Administrere din Business Contact Manager-database på en server

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Det nye databaseværktøj Business Contact Manager til Outlook 2013 fungerer kun med Microsoft Outlook 2013. Hvis du bruger Outlook 2010, skal du bruge databaseværktøjet Business Contact Manager til Outlook 2010.

Hvis du vil placere en Business Contact Manager-database på en server, og du er administrator på den pågældende server, kan du bruge databaseværktøjet Business Contact Manager til Outlook 2013. Serveren kræver ikke, at Microsoft Office eller Business Contact Manager til Outlook er installeret, men der skal være installeret en understøttet version af Microsoft SQL Server.

Værktøjet åbner de nødvendige firewallporte, giver brugerne adgang til databasen og konfigurerer SQL Server-forekomsten, så den tillader eksterne forbindelser. Når værktøjet er installeret, kan du administrere din database på en server.

I denne artikel beskrives det, hvordan du kan bruge Business Contact Manager til Outlook-databaseværktøjet på en server til at oprette, overføre, dele, sikkerhedskopiere og gendanne Business Contact Manager-databaser.

Hvad vil du foretage dig?

Installere Business Contact Manager til Outlook-databaseværktøjet

Åbne databaseværktøjet

Oprette en database med databaseværktøjet

Overflytte en database med databaseværktøjet

Dele en database med databaseværktøjet

Sikkerhedskopiere en database med databaseværktøjet

Gendanne en database med databaseværktøjet

Fjerne databaseværktøjet

Installere Business Contact Manager til Outlook-databaseværktøjet

Hvis du vil placere en Business Contact Manager-database på en server, skal du først downloade og installere Business Contact Manager til Outlook-databaseværktøjet på serveren.

Bemærkninger!: 

 • Du skal være administrator for at installere værktøjet.

 • Microsoft Office og Business Contact Manager til Outlook behøver ikke at være installeret på serveren.

 • Du kan kontrollere systemkravene på overførselssiden for databaseværktøjet 2010 eller overførselssiden for databaseværktøjet 2013 for at bekræfte, at den server, du vil bruge har et understøttet operativsystem og den nødvendige software, der er installeret. Dette omfatter Microsoft SQL Server 2008 SP2 eller Microsoft SQL Server 2005 SP3.

 1. Download 2010-databaseværktøjet eller download 2013-databaseværktøjet til din server.

 2. Følg trinnene i guiden InstallShield for at installere databaseværktøjet.

Toppen af siden

Åbne databaseværktøjet

Bemærk!: Du skal være administrator for at bruge databaseværktøjet Business Contact Manager til Outlook 2013.

Microsoft-konto

 1. Klik på Start, og klik derefter på Alle programmer.

 2. Peg på Microsoft Small Business, peg derefter på Databaseværktøjet Business Contact Manager til Outlook, og klik derefter på Databaseværktøjet Business Contact Manager til Outlook.

  Windows Vista eller Windows 7

 3. Klik på Start, og klik derefter på Alle programmer.

 4. Klik på mappen Microsoft Small Business, klik på mappen Databaseværktøjet Business Contact Manager til Outlook, og klik derefter på Databaseværktøjet Business Contact Manager til Outlook.

 5. Hvis meddelelsen Kontrol af brugerkonti vises, når du åbner databaseværktøjet, skal du klikke på Ja eller Tillad.

Toppen af siden

Oprette en database med databaseværktøjet

Hvis du vil oprette en ny database på en server, der skal deles med dine brugere, kan du oprette en med databaseværktøjet Business Contact Manager til Outlook 2013.

 1. Åbne databaseværktøjet.

 2. Klik på indstillingen Opret en ny database, og klik på Næste.

 3. Markér den SQL Server-forekomst, som du vil oprette databasen på, på listen Databaseserverforekomst, og klik derefter på Næste.

 4. Skriv navnet på databasen i feltet Databasenavn, og klik derefter på Næste.

 5. Når meddelelsen Opgaven blev fuldført vises, skal du klikke på Næste.

 6. Klik på Udfør, hvis du vil gå tilbage til siden Velkomst i guiden for at udføre andre opgaver. Ellers skal du klikke på knappen Luk.

Tip!: Hvis du er databaseejer, kan du bruge Business Contact Manager til Outlook til at importere data i databasen. Når du har delt databasen på serveren, skal du åbne Business Contact Manager til Outlook på computeren, oprette forbindelse til databasen og derefter importere dine data. Du kan finde flere oplysninger i afsnittene Oprette forbindelse til en delt Business Contact Manager-database og Importere dine data i Business Contact Manager.

Toppen af siden

Overflytte en database med databaseværktøjet

Hvis du har en Business Contact Manager-database, der blev oprettet med en tidligere version af databaseværktøjet, kan du bruge databaseværktøjet Business Contact Manager til Outlook 2013 til at overføre databasen, så den bliver kompatibel med Business Contact Manager til Outlook 2013. Hvis du f.eks. har oprettet en database i Business Contact Manager til Outlook 2010, kan du bruge databaseværktøjet Business Contact Manager til Outlook 2013 til at overføre den database.

 1. Åbne databaseværktøjet.

 2. Klik på indstillingen Overfør en database, og klik derefter på Næste.

 3. Vælg, den SQL Server-forekomst, du vil overføre databasen til, på listen Forekomst på databaseserver, og klik på Næste.

 4. Klik på navnet på den database, du vil overføre, på listen Databasenavn, og klik på Næste.

 5. Når meddelelsen Opgaven blev fuldført vises, skal du klikke på Næste.

 6. Klik på Udfør, hvis du vil gå tilbage til siden Velkomst i guiden for at udføre andre opgaver. Ellers skal du klikke på knappen Luk.

Toppen af siden

Dele en database med databaseværktøjet

Brugerne kan kun få adgang til din database, hvis du har delt den med dem. Du kan dele din database fra en server ved hjælp af databaseværktøjet. Få flere oplysninger om, hvordan du deler din database fra en computer, under Dele dine Business Contact Manager-data med andre brugere. Du kan få mere at vide om, hvordan du opretter forbindelse til en delt database, under Oprette forbindelse til en delt Business Contact Manager-database.

Vigtigt!: Hvis du vil oprette forbindelse til en delt database, der er oprettet eller overflyttet ved hjælp af Databaseværktøjet Business Contact Manager til Outlook 2013, behøver Business Contact Manager til Outlook ikke at være installeret på serveren, men Business Contact Manager til Outlook 2013 skal være installeret på hver enkelt computer, hvorfra der oprettes forbindelse til den delte database.

 1. Åbne databaseværktøjet.

 2. Klik på indstillingen Del en database, og klik derefter på Næste.

 3. Markér den SQL Server-forekomst, du vil bruge til at dele din database, på listen Forekomst på databaseserver, og klik derefter på Næste.

 4. Klik på navnet på den database, du vil dele, på listen Databasenavn, og klik derefter på Næste.

 5. Markér afkrydsningsfeltet ud for de brugere, du vil dele databasen med, i kolonnen Del.

 6. Hvis det er nødvendigt at tilføje en bruger, der ikke er på listen, skal du klikke på Tilføj ny bruger.

  Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Tilføj bruger:

  • Hvis serveren er en del af en arbejdsgruppe   

   1. Skriv en adgangskode, som du er sikker på, at brugeren ikke har anvendt før, i feltet Midlertidig adgangskode.

    Denne midlertidige adgangskode kan kun bruges én gang. Første gang den nye bruger får adgang til Business Contact Manager-databasen, bliver brugeren bedt om at angive denne midlertidige adgangskode, hvorefter brugeren skal angive sin nuværende adgangskode til netværket eller sin nuværende lokale adgangskode. Derefter giver brugerens adgangskode til netværket adgang til både netværket og databasen.

    Bemærk!: Du skal angive en midlertidig adgangskode for hver bruger. Alle de anvendte adgangskoder  – hvad enten de er midlertidige eller permanente  – skal overholde det lokale netværks sikkerhedsstandarder. Adgangskoden må ikke være tom.

   2. Skriv den midlertidige adgangskode igen i feltet Bekræft adgangskode.

   3. Markér afkrydsningsfeltet Tillad, at denne bruger kan logge på denne computer, hvis den nye bruger skal have tilladelse til at logge af og på din computer samt have adgang til andre filer på computeren, herunder databasen.

  • Hvis serveren er en del af en domæne   

   1. Skriv navnet på det domæne, brugeren er medlem af.

   2. Skriv brugernavnet på den bruger, du vil give adgang til din computer. Det skal være det samme brugernavn (eller logon-id), som brugeren angiver, når vedkommende logger på netværket.

    eller

    Klik på Gennemse for at søge efter et brugernavn og et domæne.

 7. Klik på Næste.

 8. Bekræft listen over brugere, og klik på Næste.

 9. Når meddelelsen Opgaven blev fuldført vises, skal du klikke på Næste, hvis du vil gå tilbage til guidesiden Velkomst for at udføre andre opgaver. Ellers kan du klikke på knappen Luk.

  Vigtigt!: Når du deler en database, deler du alle oplysninger i denne database med alle, som har adgang til den. Hvis du har konfigureret automatisk sammenkædning og sporing af dine mails, er alle eksisterende og fremtidige mails og andre elementer i kommunikationsoversigten, der er kædet sammen med dine firmaer og forretningskontaktpersoner, tilgængelige for alle de brugere, der har adgang til databasen. Hvis du ikke vil dele eksisterende mails og elementer i kommunikationsoversigten, skal du fjerne disse elementer, før du deler databasen. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du sletter elementer i kommunikationsoversigten, i afsnittet Spore din kommunikation med kunder i Business Contact Manager.

Bemærk!: Hvis du vil fjerne adgangen til databasen for en bruger, skal du klikke på Del en database i databaseværktøjet og derefter fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet ud for brugerens navn på siden Markér herunder de brugere, der skal have adgang til Business Contact Manager-databasen i guiden.

Toppen af siden

Sikkerhedskopiere en database med databaseværktøjet

Du skal sikkerhedskopiere databasen ofte for at forhindre, at dine forretningsdata går tabt. Du skal også sørge for at sikkerhedskopiere din database, før du fjerner Business Contact Manager til Outlook. Du kan gendanne dine forretningsdata, hvis Business Contact Manager til Outlook bliver installeret igen på et senere tidspunkt. Hvis databasen beskadiges, og du har sikkerhedskopieret den for nylig, kan du også gendanne sikkerhedskopifil. Dette vil betyde, at du kun mister meget lidt data.

 1. Åbne databaseværktøjet.

 2. Klik på indstillingen Sikkerhedskopiér en database, og klik derefter på Næste.

 3. Markér SQL Server-forekomsten for din database på listen Forekomst på databaseserver, og klik derefter på Næste.

 4. Klik på navnet på den database, du vil sikkerhedskopiere, på listen Databasenavn, og klik derefter på Næste.

 5. Skriv den placering, hvor du vil gemme sikkerhedskopien, i feltet Sikkerhedskopiér databasen til, eller klik på Gennemse for at finde placeringen.

  Hvis du vil bruge en adgangskode for at beskytte sikkerhedskopifilen, skal du skrive en adgangskode i feltet Adgangskode og Bekræft adgangskode.

 6. Klik på Næste.

 7. Når meddelelsen Opgaven blev fuldført vises, skal du klikke på Næste.

 8. Klik på Udfør, hvis du vil gå tilbage til siden Velkomst i guiden for at udføre andre opgaver. Ellers skal du klikke på knappen Luk.

Toppen af siden

Gendanne en database med databaseværktøjet

Hvis du på din server har gemt en sikkerhedskopifil af din database, kan du bruge databaseværktøjet Business Contact Manager til Outlook 2013 til at gendanne databasen ud fra sikkerhedskopifilen.

 1. Åbne databaseværktøjet.

 2. Klik på indstillingen Gendan en database, og klik derefter på Næste.

 3. Markér SQL Server-forekomsten for din database på listen Forekomst på databaseserver, og klik derefter på Næste.

 4. Klik på navnet på den database, du vil gendanne, på listen Databasenavn, og klik derefter på Næste.

 5. Klik på Gennemse for at finde den sikkerhedskopifil, du vil gendanne, klik på filen, og klik derefter på Åbn.

 6. Hvis der kræves en adgangskode til din sikkerhedskopifil, skal du skrive adgangskoden i feltet Adgangskode og derefter klikke på Næste.

  Bemærk!: Hvis du vælger en sikkerhedskopifil fra en tidligere version af Business Contact Manager til Outlook, vises en meddelelse om, at filen skal overføres. Klik på OK.

 7. Når meddelelsen Opgaven blev fuldført vises, skal du klikke på Næste.

 8. Klik på Udfør, hvis du vil gå tilbage til siden Velkomst i guiden for at udføre andre opgaver. Ellers skal du klikke på knappen Luk.

Toppen af siden

Fjerne databasevæktøjet

Microsoft-konto

 1. Klik på Start, og klik derefter på Kontrolpanel.

 2. Klik på Tilføj eller fjern programmer.

 3. Klik på Databaseværktøjet Business Contact Manager til Outlook på listen over programmer, og klik derefter på Fjern.

 4. Klik på Ja for at bekræfte, at du vil fjerne databaseværktøjet.

  Tilføjelsesprogrammet PerformancePoint til Excel

 5. Klik på Start, og klik derefter på Kontrolpanel.

 6. Klik på Startside for Kontrolpanel i navigationsruden.

 7. Klik på Fjern et program under Programmer.

 8. Klik på Databaseværktøjet Business Contact Manager til Outlook på listen over programmer, og klik derefter på Fjern.

  Windows 7

 9. Klik på Start, og klik derefter på Kontrolpanel.

 10. Klik på Fjern et program under Programmer.

 11. Klik på Databaseværktøjet Business Contact Manager til Outlook på listen over programmer, og klik derefter på Fjern.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×