneark, der indeholder den Excel-tabel, som du vil fjerne dataforbindelsen fra.

 2. Klik på pilen ud for Feltet navn på formellinjen, og klik derefter på navnet på det eksterne dataområde, hvorfra du vil fjerne dataforbindelsen. Dataområdet markeres derefter.

 3. Klik på Fjern link i gruppen Eksterne tabeldata under fanen Funktioner. Dataområdet forbliver og stadig er forsynet med det samme navn, men forbindelsen bliver slettet.

Fryse data i et område

Bemærk!: Følgende fremgangsmåde benyttes kun ved et eksternt dataområde, der er konverteret fra et Microsoft Office 2003-program, eller ved et eksternt dataområde, der er oprettet ved hjælp af programmering. Alle de eksterne dataområder, der er oprettet ved hjælp af brugergrænsefladen, oprettes som Excel-tabeller. Disse tabeller udvides automatisk, når nye rækker tilføjes, og når beregnede kolonner udfyldes nedad.

 1. Klik på Egenskaber i gruppen Forbindelser under fanen Data.

  Billede af båndet i Excel

 2. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Gem forespørgselsdefinition under Forespørgselsdefinition.

Bemærk!: Når du gemmer projektmappen, slettes den underliggende forespørgsel fra projektmappen. De gemte databaseforespørgselsfiler (.dqy‑ eller .odc-filer) slettes dog ikke. Hvis du gemte forespørgslen, da du oprettede den med guiden Forespørgsel, eller i Microsoft Query, gemmes forespørgselsfilen på computeren, og du kan bruge forespørgslen igen til at hente eksterne data. Du kan finde flere oplysninger i Microsoft Query Hjælp.

Øverst på siden

Tilpasse feltnavne i et eksternt dataområde

Bemærk!: Følgende fremgangsmåde benyttes kun ved et eksternt dataområde, der er oprettet ved hjælp af guiden Dataforbindelse eller Microsoft Query (og ikke ved hjælp af en importeret tekstfil eller webforespørgsel), et eksternt dataområde, der er konverteret fra et Microsoft Office 2003-program, eller et eksternt dataområde, der er oprettet ved hjælp af programmering. Alle de eksterne dataområder, der er oprettet ved hjælp af brugergrænsefladen, oprettes som Excel-tabeller.

 1. Indsæt en tom række over et eksternt dataområde ved at benytte en af følgende fremgangsmåder:

  • Markér en celle, over hvilken du vil indsætte den nye række. Klik derefter på pilen ud for Indsæt i gruppen Celler under fanen Startside, og klik derefter på Indsæt arkrækker. Da du har markeret én celle, indsættes der én ny række over den aktuelle række.

  • Klik på rækkevælgeren til den række, over hvilken du vil indsætte en ny række. Klik derefter på Indsæt i gruppen Celler under fanen Startside. Da du har markeret én hel række, indsættes der én ny række over den markerede række.

 2. Skriv de ønskede navne i cellerne i den tomme række.

 3. Klik på en celle i det eksterne dataområde.

 4. Klik på Egenskaber i gruppen Forbindelser under fanen Data.

  Billede af båndet i Excel

 5. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Medtag feltnavne under Dataformatering og ‑layout i dialogboksen Egenskaber for eksternt dataområde, og klik derefter på OK.

 6. Fjerne de eksisterende feltnavne og opdatere det eksterne dataområde, skal du klikke på en celle i det eksterne dataområde, og klik derefter på Opdater Data Knapflade .

Bemærk!: Når du henter data fra en database, bevares eventuelle ændringer af kolonnenavne i Microsoft Query i det eksterne dataområde. Du kan finde oplysninger om at ændre kolonnenavne i forespørgslen i Microsoft Query Hjælp.

Øverst på siden

Slette et eksternt dataområde

 1. Klik på det regneark, der indeholder det eksterne dataområde, du vil slette.

 2. Klik på pilen ud for feltet Navn på formellinjen, og klik derefter på navnet på det eksterne dataområde, du vil slette.

  Hvis det eksterne dataområde er en Excel-tabel, skal du trykke på Ctrl+A for at markere hele tabellen.

 3. Hvis du vil slette det eksterne dataområde, skal du trykke på Delete.

 4. Hvis du vil slette den underliggende forespørgsel, skal du klikke på Ja, når du bliver spurgt om det.

Øverst på siden

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×